Laiškas ligoniams Kunigų metų proga
Lenkijoje buvo minima „Popiežiaus diena“
Kunigų metai Rumunijoje
Airijos vyskupai prašo atleidimo
Bendroji trečiadienio audiencija. Petras Garbingasis, Cluny abatas
Jacques Diouf. Yra visos galimybės, kad Afrikoje ir pasaulyje badas būtų įveiktas
Šventojo Sosto atstovas popiežiaus vardu sveikino naująją UNESCO vadovę
Sekmadienį popiežius paskelbė penkis naujus šventuosius
Amerikos vyskupai paskelbė žydų-katalikų dialogo principų deklaraciją
Bendroji audiencija. Popiežiaus katechezė apie šv. Joną Leonardį
Popiežius pasveikino Etiopijos ortodoksų Bažnyčios patriarchą, atvykusį į Afrikos vyskupų sinodą
Afrikos pjūvis afrikiečio kardinolo akimis
Prasidėjo Afrikos žemyno klausimams skirtas Vyskupų sinodas
Afrika – dvasinis žmonijos „plautis“. Benedikto XVI homilija Vyskupų sinodo Afrikai atidarymo Mišioms
Jungtinių Valstijų, Olandijos ir Filipinų ambasadoriai įteikė popiežiui skiriamuosius raštus
Šventojo Sosto diplomatas: reikia siekti visiško branduolinio nusiginklavimo
Popiežius pasveikino Arse vykstančių tarptautinių kunigų rekolekcijų dalyvius
Pasaulinės visuomenės komunikavimo dienos tema: „Kunigas ir pastoracija skaitmeniniame pasaulyje“
Baigėsi popiežiaus vizitas Čekijos Respublikoje
Šventasis Tėvas aplankė šv. Vaclovo bažnyčią Stara Boleslav miestelyje. Popiežiaus homilija šv. Vaclovo minėjimo Mišiose: ar mūsų dienomis šventumas vis dar aktualus?
Popiežius Čekijos jaunimui: įsileiskite Kristų kaip geriausią draugą
Universitetinė sielovada: ieškojimas, susitikimas ir naujas gyvenimas
Humanistinė universiteto vizija gali išgelbėti pažinimo vientisumą bei įveikti mokslo ir religijos supriešinimą
Ekumeninis susitikimas su Čekijos krikščioniškų bendruomenių atstovais
Benediktas XVI Brno vyskupijoje: Kristus yra tikroji mūsų viltis
Bendroji trečiadienio audiencija. Šv. Anzelmas iš Aostos
Sekmadienio vidudienio malda
Kardinolas Kasperis lankysis Baltarusijoje
Spaudos konferencija apie Šventojo Tėvo susitikimą su menininkais
Popiežiaus bendroji audiencija. Katechezės apie šv. Petrą Damijanį santrauka
Priartėjo penkių Dievo tarnų beatifikacija ir penkių palaimintųjų kanonizacija
Paskelbta popiežiaus žinia šiemetinei Misijų dienai
Bendroji trečiadienio popiežiaus audiencija: šv. Odonas, griežtas reformatorius ir geros bei džiugios širdies žmogus
Artėja popiežiaus kelionė Čekiją. Mišiose ketina dalyvauti 100 tūkstančių tikinčiųjų
Dar kartą susitiko Šventojo Sosto ir Izraelio dvišalė komisija
Kardinolas T. Bertone: Benedikto XVI pontifikatas nėra „žingsnis atgal“
Kuboje bus atidaryta nauja kunigų seminarija
Šv. Monika ir šv. Augustinas
Popiežiaus bendroji audiencija: Žmogaus atsakomybės už kūriniją tematika enciklikoje „Caritas in veritate“
Šventojo Tėvo sveikinimai 60-osios Liturginės savaitės Italijoje dalyviams. Atgailos sakramentas – ne klerikalinė pretenzija, o malonės įrankis
Jėzuitai nepatenkinti Maskvos teismo nuosprendžiu
Ko mus moko apaštalas Baltramiejus?
Vatikano Spaudos salės nota dėl pranešimų apie liturginę reformą
Popiežiaus užuojauta Rusijai
„Ratzingerio ratelio“ tema: Bažnyčios misija
Arkivyskupas J. L. Brugues: kunigams reikia padėti atrasti „skonį“ tokiais būti
Popiežiaus bendroji audiencija. Katechezė apie šv. Joną Eudą
Paskelbta ateinančiais metais vyksiančio pasaulinio kunigų susitikimo, užbaigsiančio Kunigų metus, programa
Kardinolo Hummeso laiškas nuolatiniams diakonams
Bendroji audiencija: Marija ir kunigystė
Žolinės tridienis Romos Didžioje Mergelės Marijos bazilikoje
Kankinys diakonas šv. Laurynas
Palaimintosios Marijos MacKillop mirties šimtosios metinės
Praėjo mėnuo nuo naujosios popiežiaus enciklikos paskelbimo
Atidėta trečioji popiežiaus kelionė į Vokietiją
Pauliaus VI mirties 31-osios metinės
Popiežiaus bendroji audiencija. Arso klebonas – pavyzdys kunigams reliatyvizmo laikais
Pakistano krikščionių gedulas po kruvinų užpuolimų Pandžabe
Šv. Jono Marijos Vianėjaus šventė Arse. Kunigų kongregacijos prefekto laiškas kunigams
Popiežius užtikrino savo artumą nuo smurto nukentėjusiems Pakistano krikščionims
„Angelo“ maldos susitikimas sekmadienį Castelgandolfe
Popiežius susitiko su 13-ųjų pasaulio vandens sporto šakų pirmenybių dalyviais
Mirė buvusi Filipinų prezidentė Corazon Aquino. Popiežiaus užuojauta
Paskelbta Pasaulinės taikos dienos tema
Popiežiaus Valstybės sekretorius kardinolas Bertone Italijos Senate pristatė encikliką „Caritas in veritate“
Paskutinės popiežiaus atostogų dienos
Vietname žiauriai sumuštas kunigas yra komos būsenoje. Tikintieji protestuoja prieš antikrikščioniškus užpuolimus.
Šventasis Tėvas vadovavo mišparams Aostos katedroje
Popiežiaus savijauta gera. Atostogų tvarka nebus keičiama
Popiežius susilaužė dešinės rankos riešą
Lvove vyko Europos Vyskupų konferencijų sekretorių susitikimas
Pirmadienį prasidėjo popiežiaus vasaros atostogos
Popiežius priėmė I Europos studentų susitikimo dalyvius
Popiežių aplankė JAV prezidentas Barack Obama
Popiežius priėmė Australijos premjerą ir Korėjos prezidentą
Bendrojoje audiencijoje Benediktas XVI kalbėjo apie savo naująją encikliką „Caritas in veritate“
Pristatyta Benedikto XVI enciklika „Caritas in veritate“
Profesorius S. Zamagni. Enciklikos „Caritas in veritate“ pasiūlymai
Laukiant popiežiaus Benedikto XVI socialinės enciklikos
Popiežiaus laiškas Italijos premjerui G8 viršūnių susitikimo išvakarėse
Popiežius susitiko su pašaukimų sielovados Europos suvažiavimo dalyviais
Kardinolas Cottier: politika ir moralė JAV prezidento Obamos kalboje
Paskelbta Šventojo Sosto ir Vatikano Miesto Valstybės 2008 metų finansinė ataskaita
JAV prezidentas Obama susitiko su katalikiškos spaudos atstovais
Siūlymas dvasiškai įsūnyti kunigus
Šv. Pauliaus kapo tyrimai ir tradicija
Išleistos Benedikto XVI katechezės apie apaštalą Paulių
Enciklika „Caritas in veritate“ bus pristatyta liepos 7 dieną
Thomas Reese SJ ir Michael Novak apie naująją encikliką: už ar prieš kapitalizmą?
Bendroji audiencija: pirmasis Kunigų metų įsipareigojimas yra malda
Baigėsi Pauliaus metai: atgarsiai Turkijoje
Paskelbta Lietuvos tūkstantmečio iškilmėje dalyvausiančios Katalikų Bažnyčios delegacijos sudėtis
Petro skatikas ir Pauliaus metų uždarymas
Šv. Pauliaus bazilikos arkikunigas apie besibaigiančius apaštalo Pauliaus metus
Bendroji audiencija. Popiežiaus katechezės apie Kunigų metus santrauka
Popiežius paminėjo Raudonojo Kryžiaus įkūrimo 150-ąsias metines
Popiežius Benediktas XVI atidarė Kunigų metus
Paskelbtas Šventojo Tėvo laiškas Kunigų metų proga
Popiežiaus bendroji audiencija: Kirilas ir Metodijus
Lefebristų teikiami kunigų šventimai neteisėti
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 »»
 
 
   

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt