Jokūbo kelias ir Kalikstas II. Kaip Kompostelos Santjagas virto šventuoju miestu
„Humana communitas pandemijos eroje“
Popiežius aplankė atostogaujančius vaikus
Dvasininkijos kongregacijos instrukcija: parapija – visų jos narių namai
Kardinolas Stella apie parapijų reformos instrukciją
Nuo COVID-19 mirė keletas vyskupų iš Brazilijos ir Bangladešo
Prieš 150 metų paskelbta popiežiaus neklystamumo dogma
Popiežius: smerkime blogį, ne žmones
Gaisras Nanto gotikinėje katedroje. Įtariamas padegimas
„Caritas Internationalis”: tegu humanitarinė pagalba nebūna mažinama
Prieš 100 metų gimė Vincas Pupinis SJ
Popiežius meldžiasi už taiką Kaukaze
Kaip tvarkyti nepilnamečių išnaudojimo bylas?
Popiežius dalyvavo kardinolo Grocholewskio laidotuvėse
Mirė kardinolas Zenonas Grocholewskis
Pasaulinė virtuali piligrimystė Lurde
Hagia Sophia prarado muziejaus statusą. Reakcijos ir komentarai
Popiežius sekmadienio vidudienį. Kokia dirva esame?
Popiežius pasveikino Buenos Airių paribiuose tarnaujančius kunigus
JAV ganytojų reakcijos po šv. Junipero Serra statulų išniekinimo
Popiežius: galvoju apie Hagia Sophia ir mane slegia skausmas
Hagia Sophia tampa mečete
Bažnyčių atstovai susitiko su ES pirmininkaujančios Vokietijos ambasadoriumi
Atnaujinta Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos sudėtis
Šventojo Sosto atstovas dalyvavo Pabėgėlių komisariato posėdyje
Patriarcho Baltramiejaus laiškas popiežiui Pranciškui
Georgo Ratzingerio laidotuvės Bavarijoje
Spaudos konferencija Vatikane: siekti taikos Covid-19 laikais
Mokymas už taiką ir prieš veidmainystę
Ennio Morricone ir tikėjimo paguoda
Pandemijos sąlygomis labai reikia taikos
Šv. Pauliaus VI žinia Lietuvai: likite visuomet ištikimi ir pasitikėkite!
Lietuvių koplyčiai Vatikane 50 metų
Popiežiaus parama Pasaulinei maisto programai
Būti Bažnyčia po pandemijos: šeima, tarnystė, sinodiškumas
Jungas, kuris teikia atgaivą
Baltramiejus: Hagia Sophia pavertimas mečete pasėtų nesantaiką
Popiežius Pranciškus prašo melstis už šeimas
Pranciškaus užuojauta Benediktui XVI dėl jo brolio mirties
Paskelbta Vatikano Finansų informacijos tarnybos ataskaita
Kinijoje nuversti šimtai kryžių, nes „pažeidžia urbanistines normas“
Šventasis Sostas prašo dovanoti neturtingų šalių skolas
Šventasis Sostas prašo Izraelį nesiimti vienašališkų veiksmų
Popiežius paskyrė komisarą, atsakingą už Šv. Petro bazilikos priežiūrą
Popiežius informuotas apie pedofilijos atvejus Lenkijoje
Pareiškimai dėl planuojamos Palestinos teritorijų aneksijos
Mirė popiežiaus emerito brolis Georgas Ratzingeris
Popiežius katalikų žiniasklaidai: tarnaukite vienybei
Šv. Petro ir Pauliaus iškilmė. Vienybė ir pranašystė
Petro ir Pauliaus iškilmė. Palijaus ženklas
Šv. Petro ir Pauliaus iškilmės vidudienio malda. Kasdienybės pamatas
Popiežius sekmadienio vidudienį. Nėra meilės be aukos
Paskelbtas naujas Katechezės vadovas
Kardinolas Meisneris: „Jei prisitaikei, tuoj pat kraukis lagaminą“
Jeruzalėje aukotos Krizmos Mišios
Popiežiaus laiškas už gyvybę kovojančiam sportininkui
Iš žmogiškosios brolybės kilęs solidarumas: humanitarinė parama Peru
Seniausias pasaulyje vyskupas mirė nuo Covid-19
Popiežiaus katechezė: Dievo rankos vienintelės saugios
Petrinės Romoje bus švenčiamos be didelių renginių
Bernice King: mano tėvo ir popiežiaus svajonė
Baigėsi Benedikto XVI viešnagė Vokietijoje
Našlystė gali būti šventumo kelias
F. Lombardi SJ: galimybė susitvarkyti savo gyvenimus
Popiežius: nebijokime sunkumų, bijokime nukrypti nuo Evangelijos kelio
Šventųjų skelbimo kongregacijos dekretai
Popiežius paragino ginti pabėgėlių orumą, rūpintis jų saugumu
Pandemija priminė Dievo artumo svarbą; gyvenimas be jo – iliuzija
Šventojo Sosto atstovas Ženevoje: negalime toleruoti rasizmo
Benediktas XVI Vokietijoje. Mišios su sergančiu broliu Georgu
Benediktas XVI Vokietijoje lankosi pas sergantį brolį
Ekologinei krizei spręsti reikalingas visų atsivertimas
Popiežiaus katechezė. Mozės užtarimo malda
Popiežius kunigams: Kristaus Širdis – tikrosios gailestingumo durys
Popiežius priminė Sąžinės dieną
Popiežius meldžiasi už jūrininkus ir žvejus
Šventasis Sostas: pandemija išryškino būtinybę kovoti su korupcija
„Ir vargšui ištiesk ranką (Sir 7, 32)“. Žinia Pasaulinei vargšų dienai
Eucharistija – Viešpaties meilės mums neužmirštamo skonio maistas
Devintinės. Eucharistija vargdienių tabernakulyje
Popiežius: Eucharistija – broliškos meilės versmė
Karantino metu kalėjimų kapelionai tiesė ryšio su išoriniu pasauliu tiltus
Templetono premija šiemet skirta popiežiaus akademikui
Šv. Antano pavyzdys jaunimui: viltimi įveikti neviltį
Sekmadienį Šv. Petro bazilikoje popiežius aukos Devintinių Mišias
Vatikane nėra nė vieno Covid-19 atvejo
Paskelbta IOR veiklos 2019 m. ataskaita
Iš naujo susižavėkime Trejybe, Dievu-Meile
Popiežius: ugdyti – tai padėti ieškoti prasmės
Sulaikytas asmuo, kaltinamas Šv. Sosto turto grobstymu
Pasaulinė aplinkos diena. Negalime būti sveiki sergančiame pasaulyje
Turkijoje įsižiebė diskusijos dėl Hagia Sophia
Romoje maldos vigilija už susitaikinimą JAV
Medikai nemokamai lankys Vatikano muziejus
Pasaulinė aplinkos diena. Popiežiaus laiškas Kolumbijos prezidentui
Prieš 800 metų šv. Antanas Paduvietis tapo pranciškonu
Labdaringoms varžytinėms popiežius dovanojo čempionišką dviratį
Šešiasdešimt Katalikų Bažnyčios ekumeninio įsipareigojimo metų
Maldos intencija birželiui. „Jėzaus Širdie, pasigailėk mūsų“
Popiežius paskambino JAV vyskupų konferencijos pirmininkui
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt