Tarptautinis Raulio Wallenbergo fondas pakvietė įamžinti žydus gelbėjusio popiežiaus Jono XXIII atminimą
Paskelbta popiežiaus žinia ateinančių metų Pasaulinei migrantų ir pabėgėlių dienai
Paskelbta ataskaita apie Dublino arkivyskupijoje vykusius seksualinius nusikaltimus prieš vaikus
Bendroji trečiadienio audiencija. Hugas ir Ričardas iš šv. Viktoro abatijos
Popiežiaus linkėjimas šeimoms visada vykdyti Dievo vailą
Kristaus - Visatos Valdovo sekmadienio vidudienio malda
Popiežius susitiko su menininkais. Grožis verčia žmogų keisti kasdienybę
Benediktas XVI priėmė anglikonų vadovą arkivyskupą Williamsą
Popiežius susitiko su konferencijos „Kurčias žmogus Bažnyčios gyvenime“ dalyviais
Katalikų universitetų užduotis - nauja humanistinė sintezė
Popiežiaus bendroji audiencija. Katechezės apie viduramžiškas katedras santrauka
Benediktas XVI: Tikras solidarumas kyla iš bendros priklausomybės tai pačiai šeimai
Aušros Vartų Gailestingumo Motinos iškilmė Romoje
Popiežiaus bendroji audiencija: Cluny abatija ir Vakarų vienuolystės atgimimas
Baigėsi VI Pasaulinis migrantų ir pabėgėlių sielovados kongresas. Prelato Putrimo įspūdžiai
Anglicanorum coetibus”. Grigaliaus universiteto rektoriaus komentaras
Publikuota apaštališkoji konstitucija „Anglicanorum Coetibus“ ir Papildomos normos
Benediktas XVI. Migracija – tautų susutikimo ir kultūrų dialogo proga
Benediktas XVI aplankė Pauliaus VI gimtinę
Vatikane vyksta astrobiologijos studijų savaitė
Berlyno sienos griuvimas – taip pat ir tikėjimo laisvės šventė
Kardinolas Walter Kasper lankosi Minske
Bendroji trečiadienio audiencija: Ko mus moko Bernardo Klerviečio ir Abelardo susidūrimas?
Popiežius meldėsi prie Šv. Petro bazilikoje kriptoje palaidotų pirmtakų kapų
Augsburge paminėtos katalikų ir liuteronų Bendrosios deklaracijos dėl nuteisinimo tikėjimu dešimtosios metinės
Anglikonų bendruomenės vadovas lankysis Romoje
Popiežius susitiko su visuomenės komunikavimo tarybos nariais
Popiežiaus bendroji audiencija. Sveikinimas lietuviams ir katechezė apie monastinę ir scholastinę teologiją.
JAV valstybės departamento ataskaita apie religijos laisvę pasaulyje
Išrinktas naujas Pasaulinės liuteronų federacijos generalinis sekretorius
Šiaurės Amerikoje tęsiasi Lietuvos tūkstantmečio minėjimas
Popiežius sveikino Biblijos institutą su 100 metų sukaktimi
Prasidėjo Apaštalų Sosto pokalbiai su lefebristais
Popiežiškoji visuomenės komunikavimo taryba svarsto apie skaitmeninės kultūros iššūkius Bažnyčiai
Pasaulinis religijų lyderių suvažiavimas Šventojoje Žemėje
Neįgalių vaikų apaštalas kun. Karolis – palaimintasis
Vyskupų sinodo Afrikai užbaigimo Mišios. Šventojo Tėvo homilija
Popiežiui pristatytas „Eucharistinis sąvadas“
Romos kurijos naujienos
Kipre baigiasi katalikų ir ortodoksų teologinio dialogo komisijos sesija
Lietuvos tūkstantmečio šventimas savaitgalį persikelia į JAV
Bendroji audiencija. Popiežiaus katechezės apie šv. Bernardą Klervietį santrauka
Tikėjimo mokymo kongregacijos nota apie personalinius ordinariatus vienybę su Romą atkuriantiems anglikonams
Apaštališkoji konstitucija – ekumeninio dialogo tarp katalikų Bažnyčios ir anglikonų Bendrystės pasekmė
Popiežiaus kalba misijų sekmadienio vidudienį: Bažnyčia tam ir yra, kad skelbtų vilties žinią visai žmonijai
Prieš 25 metus komunistai saugumiečiai Lenkijoje nužudė kun. Jurgį Popieluszko
Sekmadienį minima Pasaulinė misijų diena
Popiežius susitiko su Monako kunigaikščiu ir Ukrainos premjere
Pristatyta knyga apie ekumenizmo vaisius. Užsiminta apie popiežiaus apsilankymą pas Romos liuteronus
Laiškas ligoniams Kunigų metų proga
Lenkijoje buvo minima „Popiežiaus diena“
Kunigų metai Rumunijoje
Airijos vyskupai prašo atleidimo
Bendroji trečiadienio audiencija. Petras Garbingasis, Cluny abatas
Jacques Diouf. Yra visos galimybės, kad Afrikoje ir pasaulyje badas būtų įveiktas
Šventojo Sosto atstovas popiežiaus vardu sveikino naująją UNESCO vadovę
Sekmadienį popiežius paskelbė penkis naujus šventuosius
Amerikos vyskupai paskelbė žydų-katalikų dialogo principų deklaraciją
Bendroji audiencija. Popiežiaus katechezė apie šv. Joną Leonardį
Popiežius pasveikino Etiopijos ortodoksų Bažnyčios patriarchą, atvykusį į Afrikos vyskupų sinodą
Afrikos pjūvis afrikiečio kardinolo akimis
Prasidėjo Afrikos žemyno klausimams skirtas Vyskupų sinodas
Afrika – dvasinis žmonijos „plautis“. Benedikto XVI homilija Vyskupų sinodo Afrikai atidarymo Mišioms
Jungtinių Valstijų, Olandijos ir Filipinų ambasadoriai įteikė popiežiui skiriamuosius raštus
Šventojo Sosto diplomatas: reikia siekti visiško branduolinio nusiginklavimo
Popiežius pasveikino Arse vykstančių tarptautinių kunigų rekolekcijų dalyvius
Pasaulinės visuomenės komunikavimo dienos tema: „Kunigas ir pastoracija skaitmeniniame pasaulyje“
Baigėsi popiežiaus vizitas Čekijos Respublikoje
Šventasis Tėvas aplankė šv. Vaclovo bažnyčią Stara Boleslav miestelyje. Popiežiaus homilija šv. Vaclovo minėjimo Mišiose: ar mūsų dienomis šventumas vis dar aktualus?
Popiežius Čekijos jaunimui: įsileiskite Kristų kaip geriausią draugą
Universitetinė sielovada: ieškojimas, susitikimas ir naujas gyvenimas
Humanistinė universiteto vizija gali išgelbėti pažinimo vientisumą bei įveikti mokslo ir religijos supriešinimą
Ekumeninis susitikimas su Čekijos krikščioniškų bendruomenių atstovais
Benediktas XVI Brno vyskupijoje: Kristus yra tikroji mūsų viltis
Bendroji trečiadienio audiencija. Šv. Anzelmas iš Aostos
Sekmadienio vidudienio malda
Kardinolas Kasperis lankysis Baltarusijoje
Spaudos konferencija apie Šventojo Tėvo susitikimą su menininkais
Popiežiaus bendroji audiencija. Katechezės apie šv. Petrą Damijanį santrauka
Priartėjo penkių Dievo tarnų beatifikacija ir penkių palaimintųjų kanonizacija
Paskelbta popiežiaus žinia šiemetinei Misijų dienai
Bendroji trečiadienio popiežiaus audiencija: šv. Odonas, griežtas reformatorius ir geros bei džiugios širdies žmogus
Artėja popiežiaus kelionė Čekiją. Mišiose ketina dalyvauti 100 tūkstančių tikinčiųjų
Dar kartą susitiko Šventojo Sosto ir Izraelio dvišalė komisija
Kardinolas T. Bertone: Benedikto XVI pontifikatas nėra „žingsnis atgal“
Kuboje bus atidaryta nauja kunigų seminarija
Šv. Monika ir šv. Augustinas
Popiežiaus bendroji audiencija: Žmogaus atsakomybės už kūriniją tematika enciklikoje „Caritas in veritate“
Šventojo Tėvo sveikinimai 60-osios Liturginės savaitės Italijoje dalyviams. Atgailos sakramentas – ne klerikalinė pretenzija, o malonės įrankis
Jėzuitai nepatenkinti Maskvos teismo nuosprendžiu
Ko mus moko apaštalas Baltramiejus?
Vatikano Spaudos salės nota dėl pranešimų apie liturginę reformą
Popiežiaus užuojauta Rusijai
„Ratzingerio ratelio“ tema: Bažnyčios misija
Arkivyskupas J. L. Brugues: kunigams reikia padėti atrasti „skonį“ tokiais būti
Popiežiaus bendroji audiencija. Katechezė apie šv. Joną Eudą
Paskelbta ateinančiais metais vyksiančio pasaulinio kunigų susitikimo, užbaigsiančio Kunigų metus, programa
Kardinolo Hummeso laiškas nuolatiniams diakonams
Bendroji audiencija: Marija ir kunigystė
Žolinės tridienis Romos Didžioje Mergelės Marijos bazilikoje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 »»
 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt