Popiežiaus audiencija Italijos policininkams
Popiežiaus akivaizdoje jaunimas turi kelti šurmulį
Popiežiaus užuojauta Rusijai
Popiežius meldžiasi už „gyvybę už draugus“ atidavusį herojišką žandarą
Popiežius jaunimui: jei jūs tylėsite – akmenys šauks
Baigėsi jaunimo susitikimas. Norime daugiau atvirumo ir dialogo
Popiežius ragina plėsti priėmimo kultūrą
T. R. Cantalamessa OFM cap. V Gavėnios meditacija apie krikščionišką tyrumą
Popiežius priėmė San Marino Respublikos kapitonus regentus
Pranciškus: Dievas myli kaip tėvas ir motina
Šventasis Sostas nori katalikiškos ir kinietiškos Bažnyčios Kinijoje
Dešimt koplyčių: Vatikano debiutas Venecijos architektūros bienalėje
Sekmadienį prasideda Didžioji Savaitė. Popiežiaus vadovausimos apeigos
Trečiadienio katechezė apie Komuniją
Popiežius keliaus į Airiją
Popiežius priėmė Komunikacijos sekretoriato prefekto atsistatydinimą
Popiežius aukos Paskutinės vakarienės Mišias Romos kalėjime „Regina Coeli“
Popiežius priminė Pasaulinę Dauno sindromo dieną
Čekijos vyskupai ragina suteikti prieglobstį kinų krikščionims
Popiežius paaukojo 100 000 eurų pirmajam ortodoksų vienuolynui Austrijoje
Dienos Mišių homilija: kartais norime sugrįžti atgal, prie vergų stalo
Pranciškus naujiems arkivyskupams: malda yra pirmas jūsų darbas
Popiežius dalyvavo jaunimo priešsinodiniame susitikime
Ketvirtas Gavėnios pamokslas Vatikane. Klusnumas
Vidudienio malda: ką reiškia „pamatyti Jėzų“?
Popiežiaus Pranciškaus dėka formuojasi nauja katalikų karta
Mirė kardinolas Keith Patrick O’Brien
Popiežius: Atmesdami mažuosius nesiskaitome su Jėzumi
Popiežiaus vizitas pediatriniame onkologiniame centre
Pranciškus šv. Pijaus iš Pietrelčinos gimtinėje: čia jis išmoko melstis
Popiežiaus audiencija Romos kolegijų studentams
Šv. Juozapas ir popiežiaus Pranciškaus Petro tarnystės 5 metų sukaktis
Kenčiančios Bažnyčios Pakistane vyskupų vizitas „Ad limina“
Popiežiaus homilija. Melskimės drąsiai ir ištvermingai
Mirė astrofizikas S. Hawking, Popiežiškosios mokslų akademijos narys
Šeštadienį popiežius Pranciškus lankys šv. Tėvo Pijaus vietas
Popiežiaus katechezė apie Mišias. „Tėve mūsų“ prieš Komuniją
Estijos katalikų vyskupas: laukiame popiežiaus vilties ir taikos žinios
Prieš 10 metų mirė Chiara Lubich
Taizé prioras lankėsi pas popiežių Pranciškų
Penkeri popiežiaus Pranciškaus metai
„Broliai ir seserys, labas vakaras“. Pranciškaus išrinkimo penktosios metinės
Wimo Wenderso filmo apie Pranciškų anonsas
Benedikto XVI laiškas pristatant rinkinį „Popiežiaus Pranciškaus teologija“
Popiežius priėmė Martino Lutherio Kingo dukrą ir Taizé bendruomenės priorą
Popiežiaus audiencija prancūzų politikams
Popiežiaus homilija. Nebūkime „užplaukę ant seklumos“
Popiežius Šv. Egidijaus bendruomenei: jūsų talentai – malda, taika, pagalba
Keli balsai, primenantys didžiulį kardinolo Lehmanno įdirbį
Mirė kard. Karl Lehmann (1936-2018)
Popiežius: Nusidėdami tolstame nuo Dievo, bet Dievas netolsta nuo mūsų
Sekmadienį popiežius susitiko su Šv. Egidijaus bendruomene
Popiežius: Dievo gailestingumas – kiekvieną dieną mus gaivinanti versmė
Popiežiaus kelionė į Baltijos šalis: dvi dienos Lietuvoje, po vieną Latvijoje ir Estijoje
Žinia apie popiežiaus kelionę. Atgarsiai Latvijoje ir Estijoje
Rugsėjį popiežius lankys Baltijos šalis
Popiežius kviečia apmąstyti Kristaus kančią su jaunimu
Popiežius prašo sustiprinti naująjį evangelizavimą Europoje
Pranciškus apie migracijos srautus: tai globali atsakomybė
Arabų regionų lotynų apeigų katalikų vyskupų vizitas „Ad limina“
Popiežius Pranciškus pasveikino moteris
Romoje mirė Hošimino arkivyskupas
Popiežius Paulius VI bus skelbiamas šventuoju
Popiežius paprašė atverti bažnyčias atgailos apeigoms „24 valandos Viešpačiui“
Trečiadienio katechezė. Eucharistinė malda
Popiežiaus homilija. Dievas mums atleidžia, jei mes atleidžiame kitiems
Vietnamo vyskupų vizitas „Ad limina“
Popiežius priėmė Austrijos kanclerį
Popiežiaus homilija. Prašykime minčių atsivertimo malonės
Popiežius sekmadienio vidudienį. Bažnyčia tenebūna prekybos namai
Pirmadienis po Sekminių – Marijos, Bažnyčios Motinos minėjimas
Popiežius slaugytojams: leiskite ligoniams pasijusti pilnaverčiais, ne skaičiais
Gniezno primato 600 metų jubiliejuje dalyvaus popiežiaus atstovas
Šventasis Sostas prašo gerbti žmogaus teises, solidarumo dvasioje
Antras Gavėnios pamokslas Vatikane. Krikščioniška meilė pagal šv. Paulių
Apie krikščionišką išganymą
Popiežius priėmė naują Nikaragvos ambasadorę
Slovėnijos vyskupų vizitas Ad limina
Suprasti Gavėnią: ženklai atsivertimo laikui
Popiežius: Viešpats taip mažai iš mūsų prašo ir tiek daug mums duoda
Popiežius: melskimės už kenčiančius ir persekiojamus krikščionis
Paskutinė vasario diena skirta retoms ligoms
Paliatyvinė slauga ir gyvenimo pabaigos išmintis
Baigėsi popiežiaus susitikimas su kardinolais patarėjais
Popiežius: Klausykloje – ne gąsdinimai, bet atleidimas
Vokietijos katalikų solidarumo akcijai „Renovabis“ – 25 metų
Popiežius: Prašykime gėdos malonės
Pranciškus Romos parapijoje: bus gyvenimo audrų, bet klausykime Jėzaus
Popiežius: Jėzaus atsimanymas leidžia geriau suprasti Jo prisikėlimą
Videoreportažas iš organizacijos „Pagalba kenčiančiai Bažnyčiai” renginio „Raudonas Koliziejus”, skirto priminti persekiojamus krikščionis
Popiežius prašo sustabdyti nežmonišką karą Sirijoje ir skubiai tiekti pagalbą
Koliziejaus apšvietimas priminė šiandien persekiojamus krikščionis
Pranciškaus audiencija menininkams: tikėti ne vien gera, bet ir gražu
Popiežiaus audiencija persekiojamų krikščionių liudytojams
Gavėnios pamokslas Vatikane. „Nesekite šiuo pasauliu“
Nepilnamečių apsaugos komisijos narė: visi esame Bažnyčia
Priešsinodinis jaunimo susitikimas - 10 tikslų
Arkivysk. S. Ševčiukas: Mūsų Bažnyčia turi teisę būti vadinama patriarchatu
Pasaulio Bažnyčių tarybos jubiliejus: kad būtume viena
Vokietijos vyskupai tiesia ranką broliams Europos Rytuose
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt