Arkivysk. T. Kondrusiewicziui neleidžiama grįžti į Baltarusiją
Pranciškus susirūpinęs dėl įtampos Viduržemio jūros rytuose
Ekonominis vystymasis neturi tapti ekologiniu košmaru
Kalkutoje atšaukti Motinos Teresės minėjimai
Turime įdėti pastangų, kad galėtume mėgautis tikru džiaugsmu
Popiežius sekmadienio vidudienį. Kryžius – meilės ir aukos ženklas
Pasaulinė misijų diena, kaip planuota, bus minima spalio 18-ąją
Popiežius paragino švęsti Žemės jubiliejų
Popiežius aplankė Romos Šv. Augustino baziliką
Popiežiaus bendrosios audiencijos vėl vyks su tikinčiaisiais
Bažnyčia Baltarusijoje. Protestas prieš teisėsaugos pareigūnų veiksmus
Baltarusijos katalikai pasveikino naująjį ortodoksų vadovą
Nuo rugsėjo 1 iki spalio 4 d. – „Kūrinijos laikas“
Olandija. Tapatybės kortelėse nenurodoma lytis. Ką tai reiškia?
Dvi naujos ambasadorės prie Šventojo Sosto
Pandemija. Religijų tarnystė sužeistam pasauliui
Popiežiaus katechezė apie socialinę nelygybę. Dalydamiesi sužadinsime žmonijos viltį
Popiežius sekmadienio vidudienį. Tikėjimas – tai gyvenimas
Mišios internetu: virtualumo pavojus
Popiežius: melskimės už persekiojamuosius dėl tikėjimo
Baltarusija. Malda už teisingumą ir visuomenės brolybę
Popiežius: išvaduoti pamaldumą į Mariją iš prietarų
Jonas Paulius II – krikščionių ir žydų dialogo šauklys
Vincentas Sladkevičius – tikėjimo žmogus, Jėzaus apaštalas, Dievo dovana
Popiežius susirūpinęs dėl neramumų Mozambike. Dingo dvi vienuolės
Baltarusija. Arkivyskupo susitikimas su ministru. Malda Breslaujoje.
Taizé bendruomenė meldžiasi už Baltarusiją
Popiežiaus katechezė. Turime progą kurti geresnį pasaulį
Popiežius: šv. Bernardas mus moko pasitikėti Dievo Motina
Popiežius: mano mintyse – brangioji Baltarusija
Taizé bendruomenė – bendrystės ir susitaikymo ženklas žmonijai
Minsko arkivyskupas: „Nesame vieni – Šventasis Tėvas kartu su mumis!“
Malda Europoje už taiką ir teisingumą Baltarusijoje
Popiežius sekmadienio vidudienį. Drąsiai belskimės į Jėzau širdį
Žolinė. Popiežius: Marija – mūsų kelrodė žvaigždė!
Popiežius leido pratęsti Loreto jubiliejų
Popiežius sekmadienio vidudienį. Drąsiai belskimės į Jėzau širdį
Rugpjūtis popiežiaus Luciani gimtinėje
Šv. Maksimilijono Kolbe minėjimas Aušvico lageryje
Popiežiaus katechezė. Jei nesirūpinsime vieni kitais, nepagydysime pasaulio
Taizé bendruomenės sukaktys. Atšauktas naujametinis susitikimas
Lenkijoje grąžinami susibūrimų apribojimai palietė ir Bažnyčią
Popiežius priėmė naująjį Mongolijos vyskupą
Kardinolas Parolin vadovaus Žolinės iškilmės liturgijai Lurde
„Piligrimystė širdyje“ – į Fatimos apsireiškimų vietą
Popiežius pakrikštijo Siamo dvynes
Protestai Baltarusijoje. Minsko arkivyskupo kreipimasis
Maltos Ordino pagalba Libanui
Popiežius sekmadienio vidudienį. Gyvenimo audrose Dievas yra su mumis
Editos Stein minėjimas Osvencimo vienuolyne
Popiežiaus potvarkis dėl Arabijos katalikų
Salvadore nužudytas kunigų seminarijos rektorius
Popiežius sekmadienio vidudienį. Gyvenimo audrose Dievas yra su mumis
Popiežius paminėjo Hirošimos ir Nagaskio sukaktį, prašė padėti Libanui
Popiežiaus parama Beiruto gyventojams
Popiežius #Hiroshima75: atsisakyti karo ginklų, ypač atominių
Skyrimai Šventojo Sosto Ekonomikos sekretoriate ir taryboje
Beiruto maronitų katedros klebonas: svarbiausia – žmonės
Dėkingai atsiminti vakar, viltis rytdiena, gyventi šiandien
Vatikano nota dėl Krikšto sakramento formulės
Vysk. Bettazzi: „Pranciškus, Vatikano II Susirinkimo sūnus“
Šv. Pauliaus VI mirties metinės. „Nusivylusieji broliai, atleiskite mums!“
Dėl COVID-19 antrasis Mongolijos vyskupas šventinamas Italijoje
Kardinolas Rai: „Libanui reikia pagalbos!“
Marija Snieginė. Popiežius meldėsi Marijos Didžiojoje bazilikoje
Trečiadienio bendroji audiencija. Kaip galime gydyti pasaulį?
Popiežiaus labdara Lotynų Amerikoje ir Karibuose: baimę pakeisti viltimi
Popiežiaus užuojauta Libanui
Marija Snieginė. Popiežius meldėsi Marijos Didžiojoje bazilikoje
Prašoma skelbti palaimintuoju nuo COVID-19 mirusį vyskupą
Šv. Egidijaus bendruomenės narių atostogos migrantų stovyklose
Popiežiaus laiškas Medžugorjės jaunimui: Kristus – pasaulio grožis
Kardinolas Parolinas vyksta į Arso klebono parapiją
Pasikėsinimas Managvos katedroje. Sudegė kryžius
Jėzaus Draugija švęs Ignaco metus 2021–2022
Paskirtas popiežiaus asmeninis sekretorius
Knyga apie tikėjimą pandemijos metu. Popiežiaus pratarmė
Madagaskare nuo COVID-19 mirė du italai misionieriai
75–osios Japonijos branduolinio bombardavimo metinės
Pranciškus: „Šv. Ignacas tepamoko nuolankumo“
Naujajai Centrinės Europos provincijai – naujas provincijolas
Porciunkulė – tyro atleidimo vandens šaltinis
Pasaulinė kovos su prekyba žmonėmis diena
Naujas Rusijos katalikų vyskupas
Trys Paolo Dall’Oglio SJ prioritetai ir vienas horizontas
Bažnyčios Vokietijoje dosni auka visuotinei Bažnyčiai
Lotynų Amerikos episkopatų tarybai – 65 metai
Rusios krikšto šventė Ukrainoje
Popiežiaus mintyse Ukraina: gyventojai trokšta susitaikymo
Pranciškus jaunimui: senoliai jūsų šaknys, nepalikite jų vienų!
Popiežius: tikrasis džiaugsmas – pašvęsti gyvenimą šventumo nuotykiui
Prancūzija. Prieš 4 metus nužudytas t. J. Hamelis
Pakistano vyriausybė po mirties apdovanojo „pamirštųjų motiną“ – s. Ruth Lewis
Popiežius – Argentinos vyskupijos nuotolinės formacijos reportaže
Kova su prekyba žmonėmis. Įstatymai yra, bet jie netaikomi
Pranciškus: su mumis einantis Jėzus yra kantrumo Viešpats
Pandemija. Bažnyčios parama rohinjų pabėgėliams
Atšaukti Jeruzalės mažosios seminarijos mokslo metai
Bioetinės diskusijos Prancūzijoje. Laisvės ir brolybės mazgas
Popiežius padėkojo jaunuoliui už pandemijos metu įžiebtą viltį
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt