Popiežiaus bendroji audiencija. „Mums reikia Elijo dvasios“
Popiežius: atraskime rožinio maldos grožį
Baltarusija. Malda už taikų krizės sprendimą
A. Riccardi apie popiežiaus encikliką: kuris karas atnešė ką nors gero?!
Sekmadienį Vatikane vyko popiežiaus enciklikos pristatymas
Italijoje mirė Kazertos vyskupas G. D’Alise
Kirgizijoje – trečioji revoliucija
Popiežius ragina remti vietinius verslus ir amatus
Al-Azharo imamas dėkoja popiežiui už encikliką
Visi esame seserys ir broliai. Naujoji Pranciškaus enciklika
Popiežius Asyžiuje pasirašė savo naująją encikliką
Popiežius: Dievas eina skausmo keliu kartu su kiekvienos epochos broliais ir seserimis
Popiežius apie savo naująją encikliką: mane įkvėpė šv. Pranciškus
Popiežius: ne mes, bet Viešpats yra vynuogyno šeimininkas
Europoje koronavirusas nusinešė daugiau nei 400 kunigų ir vienuolių gyvybes
Spalio 4 d. – „Šv. Petro skatiko“ rinkliava
Popiežiaus valstybės sekretorius priėmė JAV valstybės sekretorių
Popiežiaus laiškas minint šv. Jeronimo mirties 1600 metų sukaktį
Paskelbti dekretai dėl penkių būsimų palaimintųjų
Paskelbta Šventojo Sosto 2019 m. finansų ataskaita
Italijoje nuo Velykų – atnaujintas Mišiolas ir „Tėve mūsų“
Popiežiaus bendroji audiencija. Negrįžkime prie liguisto normalumo
Šventasis Sostas prašo surengti pamainą negalintiems sugrįžti jūrininkams
Misijų Dienai artėjant: tapti taikos ir gailestingumo misionieriais
Kodėl ketinama pratęsi Šventojo Sosto sutartį su Kinija?
Popiežius priėmė armėnų patriarchą Karekiną II
Popiežius pasveikino virtualios piligrimystės dalyvius
„Eik ir pasižiūrėk“. Būsimos Pasaulinės socialinio komunikavimo dienos tema
Popiežiaus audiencija Italijos policininkams
„Šis atsakė: ‘Nenoriu’, bet vėliau apsigalvojo“
Popiežiaus kreipimasis dėl padėties Kaukaze
Sekmadienio temos. Priverstinė migracija, turizmas, krūties vėžys
Popiežiaus kalba JTO generalinei asamblėjai
Pranciškaus audiencija labdaringai asociacijai
Popiežius priėmė Lenkijos prezidentą
Popiežius priėmė kardinolo G. A. Becciu atsistatydinimą
Kvietimas į virtualią konferenciją „Pasaulinis ugdymo paktas“
Kardinolas M. Czerny: kartu su vidaus pabėgėliais kurti visuomenės gerovę
Popiežius pasveikino kardinolą Angelo Sodano kunigystės jubiliejaus proga
„Iš viršaus į apačią, iš apačios į viršų“. Subsidiarumo principas
Kardinolas P. Parolin: JTO reikalinga pasauliui
„Samaritanus bonus“. Laiškas apie rūpestį kritiniame ir paskutiniame gyvenimo laikotarpyje
Popiežius pašventino „Negimusių balso“ varpą
Šventasis Sostas skatina mažinti įtampą Baltarusijoje
Popiežiaus kelionės Baltijos šalyse metinės
Popiežius Bažnyčiai Lietuvoje: neužmirškite kankinių, jie – šventieji
Popiežių aplankė vaikų su autizmo spektro sutrikimais grupė
Sekmadienio vidudienio malda. Kaip Dievas atsilygina
Vaistai visiems, ne vien turtingiems. Popiežiaus audiencija
Perkeltas Eucharistinis kongresas, popiežiaus sveikinimai katalikų universitetui
Nužudyto Komo kunigo laidotuvėse – popiežiaus pasiuntinys
Situacija pasaulyje bloga. Ką galiu padaryti - ar tik skųstis?
Šv. Januarijaus kraujo stebuklas Neapolyje
Italijos vyskupai pasirengę suteikti erdves mokyklai
„Neslėpti tiesos, nemanipuliuoti informacija“. Popiežiaus audiencija
Popiežius kreipsis į JTO generalinę asamblėją
„Fratelli tutti“ – visiems geros valios žmonėms, tiek vyrams, tiek moterims
Popiežius: senų ir sergančių dvasininkų tarnystė Bažnyčiai neantraeilė
Tęsiasi arkivyskupo T. Kondrusiewicziaus odisėja
Trečiadienio katechezė. Ko reikia, kad pradėtume rūpintis?
Paskirtas Vyskupų sinodo generalinis sekretorius
Popiežius apie nužudytą kunigą: artimo meilės kankinys
Baigėsi arkivyskupo Gallagherio diplomatinė misija Baltarusijoje
Rinkinys apie „Taikos mokslą“. Popiežiaus pratarmė
Popiežiaus Pranciškaus enciklika vadinsis „Fratelli tutti“
Vyskupas Jašeuskis: Malda – vienintelė baltarusių stiprybė
Mišių transliacija negali pakeisti asmeninio dalyvavimo
Popiežius pavedė Europos šeimas Marijos globai
P. Parolin: nuoširdus dialogas – galingiausias ginklas taikai kurti
Baltarusijos vyskupas: sekmadienį popiežius kalbėjo apie mus
Popiežius sekmadienio vidudienį: mylėk ir būsi mylimas
„Slow Food“ pradininko knygoje – pokalbiai su popiežiumi
Popiežius: Bažnyčia visada teskatina dialogą
Popiežius: kontempliuokime ir saugokime kūriniją
Šventojo Sosto atstovas lankosi Minske. Katalikai meldžiasi už savo vyskupą
Rusijos katalikai meldžiasi už Baltarusijos arkivyskupą
Popiežiaus katechezė. Meilė gydo mus ir pasaulį
Popiežius: karai ir neramumai teneatima teisės lankyti mokyklą
Ir šiemet planuojamas J. Ratzingerio mokinių susitikimas
Malda Baltarusijos vyskupijose už kraštą ir arkivyskupą
Kardinolas P. Poupard: popiežiai ir Vatikano II Susirinkimas
Eksperimentas Sicilijoje: parapijos tvarkymas patikėtas pasauliečių šeimoms
Mirė kardinolas M. Jaworskis, šv. Jono Pauliaus II bičiulis
Vidudienio malda. Kai broliško pataisymo nepakanka
Rugsėjo 5-ąją minima šv. Motina Teresė
Kardinolas J.-C. Hollerich. Pandemija pagreitino vadinamųjų kultūrinių katalikų nutolimą
Spalio pradžioje bus paskelbta trečioji popiežiaus Pranciškaus enciklika „Visi broliai“
Maldos už Libaną diena. Popiežiaus atstovas Beirute
Maronitų patriarchas. „Aktyvus neutralumas“ yra Libano išsigelbėjimas
Popiežius: rugsėjo 4-ąją melskimės už Libaną
Popiežius politikams ir ekonomistams: atsisakyti technokratinės paradigmos
Popiežius: tikėjimas mus įpareigoja saugoti gamtą
Malda už į Baltarusiją neįsileidžiamą arkivyskupą. CCEE pareiškimas
Olandijoje mirė kardinolas Adrianus Simonis
Popiežiaus bendroji audiencija. Solidarumas – kelias į teisingesnį pasaulį
Minsko augziliaras Kasabuckis. Faktai kalba apie persekiojimą
Popiežiaus žinia Pasaulinės maldos už rūpinimąsi kūrinija dienos proga
Negalintis grįžti arkivyskupas kreipėsi į Baltarusijos tikinčiuosius
Baigėsi Lenkijos vyskupų konferencijos posėdis
Popiežiaus maldos intencija rugsėjo mėnesiui
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt