Romoje Grigaliaus universitete pristatyti konferencijos „Biologinė evoliucija – faktai ir teorijos“ aktai. Kardinolo Ravasi pastabos
Paskirtas naujas nuncijus Šveicarijoje ir Lichtenšteine
Pasibaigė dar vienas katalikų-anglikonų dialogo susitikimas
Koncertas Vatikane – Vengrijos valstybės dovana Šventajam Tėvui
Popiežius Caritas internationalis generalinei asamblėjai: „Jūs nesate socialinė agentūra, bet dalyvaujate Bažnyčios misijoje“
Bendroji trečiadienio audiencija. Maldos grumtynės
Senegale „Jono Pauliaus II premija už teisingumą ir taiką“ atiteko musulmonų istorikei ir vienuoliui, vadovaujančiam Jaunų krikščionių darbininkų sąjungai
Popiežiui paraginus, antradienį buvo meldžiamasi už persekiojamus Kinijos katalikus
Benediktas XVI priėmė Bulgarijos ir Makedonijos delegacijas
Popiežiaus sekmadienio Vidudienio susitikime priminė, jog įsipareigojimas skelbti Jėzų Kristų yra pats svarbiausias Bažnyčios uždavinys
Šv. Tėvas pasveikino Tarptautinio ekumeninės taikos suvažiavimo Jamaikoje dalyvius
Popiežius kalbėjosi su astronautais dirbančiais Tarptautinėje kosminėje stotyje: „Jūs esate mūsų atstovai, toliausiai į priekį išsiveržęs žmonijos kyšulys“
Turkijoje atidaryta sena chaldėjų bažnyčia
Katalikų universitetas – humaniškumo mokykla
Išleistos visos pal. Jono Pauliaus II enciklikos
Šventasis Sostas: norime tęsti dialogą ir bendradarbiauti su islamo atstovais Egipte
Popiežiaus pasiūlė temą būsimai Pasaulinei taikos dienai: „Ugdyti jaunimą teisingumui ir taikai“
Nauja studija apie nepilnamečių išnaudojimo JAV katalikų Bažnyčioje priežastis ir kontekstą
Popiežiaus bendroji audiencija. Abraomo malda
Kardinolas Kurtas Kochas apie dabartines ekumenizmo temas
Šventasis Tėvas ragina visus melstis už kenčiančią Bažnyčią Kinijoje
Vatikano radijui 80 metų. Programų istorija. Šiandien apie programą lietuvių kalba
Dariusz Kowalczyk SJ, Vatikano II Susirinkimas (25): „Novo millennio ineunte“
Prasidėjo naujas Tarptautinės anglikonų – katalikų Bažnyčių komisijos darbo etapas
Popiežius Benediktas XVI šeštadienį susisieks su Tarptautine kosmine stotimi
50 enciklikos Mater et Magistra metinės
Šventojo Tėvo kalba Indijos ganytojams
Sekmadienio vidudienio malda. Šventojo Tėvo kvietimas dėl Libijos ir Sirijos
Aplinkraštis vyskupų konferencijoms dėl seksualinio išnaudojimo atvejų tyrimų
Vienoje knygoje išleistos Benedikto XVI katechezės apie viduramžių moteris šventąsias, palaimintąsias ir mistikes
Šventojo Tėvo audiencija Popiežiškųjų misijų institutams
Žmogaus kūnas yra gėris. Popiežiaus audiencija Šeimos ir santuokos studijų instituto surengto susitikimo dalyviams.
Paskelbta instrukcija „Universae Ecclesiae“ dėl motu proprio „Summorum Pontificum“ taikymo
Suformuota Popiežiškosios naujojo evangelizavimo tarybos vadovybė
Popiežius susitiko su seniausios tarptautinės žydų organizacijos atstovais
Karolis Wojtyla - Globalinių iššūkių popiežius
Kard. K. Koch: Ekumenizmas būtinas krikščioniškajam liudijimui
Naujasis nuncijus Maskvoje pradėjo darbą
„Rerum Novarum“ enciklikos 120 metinės
Pal. popiežiaus Jono Pauliaus II enciklikos apie darbą XXX metinės
Bendrosios audiencijos dalyviams popiežius tęsė katechezę apie maldą
Mirabile Dictu – Tarptautinis katalikiškų filmų festivalis
Nauji vadovai paskirti į svarbius postus Romoje ir Visuotinėje Bažnyčioje
Sirija kryžkelėje. Alepo vyskupo mintys
Popiežius Venecijos ir šiaurės rytų Italijos katalikams: liudykite tikėjimą; nepasiduokite hedonistinės kultūros vilionėms
Šveicarijoje minimas „Europos ekumeninės chartijos“ dešimtmetis. Vyskupo Daucourt pastabos
Prasidėjo popiežiaus kelionė į Akvilėją ir Veneciją. „Ir dabartinių pokyčių akivaizdoje krikščionys yra pašaukti liudyti apie juose gyvenančią viltį“.
Popiežius susitiko su tarptautinio liturgijos suvažiavimo dalyviais
Koncertas Benedikto XVI išrinkimo metinių proga
Kijeve minimos Katalikų medijų centro 10 metines
Popiežiaus žinia Popiežiškajai biblinei komisijai apie „Įkvėpimą ir Tiesą Biblijoje“
Vatikano leidykla dalyvauja Santo Domingo knygų mugėje
Romos rabinas. Žydams Jonas Paulius II nėra šventasis, bet teisusis
Blogerių susitikimas Vatikane. Kardinolo Ravasi komentaras
Trečiadienio bendroji audiencija. „Maldos mokykloje“ su popiežiumi
Benedikto XVI žinia Popiežiškosios socialinių mokslų akademijos plenarinės sesijos nariams
Palaimintojo Jono Pauliaus II relikvijos perkeltos į Šv. Petro bazilikos altorių
Mirė kardinolas Augustin Garcia-Gasco Vicente
Padėkos Mišios Romoje už palaimintąjį Joną Paulių II
Popiežius audiencijoje priėmė Lenkijos valstybės vadovą
Vatikano bazilikoje tęsiasi pal. Jono Pauliaus II relikvijų pagerbimas
Osama Bin Laden nukautas. Šventojo Sosto Spaudos salės direktoriaus komentaras
Popiežius Jonas Paulius II paskelbtas palaimintuoju
Benedikto XVI sveikinimai piligrimams ir Lenkijos televizijos žiūrovams
Iki Jono Pauliaus II beatifikacijos jau tik dvi dienos
Būsimojo palaimintojo Jono Pauliaus II žinia: „Nebijokite, atverkite Kristui duris!“
Popiežiškosios socialinių mokslų akademijos pavasario sesija. Universalios teisės skirtingame pasaulyje
Popiežiaus bendroji audiencija. Ką turime daryti, kad Velykos būtų mūsų „gyvenimas“?
Monsinjoras Tighe apie blogerių susitikimą Vatikane: dialogas be cenzūros
Jono Pauliaus II beatifikacijos proga Vatikano muziejai veikia iki vidurnakčio
Jono Pauliaus II beatifikacijos nuotraukos bus viešos
Ar Jonas Paulius II turėjo regėjimų, ar matė Dievo Motiną? (keletas fragmentų iš naujos knygos „Klausimai apie Karolį Wojtylą“)
Jeruzalės Bažnyčių vadovų velykinis sveikinimas. Šalia džiaugsmo visada yra ir kryžius
Velykų pirmadienio Vidudienio malda. „Viešpaties prisikėlimas davė pradžią naujam mūsų žmogiškumui“.
Šventojo Tėvo velykinė žinia „Urbi et orbi“
Velyknakčio liturgija Šv. Petro bazilikoje
Benediktas XVI: Kryžius - šviesus begalinės Dievo meilės ženklas
Carlo Maria Martini. Velykos netikintiems
Didžiojo penktadienio homilija Šv. Petro bazilikoje. „Tikrai šitas buvo Dievo Sūnus“.
Benedikto XVI atsakymai televizijos laidoje: kaip priimti kančią; kaip siekti taikos; kas yra prikeltas kūnas?
Paskutinės vakarienės Mišios Laterano bazilikoje. „Viešpats meldžiasi, kad nesvyruotų Petro ir jo įpėdinių tikėjimas“
Krizmos Mišios Šv. Petro bazilikoje. Sakramentai išreiškia mūsų tikėjimo „kūniškumą“
Popiežiaus bendroji audiencija. Popiežiaus katechezės apie Velykų tridienį santrauka ir sveikinimas lietuviams
Atnaujintas Vatikano dienraštis internete
Antradienį sukanka Benedikto XVI išrinkimo šeštosios metinės
Ortodoksų Didžioji savaitė
Verbų sekmadienis Jeruzalėje
Eitynės Didįjį penktadienį Indijoje primins augantį krikščionių persekiojimą
Paskelbta ataskaita apie smurtą prieš religines mažumas Pakistane
Popiežius aukojo Verbų sekmadienio Mišias. Eime su Jėzumi į Dievo aukštumas!
Prasidėjo Didžioji savaitė
Popiežiui Benediktui XVI 84 metai
Ketvirtasis Gavėnios pamokslas Vatikane. Kokiame kontekste formavosi Bažnyčios socialinis mokymas
Didžioji Savaitė, Velykos ir Jono Pauliaus II beatifikacija. Šventojo Tėvo vadovausimų pamaldų tvarka
Latvijos prezidento vizitas Vatikane
Vatikane vykusio Kinijos Bažnyčios reikalų komisijos posėdžio baigiamais kreipimasis į Kinijos katalikus
Kvietimas Didįjį trečiadienį melstis už Asia Bibi
Bendroji trečiadienio audiencija. Kas yra šventasis?
Vatikane pristatytas jaunimo katekizmas „Youcat“
Jono Pauliaus II liturginio kulto tvarka
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt