Gegužės 3 d. vėl atidaromi Vatikano muziejai
Popiežius aukos Mišias Romos vyskupijos Gailestingumo šventovėje
Popiežius parašė laišką pasaulio finansų tvarkytojams
Arkivyskupas P. R. Gallagheris: antisemitizmas negali būti toleruojamas
Popiežius jaunimui: Dievas trokšta jūsų
Tikėjimas, žmogiška gerovė ir išnaudojimų prevencija
Popiežiaus katechezė: malda kartu su šventaisiais
Prieš penkerius popiežius paskelbė „Amoris laetitia“
Popiežiaus maldos intencija: už pagrindines žmogaus teises
Popiežius meldžiasi už potvynių pietrytinėje Azijoje aukas
Sveikesnis pasaulis yra teisingesnis pasaulis
Filipinų evangelizavimo jubiliejus. Popiežiaus sveikinimas
P. Parolin: Bažnyčiai reikia reformos, kad patikimiau skelbtų Evangeliją
Mirė teologas kun. Hansas Küngas
Jeruzalės patriarchai ir vyskupai paskelbė bendrą velykinį laišką
Popiežius vadovavo „Angelo pirmadienio“ vidudienio susitikimui
Mirė kardinolas Christian Tumi
Nelauktai mirė Kampalos katalikų arkivyskupas
Velykų „Urbi et orbi“. Neužmirškime, kad esame pagydyti Kristaus žaizdomis
Popiežiaus Velykų vigilija. Eikime į Galilėją, pradėkime iš naujo
Popiežius padėkojo tėvynainiams už sveikinimus
Kryžiaus kelias Šv. Petro aikštėje
Viešpaties kančios pamaldos Vatikane. Ką krikščionims reiškia brolybė?
Vokietijos Bažnyčios siūlymai: kaip švęsti Velykas šeimose
Velykos Irake. „Popiežius mums dovanojo pirmuosius Prisikėlimo vaisius“
Popiežius aplankė skiepijimo nuo COVID-19 punktą
Popiežiaus Krizmos Mišios. Kaip nuodai virsta priešnuodžiu
Popiežius: Viešpats mums nuplauna ne tik kojas, bet širdis ir visą gyvenimą
„Matyti ar nematyti.“ Bažnyčios sielovadinės gairės atsiliepiant į klimato migraciją
Prasidėjo didysis Velykų tridienis. Popiežiaus liturgijos
Paskutinės vakarienės Mišias popiežius aukojo kardinolo namuose
Didžiojo penktadienio Kryžiaus kelio Vatikane meditacijos: vaikų balsai
Turino drobulė – Didžiojo šeštadienio slėpinio ikona
Po gaisro atsigauna Paryžiaus katedra
Jėzuitai pertvarko savo provincijas
Popiežius meksikiečiams kunigams: žiūrėkite Kristaus žvilgsniu
Popiežius: reikia tokio plėtros modelio, kuris tausotų gamtą ir gerbtų žmones
Šventasis Sostas nubaudė du vyskupus Lenkijoje
Naujasis Kubos ambasadorius pradėjo misiją Vatikane
Verbų sekmadienio homilija. Kam visas šis pažeminimas?
Vidudienio malda. Didžioji savaitė, pasikėsinimas Indonezijoje
Džiugi procesija – Verbų sekmadienio tradicijų dalis
Popiežius: Vatikano valstybė turi būti nepriekaištingai tvarkoma
Dantės minėjimui – išskirtinė Apaštalinės bibliotekos iniciatyva
Ketvirtoji gavėnios meditacija Vatikane. Jėzus gyvena su mumis
Išleisti Popiežiškasis žinynas ir Bažnyčios statistikos metraštis
Šventasis Sostas ragina ginti moterų teises ir užtikrinti saugumą
Jeruzalės patriarchas: mus išgelbės asmeninis susitikimas su Viešpačiu, ne virtualios Mišios ir ne socialiniai tinklai
VII amžiai nuo Dantės Aligjerio mirties. Popiežiaus apaštalinis laiškas
Popiežius priėmė Ukrainos premjerą
Laiškas apaštališkojo paraginimo „Vita consecrata“ metinėms
Taupymas Vatikane: mažinamos vyresniųjų algos
Trečiadienio audiencija. Malda su Mergele Marija
Kristaus Kryžiaus kelias Didįjį penktadienį – vaikų žvilgsniu
Popiežius: tik pliuralistinė ir įtrauki visuomenė kuria teisingesnį ir broliškesnį pasaulį
Salezietė vienuolė – naujoji Šventojo Sosto dikasterijos pasekretorė
Popiežius priminė atakas Nigeryje, potvynius Australijoje
Popiežius: Evangelijos radikalumas neturi būti priešinamas su žmogaus silpnumu
Kardinolas P. Parolin: pandemija parodė, kad žmonijai reikia kitokio saugumo
Link nulinės tolerancijos išnaudojimams. Kristaus legionierių atvejis
Popiežius filipiniečiams kunigams: šiandien yra konkretumo metas
Vatikano iniciatyva skatina visuotines paliaubas
Mišios prieš diskriminaciją
„Aqua fons vitae“. Penki seminarai apie vandenį
Krikščioniškos institucijos – tarp trijų didžiausių darbdavių Palestinoje
Popiežius sekmadienio vidudienį: jei nori sutikti Jėzų, žiūrėk į kryžių
Popiežius per šeimos metų atidarymo renginį: ne tik skelbti doktriną, bet ir švelniai palydėti
Popiežiaus audiencija socialiniuose projektuose dalyvaujantiems savanoriams
Tarptautinis eucharistinis kongresas 2024 m. vyks Ekvadore
Šv. Juozapas – popiežiaus Pranciškaus vyskupiškosios tarnystės globėjas
Šeimos – „Amoris laetitia“ metų pradžia. Spaudos konferencija Vatikane
Judėjos dykumos urvai vis dar pateikia netikėtumų
Audiencija Popiežiškajai belgų kolegijai
Portugalija. Eutanazijos įstatymas grąžintas parlamentui
Nauji Šventųjų skelbimo kongregacijos dekretai
Popiežiaus katechezė apie maldą. „Ateik, Šventoji Dvasia!“
Popiežius: „Ir aš klaupiuosi Mianmaro gatvėse“
Europos vyskupai apie pandemiją, migraciją ir religijos laisvę
Popiežius apie pandemijos tunelį ir naują pasaulio tvarką
Haemi šventovei (Pietų Korėja) suteiktas tarptautininės piligriminės šventovės statusas
Popiežius: gražinkime šeimą į Bažnyčios ir visuomenės centrą
Laterano rūmai skiriami muziejinei ir kultūrinei veiklai
Rytų Bažnyčios pradėjo gavėnią
Biblijos komisijos sekretorė: atsiveria Bažnyčioje nauji akiračiai
„In memoriam“ Johnui Polkinghorne’ui
Kardinolas G. Ravasi. Mylėk artimą, mylėk žemę
Bažnyčia negali laiminti homoseksualių asmenų sąjungų
Popiežius: Jėzus yra šviesa, kuri atnaujina gyvenimą
Krikščionybės Filipinuose 500 metų jubiliejus paminėtas ir Vatikane
Popiežius paskyrė nuncijų Indijoje, paragino nustatyti gavėnios kryptį
Aštuoneri metai su Pranciškumi
2021 m. Vatikano biudžetas – mažiausias mūsų laikais
Karo Sirijoje dešimtosios metinės. Popiežiaus malda
Laiškas apie gyvybiškai svarbią rinkliavą Šventajai Žemei
Rytų Bažnyčios, gyvos bendruomenės anapus smilkalų
Lenkijos vyskupų plenarinio posėdžio Varšuvoje temos
24 valandos Viešpačiui: „Jis atleidžia visas tavo nuodėmes“
Trečiadienio bendroji audiencija. Kelionė į Iraką
Popiežius paskyrė Popiežiškosios Biblijos komisijos sekretorę
Moterys žiniasklaidos priemonėse
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt