Saleziečiai ruošiasi generalinei kapitulai (iš Vatikano radijo)
Paskelbta popiežiaus žinia pašaukimų dienai (iš Vatikano radijo)
Šeštadienio audiencijoje Popiežius įteikė laišką apie ugdymo svarbą (iš Vatikano radijo)
Paskelbtas pirmojo tarptautinio susitikimo dėl pastovios gyvenimo vietos neturinčių asmenų sielovados baigiamasis dokumentas (iš Vatikano radijo)
Caritas Internationalis: skurdas yra pagrindinė prekybos žmonėmis priežastis (iš Vatikano radijo)
Europos Vienuolijų Vyresniųjų Konferencijų Sąjungos generalinė asamblėja (iš Vatikano radijo)
Šeštadienį popiežius susitiko su kongreso, skirto apaštališkojo laiško „Mulieris dignitatem“ paskelbimo dvidešimtosioms metinėms dalyviais (iš Vatikano radijo)
Kardinolas Barragan apie laiško Pasaulinės ligonių dienos proga mintis (iš Vatikano radijo)
Mergelės Marijos pirmojo apsireiškimo Lurde 150 metų jubiliejus (iš Vatikano radijo)
Paskelbta popiežiaus Benedikto XVI žinia šių metų Gavėniai (iš Vatikano radijo)
Popiežius pertvarkė Slovakijos rytų apeigų katalikų Bažnyčios struktūrą (iš Vatikano radijo)
Naujojo jėzuito vyresniojo t. Adolfo Nicolas susitikimas su žurnalistais (iš Vatikano radijo)
Interviu su pastoriumi Kobia, Ekumeninės Bažnyčių tarybos generaliniu sekretoriumi (iš Vatikano radijo)
Ekumeninio dialogo „geografija“ (iš Vatikano radijo)
Bendroji audiencija. Maldos už krikščionių vienybę savaitė (iš Vatikano radijo)
Mintys iš pirmosios naujojo jėzuitų vyresniojo Adolfo Nicolas homilijos (iš Vatikano radijo)
Bažnyčios parama Irako krikščionims (iš Vatikano radijo)
„La Sapienza“ universiteto bendruomenei skirta popiežiaus Benedikto XVI prakalba (iš Vatikano radijo)
Maldų už krikščionių vienybę savaitės pradininkas Paul Wattson (iš Vatikano radijo)
Sekmadienį popiežius Benediktas XVI suteikė Krikšto sakramentą trylikai naujagimių ir paminėjo Pasaulinę migrantų dieną, šiemet skirtą jauniesiems migrantams (iš Vatikano radijo)
Popiežiaus solidarumas Bažnyčiai Irake (iš Vatikano radijo)
Šventųjų skelbimo kongregacija paskelbė instrukciją, primenančią beatifikacijos bylų sudarymo vyskupijose taisykles (iš Vatikano radijo)
Prasidėjo 35-oji Jėzaus draugijos kongregacija. Kardinolo F. Rodé homilija (iš Vatikano radijo)
Doktrininė nota dėl evangelizacijos
Pristatyta Benedikto XVI žinia Pasaulinės taikos dienos proga
Popiežius patvirtino Šventųjų skelbimo kongregacijos dekretus. Palaimintuoju bus paskelbtas vilnietis kunigas Mykolas Sopocko (Vatikano radijas)
Popiežiškoji pasauliečių taryba patvirtino galutinę Sidnėjaus jaunimo dienų programą (Vatikano radijas)
Pristatyta Popiežiaus žinia Pasaulinei taikos dienai: „Žmonių šeima – taikos bendruomenė“
Reakcijos į popiežiaus Benedikto XVI antrąją encikliką „Spe salvi – Išgelbėti viltimi“ (II; Vatikano radijas))
Į Romą atvyksta rusų stačiatikių metropolitas Kirilas (Vatikano radijas)
Skelbiami Lurdo jubiliejaus visuotiniai atlaidai (Vatikano radijas)
Pirmosios reakcijos į popiežiaus Benedikto XVI antrąją encikliką „Spe salvi – Išgelbėti viltimi“ (Vatikano radijas)
Popiežiaus Benedikto XVI enciklika „Spe salvi“. Kardinolo G. Cottier komentaras (Vatikano radijas)
Kard. Cordero Lanza di Montezemolo apie ateinančius apaštalo Pauliaus metus (Vatikano radijas)
Surengtas pirmasis tarptautinis susitikimas dėl pastovios gyvenimo vietos neturinčių asmenų sielovados (Vatikano radijas)
Kardinolas Kasperis Popiežiui ir kardinolams pristatė katalikų ekumeninio dialogo su kitomis krikščioniškosiomis konfesijomis būklę (Vatikano radijas)
Į Kardinolų kolegiją priimti 23 nauji nariai (Vatikano radijas)
Kardinolų pasitarimas Vatikane (Vatikano radijas)
Patriarchas Baltramiejus apie ekumeninį dialogą su katalikais (Vatikano radijas)
„Kamienines“ ląsteles galima gauti ir iš odos – baigiasi kontraversija dėl žmogaus embrionų? (Vatikano radijas)
Paskelbtos būsimosios, Dievo Žodžiui skirtos, Vyskupų Sinodo asamblėjos gairės (Vatikano radijas)
Paskelbtas Katalikiškojo auklėjimo kongregacijos dokumentas apie katalikiškas mokyklas (Vatikano radijas)
Paminėtos tėvo Pedro Arrupe SJ gimimo šimtosios metinės (Vatikano radijas)
Paskelbtas Ravenoje vykusio katalikų ir ortodoksų ekumeninio dialogo susitikimo baigiamasis dokumentas (Vatikano radijas)
Ateinančiais metais Romoje vyks Gailestingumo kongresas (Vatikano radijas)
Popiežius kvietė megzti gyvą dialogą su Dievo žodžiu
COMECE siūlo remti santuoką
Popiežius meldėsi už mirusius hierarchus
Popiežius: visi pakviesti į šventumą
Pokyčiai „L‘Oservatore Romano“
Sportas padeda ugdyti taiką
Paskelbta Pasaulinės komunikavimo priemonių dienos tema
Popiežius pabrėžė farmacininkų teisę vadovautis sąžine
Ispanų kankinių beatifikacija
Šventasis Sostas: Artimųjų Rytų krizės sprendimas – palestiniečių valstybės sukūrimas (iš Vatikano radijo)
Vatikane vyko septynių Popiežiškųjų akademijų iškilmingas posėdis (iš Vatikano radijo)
138 musulmonų vadovų laiškas popiežiui Benediktui XVI ir kitiems krikščioniškų Bažnyčių, konfesijų, bendruomenių vadovams (iš Vatikano radijo)
Vatikane pristatytas Tamplierių Ordino bylos aktų leidimas (iš Vatikano radijo)
Benediktas XVI lankėsi Neapolyje
Šventasis Sostas rūpinasi Afrikos plėtra
Vatikanas ragina nusiginkluoti
Paskelbti naujų kardinolų vardai
Benedikto XVI laiškas Pasaulinės maisto dienos proga
Popiežius iškėlė bažnytinės muzikos vertę
Bažnyčia sveikina medicinos pažangą įveikiant nevaisingumo problemas
Kardinolas Tauran komentavo islamo mokslininkų laišką
Benediktas XVI ir sportas
Popiežius ragino melsti pilnutinės vienybės tarp katalikų ir ortodoksų
Romos kurijos arkivyskupas paragino laikytis saiko statant mečetes
Arkivyskupas Follo UNESCO: pasaulio ateitis priklauso nuo kultūros (iš Vatikano radijo)
Kardinolas Claudio Hummes pasveikino Bažnyčios katechetus (iš Vatikano radijo)
Nusiginklavimas ir tarptautinis saugumas. Šventojo Sosto atstovas JTO (iš Vatikano radijo)
Popiežius ragino melstis rožinį už taiką
Vatikano atstovas Ženevoje gynė pabėgėlių teises
Migrantai gali būti „slėpiningas iššūkis“ Bažnyčioms
Teologinė komisija nagrinėjo prigimtinį įstatymą
Šventojo Sosto atstovas Jungtinėse Tautose akcentavo žmogaus orumą
Popiežius ragino, kad vyskupai būtų Bažnyčių „angelai sargai“
Popiežius kvietė vyskupus būti „maldos vyrais“
Jonas Paulius II atsisakė „užsispyrėliškosios terapijos“
Nėra jokios „ketvirtosios Fatimos paslapties“
Spalio 17-oji - Pasaulinė skurdo atmetimo diena (iš Vatikano radijo)
III piligriminių kelionių ir šventovių sielovados Azijoje kongresas (iš Vatikano radijo)
Sekmadienį Ravenoje baigėsi Tarptautinės katalikų ir ortodoksų Bažnyčių teologinio dialogo mišriosios komisijos darbai (iš Vatikano radijo)
Maskvos patriarchato atstovai pasitraukė iš Ravenoje vykstančios katalikų – ortodoksų asamblėjos (iš Vatikano radijo)
Popiežius paprašė melstis su juo už pilnutinę katalikų ir ortodoksų vienybę (iš Vatikano radijo)
Ravenoje prasidėjo Katalikų ir ortodoksų teologinio dialogo komisijos asamblėja (iš Vatikano radijo)
„Amnesty International“ nebeatspindi katalikiško mokymo (iš Vatikano radijo)
Indijos kunigas už išgydymo stebuklą dėkoja Motinai Teresei (iš Vatikano radijo)
Rusijos patriarchas Aleksijus II Europos Taryboje ir Prancūzijoje (iš Vatikano radijo)
Europos vyskupų susitikimas Fatimoje (iš Vatikano radijo)
Lenkijoje draudžiama prekyba švenčių dienomis
Benediktas XVI ragino kovoti su korupcija
Vatikanas pritaria JT moratoriumui dėl mirties bausmės
Kirche in Not kreipia pagalbą į Artimuosius Rytus
Renovabis kongresas visuomenės ugdymo tema
Popiežius priminė Bažnyčios socialinio mokymo principus
Marijonų kongregacijos įkūrėjo beatifikacija
Vatikanas įspėjo vengti „nevaisingos polemikos“ dėl 1962 Mišiolo vartosenos
Vatikano radijas minėjo savo dangiškojo globėjo šventę (iš Vatikano radijo)
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 »»
 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt