Džiaugsmas dėl talibų paleistų korėjiečių krikščionių ir nerimas dėl pavojingo precedento (iš Vatikano radijo)
Moterų teologių kongresas Neapolyje (iš Vatikano radijo)
Benediktas XVI: Marijos Ėmimas į dangų rodo meilės pergalę prieš mirtį
Popiežius: krikščionys „svetimi“ šioje žemėje
Krikščionys ir žydai gedėjo kardinolo Jean-Marie Lustiger
Kinijos pareigūnai didina spaudimą pogrindžio Bažnyčios hierarchams (iš Vatikano radijo)
Mirė kardinolas Edouard Gagnon (iš Vatikano radijo)
Vėl suimtas žinomas Bažnyčios Kinijoje vyskupas (iš Vatikano radijo)
Vatikano Valstybės sekretoriaus kardinolo Tarcisio Bertone interviu apie šiuolaikines bažnytinio gyvenimo aktualijas (iš Vatikano radijo)
Romoje mirė kun. Vladas Delinikaitis (iš Vatikano radijo)
Šventasis Tėvas pareiškė užuojautą Peru nukentėjusiesiems nuo smarkaus žemės drebėjimo (iš Vatikano radijo)
Ketvirtadienį Romoje palaidotas Kazys Lozoraitis (iš Vatikano radijo)
Žolinės Mišios Castelgandolfo parapijos bažnyčioje (iš Vatikano radijo)
Mirė Kazys Lozoraitis (iš Vatikano radijo)
Popiežius ragino teisingai paskirstyti gėrybes
Popiežius reikalauja branduolinio nusiginklavimo
Benediktas XVI atsakė į kunigų klausimus
Popiežiaus Pauliaus VI mirties 29 metinės (iš Vatikano radijo)
Mirė kardinolas Lustiger. Popiežiaus užuojauta (iš Vatikano radijo)
Paskirtas pirmasis nuncijus Jungtiniuose Arabų Emyratuose (iš Vatikano radijo)
Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pareigūnas prelatas Matthias Tuerk apie prieš porą savaičių paskelbtą Tikėjimo mokymo kongregacijos dokumentą dėl Bažnyčios sampratos (iš Vatikano radijo)
Popiežiaus paprašė paleisti Afganistane pagrobtus korėjiečius (iš Vatikano radijo)
Šventojo Tėvo užuojautos telegrama dėl lenkų piligrimų žūties Prancūzijoje (iš Vatikano radijo)
Paskelbta Popiežiaus žinia ateinančių metų Pasaulinei jaunimo dienai besirengiančiam jaunimui (iš Vatikano radijo)
Nuo liepos 19 d. atidaroma nauja Vatikano valstybės svetainė www.vaticanstate.va, papildanti www.vatican.va
Dar kartą apie Tikėjimo mokslo kongregacijos „Atsakymus į klausimus, liečiančius kai kuriuos mokymo apie Bažnyčią aspektus“ (iš Vatikano radijo)
Paskelbti Tikėjimo mokymo kongregacijos „5 atsakymai dėl Bažnyčios“
Motu proprio palengvino 1962 m. Mišiolo vartoseną
Popiežius paskelbė Pauliaus metus
Paskelbti Tikėjimo mokslo kongregacijos „Atsakymai į klausimus, liečiančius kai kuriuos mokymo apie Bažnyčią aspektus“ (iš Vatikano radijo)
Kaip teisingai suprasti popiežiaus Motu proprio dėl lotyniškosios liturgijos? (iš Vatikano radijo)
Popiežiaus Benedikto XVI dokumento Motu proprio dėl Romos liturgijos apžvalga (iš Vatikano radijo)
Šeštadienį paskelbtas popiežiaus Benedikto XVI dokumentas Motu proprio apie Romos liturgijos, kuri buvo iki 1970 metų reformos, naudojimą (iš Vatikano radijo)
Paskelbtos Šv. Sosto ir Vatikano Miesto Valstybės 2006 metų finansinės ataskaitos
Paskelbtas Popiežiaus laiškas Kinijos Liaudies Respublikos katalikų Bažnyčiai (iš Vatikano radijo)
Turkijos teismas uždraudė Baltramiejui I tituluotis „ekumeniniu“ patriarchu (iš Vatikano radijo)
Popiežius vadovavo Mišparams Šv. Pauliaus bazilikoje (iš Vatikano radijo)
Bendroji trečiadienio audiencija: Kirilas Jeruzalietis (iš Vatikano radijo)
Birželio 26 - kovos su narkotikų vartojimu ir platinimu diena (iš Vatikano radijo)
Popiežius Benediktas XVI dalinai pakeitė apaštališkąją konstituciją „Universi Dominici gregis“, kuria nustatyta popiežių rinkimo tvarka (iš Vatikano radijo)
Kelio sielovados gairės
Popiežius Asyžiuje akcentavo taikos būtinybę
Popiežius ragina stiprinti dialogą su dabarties kultūra
Vatikanas ragina neremti organizacijos Amnesty International
Popiežius Benediktas XVI pasveikino Turkijoje vykstančio XI-ojo mokslinio simpoziumo apie Šv. Paulių dalyvius (iš Vatikano radijo)
Sekmadienio vidudienio malda. Jonas Krikštytojas (iš Vatikano radijo)
Pasibaigė Minske vykęs Europos vyskupų konferencijų sekretorių susitikimas (iš Vatikano radijo)
Maldos už šventus kunigus diena (iš Vatikano radijo)
Popiežius atsisveikino su vizitą Ad limina baigiančiais Slovakijos vyskupais (iš Vatikano radijo)
Popiežiaus bendroji audiencija. Sveikinimas lietuviams ir katechezės apie Euzebijų Cezarietį santrauka (iš Vatikano radijo)
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį. Malda už pagrobtuosius (iš Vatikano radijo)
Keturi nauji šventieji
Benediktas XVI: nuolankiai priimti Bažnyčios silpnybes
Popiežius kalbėjo apie darbą
Per Sekmines popiežius priminė misijų užduotį
Pasaulio misijų diena
Kardinolas Bertone pabrėžė, jog paskelbtos visos Fatimos paslaptys
Kirche in Not rinkliavos
Devintinių iškilmės istorija (iš Vatikano radijo)
Popiežius Romoje vadovaus Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmei (iš Vatikano radijo)
Popiežiaus katechezė apie vysk. Kiprijoną (iš Vatikano radijo)
Popiežiaus kreipėsi į G-8 šalių lyderius prašydamas labiau įsipareigoti kovoje su skurdu (iš Vatikano radijo)
Prasidėjo XVIII Caritas Internationalis generalinė asamblėja (iš Vatikano radijo)
BBC dokumentinio filmo „Seksualiniai nusikaltimai ir Vatikanas“ nutylėti arba pameluoti faktai (iš Vatikano radijo)
Fatimos jubiliejus
Benedikto XVI kelionė į Braziliją
Popiežius priėmė Bulgarijos ir Makedonijos delegacijas, atvykusias į Romą brolių Kirilo ir Metodijaus šventės proga (iš Vatikano radijo)
Katalikų ir ortodoksų kolokviumas apie Petro įpėdinio tarnystę (iš Vatikano radijo)
Pasaulinė komunikavimo diena (iš Vatikano radijo)
Prieš 10 metų šv. Teresėlė buvo paskelbta Bažnyčios mokytoja (iš Vatikano radijo)
Benedikto XVI kalba Lotynų Amerikos ir Karibų vyskupų konferencijos sesijoje (iš Vatikano radijo)
Popiežius Benediktas XVI. Žinia 41-osios Pasaulinės komunikavimo dienos proga
Popiežius nori žmogaus orumą atitinkančios globalizacijos
Popiežius kvietė melstis dėl pašaukimų
Dievo žodžiui skirto Vyskupų sinodo parengiamasis dokumentas
Vatikane rūpinamasi klimato pokyčiais
Renovabis parėmė 900 projektų
Popiežiaus susitikimas su Brazilijos jaunimu (iš Vatikano radijo)
Popiežius atvyko į San Paulą (iš Vatikano radijo)
Pirmadienį Tarptautinės moterų vienuolijų aukštesniųjų vyresniųjų sąjungos asamblėjos dalyvės buvo priimtos popiežiaus Benedikto XVI (iš Vatikano radijo)
Paskirtas naujas Kunigų kongregacijos sekretorius (iš Vatikano radijo)
Popiežius Benediktas XVI. Žinia 44-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos (2007 m. balandžio 29 d.) proga
Vedusiųjų kunigų statistika
Nekrikštytų vaikų sielos eina į dangų
Pristatyta popiežiaus knyga „Jėzus iš Nazareto“
Benedikto XVI 80-mečio minėjimas
Enciklikos „Fidei donum“ 50 metinės (iš Vatikano radijo)
Velykų Urbi et Orbi (iš Vatikano radijo)
Didžioji savaitė Vatikane
Dievo tarno Jono Pauliaus II mirties metinių minėjimas
Pasaulinės jaunimo dienos proga popiežius kalbėjo apie gyvenimo tikslą
Popiežius kalbėjo apie bendrų Europos namų pamatą
Didįjį Penktadienį Šventasis Tėvas vadovavo Kristaus Kančios liturgijai. Popiežiaus namų pamokslininko homilija: Pasauliui reikia moters, reikia meilės. (iš Vatikano radijo)
Didžiojo Ketvirtadienio rytą popiežius Benediktas XVI aukojo Krizmos Mišias, o pavakare – Paskutinės Vakarienės
Popiežius paskyrė naująjį Šv. Romos Bažnyčios Kamerlengą (iš Vatikano radijo)
Didysis Šeštadienis: Viešpaties prisikėlimo laukimas (iš Vatikano radijo)
Didįjį Penktadienį pristatoma popiežiaus Benedikto XVI knyga (iš Vatikano radijo)
Didysis Ketvirtadienis (iš Vatikano radijo)
Jauniesiems kaliniams popiežius kalbėjo apie laisvės prasmę
Kun. R. Cantalamessa pamokslavo palaiminimų tema
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt