Popiežius italams paaugliams: drąsiai nerkite į gyvenimą!
Popiežius: skelbdami Evangeliją įveikiame baimę
Popiežius: karai nėra neišvengiami. Sustabdykime juos
Arkivysk. S. Ševčukas 55-ąją karo dieną: „Budėkime“
Bolivijoje nužudytas pranciškonas
„Įsileiskime Kristaus taiką į savo gyvenimus, namus ir šalis!“
Patriarchas P. Pizzaballa OFM. Bėkime pirma, kaip tos drąsios moterys
Ukrainos religiniai lyderiai prašo velykinio gailestingumo Mariupoliui
Vatikane lankėsi ir Velykų vigilijoje dalyvavo ukrainiečių delegacija
Velykų vigilija. Neužsibūkime prie kapo – Jėzaus ten nėra
Arkivysk. S. Ševčukas. Moteris yra šio karo herojė
Kryžiaus kelias Romoje prie Koliziejaus
Romos kardinolo malda Borodiankoje
Kristaus kančios pamaldos Šv. Petro bazilikoje
Arkivysk. S. Ševčukas: ačiū visiems, kurie drąsiai skelbia tiesą
Popiežiaus skausmas ir ašaros dėl karo Ukrainoje
Sederio vakarienė žydų tautybės pabėgėliams iš Ukrainos
Nuncijus Kyjive: meldžiamės, kad liautųsi griovimas
Popiežius nuplovė kojas kaliniams
Černihivas: mūsų, ukrainiečių, laukia prisikėlimas
Popiežius kunigams: kaip atpažinti ir atmesti paslėptą stabmeldystę?
Arkivysk. S. Ševčukas: lytinį smurtą jie naudoja kaip ginklą
Popiežius Pranciškus aplankė Benediktą XVI
Kard. K. Krajewskis: Tridienis Kyjive kartu su kenčiančiais
Etiopija. 20-oji paliaubų diena: milijonams gresia badas
Popiežiaus laiškas solidarumo piligrimystės Ukrainoje dalyviams
Popiežius: pasaulio galiūnai atnešė mirtį; Kristus mums dovanoja tikrąją taiką
S. Ševčukas. Viską galėsime atstatyti – išskyrus žmonių gyvybes
Rusų kariai iš seminarijos pavogė šv. Jono Pauliaus II taurę
Tarp religijų atstovų Černivcuose – pranciškonų ordino vyresnysis
Bažnyčia Ukrainoje: gedulas dėl kare žuvusių „Caritas“ darbuotojų
Pasaulio religijų kongresas Kazachstane. Popiežius trokšta dalyvauti
Popiežiškoji mokslų akademija: negąsdinkite branduoliniais ginklais
Popiežius priėmė naująjį JAV ambasadorių
S. Ševčukas: „Gerbk tėvą ir motiną, taip pat kare“
Ukrainos vyskupai: einame Kryžiaus keliu, bet neprarandame vilties
Nuncijus apie Velykų paliaubas: mažai realu, bet malda yra galinga
Ukrainos ambasadorius: nemanau, kad jie išklausys popiežiaus prašymą
Ukrainos religiniai lyderiai pasmerkė „Rusų pasaulio“ ideologiją
L. Sandri: imperialistine praeitimi apsinuodiję galingieji sėja mirtį
Popiežius: skelbkite velykines paliaubas, tesibaigia karas
Europos Bažnyčios: nepraraskime vilties
Valstybės sekretorius apie galimą popiežiaus kelionę į Kyjivą
Popiežius aukojo Verbų sekmadienio Mišias
Kyjivo vienuolė, kuri per radiją dalijasi viltimi ir malda
Ukraina: tūkstančiai žmonių kare žuvusio seminaristo laidotuvėse
Valstybės sekretorius apie galimą popiežiaus kelionę į Kyjivą
Kyjivo meras: popiežiaus vizitas galėtų atnešti taiką
Kard. R. Cantalamessa OFM Cap. Tarnaukime be pono mentaliteto
Šventųjų skelbimo kongregacijos dekretai
S. Ševčukas. Ten nebuvo kariuomenės, ten buvo tik civiliai...
Charizmininkai rengia maldos maratoną už taiką Ukrainoje
Popelivo Marija prie savęs glaudžia kiekvieną Ukrainos vaiką
S. Ševčukas. Rinkimės gyvenimo, o ne mirties logiką
Šeimos parengė Didžiojo penktadienio Kryžiaus kelio meditacijas
Bedarbis geradaris siunčia paramą ir jaudinančią žinią ukrainiečių pabėgėliams
Karas Ukrainoje. „Žmonės ten kaip šešėliai“
Popiežius priėmė naująjį Ukrainos ambasadorių
Pranciškus: Bučos aukų kraujas šaukiasi dangaus – gana karo!
Tarp Bučos aukų – evangelikų seminarijos dekanas
Pranciškus po kelionės į Maltą: evangelizuoti – Bažnyčios džiaugsmas
Arkivyskupas S. Ševčukas. Darykime viską, kad būtų išgelbėtos žmonių gyvybės
Šventasis Sostas apie Ukrainos pabėgėlių išnaudojimo pavojų
Popiežiaus maldos intencija balandžiui: už sveikatos apsaugos darbuotojus
Arkivyskupas S. Ševčukas 41-ąją karo dieną: sustabdykite žudikus
M. Czerny: popiežiaus apsilankymas Kyjive turėtų didelį atgarsį
Odesos vyskupas: bijome, kad gali atsitikti tai, kas įvyko Bučoje
Pranciškonas iš Žytomyro: tai, ką jie padarė – nežmoniška
Vokietijos vyskupai kviečia Didįjį penktadienį melstis ir už Ukrainą
Popiežius: „Mes nesimokome. Esame įsimylėję karus ir Kaino dvasią“
Sekmadienio Mišios Maltoje: kaip žiūrime į kitus ir į save?
Popiežius Maltoje. Susitikimas su migrantais
Popiežius Maltoje. Malda už taiką Ukrainoje ir padėka už priėmimą
Pranciškus Maltoje. Raginimas krikščionims skleisti priėmimo meną
Popiežius Maltos prezidentūroje: neleiskime išblėsti taikos vilčiai
Popiežius Pranciškus atvyko į Maltą
Prieš kelionę popiežius aplankė Marijos baziliką; susitiko su pabėgėliais
Popiežius Kanados indėnams: skausmas ir gėda dėl to, kaip katalikai elgėsi su jumis
Pranciškus: neįgalieji gali būti geraisiais samariečiais
Popiežius priėmė Lenkijos prezidentą
Didžiosios savaitės ir Velykų liturgija Vatikane
Šeštadienį ir sekmadienį popiežius lankysis Maltoje
Ukrainos kariuomenės kapelionas: susigrąžinti prarasto žmogiškumo malonę
Arkivysk. S. Ševčukas: kai blogį iškeliame į dienos šviesą, jis silpsta
Popiežius pasveikino vaikus iš Ukrainos
Popiežius: keliausiu į Maltą; palydėkite mane malda
Patriarchas Baltramiejus baigė vizitą Lenkijoje
Ukraina. S. Ševčuko liudijimas Popiežiškojo Rytų Instituto konferencijoje
Popiežiaus katechezė: senatvė – dvasinio jautrumo amžius
Popiežiaus atstovas ESBO: karas – tarptautinės teisinės tvarkos pralaimėjimas
Ugdyti brandžius ir atsakingus žmones. Instrukcija dėl katalikiškųjų mokyklų tapatybės
Paminėta diplomatinių santykių su Didžiąja Britanija sukaktis
S. Ševčukas: rinkitės nekaltojo pusę! Nebijokite daryti gera!
Patriarchas Baltramiejus Lenkijoje susitiko su pabėgėliais iš Ukrainos
Egipte mirė buvęs koptų katalikų patriarchas
Prasidėjo popiežiaus ir Kanados indėnų susitikimai. Misionieriaus Jukone liudijimas
Ukraina: Mariupolis, sunaikinto miesto sielvartas
Baltarusijos katalikų parama Ukrainai
Popiežius: ištrinkime karą iš žmogaus istorijos, kol jis neištrynė žmogaus iš istorijos
„Viešpaties angelas“: švenčiame ir džiaugiamės ar rodome pirštu?
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 »»
 
 
   

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

krikscioniskamuzika.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt