T. Lombardi. Intensyvūs 2010 Benedikto XVI metai
Popiežius pakvietė pasaulio religijų atstovus spalio mėnesį susitikti Asyžiuje ir melstis už taiką
Šventasis Tėvas aukojo Marijos, Dievo Gimdytojos iškilmės Mišias ir šventė Pasaulinę taikos dieną
Bendroji trečiadienio audiencija. Kotryna Bolonietė
Popiežius papildė Romos kurijos dikasterijas naujais nariais ir patarėjais
Roterdame prasidėjo naujametinis jaunimo susitikimas
Kardinolas Bertone vadovavo arkivyskupo Jono Bulaičio laidotuvėms
Popiežiaus kalba Šventosios Šeimos sekmadienio vidudienį: „Gimdamas žmonių šeimoje, Jėzus ją palaimino ir padarė šventą.“
Popiežiaus pasmerkė išpuolius Filipinuose, Nigerijoje ir Pakistane
Popiežius pietavo su Kalkutos Motinos Teresės seserimis ir jų globojamais vargšais
Šventasis Tėvas vadovavo Kalėdų iškilmėms. Kalėdinė žinia „Urbi et orbi“
Popiežiaus sveikinimas Didžiosios Britanijos gyventojams
Popiežiaus vadovausimų Kalėdinio laikotarpio pamaldų kalendorius
Trečiadienio bendroji audiencija. Popiežius visiems palinkėjo džiugių šventų Kalėdų
Popiežiaus kalėdinė kalba Romos kurijai: Dievas žadina mus iš sąstingio, atverdamas kelią į tikrąjį džiaugsmą
Sekmadienio vidudienio malda. Šv. Juozapas
Popiežius Benediktas XVI: Vatikano Biblioteka tarnauja mokslui ir menui, darbuojasi vardan žmoniškesnio pasaulio sukūrimo
Paskelbtas popiežiaus laiškas Pasaulinės ligonių dienos progai
Popiežius pasveikino Taizé bendruomenės Pasitikėjimo piligrimystės Roterdame dalyvius
Švento Petro aikštėje sužibo Popiežiaus Kalėdų eglė
T. Cantalamessa trečiasis Advento pamokslas. Apie racionalizmą
Paskelbta Šventojo Tėvo žinia Pasaulinei taikos dienai: „Religijos laisvė – kelias į taiką“
Popiežius priėmė Pasaulinės liuteronų federacijos pirmininką su delegacija
Didžioji Britanija. Išteisintas evangelistų pamokslininkas, homoseksualų elgesį pavadinęs nemoraliu
Popiežiaus bendroji audiencija. Didžiosios krikščionės: šv. Veronika Giuliani
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį. Adventas ugdo kantrybės dorybę.
Olandija. Deetmano komisijos ataskaita apie atsaką į išnaudojimą katalikų Bažnyčioje
Wikileaks afera neaplenkė ir Šventojo Sosto
Ataskaita apie netoleranciją ir diskriminaciją prieš krikščionis Europoje
Išrinkti nauji neteisėtų Kinijos katalikų struktūrų vadovai
Popiežius priėmė Italijos ambasadorių ir Pasaulio žydų kongreso pirmininką
Antrasis t. Cantalamessa Advento pamokslas. Krikščioniškas atsakas sekuliarizmui
Paskelbta 12 Šventųjų skelbimo kongregacijos dekretų apie būsimų šventųjų ir palaimintųjų stebuklus, kankinystę ir herojiškas dorybes
„Aš esu Nekaltas Prasidėjimas“
Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės malda Romoje prie Marijos paminklo
Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės vidudienio malda
Kinija. Į Patriotinę asamblėją vyskupai atvesti prievarta
Pirmadienį Popiežių aplankė Vengrijos premjeras
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį: Adventą išgyvenkime kaip atsivertimo metą. Popiežius taip pat ragino melstis už smurto ir netolerancijos aukas visame pasaulyje.
Popiežius Benediktas XVI užtarė persekiojamus Irako krikščionis, Egipto koptus, Afrikos pabėgėlius, kurie tapo įkaitais Sinajaus dykumoje ir paprašė jiems padėti
Šventojo Sosto atstovas dalyvavo JT forume, skirtame migracijai
Kalėdų Jėzus - klaustukas žmonijai
Gaisras Karmelio kalne
Popiežius susitiko su Pasaulinės Bažnyčių tarybos delegacija
Popiežius Lenkijoje paskyrė naują Kariuomenės ordinarą
Kardinolas Bertone Kazachstano katalikams: „Mūsų darbas būti pasaulio šviesa“
Vatikano dienraštis pradeda minėtis savo 150-ąsias metines
Šventasis Tėvas susitiko su Tarptautine teologine komisija. „Negalima užmiršti, kad teologijos „Objektas“ yra mylintis Dievas, mūsų Kūrėjas ir Išganytojas"
Pirmasis T. Cantalamessa Advento pamokslas: krikščioniškas atsakas ateistiniam scientizmui
Tikėjimo ir mokslo dialogas. Kuriamas „Kosmologijos portalas“
Vatikano spaudos salės patikslinimas dėl pozicijos GMO atžvilgiu
Naujasis Vengrijos ambasadorius įteikė Popiežiui skiriamuosius raštus
Popiežius aukojo Mišias už prieš savaitę mirusią moterį, dirbusią jo namuose
Gruodžio 2 – Tarptautinė vergovės panaikinimo diena
Gruodžio 1-ąją buvo minima Pasaulinė AIDS diena
Popiežiaus bendroji audiencija. Didžiosios krikščionės: Julijona iš Noridžo
Popiežius padovanojo šv. Andriejaus relikvijas Kazachstano ortodoksams ir katalikams
Popiežius pasveikino patriarchą Baltramiejų
Vatikano II Susirinkimas. Kas paskatino jį sušaukti?
Caritas konferencija apie „Moterišką migracijų veidą“
Sekmadienio vidudienio malda. Apie laukimą
Benediktas XVI: Norėdama būti visuomenės raugu, Bažnyčia turi stengtis atrasti savo tikrąjį balsą
Popiežius Vigilijoje už užgimstančią gyvybę priminė, kad „jau yra žmogus tasai, kuris juo bus“
Popiežius paragino pasaulio valstybes nukreipti dalį ginklavimuisi skiriamų pinigų į plėtros projektus
Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisijos sesijoje paminėtas 30 metų jubiliejus
JAV Valstybės departamentas paskelbė kasmetinę ataskaitą apie religijos laisvę pasaulyje
Popiežiaus bendroji audiencija. Didžiosios krikščionės: šv. Kotryna Sienietė
Šv. Sostas: Kinijos valdžios bandymas nurodinėti vyskupams ir vadovauti bažnytinės bendruomenės gyvenimui įžeidžia Šventąjį Tėvą, Bažnyčią ir komplikuoja esamus pastoracinius sunkumus
Tarptautinės teologinės komisijos sesijos temos: teologijos paskirtis ir metodas, Dievo sąvoka monoteistinėse religijose, Bažnyčios socialinė doktrina
Popiežius paskyrė naują Bazelio vyskupą
Persekiojami Irako krikščionys prašo už juos melstis
Žinia apie Asia Bibi paleidimą dar nepatvirtinta
Pristatyta knyga – interviu su popiežiumi
Popiežius dar kartą susitiko su naujaisiais kardinolais
Pokalbių su Benediktu XVI knygos „Pasaulio šviesa“ temos. Vatikano spaudos salės patikslinimas dėl prezervatyvų
Popiežius kartu naujais kardinolais aukojo Kristaus Karaliaus šventės Mišias
Į Kardinolų kolegiją iškilmingai priimti 24 nauji nariai
Išrinkta nauja JAV vyskupų konferencijos vadovybė. Įspūdžiais apie vyskupų asamblėją dalijasi joje dalyvavęs prel. E. Putrimas, Lietuvos episkopato delegatas užsienio lietuviams
Benediktas XVI priėmė Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos plenarinės asamblėjos dalyvius
Šventasis Tėvas pasveikino Popiežiškosios medicinos sielovados tarybos surengtos konferencijos dalyvius
Bendroji trečiadienio audiencija. Julijona iš Kornijono
Popiežiaus kreipimasis dėl Pakistano krikščionės
Arkivyskupas Kurt Koch. Šiandieninio ekumenizmo raktinis klausimas yra Bažnyčios samprata
Aušros Vartų Marijos šventė Romoje
Baigiasi daugiau kaip prieš metus pradėti Brazilijos vyskupų vizitai Ad limina
Kard. George prašo prezidento Obamos padėti Irako krikščionims
Paskelbtas posinodinis apaštališkasis paraginimas „Verbum Domini“
Pakistano vyskupai kreipėsi į Popiežių, kad užtartų Asia Bibi
Pradėta pirmojo Šri Lankos kardinolo kanonizacijos byla
Paskelbtas posinodinis apaštališkasis paraginimas „Verbum Domini“
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį
Benediktas XVI Popiežiškosios kultūros tarybos nariams: Nauja kalba – svarbu; dar svarbiau – gyvenimo pavyzdys
Popiežius pasveikino į plenarinę sesiją susirinkusius Italijos vyskupus
Kardinolų kolegijos maldos ir apmąstymo dienoje: religijos laisvės, liturgijos, „Anglicanorum coetibus“, seksualinio išnaudojimo temos
Popiežius Benediktas XVI atsisveikino su Ispanija iki Pasaulinės Jaunimo Dienos Madride 2011 metais
Simpoziumas Apaštališkojoje penitenciarijoje. Nuodėmės jausmas nyksta, apiplėšta sąžinė
Benediktas XVI pašventino Šventosios Šeimos bažnyčią ir jos Altorių. Šv. Mišių homilija
Šv. Žemėje paskelbtas katalikų maldų tridienis už Irako Bažnyčios kankinius
Šventasis Tėvas atvyko į Barseloną
Popiežius Benediktas XVI Santjage: Bažnyčia trokšta, kad Europa rūpindamasi Dievu rūpintųsi žmogumi
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 »»
 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt