Kankinys diakonas šv. Laurynas
Palaimintosios Marijos MacKillop mirties šimtosios metinės
Praėjo mėnuo nuo naujosios popiežiaus enciklikos paskelbimo
Atidėta trečioji popiežiaus kelionė į Vokietiją
Pauliaus VI mirties 31-osios metinės
Popiežiaus bendroji audiencija. Arso klebonas – pavyzdys kunigams reliatyvizmo laikais
Pakistano krikščionių gedulas po kruvinų užpuolimų Pandžabe
Šv. Jono Marijos Vianėjaus šventė Arse. Kunigų kongregacijos prefekto laiškas kunigams
Popiežius užtikrino savo artumą nuo smurto nukentėjusiems Pakistano krikščionims
„Angelo“ maldos susitikimas sekmadienį Castelgandolfe
Popiežius susitiko su 13-ųjų pasaulio vandens sporto šakų pirmenybių dalyviais
Mirė buvusi Filipinų prezidentė Corazon Aquino. Popiežiaus užuojauta
Paskelbta Pasaulinės taikos dienos tema
Popiežiaus Valstybės sekretorius kardinolas Bertone Italijos Senate pristatė encikliką „Caritas in veritate“
Paskutinės popiežiaus atostogų dienos
Vietname žiauriai sumuštas kunigas yra komos būsenoje. Tikintieji protestuoja prieš antikrikščioniškus užpuolimus.
Šventasis Tėvas vadovavo mišparams Aostos katedroje
Popiežiaus savijauta gera. Atostogų tvarka nebus keičiama
Popiežius susilaužė dešinės rankos riešą
Lvove vyko Europos Vyskupų konferencijų sekretorių susitikimas
Pirmadienį prasidėjo popiežiaus vasaros atostogos
Popiežius priėmė I Europos studentų susitikimo dalyvius
Popiežių aplankė JAV prezidentas Barack Obama
Popiežius priėmė Australijos premjerą ir Korėjos prezidentą
Bendrojoje audiencijoje Benediktas XVI kalbėjo apie savo naująją encikliką „Caritas in veritate“
Pristatyta Benedikto XVI enciklika „Caritas in veritate“
Profesorius S. Zamagni. Enciklikos „Caritas in veritate“ pasiūlymai
Laukiant popiežiaus Benedikto XVI socialinės enciklikos
Popiežiaus laiškas Italijos premjerui G8 viršūnių susitikimo išvakarėse
Popiežius susitiko su pašaukimų sielovados Europos suvažiavimo dalyviais
Kardinolas Cottier: politika ir moralė JAV prezidento Obamos kalboje
Paskelbta Šventojo Sosto ir Vatikano Miesto Valstybės 2008 metų finansinė ataskaita
JAV prezidentas Obama susitiko su katalikiškos spaudos atstovais
Siūlymas dvasiškai įsūnyti kunigus
Šv. Pauliaus kapo tyrimai ir tradicija
Išleistos Benedikto XVI katechezės apie apaštalą Paulių
Enciklika „Caritas in veritate“ bus pristatyta liepos 7 dieną
Thomas Reese SJ ir Michael Novak apie naująją encikliką: už ar prieš kapitalizmą?
Bendroji audiencija: pirmasis Kunigų metų įsipareigojimas yra malda
Baigėsi Pauliaus metai: atgarsiai Turkijoje
Paskelbta Lietuvos tūkstantmečio iškilmėje dalyvausiančios Katalikų Bažnyčios delegacijos sudėtis
Petro skatikas ir Pauliaus metų uždarymas
Šv. Pauliaus bazilikos arkikunigas apie besibaigiančius apaštalo Pauliaus metus
Bendroji audiencija. Popiežiaus katechezės apie Kunigų metus santrauka
Popiežius paminėjo Raudonojo Kryžiaus įkūrimo 150-ąsias metines
Popiežius Benediktas XVI atidarė Kunigų metus
Paskelbtas Šventojo Tėvo laiškas Kunigų metų proga
Popiežiaus bendroji audiencija: Kirilas ir Metodijus
Lefebristų teikiami kunigų šventimai neteisėti
Kunigų metai: Interneto svetainė kunigams
Šventasis Tėvas prašo daugiau drąsos kovojant su prekyba žmonėmis
Devintinių sekmadienio vidudienio malda
Šv. Brunono kankinystės tūkstantosios metinės Lenkijoje
Popiežius aukojo Devintinių Mišias ir vadovavo procesijai Romos gatvėmis
Šventųjų skelbimo kongregacija ir stebuklingi pagijimai
Šventojo Tėvo užuojauta Meksikoje žuvusių vaikų tėvams
Kunigystė tarp sekuliarizmo ir bažnytinių modelių
Birželio 4 dieną prasideda Pasaulinė maldų už Palestinos ir Izraelio taiką savaitė
Popiežiaus bendrojoje audiencijoje dalyvavo Lietuvos Užsienio reikalų ministras
Kunigų metų lūkesčiai
Popiežiaus užuojauta žuvusiųjų lėktuvo katastrofoje artimiesiems
Paskirtas naujas Didysis penitenciarijus
Birželio mėnesį baigiasi Pauliaus, prasideda Kunigų metai. Šv. Tėvo liturginis kalendorius
Sekmadienio vidudienio malda: kas būtų Bažnyčia be Šventosios Dvasios?
Popiežiaus Sekminių homilija. Šventoji Dvasia: baimę išsklaidanti ugnis
Popiežiaus Benedikto XVI žodžiai apie Mariją ir Šventąją Dvasią prie Lurdo Grotos Vatikano soduose
Pasauliečiai Bažnyčioje: nuo pagalbos iki bendros atsakomybės
Prasidėjo pranciškonų generalinė kapitula
Kunigų kongregacija paragino vyskupus su popiežiumi švęsti Kunigų metus
Popiežiaus bendroji audiencija. Katechezės apie šv. Teodorą Studitą santrauka.
Popiežiaus Benedikto XVI magisteriumas apie Šventąją Dvasią
Kristaus Dangun Žengimo iškilmė. Popiežiaus homilija Cassino mieste
Bažnyčia mini Tarptautinę žiniasklaidos dieną
Apaštališkasis nuncijus Lietuvoje įteikė kredencialus
Šventojo Tėvo kreipimasis artėjant Pasaulinei žiniasklaidos dienai
Skelbiami Kunigų metų atlaidai
Sekmadienio vidudienio maldos susitikimas Vatikane su popiežiumi Benediktu XVI
Jeruzalės lotynų patriarcho ir Šventosios Žemės kustodo įspūdžiai iš popiežiaus piligrimystės
Popiežių Benediktą XVI piligrimystėje į Šv. Žemę lydėjusio mūsų radijo Generalinio direktoriaus atsiliepimai
Grįždamas į Romą lėktuve popiežius dalijosi savo piligrimystės įspūdžiais su žurnalistais
Baigėsi popiežiaus piligrimystė Šventojo Žemėje. Atsisveikinimas Tel Avivo oro uoste.
Popiežiaus apsilankymas Jeruzalės Šventojo Kapo bazilikoje
Benedikto XVI kalba Galilėjos religinių bendruomenių atstovams
Popiežius aukojo Mišias Betliejaus Prakartėlės aikštėje ir aplankė Gimimo baziliką
Šventasis Tėvas pabėgėlių stovykloje
Mišios Juozapato slėnyje: Šventojoje Žemėje visiems turi būti vietos!
Malda Vakarienbutyje ir apsilankymas Lotynų katalikų katedroje
Šventojo Tėvo piligrimystė Šventojoje Žemėje: sekmadienio Mišios Amane
Popiežius aplankė Jėzaus krikšto Jordano upėje vietą
Šventasis Tėvas Huseino Bin Talalo mečetėje
Paskirtas popiežiaus Benedikto XVI legatas į Lietuvos tūkstantmečio iškilmes
Prasideda popiežiaus kelionė į Šventąją Žemę
Popiežiaus bendroji audiencija. Katechezės apie Joną Damaskietį santrauka
Gailestingojo Jėzaus paveikslas keliauja po Baltarusijos parapijas
Nuo antradienio Meksikoje vėl pradėta aukoti viešas Mišias
Kardinolas Carlo Maria Martini apie šventąjį Jeruzalės miestą ir apie jau priartėjusią popiežiaus kelionę į Šventąją Žemę
Gerojo Ganytojo sekmadienis. Popiežius įšventino 19 kunigų
Baigėsi Taizé jaunimo susitikimas Vilniuje
Su popiežiumi susitiko naujasis apaštališkasis nuncijus Lietuvoje
Bendroji trečiadienio audiencija. Šv. Germanas, Konstantinopolio patriarchas
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 »»
 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt