„L‘Osservatore Romano“: „Pirmasis Taizé kartas Lietuvoje. Jaunimas ir Europa be sienų“
Kirkuko arkivyskupas: „ne“ krikščionių getui Irake
Benedikto XVI audiencija Popiežiškosios Biblijos komisijos plenarinės asamblėjos dalyviams
Bendroji audiencija. Popiežiaus katechezė apie Ambraziejų Autpertą
Afrikoje lankosi Jėzaus draugijos vyresnysis t. Adolfo Nicolas
Audiencijoje Šventasis Tėvas priėmė pranciškonų šeimos narius
JTO konferencija dėl kovos prieš rasizmą pateko į kontroversijų sūkurį. Šventojo Tėvo paraginimas
Popiežius vadovavo Atvelykio vidudienio maldai Kastelgandolfo rezidencijoje
Popiežiaus gimimo diena
Pranciškonų ordinui – 800 metų. Tarptautinė palapinių kapitula Asyžiuje
Velykų pirmadienio vidudienio malda
Velykų Urbi et Orbi
Ankstyva Velyknakčio liturgija Jeruzalėje
Prancūzijoje ir Italijoje per Velykų vigiliją pakrikštyti tūkstančiai žmonių
Didžiojo Penktadienio Kryžiaus Kelio prie Koliziejaus meditacijose klausimai apie blogį ir kančią
Didysis Ketvirtadienis. Iš ryto popiežius aukojo Krizmos, pavakare – Paskutinės vakarienės Mišias
Popiežius Benediktas XVI paragino tikinčiuosius giliai susikaupus švęsti Velykų tridienį
Popiežius meldžiasi už žemės drebėjimo centrinėje Italijoje aukas
Popiežius išlydėjo Ispanijos jaunimą į piligrimystę su Jaunimo dienų kryžiumi
Popiežius meldžiasi už žemės drebėjimo centrinėje Italijoje aukas: žuvo mažiausiai 100 žmonių
Popiežius Benediktas XVI aukojo Verbų sekmadienio Mišias. Drauge buvo švenčiama ir Pasaulio jaunimo diena.
Maskvoje mirė Natalija Trauberg
Jono Pauliaus II mirties ketvirtosios metinės. Ketvirtadienį po pietų popiežius Benediktas XVI aukojo Mišias už savo pirmtaką
Šventasis Sostas ištirs Kristaus Legionierių veiklą
Paskelbta popiežiaus žinia maldų už pašaukimus dienos proga
Popiežiaus Benedikto XVI vadovausimų Verbų sekmadienio ir Didžiosios savaitės iškilmių programa
Popiežius susitiko su alternatyvią civilinę tarnybą atliekančiu jaunimu
Vatikane sušauktas specialios komisijos Bažnyčios Kinijoje klausimais posėdis
Paskirtas Apaštališkasis nuncijus Latvijoje
Vokietė sesuo Mary Prema Pierick išrinkta naująja Meilės misionierių kongregacijos vyresniąja
Popiežiaus kelionė į Afriką ir AIDS
Popiežiaus kelionė išryškino du požiūrius į Afriką ir jos problemas
Skrisdamas iš Afrikos, popiežius lėktuve vėl kalbėjosi su žurnalistais
Popiežiaus susitikimas su moterų teises ginančiomis organizacijomis
Šventasis Tėvas Angolos jaunimui: „Jūs esate Dievo žemėn mesta sėkla“
Popiežiaus Benedikto XVI pasisakymas apie AIDS/ŽIV tragediją
Popiežiaus Benedikto XVI susitikimas su Kamerūno prezidentu ir kalba krašto vyskupams
Atšaukta Austrijos vyskupo nominacija
Naujas katalikų interneto portalas
Paskelbtas žinynas Annuario Pontificio 2009
Popiežius paskelbė ypatingus Kunigų metus
Popiežiaus laiškas katalikų vyskupams dėl ekskomunikos atšaukimo keturiems arkivyskupo Lefebvre‘o įšventintiems vyskupams. Taika Bažnyčioje ir meilės kriterijus
Popiežius priėmė Izraelio Vyriausiojo rabinato atstovus
Biblija – labiausiai verčiama knyga
Popiežiaus bendroji audiencija. Vokiečių apaštalas šv. Bonifacijus
Popiežius paragino melstis už Šiaurės Airiją
JAV vyskupai nepritaria sprendimui finansuoti žmogaus embrionų kamieninių ląstelių tyrimus
Dievas yra mūsų viltis. Popiežiaus žinia šiemetinės Pasaulinės jaunimo dienos proga
Kinijoje iš kalėjimo paleistas vyskupas Leon Yao Liang
Debatai dėl abortų JAV. Gydytojai rizikuoja prarasti sąžinės laisvės teisę
Šv. Kazimieras ir Dievo tarnas Jonas Paulius II
Šv. Kazimiero šventė Romoje
Sekmadienio vidudienį popiežius vadovavo Viešpaties Angelo maldai. Vakare Vatikane prasidėjo Gavėnios rekolekcijos.
Grigaliaus universitete prasideda tarptautinė konferencija apie evoliuciją
Popiežius Benediktas XVI vadovavo Pelenų trečiadienio procesijai
Romoje vyksta trečiasis Europos lietuvių kunigų sielovados suvažiavimas
Trečiadienį prasideda Gavėnia
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį: „Melskitės už mane, Petro Įpėdinį“.
Benediktas XVI Popiežiškosios gyvybės akademijos nariams: „Diskriminacija dėl genetinių priežasčių yra nusikaltimas žmoniškumui“.
Šv. Beda – teologas, istorikas, krikščioniškos Europos kūrėjas
Brolis Robas: „Turiu labai gerų prisiminimų apie Lietuvos jaunimo dienas“
Atleidimo sakramentu išgydomi širdies raupsai
Patriarcho Kirilo laiškas, atsakant į popiežiaus Benedikto XVI sveikinimus
Vatikano Miesto valstybės 80 metinių iškilmės
Trečiadienio bendrosios audiencijos katechezė: Jono Klimako „dvasinės kopėčios“
Lurdo Dievo Motinos šventė ir septynioliktoji Pasaulinė ligonių diena
Italijoje mirė Eluana Englaro. Bažnyčia kviečia apmąstymui
Vatikano Valstybės sekretoriaus kalba prie Šv. Sosto paskirtiems ES šalių ambasadoriams
Popiežiaus katechezė apie apaštalą Paulių: Pauliaus žemiškosios kelionės pabaiga, dvasinis palikimas ir skirtingas interpretavimas
Vatikano Valstybės sekretoriato nota, paaiškinanti keturių šv. Pijaus X brolijos vyskupų padėtį
Popiežiaus kreipimasis dėl padėties Šri Lankoje
Popiežiaus žinia šių metų Gavėniai: pasninkas yra dvasinis ginklas kovai su vergavimu sau patiems
Vasario 2-ąją buvo minima Dievui pašvęsto gyvenimo diena
Rusijos katalikų vyskupai baigė vizitą Ad limina
Popiežiaus bendroji audiencija: Šv. Pauliaus laiškai Timotiejui ir Titui
Popiežius apie savo sprendimą atšaukti ekskomuniką keturiems vyskupams ir apie Bažnyčios poziciją dėl žydų tautos holokausto
Popiežius pasveikino patriarchą Kirilą
Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos komunikatas po patriarcho Kirilo išrinkimo
Dekreto, atšaukusio lefebristų vyskupų ekskomuniką, atgarsiai
Šventojo Sosto iniciatyva internete ir popiežiaus žinia Visuomenės komunikavimo priemonių dienos proga
Paskelbta popiežiaus žinia šiemetinei žiniasklaidos dienai. Video naujienos iš Vatikano Youtube tinkle.
Apaštalo Pauliaus atsivertimas: kaip pavyzdys kiekvienam ir tikrojo ekumenizmo modelis
Eisena „Už gyvybę“ Vašingtone
Popiežiaus parama nugabenta į Gazos ruožą
Atšaukta Šv. Pijaus X brolijos (lefebristų) vyskupų ekskomunika
56-oji Pasaulinė raupsuotųjų diena: ligoniai ir jų herojai
Bendroji audiencija: apie šiuo metu švenčiamą maldų už krikščionių vienybę savaitę
Ekumeniniai mišparai Šv. Pauliaus bazilikoje
Ekumeninis dialogas tarp vilties ir nuovargio
Renovabis konferencija Miunchene
Baigėsi Meksike vykęs Pasaulinis šeimų susitikimas; kitas vyks 2012 m. Milane
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį: šv. Paulius – migrantas; malda už taiką Gazos ruože; maldos savaitė už krikščionių vienybę.
„Stabdykite smurtą! Stabdykite žudynes! Pradėkite kurti taiką!
Prasidėjo Irano vyskupų vizitas Ad limina
Trečiadienio bendrosios audiencijos katechezė: Pauliaus laiškai kolosiečiams ir efeziečiams
Popiežius pasveikino VI Pasaulinio šeimų susitikimo dalyvius
Romoje vyksta kasmetiniai nuodėmklausių kursai
Arkivyskupas Zurbrigenas užbaigė diplomatinę misiją Baltijos šalyse
Sekmadienį popiežius pakrikštijo 13 kūdikių
Meksikos sostinėje prasideda pasaulinis šeimų susitikimas
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 »»
 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt