Popiežius patvirtino naują IOR statutą
Rohinjų pabėgėlius Bangladeše ištiko dar viena katastrofa
Popiežius: išeinanti Bažnyčia dalijasi Kristaus gailestingąja meile
Statistikos žinynas: Bažnyčia Europoje traukiasi, Afrikoje – auga
Tomo Akviniečio premija – Vatikano Benedikto XVI fondui
Popiežius britų jaunimui: drįskite liudyti krikščioniškus idealus
Popiežiaus sveikinimas gamtosaugos konferencijai Panamoje
Pradedama rengtis Nikėjos Susirinkimo jubiliejui
Leidinys apie „Salus populi romani“ restauravimą
Sirakūzuose paskelbti Marijos metai
Popiežius sekmadienį pasveikino lietuvius
Popiežius: ar savo aplinkoje ieškome Jėzaus šviesos ženklų?
Popiežius pavedė Ukrainos taiką šv. Juozapato užtarimui
Popiežius meldėsi už Graikijos geležinkelio ir Italijos pajūrio tragedijų auka
Popiežius priėmė italų televizijos religinės laidos kūrėjus
F. Di Giovanni: Vatikano diplomatija – vilties balsas pasaulyje
Naujai atrastiems asteroidams suteikti trijų jėzuitų ir popiežiaus vardai
Skaitmeninis Sinodas priartina Bažnyčią prie skaitmeninio pasaulio
Žemyninė sinodo asamblėja Afrikoje
Kyjivo vyskupas apie sielovadą karo sąlygomis
Atnaujinti atsinaujinimą. Gavėnios pamokslas Vatikane
Popiežiaus maldos intencija kovo mėnesiui
Popiežius susirūpinęs terorizmo ištikto Burkina Faso padėtimi
Nikaragvoje uždraustos viešos velykinės procesijos
Laidojamas nužudytasis JAV vyskupas. Popiežiaus telegrama
Argentinoje iš naujo pradedamas tyrimas dėl vyskupo mirties
„Kaip žaibas iš rytų“ – kvietimas pažinti Bažnyčios veidą
Vatikano institucijų vadovai mokės nuomos mokestį
Gavėnios taisyklė: pasninku padėti stokojantiems žmonėms
Šventasis Sostas vėl dalyvaus Venecijos architektūros bienalėje
Popiežiaus užuojauta nelaimės Graikijoje aukų artimiesiems
Popiežius: vien apeigų ar vien darbų Bažnyčia – ne Bažnyčia
Vidudienio maldos susitikimas: kodėl ir kaip velnias mus skaldo
Popiežiaus malda už įvairių dramų pasaulyje aukas
Arkivysk. B. Forte. Mums reikia ne ideologijų, stipriojo ar nusivylusiojo taikos
Popiežius dalyvavo dokumentinio filmo apie karą Ukrainoje peržiūroje
Popiežius Pranciškus: nepaliaukime melsti taikos
Arkivysk. V. Kulbokas M. Marijos šventovėje vadovavo maldai už taiką
Popiežius universitetų rektoriams: būkite nevienodais, bet derančiais balsais
Popiežius: krikščionys pašaukti būti pasaulio taikos sąžine
Karo Ukrainoje metinės – pasninko, maldos ir labdaros diena
Europos vyskupų pareiškimas minint karo pradžios sukaktį
Bankoke pasidėjo Azijos žemyno sinodo asamblėja
Šventojo Sosto atstovas JTO: šis karas kilo iš nuodėmės užnuodytos širdies
Pranciškus apie proto ir mašinų sąveiką: išsaugokime etiką
Popiežiaus pagalba nukentėjusiems nuo žemės drebėjimo Turkijoje
Šventasis Sostas siūlo įsteigti tarptautinę dirbtinio intelekto agentūrą
Šventojo Sosto diplomatijos vadovas: šis karas turi kuo greičiau baigtis
Popiežius: gavėnia – palankus metas sugrįžti prie Dievo, brolių ir seserų
Popiežius: svarbiausia – ne mūsų nuomonės, bet kad Jėzus pasiektų žmones
Popiežius ortodoksų teologams: vienybės troškimas svarbesnis už interesus
Nauji Šventųjų skelbimo dikasterijos dekretai
Popiežius prašo bendromis pastangomis įveikti bado blogį
COMECE: sustabdykite karo beprotybę!
Italijos vyskupai ragina melstis už taiką Ukrainoje
Popiežius: vieneri metai nuo absurdiško karo pradžios
Popiežius atkreipia vyskupų dėmesį į du „Traditionis custodes“ punktus
Jėzuitai paskelbė pareiškimą dėl M. Rupniko bylos
Arkivysk. S. Ševčukas: prieš metus daugelis bėgo, šiandien visi mus palaiko
Karas labai keičia Ukrainos religinį kraštovaizdį
Abu Dabyje duris atveria „Abraomo namai“
Popiežius: teologija teviršija apologetiką ir prisideda prie naujo humanizmo
Nuncijus Ukrainoje vasario 24 d. aukos Mišias Berdyčivo M. Marijos šventovėje
Nuo šautinės žaizdos mirė vyskupas JAV
Popiežiaus audiencija Romos labdaringai organizacijai – Šv. Petro draugijai
Popiežius: nėra tikėjimo be sugebėjimo stebėtis
Nuncijus Mongolijoje: Ulan Batoras rengiasi popiežiaus vizitui
Popiežius: jei Dievas mąstytų taip, kaip mes, niekada nebūtume išgelbėti
„Pasauliečiai ir ganytojai kartu Bažnyčioje; pasauliečiai ir ganytojai kartu pasaulyje.“
Popiežius: kaip bažnytinė teisė susijusi su evangelizacija?
Visuotinis patriarchas paėmė savo globon penkis Lietuvos ortodoksų kunigus
Popiežius italų televizijai: sunkiais laikais nepraraskime vilties
Gavėnia Europoje: maldos grandinė už taiką Ukrainoje
Popiežius marijonams: liudyti Dievo artumą, gailestingumą ir švelnumą nūdienos žmonėms
Popiežius Biblijos draugijų delegacijai: Dievo žodis bėga pirmyn
Popiežius: „Esu artimas Turkijos žmonėms ir už juos meldžiuosi“
Popiežius: reikia daugiau bendros atsakomybės ir dalyvavimo
Popiežius: noriu tarnaujančios Bažnyčios
Konferencija „Ganytojai ir pasauliečiai pašaukti keliauti kartu“
Rytų Bažnyčių dikasterijos prefektas keliauja į Siriją ir Turkiją
„Renovabis“: karo alinamoje Ukrainoje dirbame siekdami apsaugoti orumą
Maronitų vienuolis paskirtas Rytų Bažnyčių dikasterijos sekretoriumi
Trečiadienio katechezė. Kodėl, ką ir kaip skelbti?
Kroatijos sostinės arkivyskupijoje paskirtas koadiutorius
Suvažiavimas Vatikane apie pasauliečių vaidmenį Bažnyčioje
Meksikoje nušautas kunigas, CAR misionierių sužalojo mina
Paryžiaus katedra turėtų būti vėl atidaryta kitų metų gruodį
Roma rengiasi priimti milijonus piligrimų
Seksualinis išnaudojimas Portugalijos Bažnyčioje (1950–2022)
Marijonų kapitula išsirinko naują vienuolijos vyresnįjį
Popiežius įsteigė integralios ekologijos ugdymo centrą
Pamokslininkų ordine – dvigubas šv. Tomo Akviniečio jubiliejus
Sinodas: sustiprinti Bažnyčios misiją skelbti Evangeliją
Popiežius: Dievo Motina tegloboja šeimas, kurių vaikai serga retomis ligomis
Popiežius priėmė Tbilisio katalikų universiteto delegaciją
Popiežiaus maldoje – žemės drebėjimas, Ukraina ir Nikaragvos vyskupas
Popiežius: būkime gailestingi taip, kaip Dievas yra gailestingas
Lotynų Amerika. Solidarumas Nikaragvoje persekiojamai Bažnyčiai
Mons. Rolandas Makrickas paskirtas arkivyskupu
Vasario 11-oji. Šventės ir sukaktys
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 »»
 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt