S. Ševčukas: įsakymas „Nežudyk“ reikalauja gerbti visus Dievo kūrinius
Skelbiamas konkursas 2025 m. jubiliejaus himnui
Prancūzijos vyskupų konferencijos primininkas lankosi Ukrainoje
Kardinolas Ch. Schönbornas: Dievo istorija su jaunais žmonėmis
Popiežius trapistams: teišsipildo keturios svajonės
Popiežius pertvarkė socialinius projektus remiantį fondą
Popiežius religijų lyderiams: žmogus turi teisę į viltį, grožį ir dangų
Popiežius: karai nėra neišvengiami
Popiežius Kazachstane: tamsiais laikais skleiskime Kūrėjo šviesą
Popiežius Kazachstane: vargdienio dvasia Bažnyčiai yra palaiminimas
Pranciškus: kas mus apvalo nuo nuodėmės ir blogio nuodų?
Nauja Šventojo Sosto ir Kazachstano sutartis
Kazachstanas ir geopolitinė pusiausvyra etninių grupių ir religijų kryžkelėje
S. Ševčukas. Pasitikime Apvaizda ir todėl neprarandame vilties
Rugsėjo 14 d. – Europos malda už Ukrainą
Popiežius Kazachstane. Susitikimas su politikais ir visuomenės atstovais
P. Parolinas. Popiežiaus kelionės orientyrai aiškūs
Popiežius Pranciškus išvyko į Kazachstaną
Popiežius studentams: „Mąstykite apie Jėzų, skaitykite Evangeliją“
Lisabona2023. Popiežiaus laiškas jaunimui
Popiežius dar kartą paprašė malda lydėti jo kelionę į Kazachstaną
Popiežius pramoninkams: turtuolis į dangų patenka dalindamasis
S. Ševčukas. Mūsų gynėjai – nesavanaudiškumo mokytojai
Paskirtas naujas nuncijus Serbijoje
Pranciškus: dalijamės Tėvo nerimu ar gyvename patogiai?
Popiežius katechetams: sėkite gerus ir gražius dalykus
Popiežius: lydėkite mano kelionę į Kazachstaną malda
Popiežius minėjo Ukrainą, Etiopiją ir Mozambike nužudytą vienuolę
Popiežius mokslininkams: esame sąjungininkai dėl to, kas gera, gražu, teisinga
Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas: branginkime vienybę
Nuncijus Ukrainoje: nematau rimto dialogo galimybės; melskime taikos stebuklo
Popiežiaus užuojauta po Elžbietos II mirties: „Tvirta Kristaus liudytoja“
Romoje vyksta kursai neseniai paskirtiems vyskupams
Popiežius pasveikino Niujorko „Bendruomenę sankirtoje“
S. Ševčukas: tikėjimas mums duoda jėgų ištverti
Pranciškus nuncijams: ačiū, kad priartinate popiežių tautoms ir Bažnyčioms
Mozambike nužudyta 84 metų vienuolė italė
Arkivyskupas T. Peta: popiežiaus vizitas Kazachstane – didžiulis palaiminimas
Pakistano vyskupas: dabar tik bandome suvaldyti situaciją
Popiežiaus katechezė: Dievas mums kalba ir per atsitiktinius įvykius
S. Ševčukas: gerbdami žmogaus kūną, dedame tvirtus visuomenės pamatus
Vatikane vyksta Šventojo Sosto diplomatinių atstovybių vadovų susitikimas
Popiežius: melskimės už motinas, kenčiančias dėl savo vaikų
Artėja „Pranciškaus ekonomikos“ susitikimas Asyžiuje
Popiežius: lytiniu išnaudojimu nusikaltęs kunigas negali toliau kunigauti
S. Ševčukas. Tegu tikėjimas įsikūnija socialiniame elgesyje
Popiežiaus audiencija Ispanijos „Caritas“
Popiežiui pristatytas filmas apie Motiną Teresę
Motinos Teresės liturginis minėjimas Kalkutoje
Popiežius priėmė naują Lenkijos ambasadorių
S. Ševčukas: nors aplink mus griuvėsiai, tikėkime gėriu ir grožiu
Pradedama kardinolo K. B. Agagianiano beatifikacijos byla
Baltramiejus I: karas kelia grėsmę pastangoms mažinti klimato kaitos poveikį
Jonas Paulius I – palaimintasis
S. Ševčukas: dalykimės su stokojančiaisiais; saugokime savo šalies gamtą
Popiežius apie pagalbą Sirijai: nenustokime būti geraisiais samariečiais
Popiežius paskelbė naują Maltos Ordino konstituciją ir patvirtino laikinąją tarybą
P. Parolinas apie Joną Paulių I: arti žmonių, arti jų problemų
Popiežius Pasaulio Bažnyčių tarybai: vienybė – mūsų patikimumo sąlyga
Jono Pauliaus I relikvija: rankraštis apie dieviškąsias dorybes
Popiežius bendravo su menininkais, dalyvaujančiais Vatikane vykusiame susitikime
Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas pasveikino mokinius ir mokytojus
P. Parolinas apie Joną Paulių I: arti žmonių, arti jų problemų
Popiežius: džiugiai liudykite Evangeliją savo aplinkoje!
Popiežius: liturgija – kaip gyvas organizmas
A. Luciani: kunigystė – tarnavimas ir liudijimas
S. Ševčukas. Jei negalvosime apie ateitį, nesiskirsime nuo vagies
Popiežiaus maldos intencija rugsėjui
Rugsėjo 1 d. – Pasaulinė maldos už kūriniją diena
Popiežius dar kartą prašė ypatingai melstis už Ukrainą
Popiežius linki Irakui taikos ir brolybės
Pranciškus: gerame pasirinkime susitinka dabartis ir amžinybė
Vatikane vykstančiame „Summit Vitae“ – pasaulinio garso menininkai
Popiežius kardinolams: niekada nepaliaukite stebėtis!
Fondas „Pagalba kenčiančiai Bažnyčiai“: didėja krikščionių persekiojimo mastai
Baigiasi popiežiaus susitikimas su kardinolų kolegija
S. Ševčukas: laisva Ukraina turi stovėti ant tvirtų pamatų
Popiežius aiškiai ir nedviprasmiškai smerkia Rusijos pradėtą karą Ukrainoje
Celestino V atlaidai truks ištisus metus
Pranciškus Akviloje: Dievo vardas – Gailestingumas
Naujieji kardinolai aplankė popiežių emeritą
Kardinolų kolegija turi 20 naujų narių
Pasaulio Bažnyčių taryba. Trečiadienį prasideda Karlsrūhės asamblėja
Jonas Paulius I: katechetika trupinėliais
S. Ševčukas: dėkojame Dievui už kiekvieną naują dieną
Vysk. G.B. Scalabrini ir pasaulietis A. Zatti bus skelbiami šventaisiais
Atnaujinta kardinolų kolegija ir Europa
Popiežius ir kardinolai aptars kurijos reformą
S. Ševčukas: Dieve, sustabdyk karą būdais, kuriuos tik tu žinai esant įmanomus
Popiežius nekalbėjo kaip politikas, nenorėjo įžeisti žmonių jausmų
Popiežius priėmė įstatymų leidėjų katalikų tinklo narius
Tarnystės Bažnyčioje. Popiežius prašo dalytis įžvalgomis ir patirtimi
Arkivysk. S. Ševčukas Vatikano radijui: karas – tai niekšybės slėpinys
Popiežius pasauliečių institutams: liudykite Bažnyčios artumą
R. W. McElroy: gerbti vienybę ir skirtingumą
Popiežius priėmė Vengrijos prezidentę
Popiežiaus katechezė: mirtis – gimimas naujam gyvenimui
S. Ševčukas. Sveikiname vienas kitą ir dėkojame Dievui už laisvę
Popiežius: kiek daug nekaltų žmonių moka už karo beprotybę!
Kad Bažnyčia Azijoje būtų sava Azijos tautoms
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 »»
 
 
   

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt