Romoje prasidėjo FAO konferencija dėl maisto saugumo pasaulyje. Popiežiaus laiškas konferencijos dalyviams
49-sis tarptautinis eucharistinis kongresas bus rodomas per internetą
Pašvęstojo gyvenimo institutų kongregacija: „Autoriteto tarnystė ir paklusnumas“
Ukrainoje palaimintąja paskelbta Dievo tarnaitė sesuo Morta Wiecka
Gegužės 24-oji - maldų už Kiniją diena
Bioetika: nauji kamieninių ląstelių tyrimai, daug abejonių dėl embriologijos įstatymo Didžiojoje Britanijoje
Katalikiškų universitetų komunikacijos fakultetų kongresas. Popiežiaus audiencija
Devintinės – Kristaus Kūno ir Kraujo šventė
Popiežiaus Jono XXIII išrinkimo penkiasdešimtmečiui skirta paroda apie Vatikano II susirinkimą
Pasirengimo XXIII Pasaulio Jaunimo Dienai Sidnėjuje vigilija Milane
Daugiau kaip šimtas vyskupų dalyvauja seminare apie bažnytinius judėjimus
Gegužės 15-17 d. netoli Romos vyks seminaras vyskupams apie bažnytinius judėjimus
Popiežius aukojo Sekminių iškilmės Mišias
Benediktas XVI: „Humanae Vitae“ mokymas nelengvas, tačiau galiojantis
Skelbiami šv. Pauliaus jubiliejinių metų visuotiniai atlaidai
Bendrosios audiencijos katechezėje popiežius Benediktas XVI priminė apie pasiruošimą artėjančioms Sekminėms
Popiežiaus solidarumas Mianmarui
Benediktas XVI susitiko su Popiežiškosios socialinių mokslų akademijos nariais
Šeštinės ir Juozapo Darbininko šventė Vatikane
Bendrosios audiencijoje dalyviams popiežius kalbėjo apie savo kelionę į Jungtines Valstijas
Benedikto XVI gimimo diena ir išrinkimo popiežiumi metinės
Benediktas XVI: apaštalas šv. Paulius yra pavyzdys misionieriams ir visiems krikščionims
Maldos už pašaukimus diena (iš Vatikano radijo)
Šv. Tėvo sveikinimas-pavedimas Dievo gailestingumo kongreso dalyviams
Tarptautinio eucharistinio kongreso simbolis, Naujosios Sandoros skrynia, pajudėjo link Kvebeko (iš Vatikano radijo)
Saleziečių vadovas kunigas Pascual Chavez Villanueva išrinktas antrai šešerių metų kadencijai (iš Vatikano radijo)
Velykų Urbi et Orbi, popiežiaus sveikinimas lietuvių kalba (iš Vatikano radijo)
Velykos Jeruzalėje ir Romoje (iš Vatikano radijo)
Penktadienio vakarą Benediktas XVI dalyvavo Kryžiaus kelio pamaldose Romos Koliziejuje, kurių mąstymuose buvo paminėtas ir Kryžių kalnas (iš Vatikano radijo)
Šv. Tėvas vadovavo Viešpaties Kančios pamaldoms. Popiežiaus namų pamokslininko homilijos santrauka. (iš Vatikano radijo)
Antrąją Velykų pagerbiami pasaulyje nužudyti misionieriai (iš Vatikano radijo)
Paskutinės Vakarienės Mišios Romos Šv. Jono bazilikoje (iš Vatikano radijo)
Didžiojo ketvirtadienio rytą popiežius aukojo Krizmos Mišias (iš Vatikano radijo)
Bendroji audiencija. Katechezė apie Velykų tridienį ir popiežiaus sveikinimai lietuviams maldininkams (iš Vatikano radijo)
Jeruzalės patriarchų, vyskupų ir krikščioniškų bendruomenių vadovų bendras velykinis laiškas (iš Vatikano radijo)
Šv. Tėvo Mišios už Irake žuvusį Mosulo arkivyskupą Rahho (iš Vatikano radijo)
Mirė Chiara Lubich, Fokoliarų steigėja (iš Vatikano radijo)
Uždaryta Antiochijos šv. Petro grota (iš Vatikano radijo)
Mirė prieš dvi savaites Irake pagrobtas chaldėjų arkivyskupas Rahho. Šv. Tėvo užuojauta (iš Vatikano radijo)
Popiežiaus vadovausimų Didžiosios Savaitės apeigų tvarkaraštis (iš Vatikano radijo)
Išrinktas naujasis Maltos Ordino Didysis Magistras (iš Vatikano radijo)
Du komentarai apie krikščionių – musulmonų forumą (iš Vatikano radijo)
Popiežių aplankė Konstantinopolio patriarchas Baltramiejaus I (iš Vatikano radijo)
Chaldėjų katalikų kankinių Bažnyčia Irake (iš Vatikano radijo)
Šeštadienio vakarą popiežius meldėsi drauge su Europos ir Amerikos studentais (iš Vatikano radijo)
Šv. Tėvas kalbės Rožinį drauge su Europos ir Amerikos studentais (iš Vatikano radijo)
Saleziečiai ruošiasi generalinei kapitulai (iš Vatikano radijo)
Paskelbta popiežiaus žinia pašaukimų dienai (iš Vatikano radijo)
Šeštadienio audiencijoje Popiežius įteikė laišką apie ugdymo svarbą (iš Vatikano radijo)
Paskelbtas pirmojo tarptautinio susitikimo dėl pastovios gyvenimo vietos neturinčių asmenų sielovados baigiamasis dokumentas (iš Vatikano radijo)
Caritas Internationalis: skurdas yra pagrindinė prekybos žmonėmis priežastis (iš Vatikano radijo)
Europos Vienuolijų Vyresniųjų Konferencijų Sąjungos generalinė asamblėja (iš Vatikano radijo)
Šeštadienį popiežius susitiko su kongreso, skirto apaštališkojo laiško „Mulieris dignitatem“ paskelbimo dvidešimtosioms metinėms dalyviais (iš Vatikano radijo)
Kardinolas Barragan apie laiško Pasaulinės ligonių dienos proga mintis (iš Vatikano radijo)
Mergelės Marijos pirmojo apsireiškimo Lurde 150 metų jubiliejus (iš Vatikano radijo)
Paskelbta popiežiaus Benedikto XVI žinia šių metų Gavėniai (iš Vatikano radijo)
Popiežius pertvarkė Slovakijos rytų apeigų katalikų Bažnyčios struktūrą (iš Vatikano radijo)
Naujojo jėzuito vyresniojo t. Adolfo Nicolas susitikimas su žurnalistais (iš Vatikano radijo)
Interviu su pastoriumi Kobia, Ekumeninės Bažnyčių tarybos generaliniu sekretoriumi (iš Vatikano radijo)
Ekumeninio dialogo „geografija“ (iš Vatikano radijo)
Bendroji audiencija. Maldos už krikščionių vienybę savaitė (iš Vatikano radijo)
Mintys iš pirmosios naujojo jėzuitų vyresniojo Adolfo Nicolas homilijos (iš Vatikano radijo)
Bažnyčios parama Irako krikščionims (iš Vatikano radijo)
„La Sapienza“ universiteto bendruomenei skirta popiežiaus Benedikto XVI prakalba (iš Vatikano radijo)
Maldų už krikščionių vienybę savaitės pradininkas Paul Wattson (iš Vatikano radijo)
Sekmadienį popiežius Benediktas XVI suteikė Krikšto sakramentą trylikai naujagimių ir paminėjo Pasaulinę migrantų dieną, šiemet skirtą jauniesiems migrantams (iš Vatikano radijo)
Popiežiaus solidarumas Bažnyčiai Irake (iš Vatikano radijo)
Šventųjų skelbimo kongregacija paskelbė instrukciją, primenančią beatifikacijos bylų sudarymo vyskupijose taisykles (iš Vatikano radijo)
Prasidėjo 35-oji Jėzaus draugijos kongregacija. Kardinolo F. Rodé homilija (iš Vatikano radijo)
Doktrininė nota dėl evangelizacijos
Pristatyta Benedikto XVI žinia Pasaulinės taikos dienos proga
Popiežius patvirtino Šventųjų skelbimo kongregacijos dekretus. Palaimintuoju bus paskelbtas vilnietis kunigas Mykolas Sopocko (Vatikano radijas)
Popiežiškoji pasauliečių taryba patvirtino galutinę Sidnėjaus jaunimo dienų programą (Vatikano radijas)
Pristatyta Popiežiaus žinia Pasaulinei taikos dienai: „Žmonių šeima – taikos bendruomenė“
Reakcijos į popiežiaus Benedikto XVI antrąją encikliką „Spe salvi – Išgelbėti viltimi“ (II; Vatikano radijas))
Į Romą atvyksta rusų stačiatikių metropolitas Kirilas (Vatikano radijas)
Skelbiami Lurdo jubiliejaus visuotiniai atlaidai (Vatikano radijas)
Pirmosios reakcijos į popiežiaus Benedikto XVI antrąją encikliką „Spe salvi – Išgelbėti viltimi“ (Vatikano radijas)
Popiežiaus Benedikto XVI enciklika „Spe salvi“. Kardinolo G. Cottier komentaras (Vatikano radijas)
Kard. Cordero Lanza di Montezemolo apie ateinančius apaštalo Pauliaus metus (Vatikano radijas)
Surengtas pirmasis tarptautinis susitikimas dėl pastovios gyvenimo vietos neturinčių asmenų sielovados (Vatikano radijas)
Kardinolas Kasperis Popiežiui ir kardinolams pristatė katalikų ekumeninio dialogo su kitomis krikščioniškosiomis konfesijomis būklę (Vatikano radijas)
Į Kardinolų kolegiją priimti 23 nauji nariai (Vatikano radijas)
Kardinolų pasitarimas Vatikane (Vatikano radijas)
Patriarchas Baltramiejus apie ekumeninį dialogą su katalikais (Vatikano radijas)
„Kamienines“ ląsteles galima gauti ir iš odos – baigiasi kontraversija dėl žmogaus embrionų? (Vatikano radijas)
Paskelbtos būsimosios, Dievo Žodžiui skirtos, Vyskupų Sinodo asamblėjos gairės (Vatikano radijas)
Paskelbtas Katalikiškojo auklėjimo kongregacijos dokumentas apie katalikiškas mokyklas (Vatikano radijas)
Paminėtos tėvo Pedro Arrupe SJ gimimo šimtosios metinės (Vatikano radijas)
Paskelbtas Ravenoje vykusio katalikų ir ortodoksų ekumeninio dialogo susitikimo baigiamasis dokumentas (Vatikano radijas)
Ateinančiais metais Romoje vyks Gailestingumo kongresas (Vatikano radijas)
Popiežius kvietė megzti gyvą dialogą su Dievo žodžiu
COMECE siūlo remti santuoką
Popiežius meldėsi už mirusius hierarchus
Popiežius: visi pakviesti į šventumą
Pokyčiai „L‘Oservatore Romano“
Sportas padeda ugdyti taiką
Paskelbta Pasaulinės komunikavimo priemonių dienos tema
Popiežius pabrėžė farmacininkų teisę vadovautis sąžine
Ispanų kankinių beatifikacija
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 »»
 
 
   

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt