Didysis Šeštadienis: Viešpaties prisikėlimo laukimas (iš Vatikano radijo)
Didįjį Penktadienį pristatoma popiežiaus Benedikto XVI knyga (iš Vatikano radijo)
Didysis Ketvirtadienis (iš Vatikano radijo)
Jauniesiems kaliniams popiežius kalbėjo apie laisvės prasmę
Kun. R. Cantalamessa pamokslavo palaiminimų tema
Benediktas XVI apie išpažinties svarbą
Pristatytas posinodinis paraginimas Sacramentum caritatis
Filmas apie „Jėzaus kapą“ – „fantazinė archeologija“
ES studija apie religijos reikšmę piliečių gyvenimui
Popiežius: krikščionys privalo ginti teisę į gyvybę
Vyskupas Elio Sgreccia: katalikai turi teisę nebendradarbiauti darant abortą
Popiežius ragino iš naujo atrasti Atgailos sakramentą
Romos seminaristams popiežius pabrėžė Biblijos skaitymo ir liturgijos svarbą
Popiežius ragino plėtoti paliatyviąją mediciną
Popiežiaus Benedikto XVI žinia 2007 m. gavėnios proga
Puoselėti „namų Bažnyčią“
Kardinolas Schönbornas apie evoliuciją ir sukūrimą
Pasaulietiniai institutai siūlo visuomenei prasmę
Pašvęstieji asmenys turi perteikti tikėjimo žavesį
Popiežius: „Ir tarp šventųjų būta nesutarimų“
„Tikėjimas ir protas“ vienas nuo kito neatsiejami
Popiežius patvirtina santuokos neišardomumą
Jono Pauliaus II sekretoriaus memuaruose atskleidžiama įdomių detalių apie buvusį popiežių
Vietnamo ministras pirmininkas audiencijoje pas popiežių
Popiežiaus Benedikto XVI žinia 15-osios Pasaulinės ligonių (2007 m. vasario 11 d.) dienos proga
Šventasis Sostas trokšta „konstruktyvaus dialogo“ su Kinija
Popiežius prieš karinius žaislus vaikams
Kardinolas Kasperis: be religijų dialogo taika neįmanoma
Popiežius: krikščionių vienybė – „Dievo dovana“
Popiežius reikalauja teisinio statuso Bažnyčiai Turkijoje
Laiduoti migrantams ir jų šeimoms apsaugą
Popiežiaus Benedikto XVI žinia 93-iosios Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos (2007 m. sausio 14 d.) proga
Popiežiaus kalba diplomatams
Popiežius Siksto koplyčioje pakrikštijo trylika kūdikių
Benediktas XVI: Kristus yra šviesa, Bažnyčia ją tik atspindi
Popiežius lankėsi Romos Caritas valgykloje
Naujaisiais metais popiežius ragino kurti taiką ir gerbti žmogaus teises
Krikščionių persekiojimai pasaulyje (iš Vatikano radijo)
Popiežiaus Benedikto XVI žinia Pasaulinės taikos dienos proga
Popiežiaus Benedikto XVI kalba prieš kalėdinį palaiminimą „Urbi et Orbi“ (iš Vatikano radijo)
Marijonų kongregacijos (MIC) steigėjas, Dievo tarnas kun. Stanislovas Papčinskis bus paskelbtas Bažnyčios Palaimintuoju (iš Vatikano radijo)
Benediktas XVI kviečia Europos krikščionis išvien ginti krikščioniškąsias šaknis
Kardinolas Kasperis: „nepaprastos svarbos etapas“
Vatikanas kritikuoja Šoa neigimą
Atrastas apaštalo Pauliaus kapas
Popiežius: Marija yra Bažnyčios pavyzdys
„Neužmirštamas dvasinis ir pastoracinis patyrimas“
Popiežiaus Benedikto XVI apsilankymas Turkijoje
Popiežius Benediktas XVI užbaigė pirmąją knygos apie Jėzų dalį
Popiežius pabrėžia didelę kontempliatyviųjų vienuolijų reikšmę
Krikščionių vienybė – prioritetinė Benedikto XVI užduotis
Dar kartą patvirtinta kunigų celibato pareiga
Vatikanas neprieštarauja Turkijos priėmimui į Europos Sąjungą
Popiežius ragino šalinti neteisingumą ir kovoti su badu
Europos Komisija, vertindama Turkijos pažangą, pasigedo religijos laisvės
Prancūzijos vyskupai paskelbė naujas katechezės gaires
Vatikanas finansuoja vaikų skiepijimo programą
Popiežius meldėsi už mirusius kardinolus ir vyskupus
Didmiesčio evangelizacijos kongresas Briuselyje
Vatikane propaguojamos klasikinės kalbos
Benedikto XVI kalba Popiežiškosios mokslų akademijos susirinkime
Pristatytas sveikinimas pasaulio musulmonams pasibaigus Ramadanui
Popiežius pabrėžė pasauliečių vaidmenį politikoje
Popiežiaus katechezė apie apaštalą Judą
Arkivyskupas C. Migliore apie Tūkstantmečio plėtros tikslus
Benediktas XVI paskelbė keturis naujus šventuosius
Krikščionys, musulmonai ir žydai raginami glaudžiau bendradarbiauti socialinėje srityje
Popiežiaus Benedikto XVI žinia 2006 m. Misijų sekmadienio proga
Europos Vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) susirinkimas Sankt Peterburge
Popiežius ragino teologus įsipareigoti tiesai
Dokumentas apie kovą su korupciją
Vatikano valstybės sekretorius iškėlė diplomatijos reikšmę ugdant taiką
Vatikanas paskelbė popiežiaus kalbą Regensburge su pastabomis
Europos nacionalinių delegatų universitetinei sielovadai konferencija Romoje
Popiežius Benediktas XVI dar kartą išreiškia pagarbą islamo religijai
Popiežiaus BENEDIKTO XVI žodžiai, pasakyti Viešpaties angelo maldos metu 2006 m. rugsėjo 17 d. Castelgandolfe atsiliepiant į musulmonų reakciją, kilusią dėl jo kalbos Regensburgo universitete
2006 m. rugsėjo 16 d. Valstybės sekretoriaus kardinolo Tarcisio Bertone pareiškimas dėl musulmonų reakcijos į popiežiaus Benedikto XVI kalbą, pasakytą 2006 m. rugsėjo 12 d. Regensburgo universitete
Tarptautinis taikos susitikimas Asyžiuje
Seminaras apie evoliucijos teoriją Castelgandolfe
Renovabis kongresas apie šeimos ateitį
Popiežius įspėjo dėl „širdies kietumo“ pavojaus
Paminėtas Taize bendruomenės įkūrėjas brolis Roger
Popiežiaus pasiuntinio kelionė į Libaną
Tarptautinės katalikų televizijos EWTN jubiliejus
Kardinolas Joachimas Meisneris pabrėžė išaugusį katalikų sąmoningumą
Pasaulinės taikos dienos tema – žmogaus orumas
Benediktas XVI palaikė patriarcho Baltramiejaus I gamtosaugos iniciatyvą
Benediktas XVI: reikia rasti būdų pasiekti tvarią taiką
Ministrantų piligrimystė į Romą
Pasaulio šeimų susitikimas Valensijoje
Delegacija iš Konstantinopolio Šv. Petro bazilikoje
Atlaidai V pasaulinio šeimų susitikimo proga
Popiežius kalbėjo apie apaštalą Jokūbą
Vatikanas kritikavo Europos parlamento sprendimą dėl kamieninių ląstelių tyrinėjimų finansavimo
Popiežius ragina gerbti pabėgėlių teises
Bažnytinių judėjimų susitikimas su popiežiumi Sekminių proga
JAV spauda apie popiežiaus apsilankymą Aušvice
Italų spauda apie Benedikto XVI lankymąsi Aušvice
Vokiečių žiniasklaida apie Benedikto XVI vizitą Lenkijoje
Renovabis Sekminių akcija „Užmiršti... Europos rytuose“
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt