Popiežiaus užuojauta dėl žemės drebėjime Kinijoje žuvusių žmonių
Popiežius leido skelbi septynis naujus palaimintuosius
Buvo susirinkusi komisija tirianti Medjugorje
Atvelykio sekmadienio vidudienio malda: „Kiekvienas gali gauti ramybės ir gyvenimo dovaną“. Užuojauta lenkų tautai.
Gidas apie Tikėjimo doktrinos kongregacijos procedūras kaltinimų seksualiniu išnaudojimu atvejais
Prasidėjo Biblinės komisijos plenarinė sesija
Pastabos apie žinių agentūros „AP“ paskelbtą kardinolo Ratzingerio laišką
Popiežiaus užuojauta Lenkijai: „Šiuo sunkiu Lenkų tautai metu meldžiu ypatingos visagalio Dievo palaimos“.
Popiežiaus užuojauta liūčių Brazilijoje aukoms
Šventojo Sosto spaudos salės direktorius: išlaikyti kryptį
10-osios vienuolės Faustinos Kowalskos kanonizavimo metinės
Ar naciai buvo ketinę pasiglemžti Turino Drobulę?
Jono Pauliaus II laidotuvių penktosios metinės
Brazilijoje išleistas misijų „vademecum“
Popiežiaus bendroji audiencija: Mes tikime, nes Kristus prisikėlė
Kardinolas Sodano: Popiežių puola su Evangelija nesuderinamų šeimos ir gyvybės vizijų propaguotojai
Anglikonų vadovas atsiprašė Airijos katalikų
Ligoninių kapelionų piligrimystė
Polemika dėl pedofilijos. Reali problema ir „ideologinis karas“
T. Raniero Cantalamessa atsiprašė įsižeidusiųjų
Velykų pirmadienio vidudienio malda. Mes esame Kristaus „angelai“.
Benediktas XVI vadovavo Velykų iškilmėms
Velykų "Urbi et orbi"
Velyknakčio homilija. Žmonių ieškoma gydomoji žolė nuo mirties jau surasta.
Kryžiaus kelias – kelias į Velykų spindesį
Spauda vėl apkaltino popiežių. Tėvo Lombardi SI komentaras.
Šventasis Tėvas vadovavo Didžiojo penktadienio Viešpaties kančios liturgijai. Homiliją sakė Popiežiaus namų pamokslininkas.
Jono Pauliaus II mirties penktosios metinės: kard. Angelo Comastri prisiminimai
Ketvirtadienio vakarą popiežius aukojo Paskutinės vakarienės Mišias. Homilijoje komentavo Jėzaus atsisveikinimo kalbą.
Spauda priskiria popiežiui Benediktui XVI atsakomybę, kurios jis neturi
Krizmos Mišios Šv. Petro bazilikoje. Aliejaus simbolika
Bendroji trečiadienio audiencija: Velykų tridienis
Popiežius paskyrė naują Jeruzalės vyskupą augziliarą
Popiežius pareiškė užuojautą Rusijos prezidentui
Paskelbta popiežiaus žinia Pasaulinei misijų dienai
Jono Pauliaus II penktosios mirties metinės minimos Lenkijoje
Mišios šv. Petro bazilikoje, minint Jono Pauliaus II mirties penktąsias metines
Šventojo Tėvo taikos raginimas ir Verbų sekmadienio procesija Jeruzalėje
Verbų sekmadienis ir Pasaulinė jaunimo diena. „Dievo artumas yra mūsų tikslas; Jėzus yra mūsų kelias“.
Pasaulinių jaunimo dienų pradžia ir jų iniciatorius popiežius Jonas Paulius II
Vatikano radijo direktoriaus t. Federico Lombardi SI komentaras žengiant į Didžiąją Savaitę
Trečiasis Gavėnios pamokslas Vatikane: Ačiū Tau, Viešpatie, už mūsų kunigystę!
Mažėjant kunigų skaičiui, Prancūzijos vyskupai žada keisti sielovados struktūras
Svarbūs istoriniai šaltiniai, taip pat apie Lietuvą, papildė "vatican.va" duomenų bazę
Niujorko dienraštis apkaltino popiežių. Šventojo Sosto reakcija.
Popiežius Benediktas XVI: Draugystė su Kristumi sudaro kunigų ir vienuolių dvasinės formacijos pagrindą
Popiežiaus katechezė apie šv. Albertą Didįjį: kas yra racionalu, suderinama ir su tikėjimu
Airijoje atsistatydino vyskupas John Magee
Vatikano apaštališkoji biblioteka pradeda skaitmeninti rankraščius
Jėzus nori pasmerkti nuodėmę, bet išgelbėti nusidėjėlį
„Le Monde“. Skirti celibatą ir pedofiliją
Kelios reakcijos po popiežiaus laiško Airijos katalikams
Benedikto XVI laiškas Airijos katalikams pristatytas Vatikane ir Dubline. Atidaryta speciali interneto svetainė su komentarais ir resursais
Šeštadienį buvo publikuotas lauktas popiežiaus Benedikto XVI ganytojiškas laiškas Airijos katalikams, kuriame kalbama apie seksualinių išnaudojimų problemą, sukrėtusią Bažnyčią ne tik Airijoje
Šv. Juozapo iškilmė – Šventojo Tėvo vardo diena
Popiežius darbdaviams: krizė tebūna proga keisti ekonominės plėtros modelius
Bendrosios audiencijos dalyviams popiežius dar kartą kalbėjo apie šv. Boneventūrą
Paskelbta Benedikto XVI žinia 25 Pasaulinei jaunimo dienai
Vidudienio malda. Sukilimas ir infantilus paklusnumas – dvi nebrandžios santykio su Dievu formos
Apaštalinis paraginimas apie Dievo Žodį pasirodys po Velykų
Benediktas XVI. Kunigas yra Dievo „nuosavybė“
Gavėnios pamokslas Vatikane: Naujosios Sandoros kunigystė (II)
Popiežius nuodėmklausiams: padėkite žmonėms trokšti dangaus
Popiežaus kalba sekmadienio vidudienį: reikia atsikratyti iliuzijos, kad mes patys viską galime be Dievo
Bažnyčia - gyvoji Dievo meilės patirtis
Romoje vyks kursai nuodėmklausiams
Kristaus skaistybės įpareigojimas kunigų celibatui
Šv. Kazimiero šventė Romoje
Gavėnios pamokslas Vatikane: Naujosios Sandoros kunigystė
Popiežiaus bendroji audiencija. Katechezės apie šv. Bonaventūrą santrauka.
Europos žmogaus teisių teismas priėmė Italijos apeliaciją dėl kryžių
Bendro Al Azhar universiteto ir Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos komiteto komunikatas prieš smurtą ir prievartą
Tūkstančiai seka Pasaulinių jaunimo dienų Madride naujienas
Bažnyčios rūpestis čigonais: situacija ir perspektyvos
Popiežiaus sekmadienio vidudienio malda: dėmesys Bažnyčios ganytojams, Irako krikščionims ir Čilės žemės drebėjimo aukoms
Baigėsi Popiežiaus rekolekcijos: tik įsiklausydamas į Dievą žmogus pilnutinai pažins save
Naujos krikščionių žudynės Mosule giliai įskaudino popiežių Benediktą XVI
Popiežiškasis istorinių mokslų komitetas: tarnaujant tiesai
Arkivyskupas Ravasi. Fundacija dialogui su netikinčiais
Visą šią savaitę Vatikane vyksta Gavėnios rekolekcijos
Popiežiaus kalba Pirmojo Gavėnios sekmadienio vidudienį: Norint keisti pasaulį, reikia pradėti nuo savęs.
Pristatytas Popiežiškasis žinynas 2010
Sekmadienį prasideda popiežiaus Gavėnios rekolekcijos. Atšauktos visos audiencijos
Australijos anglikonų grupė pereis į katalikų Bažnyčią pagal „Anglicanorum Coetibus“ konstitucijos nuostatas
Patriarcho Baltramiejaus Gavėnios sveikinimas
Bendroji trečiadienio audiencija.Gavėnia ir atsivertimas
Baigėsi Airijos vyskupų susitikimas su popiežiumi ir Romos Kurijos vadovais
Paskelbta popiežiaus žinia pašaukimų dienai. Kunigų liudijimo svarba.
45-tosios vysk. Prano Brazio MIC koncekravimo metinės
Paskelbta popiežiaus žinia pašaukimų dienai. Kunigų liudijimo svarba
Popiežius sekmadienio vidudienį: Dievo teisingumas yra!
Ekumeninio simpoziumo „Vaisių rinkimas“ komunikatas
Benediktas XVI Popiežiškosios gyvybės akademijos nariams: prigimtinis įstatymas – žmogaus orumo pagrindas
Prahos arkivyskupijoje paskirtas kardinolo Vlko įpėdinis
COMECE ir Europos Caritas kviečia vyskupus sekti Popiežiaus pavyzdžiu
Taikos ir teisingumo komisijos ragina kovoti su skurdu ir socialine atskirtimi
Benediktas XVI apsilankė Romos kunigų seminarijoje
Arkivyskupas Williams: Religinių bendruomenių laisvė
„Etiškos“ kamieninės ląstelės iš vaisiaus vandenų
Caritas pristato Haičiui suteiktos pagalbos mastus
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt