Benediktas XVI. Šeši šv. Juozapo gyvenimo epizodai
Popiežius: teisėta ir saugi migracija naudinga visiems
Arkiv. P. Gallagheris lankosi Albanijoje
Popiežius: išpažintis nėra tribunolas, o paguodžiantis dieviškas apkabinimas
Kovo 17 d. minimas šv. Patrikas, vyskupas ir Airijos apaštalas
Popiežius budistams: geriau susipažindami ugdome visuomenės darną
Popiežius: tarp mūsų esantys šventieji daro gyvenimą žmoniškesnį
Gavėnios pamokslas Vatikane. Svarbiausia žinia: „Dievas tave myli“
Popiežius priėmė Libano premjerą
Romos Panteonas: pamaldų dalyviams – laisvas įėjimas; turistai turės mokėti
Vatikano diplomatas: žurnalistų vaidmuo itin svarbus konfliktuose
Maldos už išnaudojimų aukas diena Prancūzijoje
Portugalijos vyskupai steigia instituciją, kuri priims skundus dėl išnaudojimo
Kaip šv. Juozapas. Nuolanki ir brangi kinų bažnyčių sargų misija
Postūmis link gailestingumo, kuris nugali blogį
Gegužės 31-oji – maldos už Sinodą diena
Popiežius paminėjo padėtį Malavyje ir Kyjivo ortodoksų vienuolių atvejį
Popiežiaus katechezė. Visi esame apaštalai
Popiežius Irako šiitų vadovui: kartu liudykime viltį sužeistame pasaulyje
Popiežius: išnaudojimo prevencija kaip sinodinio proceso dalis
Bažnyčių architektūra: suprantama simbolika ir pritaikymas liturgijai
„Išeinanti Bažnyčia" – viena būdingiausių šio pontifikato frazių
Nikaragva suspendavo diplomatinius santykius su Šventuoju Sostu
Bažnyčia Ukrainoje sveikina popiežių ir jam dėkoja
Pranciškus: svarbiausia – brolybė, gebėjimas verkti ir šypsotis
Europos vyskupai pasveikino popiežių Pranciškų
Romos rabino, Kairo imamo, ortodoksų ir anglikonų vadovų sveikinimai Pranciškui
Popiežiaus išrinkimo sukaktis
Svarbiausia pontifikato žinia: dalytis gailestingumu, kurį patys esame gavę
Popiežiaus interviu: karas, lyčių ideologija, reforma ir svajonės
10 metų su popiežiumi Pranciškumi
Bostono arkivyskupas: Dievo palaimos Pranciškui!
Popiežius: geresniam pasauliui – daugiau moterų lyderystės
Popiežius savanoriams: kas tarnauja žmogui, tas garbina Dievą
10 Pranciškaus metų. Interviu Argentinos žiniasklaidai
Evangelizuoti – ne moralizuoti, bet skelbti Išganymo žinią
Jehovos liudytojų žudynės. Vokietijos Bažnyčia kviečia melstis
Popiežius Pranciškus ragina gerbti Jeruzalės ypatingumą
Pranciškus mano, kad Ukrainoje susikovė imperijos
Į Moldovą plūsta nauja ukrainiečių pabėgėlių banga
Popiežius: žmogaus vertė nepriklauso nuo to, ką jis gali duoti
Popiežiaus liturginės apeigos nuo Verbų sekmadienio iki Velykų
Popiežius draudikams: padedate užtikrinti asmens vertę
Popiežius: skurdas turtingame krašte kalba apie struktūrinį neteisingumą
Trečiadienio katechezė. Dievo meilė yra skirta visiems
Rabino P. Goldschmidto patarimas Rusijos religiniams lyderiams
Rusijos vyskupai atkreipė dėmesį į kenčiančias tautas
Popiežius sveikino moteris, meldė už Ukrainą
170 šalių paminėta Pasaulinė maldos diena
Dešimtą kartą bus švenčiamos „24 valandos Viešpačiui“
„Caritas“ – vienas didžiausių pagalbos tinklų Ukrainoje
Turkija ir Sirija po mėnesio nuo žemės drebėjimų: „Neužmirškite mūsų!“
Popiežius atnaujino kardinolų tarybos sudėtį
Popiežius patvirtino naują IOR statutą
Rohinjų pabėgėlius Bangladeše ištiko dar viena katastrofa
Popiežius: išeinanti Bažnyčia dalijasi Kristaus gailestingąja meile
Statistikos žinynas: Bažnyčia Europoje traukiasi, Afrikoje – auga
Tomo Akviniečio premija – Vatikano Benedikto XVI fondui
Popiežius britų jaunimui: drįskite liudyti krikščioniškus idealus
Popiežiaus sveikinimas gamtosaugos konferencijai Panamoje
Pradedama rengtis Nikėjos Susirinkimo jubiliejui
Leidinys apie „Salus populi romani“ restauravimą
Sirakūzuose paskelbti Marijos metai
Popiežius sekmadienį pasveikino lietuvius
Popiežius: ar savo aplinkoje ieškome Jėzaus šviesos ženklų?
Popiežius pavedė Ukrainos taiką šv. Juozapato užtarimui
Popiežius meldėsi už Graikijos geležinkelio ir Italijos pajūrio tragedijų auka
Popiežius priėmė italų televizijos religinės laidos kūrėjus
F. Di Giovanni: Vatikano diplomatija – vilties balsas pasaulyje
Naujai atrastiems asteroidams suteikti trijų jėzuitų ir popiežiaus vardai
Skaitmeninis Sinodas priartina Bažnyčią prie skaitmeninio pasaulio
Žemyninė sinodo asamblėja Afrikoje
Kyjivo vyskupas apie sielovadą karo sąlygomis
Atnaujinti atsinaujinimą. Gavėnios pamokslas Vatikane
Popiežiaus maldos intencija kovo mėnesiui
Popiežius susirūpinęs terorizmo ištikto Burkina Faso padėtimi
Nikaragvoje uždraustos viešos velykinės procesijos
Laidojamas nužudytasis JAV vyskupas. Popiežiaus telegrama
Argentinoje iš naujo pradedamas tyrimas dėl vyskupo mirties
„Kaip žaibas iš rytų“ – kvietimas pažinti Bažnyčios veidą
Vatikano institucijų vadovai mokės nuomos mokestį
Gavėnios taisyklė: pasninku padėti stokojantiems žmonėms
Šventasis Sostas vėl dalyvaus Venecijos architektūros bienalėje
Popiežiaus užuojauta nelaimės Graikijoje aukų artimiesiems
Popiežius: vien apeigų ar vien darbų Bažnyčia – ne Bažnyčia
Vidudienio maldos susitikimas: kodėl ir kaip velnias mus skaldo
Popiežiaus malda už įvairių dramų pasaulyje aukas
Arkivysk. B. Forte. Mums reikia ne ideologijų, stipriojo ar nusivylusiojo taikos
Popiežius dalyvavo dokumentinio filmo apie karą Ukrainoje peržiūroje
Popiežius Pranciškus: nepaliaukime melsti taikos
Arkivysk. V. Kulbokas M. Marijos šventovėje vadovavo maldai už taiką
Popiežius universitetų rektoriams: būkite nevienodais, bet derančiais balsais
Popiežius: krikščionys pašaukti būti pasaulio taikos sąžine
Karo Ukrainoje metinės – pasninko, maldos ir labdaros diena
Europos vyskupų pareiškimas minint karo pradžios sukaktį
Bankoke pasidėjo Azijos žemyno sinodo asamblėja
Šventojo Sosto atstovas JTO: šis karas kilo iš nuodėmės užnuodytos širdies
Pranciškus apie proto ir mašinų sąveiką: išsaugokime etiką
Popiežiaus pagalba nukentėjusiems nuo žemės drebėjimo Turkijoje
Šventasis Sostas siūlo įsteigti tarptautinę dirbtinio intelekto agentūrą
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt