Šventasis Tėvas atsisveikino su Meksika
Mišparai su Lotynų Amerikos vyskupais
Benediktas XVI: tikras pamaldumas į Mariją visada priartina prie Jėzaus
Kardinolas R. Marx: ES pajėgi įveikti sunkmetį
Benedikto XVI videožinia konferencijai apie Vatikano II Susirinkimą Lurde
Sekmadienio Mišios. Kristus teviešpatauja meksikiečių širdyse ir gyvenimuose
Šventasis Tėvas palaimino vaikus
Šventasis Tėvas Meksikoje: Atvykau kaip tikėjimo, vilties ir meilės piligrimas
Meksika entuziastingai laukia penktadienį atvyksiančio popiežiaus Benedikto
Sirijoje vykdomas krikščionių valymas
Popiežiaus kalba prieš sekmadienio Vidudienio maldą
Paskelbta vizitacijos Airijoje ataskaita
Lefebristai turi apsispręsti iki balandžio 15 d.
Vatikane lankėsi Moneyval ekspertai
Naujas Tikėjimo mokymo kongregacijos internetinis puslapis
Tikėjimas Dievu – ne silpnumo ženklas
Gruodį atsistatydins anglikonų vadovas
Popiežiaus Benedikto XVI užuojauta mirus Aleksandrijos koptų patriarchui Šenudai III
Popiežiaus padėka savanoriams, lydintiems ligonius į šventoves
Antrasis Gavėnios pamokslas Vatikane: Grigalius Nazianzietis apie Švč. Trejybę
Popiežius lankysis Libane
Europos žmogaus teisių teismas patvirtino tradicinę santuokos sampratą
Popiežiaus telegrama dėl tragedijos Šveicarijoje
Sutuoktinių pora Popiežiui parengs Kryžiaus kelio apmąstymus
Trimatės televizijos filmas apie Jono Pauliaus II beatifikaciją
Bendroji trečiadienio audiencija. Bažnyčios malda su Marija
Arkivyskupas Tomasi apie mažumų teises
Kardinolas John Tong Hon apie Bažnyčios Kinijoje situaciją
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį. Jėzus pradėjo naują meilės kultą ir jis pats yra naujoji šventykla
Pirmasis Gavėnios pamokslas Vatikane
Nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas pasisakė prievartos prieš vaikus klausimu
Arkivyskupo Tomasi pasisakymas dėl diskriminacijos ir prievartos prieš asmenis dėl jų seksualinio skirtingumo
Šventasis Tėvas ir anglikonų Bažnyčios vadovas kartu šventė Grigaliaus Didžiojo liturginį minėjimą ir kamaldulių tūkstantmetį
Pristatytas 2012 m. Popiežiškasis žinynas
Vatikano lietuviškų laidų redakcijos interneto portale pradėtos skelbti lietuvių kalba įgarsintos video žinios apie Šventojo Tėvo veiklą
Paskelbtas naujas Tarptautinės teologinės komisijos dokumentas
Šventojo Sosto diplomatai pasisakė apie religijos laisvę ir moterų teises
Popiežiaus bendroji audiencija. Žodžiai ir tyla Jėzaus maldoje.
Popiežius pasveikino bendrojoje audiencijoje dalyvavusius lietuvius
Kardinolas Bagnasco. Nuo žmogaus sampratos priklauso visuomenės tipas
Popiežius aukojo šv. Mišias Romos parapijoje
Popiežiaus vidudienio malda
Kardinolas T. Dolanas: Amerikoje religinė laisvė pavojuje
Dar vienas Lurdo stebuklas pakeliui į pripažinimą
Škotijos kardinolas Keith O’Brien oponuoja tos pačios lyties santuokų projektui
Popiežiaus komentaras po rekolekcijų: jos patvirtino, jog „esame išgelbėti viltimi“
Kovo 4 d. minima „Europos sekmadienio diena“
Šventasis Tėvas dalyvauja Gavėnios rekolekcijose
Kard. L. Monsengwo Pasinya: Gavėnia mums padeda stiprinti bendrystę su Dievu
Paskelbta Popiežiaus kelionės į Milaną programa
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį. Gavėnia – ryšio su Dievu atnaujinimo ir sustiprinimo metas.
Popiežius susitiko su Gyvybės akademijos nariais
Šventasis Tėvas Romos kunigams: būkite nuolankūs ir geraširdžiai
Kard. Jean-Pierre Ricard: dialogas su lefebristais aklavietėje
Popiežius dalyvavo Pelenų trečiadienio procesijoje Aventine, aukojo Mišias Šv. Sabinos bazilikoje
Benediktas XVI: Gavėnia - dvasinio atsinaujinimo laikotarpis
Jeruzalės lotynų patriarcho patarimai Gavėniai: pasninkauti Jėzaus pavyzdžiu
Kardinolai su popiežiumi svarstė kaip atevangelizuoti žmoniją
Niujorko arkivyskupas Timothy Dolan: Septyni dalykai būtini naujajam evangelizavimui.
Popiežiaus audiencija naujiems kardinolams ir juos atlydėjusiems piligrimams
Šv. Petro Sosto ženklas. Popiežius aukojo Mišias kartu su naujais kardinolais
Iškilmingos konsistorijos metu į Kardinolų kolegiją priimti 22 nauji nariai
Bažnyčios problemos rodo, jog ji gyva, nebijanti misijos evangelizuoti
Popiežiaus bendroji audiencija. Trys paskutinieji Jėzaus žodžiai
Kardinolas Vingt-Trois. Pasaulietiškumas neturi tapti religijų draudimu
Kardinolas Prosper Grech: Bažnyčia, evangelizavimas ir laiko ženklai
Benediktas XVI: Pašaukimas kyla iš Dievo iniciatyvos
Benedikto XVI viešas kreipimasis dėl situacijos Sirijoje
Pijus XI – sutarčių popiežius
Vidudienio malda su Šventuoju Tėvu
Popiežiaus žinia 2012 metų Pasaulinei ligonių dienai
Popiežius Benediktas XVI paskyrė šešis vyskupus: Lietuvoje, Burkina Fase, Prancūzijoje (Lurde) ir Filipinuose. Etiopijoje įkurta nauja Apaštališkoji Prefektūra, Burkina Fase nauja vyskupija
Vatikano radijo lietuviškų laidų redacijoje pokalbis su simpoziume „Pagijimo ir atsinaujinimo link“ dalyvavusiu vysk. Gintaru Grušu
Pristatytas PJD 2013 logotipas
Romoje vyksta Studijų savaitė, skirta kunigų seminarijų ugdytojams
Arkivyskupas S. Tamkevičius dalyvavo Maskvoje surengtoje konferencijoje apie religijos dėstymą mokyklose
Bendroji audiencija. Mirštančio Jėzaus malda
„Pagijimo ir atsinaujinimo link“. Popiežiaus telegrama. Lytinio išnaudojimo aukos liudijimas
Paskelbta Šventojo Tėvo žinia šių metų Gavėniai
Šventasis Tėvas priėmė Europos Sąjungos ambasadorę
Prasidėjo simpoziumas „Pagijimo ir atsinaujinimo link“
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį. „Jėzus gali ir nori pagydyti“.
Simpoziumas „Pagijimo ir atsinaujinimo link“ nėra viešųjų ryšių akcija
„Pagijimo ir atsinaujinimo link“
Popiežius meldėsi drauge su Dievui pašvęsto gyvenimo dieną mininčiais vienuoliais
Vienuoliai – Bažnyčios puošmena
Trečiadienio audiencija. Jėzaus malda Alyvų sode
Popiežiaus kelionės į Meksiką ir Kubą programa
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį: „Dievo meilė gydo mūsų žmogiškumą“.
Šventojo Tėvo žinia Pasaulinei misijų dienai
Popiežius vadovavo Maldos savaitę už krikščionių vienybę užbaigiantiems Mišparams Romos šv. Pauliaus bazilikoje
Popiežiaus bendroji audiencija. „Kad visi būtų viena“
Benedikto XVI Žinia 2012 metų Pasaulinei socialinių komunikacijų dienai. Žodis ir tyla
JAV ganytojų vizitas ad limina
Naujasis evangelizavimas be liturgijos neturi ateities
Vidudienio malda. Tikėjimo galia ir krikščionių vienybė
Šventasis Tėvas susitiko su septyniais tūkstančiais neokatechumenų judėjimo narių
Vyskupas J. Kauneckas apie Neokatechumenų kelią: „Svarbiausia – sąmoningai pažinti tikėjimą“
Įsteigta nauja „Fundacija dialogui tarp mokslo ir tikėjimo“
Benediktas XVI susitiko su Romos Rotos tribunolo nariais
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 »»
 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt