Trečiadienio katechezė: romaus evangelizavimo grožis ir šiluma
Argentinos žinių agentūra paskelbė interviu su popiežiumi
Popiežiaus liturginių apeigų kalendorius lapkričio mėnesį
P. Parolinas: eisime taikos keliu, kai priimsime kitų skausmą
Jeruzalės patriarchas: išklausykime kitą, nors mūsų sielos apakintos
Kardinolas G. Ryšas: Su tikėjimu daryti tai, kas neįmanoma
Cistersų vadovas įžvelgia sinodo panašumų su šv. Benedikto regula
Šv. Jonas Paulius II toliau mus ragina atverti duris Kristui
Šventosios Žemės dominikonas: melskime Rožinio Mariją teisingos taikos
Popiežiaus valstybės sekretorius apsilankė Palestinos ambasadoje
A.Duttonas: užtikriname paramą Jeruzalės Caritui, meldžiamės už taiką ir raginame abi puses laikytis humanitarinės teisės
Jeruzalės patriarchai ir bažnyčių vadovai ragina dvigubinti pastangas Šventojoje Žemėje siekiant taikos
Popiežiaus žinia Pasaulinės maisto dienos proga
„Gana! Karas visada yra pralaimėjimas! Visada!“
Popiežius: nebūkime kurti Dievo kvietimui
Pranciškaus apaštališkasis paraginimas „C’est la Confiance“ („Pasitikėjimas“)
Popiežius skalabrinams: kad nusileistume tarp žmonių, visų pirma pakilkime pas Dievą
Kard. P. Parolinas: smerkiame „Hamas“ ataką, stenkimės išvengti naujo kraujo liejimo
Pamaldos už žuvusį danų paramediką – Kyjive ir Kopenhagoje
Popiežius priėmė Peru prezidentę ir Bahamų premjerą
Pranciškus pasveikino Pijaus VII jubiliejaus dalyvius
Sinodo asamblėjos naujienos
G. B. Montinis – Paulius VI: kanonizavimo metinės
Aparesidos Dievo Motinos šventė: „Parodyk mums Jėzų!“
Jeruzalės patriarchas skelbia specialią pasninko ir maldos dieną
Ukrainos Bažnyčių ir religinių organizacijų taryba solidarizavosi su Izraeliu
Europos globėjos šv. Brigitos Švedės jubiliejus
Sinodo malda už taiką ir kiti dienos įvykiai
Popiežiaus šv. Jono Pauliaus II išrinkimo sukaktis
Trečiadienio katechezė. Atleidimas ne atima, bet duoda
Sinodo asamblėjos naujienos
Gazos parapijos klebonas: du pokalbiai su popiežiumi, jis palaiko su mumis ryšį
Popiežiaus solidarumas Afganistanui po žemės drebėjimų
Šv. Žemės kustodijos vikaras: tarptautinė bendruomenė tampa ypatingu stebėtoju
Izraelio užpuolimas. Popiežius prašo paleisti visus įkaitus
Į Šventąją Žemę sugrįžo Jeruzalės patriarchas kardinolas P. Pizzaballa OFM
Vatikano diplomatas: vaiko teisių apsauga neatsiejama nuo šeimos
Popiežiaus valstybės sekretorius: Izraelio užpuolimas buvo niekšiškas
Kard. J.-C. Hollerichas: „Ar esame pasirengę bendrystei?”
Sinodiškumas remiasi konkretumu, vengia abstraktumo
Jeruzalės patriarchas: „Situacija labai rimta“
Popiežiaus žinia IV „Pranciškaus ekonomikos“ susitikimui Asyžiuje
Viešpaties Angelas. Nedėkingumas gimdo smurtą, o „Ačiū“ sugrąžina taiką
Popiežiaus malda už Izraelį ir Ukrainą
Nauja Popiežiškosios Didžiosios Švč. M. Marijos bazilikos interneto svetainė
Vienuolijų reikalais besirūpinančios dikasterijos sekretorė – vienuolė
Pranciškus: Monserato Mergelė kviečia patirti visuotinę brolystę
Popiežius: šventumas yra kova
Sinodas: II Generalinė kongregacija
Kard. G. Ryšas: be plataus sinodiškumo neturime jokių galimybių pasiekti žmonių
Popiežiaus užuojauta mirus garsiam Indijos kardinolui
Baisi avarija prie Venecijos. Popiežiaus užuojauta
Popiežius: Bažnyčioje turime išmokti gyventi su Šventąja Dvasia
J.–C. Hollerichas: sinodo „žvaigždės“ ne mes: mus veda Šventoji Dvasia
Prasidėjo Sinodo asamblėjos posėdžiai
Patriarchas I. I. Sedrakas: Kristaus centriškumas – pagrindinė sinodo gija
Kard. M. Grech: dalyvaujam ne dėl savęs, o „cum et sub Petro“
Mirė kardinolas T. P. Toppo
Apaštališkasis paraginimas „Laudate Deum“ apie klimato krizę
Sinodo atidarymo Mišios. Popiežiaus homilija
Popiežius atsakė į penkių kardinolų abejones
Vyskupų Sinodo XVI eilinės generalinės asamblėjos naujienos
Sujungtos dar dvi Italijos vyskupijos
Paskelbtas popiežiaus laiškas Vietnamo katalikams
Popiežius: negana duoti prašantiems – neužmirškime stokojančiųjų
Popiežius misionieriams: be maldos niekas neveikia
Moterų vienuolijų vyresniųjų sąjunga: sinode būsime pranašiškas balsas
Kard. J.-C. Hollerichas SJ apie sinodą: Dievo Dvasia suartina, o ne skiria
„Dirbtinis intelektas ir širdies išmintis“ – ateinančių metų Pasaulinės komunikacijos dienos tema
Apaštalų Sosto paveldo administracijai vadovaus salezietis
Popiežius paskelbs apaštališkąjį paraginimą apie šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės mokymą
Popiežius Pranciškus: Nusidėjėliai – taip! Sugedę – ne!
Ekumeninė maldos vigilija už sinodą ir krikščionių vienybę
Popiežius ragino kardinolų kolegiją būti simfoniškumo atspindžiu Bažnyčioje
Popiežiaus žinia Šventosios kūdikystės institutui
Nacių nužudytas kun. Giuseppe Beotti paskelbtas palaimintuoju
Apie kardinolų kolegiją po konsistorijos ir spalio 1 dienos
Popiežiaus maldos intencija spalio mėnesiui
Vokietijos parama Katalikų Bažnyčiai pasaulyje – 673 milijonai eurų
Irako krikščionių mieste žuvo virš 100 žmonių. Popiežiaus užuojauta
Popiežius: nešti viltį kitiems reiškia besąlygiškai mylėti Kristų
Popiežius aplankė periferinę Romos parapiją
Įvyko virtualus popiežiaus susitikimas su studentais katalikais iš Azijos
Į būsimus kardinolus ir Sinodo tėvus kreipėsi Nepilnamečių apsaugos komisija
Į Romą renkasi būsimieji kardinolai
Popiežius priėmė Portugalijos premjerą
Popiežiaus audiencija Madrido Pauliaus VI fondo delegacijai
Europos Rytų katalikų vyskupų susitikimas Atėnuose: dėmesys šeimoms, solidarumas su Ukraina
Popiežiaus vyskupija pasirengusi priimti ekumeninio maldos budėjimo dalyvius
Trečiadienio katechezė. Kad Europa atgautų viltį, aistrą ir entuziazmą
Popiežius: prisiminkime brolius ir seseris iš Ukrainos
Arkiv. P. Gallagheris. Baime grindžiamas saugumas yra apgaulingas
Popiežiaus pal. Jono Pauliaus I mokymas vienu sakiniu
Paskelbtos PJD vietinėse Bažnyčiose temos
Kard. Ch. Schoenbornas: pasauliečių dalyvavimas geriau išreikš Dievo tautos lūkesčius
Seniausia bažnyčia Belgijoje paminėjo 1200 metų jubiliejų
Popiežiaus užuojauta gaisro Benine aukoms
Naujas popiežiaus mokymo dokumentas apie rūpinimąsi gamtos apsauga „Laudate Deum“ bus paskelbtas spalio 4 d.
Popiežius pasveikino garsioje vengrų abatijoje vykusį susitikimą
Lvive pašventinti „Motinų ir vaikų namai“
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt