Arkivyskupas Zollitsch: Benediktas XVI sužadino džiaugsmą būti katalikais
Kardinolas Tauran: svarbiausia – mokyti tikėjimo turinio
Kard. Angelo Sodano: Bažnyčia – ne tik žmonių organiza
Kard. W. Kasper: Atsistatydinimas – didžiausia Benedikto XVI reforma
Arkiv. A. Becciu apie Popiežiaus sprendimą atsistatydinti
Peter Seewald: Benediktas XVI daug matė ir daug kentėjo
Venesueloje nužudytas kun. Jose Ramon Mendoza
Visur pasaulyje rengiamos padėkos Mišios ir adoracijos už Benedikto XVI pontifikatą
Vatikane vyksta Gavėnios rekolekcijos
Trečia kančių Gavėnia Sirijoje. Ar karas pakirs krikščionių bendruomenės ateitį?
Kard. Gianfranco Ravasi. Gavėnios rekolekcijos bus ramybės metas po audros.
Benediktas XVI sekmadienio vidudienį: Ką rinktis – save ar Dievą?
Ar konklava prasidės anksčiau?
Popiežiaus susitikimas su Romos vyskupijos kunigais
Popiežiaus žinia Tarptautiniam žemės ūkio vystymo fondui
Šventieji Kirilas ir Metodijus – genialūs evangelizuotojai
Anglikonų arkivyskupas Rowan Williams: melsiuosi už Popiežių ir lauksiu naujų teologinių veikalų
Baltramiejus I: Popiežius Benediktas – bičiulis ir krikščionių vienybės tarnas
Benediktas XVI: Prašykime užtarimo Bažnyčiai dabartiniu ypatingu metu
Benediktas XVI. Gundymų esmė – paversti Dievą instrumentu
Pontifikato užsklandoje - Benedikto XVI atsisveikinimo audiencijos
Benediktas XVI: „Tai padariau visiškai laisvai“
Popiežius paragino Gavėnuos laikotarpiu skirti daugiau vietos Dievui
T. Federico Lombardi SJ: Benediktas XVI – nuolankumo ir drąsos vertinant savo galimybes pavyzdys
Benedikto XVI gestas pateks į istoriją
Popiežiaus atsistatydinimo atgarsiai Pasaulinės ligonių dienos iškilmėje Bavarijoje
Popiežius Benediktas XVI atsistatydina (video)
F. Lombardi SJ: Popiežiaus drąsa ir dvasios laisvė
Popiežiaus Benedikto XVI atsistatydinimas - tarsi žaibas iš giedro dangaus (kard. A. Sodano)
Popiežius Benediktas XVI atsistatydina. Pranešimo tekstas
Benediktas XVI: Dievo Žodis teatgaivina drąsą, pasitikėjimą ir ryžtingą polėkį skelbti Evangeliją
Benediktas XVI: niekas negali vadintis krikščioniu, jei nesutinka priimti kankinystės
Antonio Spadaro SJ atsakymai į abejones apie popiežių „Twitteryje“
Popiežius specialioje audiencijoje priėmė Maltos ordino atstovus
Benediktas XVI: niekas negali vadintis krikščioniu, jei nesutinka priimti kankinystės.
Šventojo Tėvo audiencijos ir apsilankymas Romos Kunigų seminarijoje
Benediktas XVI: Yra pašaukimų! Svarbu lydėti juos brandinimo kelyje.
Benediktas XVI. Bažnyčia pasitiki jaunuoliais
Popiežiškosios kultūros tarybos posėdis. „Kas naujo jaunimo pasaulyje?“
„Dangaus ir žemės Sutvėrėjas“. Popiežiaus katechezės santrauka
„Tikėjimas ir religingumas besikeičiančioje Europoje. Nauji krikščioniški judėjimai Europoje: iššūkiai ar progos?“
Popiežiškajame Grigaliaus universitete pristatyti aktai apie lytinį išnaudojimai. Ką Bažnyčia daro?
Popiežiaus žodžiai po Italijos prezidento pasiūlyto koncerto. Žmogus ieško prasmės, kuri atvira vilčiai
Benediktas XVI: Europoje tebūna apsaugotas kiekvieno žmogaus orumas
Buvusiam Los Andželo kardinolui uždrausta vieša veikla
Popiežiaus homilija Kristaus Paaukojimo šventės Mišiose
Popiežiaus žinia Gavėniai: „Tikėjimas meile žadina meilę“
„Tikiu Visagalį Tėvą“. Popiežiaus katechezės santrauka
Naujos normos efektyvins Bažnyčios karitatyvinius veiksmus
Sirija. Armėnų katalikų arkivyskupas apie padėtį Aleppo mieste
Visuotiniai atlaidai Pasaulinės ligonių dienos proga
Pristatyta Pasaulinė ligonių diena
Didžiojoje Britanijoje pristatytas įstatymas apie homoseksualių asmenų santuoką. Viešoji erdvė užteršta „homofobijos“ etiketėmis
Chaldėjų konklava Romoje
Benediktas XVI: Sekmadienis - poilsio, bet ir Viešpaties diena
Kardinolas Schonborn. Katekizmas yra vertinga priemonė ieškančiam pagrįsti savo viltį
Rengiamas Mišių vadovas
Apaštališkieji laiškai motu proprio: dėl kunigų seminarijų ir katekizavimo
Popiežius Rotos teisėjams: Ar įmanoma sakramentinė santuoka be tikėjimo?
Šv. Pauliaus atsivertimo šventės mišparai. Maldų savaitės už krikščionių vienybę pabaiga
Popiežius priėmė katalikų ir Rytų ortodoksų komisiją
Paskelbta Benedikto XVI žinia Pasaulinei visuomenės komunikavimo priemonių dienai
Mirė kardinolas Jozef Glemp
Pristatyta Kanonų teisės kodekso studijų diena. 30 metų nuo kodekso paskelbimo
Vatikano radijo redakciniai straipsniai: Krikščioniškieji radijai
Benediktas XVI. „Tikiu į Dievą“
Kard. Turkson laiškas Tarptautinei maldų už Šventosios Žemės taiką dienai
Sekmadienį bus minima tarptautinė Maldų už taiką Šventojoje Žemėje diena
Šventasis Sostas - Centrinės Amerikos Integracijos Sistemos ekstraregioninis stebėtojas
Turkijoje nuteistas vysk. Luigi Padovese žudikas
Misionierius Kazachstane: visi krikštytieji pašaukti evangelizuoti
Nėra jokių žinių apie spalio mėnesį Kongo Demokratinėje Respublikoje pagrobtus vienuolius
Šventasis Sostas ir Vietnamas
Paskirtas naujas Vatikano televizijos centro vadovas
Ekumenizmas Šventojoje Žemėje
Šv. Agnietės šventė. Ėriukų palaiminimas
Benediktas XVI: Bažnyčiai reikia nuolat atsinaujinti
Benediktas XVI: Žmogus – vienintelis ir nepakartojamas
Ganytojų skyrimai Airijoje ir Vokietijoje. Šventasis Tėvas bendrystę suteikė naujam koptų katalikų Bažnyčios patriarchui
Kard. Ravasi vadovaus Gavėnios rekolekcijoms Vatikane
Popiežius priėmė Suomijos ekumeninę delegaciją
„Kirche in Not“ steigėjo Werenfriedo van Straateno gimimo šimtosios metinės
Egiptas. Nesiliauja smurtas prieš krikščionis
Kardinolas Kochas: Krikščioniškas tikėjimas be vienybės siekio yra nekrikščioniškas
Video žinios apie Popiežiaus veiklą Youtube ir lietuviškai
Benediktas XVI: Kristus – Apreiškimo tarpininkas ir pilnatvė
Strasbūro teismo sprendimai keturių britų byloje dėl diskriminacijos religiniu pagrindu. "Taip" religiniams simboliams darbo vietoje
Penktadienį prasideda Maldų savaitė už krikščionių vienybę
Pal. popiežius Jonas Paulius II 1991 metų sausio 13-ąją: „kenčiu ir meldžiuosi su jumis“
Popiežius Benediktas XVI: Visur, įskaitant darbo aplinką, drąsiai liudyti Dievo meilę
Br. Alois apie naujametinį Taizé susitikimą Romoje: „Mums reikia vieniems kitų“
Pasaulinė migrantų diena
Manifestacija prieš tos pačios lyties santuokų projektą Paryžiuje sutraukė šimtus tūkstančių žmonių
Popiežius pasveikino naujagimius ir migrantus
Benediktas XVI pakrikštijo 20 kūdikių. Ką Krikštas daro?
Inauguruoti Vatikano Miesto Valstybės teismų naujieji darbo metai
Strasbūro teisme sprendimai dėl religijos laisvės
Rio da Žaneiro arkivyskupas apie Pasaulines jaunimo dienas: mums tai dar nepažįstamas reiškinys
Nigerijos anglikonų primas perspėjo apie skilimą dėl vyskupų homoseksualų
Benediktas XVI: Dievo Įsikūnijimas paaiškina kas yra žmogus
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt