Popiežius priėmė Libano prezidentą
Popiežius lankysis Fosse Ardeatine mauzoliejuje Romoje
Nauji ganytojai Vokietijos, Brazilijos ir Meksikos vyskupijose
Beliko du mėnesiai iki Garbingojo Jono Pauliaus II beatifikacijos
„Ne baimė, bet draugiškumas“
Egipto ir Brazilijos krikščionys gedi kraupiai nužudytų kunigų
„Pasaulis prašo Gaddafi sustoti“
Jonas Paulius II: kardinoliška garbė, kuria paženklintas Vilniaus arkivyskupas Bačkis, tenka visai Lietuvos Bažnyčiai
Popiežiaus bendroji audiencija. Bažnyčios mokytojai: Robertas Belarminas
Paskelbta Šventojo Tėvo žinia šių metų Gavėniai
Auga viso pasaulio katalikų skaičius
Naujas apaštalinis nuncijus Rusijos Federacijoje
Kryžiaus ir apskritimo simbolika bažnyčių architektūroje
Jono Pauliaus II beatifikacijos iškilmių programa
Rusijos prezidentas aplankė Popiežių
Jonas Pauliaus II kalba lietuviams
Popiežiaus bendroji audiencija. Bažnyčios mokytojai: šv. Kryžiaus Jonas
Popiežius parengė 2011 metų Gavėnios žinią
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį. „Meilė yra įstatymo pilnatvė“
Prancūzijos nacionalinėje asamblėjoje balsuojama už bioetikos įstatymo projektą
Kairo misionieriai: revoliucija prasideda dabar
Popiežius susitiko su „Comunione e Liberazione“ judėjimo kunigais
Antroji Benedikto XVI knyga apie „Jėzų iš Nazareto“ knygynuose pasirodys kovo mėnesį
Jono Pauliaus II beatifikacijos diena - Dievo Gailestingumo sekmadienis ir Marijos mėnesio pradžia
Vatikano radijui 80 metų
Naujas interneto puslapis būsimam palaimintajam Jonui Pauliui II
Paskelbta popiežiaus žinia šių metų Pašaukimų dienai. „Skatinti pašaukimus vietinėje Bažnyčioje“
Šeštadienį Bolonijos universitete inauguruota Popiežiškosios kultūros tarybos iniciatyva „Pagonių kiemas“
Didėja kunigų skaičius pasaulyje
Popiežius rengia naują dokumentą apie liturgiją
Išrinktas naujas marijonų kongregacijos vadovas
Baigėsi Bažnyčios Amerikoje vyskupų susitikimas
Ukrainos graikų apeigų katalikų Bažnyčios Sinodas rinks naują vadovą
Trečiadienio bendroji audiencija. Šventasis Petras Kanizijus
Popiežius paskyrė naująjį Tikėjimo gynėją
Kova su mažamečių seksualiniu išnaudojimu. Naujos priemonės Skandinavijos katalikams
Popiežius priėmė Katalikiškojo ugdymo kongregacijos narius. „Dievo pašalinimas iš pažinimo akiračio pažeidžia patį pažinimą“
Prasideda nauja katalikų - anglikonų dialogo fazė
Sekmadienio vidudienį popiežius priminė artėjančią Pasaulinę ligonių dieną. „Sergantis žmogus – tai ne tik ligos pažeistas kūnas, bet asmuo“.
Popiežius susitiko su Emanuelio bendruomenės nariais
Popiežius konsekravo penkis vyskupus
Vokietijos vyskupų konferencija padėkojo teologams už memorandumą
Kazachstano Bažnyčios naujienos
Popiežius vadovavo Kristaus paaukojimo šventės ir Dievui gyvenimą pašventusiųjų dienos mišparams
Popiežiaus bendroji audiencija. Bažnyčios mokytojai: Teresė Avilietė
Benediktas XVI: Palaiminimai yra gyvenimo programa, atverianti Dangaus karalystę
Siūlymas Europoje įsteigti krikščionių kankinių atminimo dieną
Popiežius Benediktas XVI: Popiežiškoji Etiopų kolegija yra vilties ženklas savo kraštų Bažnyčioms
Katalikų ir Rytų ortodoksų teologinė komisija pradeda darbą
Romoje pradedami susitikimai skirti popiežiaus kalboms
Katalikų ganytojų ir teologų kolokviumas su Tikėjimo kongregacijos vadovais
Popiežiaus bendroji audiencija. Didžiosios krikščionės: Joana Arkietė
Mirė Meksikos indėnų gynėjas vyskupas Samuel Ruiz Garcia
Pakistano vyskupai paskelbė Taikos dieną. Romoje trečiadienį vyko demonstracija už Asios Bibi išlaisvinimą
Popiežiaus vadovautais Mišparais užbaigta Maldų už krikščionių vienybę savaitė
Paskelbta Popiežiaus žinia šiemetinei Misijų dienai
Kunigų kongregacija paskelbė laišką apie kunigystės misionieriškumą
Šventojo Tėvo užuojauta Rusijai
Pristatyta Šventojo Tėvo žinia Pasaulinei visuomenės komunikavimo dienai: „Tiesa, skelbimas ir gyvenimo pavyzdys skaitmeninės komunikacijos eroje“.
Benediktas XVI priėmė Vokietijos liuteronų delegaciją
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį: į krikščionių vienybę veda atsivertimo kelias
Popiežius sveikina Paryžiuje rengiamo žygio už gyvybę dalyvius
Paskirtas naujas Šventosios Romos Bažnyčios vicekamerlengas
Dialogas su anglikonais ir metodistais
Europos Taryba pasisako už religinę laisvę
Religijos laisvė, žmogaus teisės ir ekonominė ES pagalba kitoms šalims
Palijaus istorija: Du avinėliai apaštalų Petro ir Paulius ir mergelių Agnietės ir Cecilijos kankinystės atminimui
Į Jono Pauliaus II beatifikaciją – be bilietų!
Parduota beveik milijonas popiežiaus knygos egzempliorių
Romoje posėdžiaus katalikų ir Rytų ortodoksų Bažnyčių delegatai
Sunitų Al Azhar universitetas Egipte sustabdė dialogą su Popiežiškąją tarpreliginio dialogo taryba
Bendroji trečiadienio audiencija. Krikščionių vienybės pamatai
Romoje lankosi Vokietijos evangelikų liuteronų Bažnyčios delegacija
Prasidėjo maldų už krikščionių vienybę savaitė
Metinė katalikų ir žydų dialogo diena „Gerbk tėvą ir motiną“!
Šventasis Tėvas susitiko su 7000 Neokatechumenų judėjimo narių
Popiežius audiencijoje priėmė Lenkų bažnytinio instituto bendruomenę
Sekmadienio „Viešpaties Angelo“ malda su popiežiumi
Gegužės 1-ąją Jonas Paulius II bus skelbiamas palaimintuoju
Būsimoji beatifikacija bus svarbus „ženklas“ dabartinei Bažnyčiai
Anglijos ir Velso katalikų Bažnyčioje pradėjo gyvuoti pirmasis anglikonų tradicijos katalikų ordinariatas
Pradėjo tarnystę Vilniuje naujasis ortodoksų arkivyskupas
Popiežius priėmė Suomijos liuteronų delegaciją
Sekmadienį švenčiama Pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena
Komentarai po popiežiaus kalbos diplomatiniam korpusui. Religijos laisvė ir lytinis švietimas
Popiežiaus bendroji audiencija. Didžiosios krikščionės: Kotryna Genujietė
ESBO ryžosi kovai su krikščionių ir kitų religijų atstovų diskriminacija
Trys buvę anglikonų vyskupai šeštadienį taps katalikų kunigais
Ateinantį antradienį prasidės Maldų už krikščionių vienybę savaitė; Jeruzalės krikščionių bendruomenės ją švęs vėliau
Popiežiaus kalbos diplomatiniam korpusui tema – religijos laisvė
Popiežius Benediktas XVI: Krikštas leidžia priklausyti didžiajai Dievo šeimai
Šventojo Tėvo solidarumas su Haičio gyventojais praėjus metams nuo baisaus žemės drebėjimo
Daugelis Rytų Bažnyčių penktadienį šventė Kalėdas
Popiežiaus kalba Trijų Karalių iškilmės vidudienį. „Kristaus Apsireiškimas trims išminčiams iš Rytų šalies yra evangelijos skelbimo misijos pradžia“
Popiežius aukojo Kristaus Apsireiškimo iškilmės Mišias. „Kas buvo Išminčiai iš Rytų šalies? Apie kokią žvaigždę kalbama?“
Paskirti Naujojo evangelizavimo tarybos nariai
Popiežiaus bendroji audiencija. Kalėdos – Velykų slėpinio pradžia
Brazilijos arkivyskupas paskirtas naujuoju Vienuolijų kongregacijos prefektu
Egiptas. Polemika po popiežiaus žodžių
Taize susitikimas Roterdame. Dialogas tarp kultūrų ir religijų
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt