Šv. Petro Kanizijaus metai
CELAM pirmininkas: 2020-ieji – ne tik skausmo, bet ir artimo meilės metai
Chaldėjų patriarchas: neišmintinga kurti „krikščionišką provinciją“
Lenkija: Pulavų vaikų su negalia svajonė – turėti žaidimų aikštelę
JAV vyskupai smerkia smurtą ir populizmą
Be Šventojo Rašto neįmanoma suprasti Kristaus
Popiežius: Dievo šviesa galingesnė už bet kokias sutemas
Popiežiaus sveikinimas Kalėdas švenčiantiems Rytų krikščionims
Popiežius Pranciškus: garbinkime Dievą, o ne stabus
Egiptas: vyriausybė legalizavo 1800 bažnyčias ir bažnytinius pastatus
Popiežiaus maldos intencija sausio mėnesiui
Artėja maldos už krikščionių vienybę savaitė
Šiemet Vatikane nebus tradicinio kūdikių krikšto
Marija Kaupaitė gali tapti pirmąja Lietuvoje gimusia šventąja
Jeruzalės patriarchas: kaip įveikti nesantaiką tarp mūsų?
Vokietijos vyskupai: norime reformas derinti su Vatikanu
Arkivyskupas T. Kondrusiewiczius aukojo padėkos Mišias
Popiežius: Jėzus beldžiasi į mūsų širdis, nori su mumis gyventi
Popiežius priėmė arkivyskupo T. Kondrusiewicziaus atsistatydinimą
2020 m. apžvalga: nužudyta dvidešimt sielovados darbuotojų
Popiežius: visiems linkiu taikių ir laimingų metų
Pirmoji Pasaulinė taikos diena. Paulius VI pas sergančius vaikus
53-asis Taikos žygis pirmą kartą bus virtualus
Dievo Gimdytojos iškilmės pirmieji mišparai ir Mišios Vatikane
Trečiadienio katechezė. Padėkos malda – gyvenimo programa
Br. Alois iš Taizé: „Nepasiduokime nusivylimui, žvelkime į vilties ženklus“
Pietinėje Nigerijoje pagrobtas katalikų vyskupas
Pranciškus pandemijos metais. Trumpa apžvalga
Dublino katalikų metropolijoje naujas ganytojas
Popiežiaus dovana vargstantiesiems: 4000 COVID-19 testų
Atsisakyti skiepytis reiškia padidinti riziką visuomenės sveikatai
Kodėl skelbiami Šeimos metai? Kaip jie bus minimi?
Linkėjimai Taizé jaunimui iš Romos: drąsia viltimi plėskite susitikimo ir brolybės kultūrą
Arkivysk. T. Kondrusiewiczius aukojo Kalėdų Mišias Minsko katedroje
Popiežiaus potvarkis dėl Valstybės sekretoriato valdytos nuosavybės
Popiežius pranešė apie būsimus šeimos metus
Šeimos metai „Amoris laetitia“
Šv. Kaliksto bažnyčia Romoje atvėrė duris benamiams
Lenkijoje vyskupas ir kunigai dovanoja kompiuterius daugiavaikių šeimų vaikams
Popiežius antrosios Kalėdų dienos vidudienį: į blogį atsakykime gerumu
Kalėdų Urbi et Orbi: „Jei susitaikytume su neteisybe, atmestume Kalėdų džiaugsmą ir viltį.“
Popiežius pasiuntė laišką į Libaną: noriu jus aplankyti
Popiežius: nuo šio vakaro visi žmonės yra mano broliai ir seserys
Popiežiaus, anglikonų ir presbiterijonų vadovų laiškas Pietų Sudanui
Kaip Kalėdas per pandemiją sutinkame vienumoje?
Kodėl pasiryžimus naujiems metams dėlioju per adventą?
Popiežiaus, anglikonų ir presbiterijonų vadovų laiškas Pietų Sudanui
Popiežiaus katechezė. Dvasia keliaujame į Betliejų
Arkivyskupui T. Kondrusiewicziui leista grįžti į Baltarusiją
Draugystės Biblija
Popiežius Kalėdų palaiminimą suteiks Palaiminimų salėje
Popiežius: pandemijos krizės paženklintos Kalėdos
Popiežius: vartotojiškumas užgrobė Kalėdas
Popiežius: gelbėkim jūrininkus, negalinčius sugrįžti į namus
Tikėjimo mokymo kongregacijos nota dėl vakcinų nuo COVID-19
Jeruzalės Bažnyčių patriarchų ir vadovų Kalėdų žinia
Filipinų islamo-krikščionių judėjimas „Silsilah“: Adventas ir Kalėdos – gailestingumo metas
Kalėdos: šiemet Betliejaus bazilika lankys tikinčiuosius namuose
COVID–19 protrūkis Jeruzalėje. Užsikrėtė P. Pizzaballa OFM
Kulto ir sakramentų kongregacijos nota artėjant Dievo žodžio sekmadieniui
Lurdo šventovė: adventas išgyvenamas socialiniuose tinkluose
Arkivyskupo pagalbos šauksmas: Nigerijoje gyventi nesaugu
Irako parlamentas patvirtina Kalėdas kaip šventinę dieną visoje šalyje
Tris švenčių dienas kunigai galės aukoti po ketverias Mišias
Esame pašaukti bendrauti su pasauliu, kuriame vis mažiau vietos religijai
Šventajam Tėvui – 84 metai
Trečioji advento meditacija Vatikane. „Apsigyveno tarp mūsų“
Popiežiaus žinia susitikimo dėl ugdymo sutarties dalyviams
Popiežiaus pasiuntinys susitiko su A. Lukašenka
Šventojo Sosto žinių portalas – ir hebrajų kalba
Paskirti Valstybės sekretoriato trečiojo skyriaus vadovai
Popiežiaus žinia Pasaulinės taikos dienos proga: rūpinimosi kultūra – taikos kelias
Bažnyčia prašo ES kraštų gerbti migrantų teises
Kardinolas F. Filoni: popiežiaus vizitas padės Irako krikščionims jaustis tikrais piliečiais
Katechezė apie užtarimo maldą. „Visi esame to paties medžio lapai“
Sekmadienio vidudienio malda. Adventas ir džiaugsmas
Nuo koronaviruso mirė Kaliningrado „katalikų apaštalas“
Popiežius priėmė Slovakijos prezidentę
Skiepai nuo COVID-19 viruso Vatikane – 2021 pradžioje
Apie pasislėpusius gelbėtojus
Šv. Juozapo metų visuotiniai atlaidai
Šv. Juozapas – tėvo širdimi mylėjęs Jėzų
Sekmadienio vidudienio malda. Adventas ir džiaugsmas
Kardinolo L. Sako laiškas Irako krikščionims ir visiems irakiečiams
Popiežiaus žinia susitikimo klimato kaitos klausimais dalyviams
Penktadienį Šv. Petro aikštėje įžiebta Kalėdų eglė, atidengta prakartėlė
Asyžiaus prakartėlėje – slaugę vaizduojanti statulėlė
Paroda „Šimtas prakartėlių Vatikane“
Gvadalupės Švč. M. Marijos šventės Mišios Vatikano bazilikoje
Popiežius: reikia grožio, kad nenugrimztume į neviltį
Kalėdų pamaldų Vatikane tvarka
Antroji advento meditacija Vatikane. Amžinasis gyvenimas
Arkivyskupas L. Bonazzi paskirtas nuncijumi Albanijoje
Pasitarimas dėl krizės Sirijoje ir Irake. Popiežiaus žinia
Gruodžio 10-oji – Pasaulinė žmogaus teisių diena
Betliejaus taikos ugnis ir šiais metais keliaus po pasaulį
COVID-19 vakcinos ir intelektinė nuosavybė
Trečiadienio katechezė: nebijokime prašyti, sulaukime atsakymo
Baltarusijoje suimti du katalikų kunigai išleisti iš areštinės
Vatikano instrukcijos dėl aukštųjų mokyklų vienijimosi
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt