Popiežius Benedikto XVI vizitas Sardinijoje
Popiežius pasmerkė išpuolius prieš krikščionis Indijoje
Pasaulio Banko ataskaita: vargšų sumažėjo, tačiau skurdas tebegrasina
Jubiliejinė paroda Romos šv. Pauliaus bazilikoje
Popiežius paskyrė savo atstovą Šiluvos jubiliejuje
Popiežiaus dar kartą prašo padėti Gruzijai
Tbilisyje dirbantis misionierius apie padėtį Gruzijoje
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmė. Popiežiaus Benedikto XVI homilija
Marijos Ėmimo į Dangų iškilmės kilmė ir istorija
Popiežiaus bendroji audiencija: šventųjų Editos Stein ir Maksimilijono Kolbe liudijimas
Kazio Lozoraičio mirties metinės
Ortodoksų lyderiai kviečia spręsti Osetijos konfliktą taikiai
Sportas – Dievo dovana
Pauliaus VI mirties trisdešimtosios metinės
Katalikų sielovada XXIX Olimpinėse žaidynėse
Anglijos Bažnyčios primas paragino skelbti moratoriumą homoseksualų šventinimui vyskupais
Šeštadienį buvo švenčiami Porciunkulės atlaidai
Pauliaus metai Šri Lankoje: pal. Juozapo Vazo šventumo pavyzdys
Kunigų kongregacijos prefekto kardinolo Hummeso laiškas kunigams
Kardinolo Kasperio pasisakymas Lambetho konferencijoje: katalikų ir anglikonų dialogas stringa
Baigėsi popiežiaus Benedikto XVI vizitas Australijoje
Pasaulinių Jaunimo Dienų šv. Mišios: Popiežius Benediktas XVI pranešė, kad kita PJD įvyks 2011 metais Madride, Ispanijoje
Popiežiaus Benedikto XVI kalba jaunimui maldos vigilijoje
Popiežiaus Mišios Sidnėjaus katedroje. Benediktas XVI griežtai pasmerkė kunigų ir vienuolių seksualinius nusikaltimus
Penktadienį po pietų popiežius dalyvavo Kryžiaus kelio pradžioje, pavakare susitiko su jaunimo socialinės reabilitacijos bendruomene
Pirmoji popiežiaus Benedikto XVI kalba jaunimui Sidnėjuje
Sidnėjuje prasideda Pasaulio jaunimo dienos
Pasaulio jaunimo dienų dalyviai galės pelnyti visuotinius atlaidus
Paskelbtos Šventojo Sosto ir Vatikano 2007 metų finansinės ataskaitos
Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos komentaras Anglijos Bažnyčios sinodui nusprendus moteris šventinti vyskupais
Popiežiškoji migrantų ir keliaujančiųjų taryba paskelbė sielovadinį laišką, skirtą „Jūros sekmadieniui“
Petrinių apeigos Vatikane
Popiežiaus Benedikto XVI ir Konstantinopolio patriarcho Baltramiejaus homilijos apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmei
Romos Bažnyčioje prasidėjo Pauliaus metų šventimas
Popiežius Benediktas XVI priėmė patriarchą Baltramiejų I
Popiežius pasveikino Tanzanijoje vykstančios Katalikų Biblijos federacijos asamblėjos dalyvius
Popiežiaus liturginių apeigų biuro ir Krikščionių vienybės tarybos pranešimai apie Pauliaus metų pradžios ir apaštalų Petro ir Pauliaus liturginės šventės apeigas Romoje
Religijų santarvę ugdantis Fondas „Pave the Way“ rengia simpoziumą apie Pijaus XII santykius su žydais
Pristatytas laiškas Pasaulinės turizmo dienos proga: turizmas ir klimato kaita
Arkivyskupas Tadas Kondrusevičius apie kardinolo Bertone vizitą Baltarusijoje
Tarptautinio eucharistinio kongreso atgarsiai
Popiežiaus užuojauta Filipinams
Katalikiškų radijo stočių kongresas Romoje
Mišios už Viduržemio jūroje nuskendusius pabėgėlius
Sekmadienį Kvebeke prasideda 49 Tarptautinis eucharistinis kongresas
Vatikane baigėsi XIV musulmonų ir katalikų koordinacinės grupės susitikimas
Caritas Internationalis pareiškimas dėl Zimbabvės
JAV prezidento vizitas Vatikane
Patvirtintas Neokatechumenų judėjimo statutas
Paskirtas naujas nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas Europos Taryboje. Šventojo Sosto atstovai tarptautinėse organizacijose
Mekoje vyksta pasaulio musulmonų konferencija apie tarpreliginį dialogą
Popiežiškoji tarpreliginio dialogo taryba parengs sielovadinių gairių dokumentą
Vienuolės prieš prekybą žmonėmis
Maldų ir veiksmų už taiką Artimuosiuose Rytuose savaitė
Romoje prasidėjo FAO konferencija dėl maisto saugumo pasaulyje. Popiežiaus laiškas konferencijos dalyviams
49-sis tarptautinis eucharistinis kongresas bus rodomas per internetą
Pašvęstojo gyvenimo institutų kongregacija: „Autoriteto tarnystė ir paklusnumas“
Ukrainoje palaimintąja paskelbta Dievo tarnaitė sesuo Morta Wiecka
Gegužės 24-oji - maldų už Kiniją diena
Bioetika: nauji kamieninių ląstelių tyrimai, daug abejonių dėl embriologijos įstatymo Didžiojoje Britanijoje
Katalikiškų universitetų komunikacijos fakultetų kongresas. Popiežiaus audiencija
Devintinės – Kristaus Kūno ir Kraujo šventė
Popiežiaus Jono XXIII išrinkimo penkiasdešimtmečiui skirta paroda apie Vatikano II susirinkimą
Pasirengimo XXIII Pasaulio Jaunimo Dienai Sidnėjuje vigilija Milane
Daugiau kaip šimtas vyskupų dalyvauja seminare apie bažnytinius judėjimus
Gegužės 15-17 d. netoli Romos vyks seminaras vyskupams apie bažnytinius judėjimus
Popiežius aukojo Sekminių iškilmės Mišias
Benediktas XVI: „Humanae Vitae“ mokymas nelengvas, tačiau galiojantis
Skelbiami šv. Pauliaus jubiliejinių metų visuotiniai atlaidai
Bendrosios audiencijos katechezėje popiežius Benediktas XVI priminė apie pasiruošimą artėjančioms Sekminėms
Popiežiaus solidarumas Mianmarui
Benediktas XVI susitiko su Popiežiškosios socialinių mokslų akademijos nariais
Šeštinės ir Juozapo Darbininko šventė Vatikane
Bendrosios audiencijoje dalyviams popiežius kalbėjo apie savo kelionę į Jungtines Valstijas
Benedikto XVI gimimo diena ir išrinkimo popiežiumi metinės
Benediktas XVI: apaštalas šv. Paulius yra pavyzdys misionieriams ir visiems krikščionims
Maldos už pašaukimus diena (iš Vatikano radijo)
Šv. Tėvo sveikinimas-pavedimas Dievo gailestingumo kongreso dalyviams
Tarptautinio eucharistinio kongreso simbolis, Naujosios Sandoros skrynia, pajudėjo link Kvebeko (iš Vatikano radijo)
Saleziečių vadovas kunigas Pascual Chavez Villanueva išrinktas antrai šešerių metų kadencijai (iš Vatikano radijo)
Velykų Urbi et Orbi, popiežiaus sveikinimas lietuvių kalba (iš Vatikano radijo)
Velykos Jeruzalėje ir Romoje (iš Vatikano radijo)
Penktadienio vakarą Benediktas XVI dalyvavo Kryžiaus kelio pamaldose Romos Koliziejuje, kurių mąstymuose buvo paminėtas ir Kryžių kalnas (iš Vatikano radijo)
Šv. Tėvas vadovavo Viešpaties Kančios pamaldoms. Popiežiaus namų pamokslininko homilijos santrauka. (iš Vatikano radijo)
Antrąją Velykų pagerbiami pasaulyje nužudyti misionieriai (iš Vatikano radijo)
Paskutinės Vakarienės Mišios Romos Šv. Jono bazilikoje (iš Vatikano radijo)
Didžiojo ketvirtadienio rytą popiežius aukojo Krizmos Mišias (iš Vatikano radijo)
Bendroji audiencija. Katechezė apie Velykų tridienį ir popiežiaus sveikinimai lietuviams maldininkams (iš Vatikano radijo)
Jeruzalės patriarchų, vyskupų ir krikščioniškų bendruomenių vadovų bendras velykinis laiškas (iš Vatikano radijo)
Šv. Tėvo Mišios už Irake žuvusį Mosulo arkivyskupą Rahho (iš Vatikano radijo)
Mirė Chiara Lubich, Fokoliarų steigėja (iš Vatikano radijo)
Uždaryta Antiochijos šv. Petro grota (iš Vatikano radijo)
Mirė prieš dvi savaites Irake pagrobtas chaldėjų arkivyskupas Rahho. Šv. Tėvo užuojauta (iš Vatikano radijo)
Popiežiaus vadovausimų Didžiosios Savaitės apeigų tvarkaraštis (iš Vatikano radijo)
Išrinktas naujasis Maltos Ordino Didysis Magistras (iš Vatikano radijo)
Du komentarai apie krikščionių – musulmonų forumą (iš Vatikano radijo)
Popiežių aplankė Konstantinopolio patriarchas Baltramiejaus I (iš Vatikano radijo)
Chaldėjų katalikų kankinių Bažnyčia Irake (iš Vatikano radijo)
Šeštadienio vakarą popiežius meldėsi drauge su Europos ir Amerikos studentais (iš Vatikano radijo)
Šv. Tėvas kalbės Rožinį drauge su Europos ir Amerikos studentais (iš Vatikano radijo)
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 »»
 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt