Religijų atstovų susitikime Asyžiuje dalyvaus ir netikintieji
Nauji smurto proveržiai Nigerijoje. Nukentėjo protestantų bažnyčia.
Kalifornijos vyskupai nepritaria „homoseksualų istorijos“ mokymui
Vokietijos vyskupų konferencija užsakė lytinių išnaudojimų tyrimą
Kard. Kurt Koch: ekumenizmas ir religijų dialogas stiprina taiką
Kardinolas William Levada apie Asyžiuje vyksiantį tarpreliginį susitikimą
Ketvirtadienio vakarą popiežius apsigyveno vasaros rezidencijoje
Arkivyskupas Tomasi – rezoliucija apie lytine orientaciją ir lyties tapatybę gali tapti žingsniu link religijos laisvės varžymo
Gruzija pripažins neortodoksų religines bendruomenes
Kard. Tauran: Kas yra ir kas nėra religijų dialogas?
Laiškas 2011 metų Pasaulinei turizmo dienai: „Turizmas ir kultūrų suartėjimas“
Popiežius Benediktas XVI aplankė palaimintajam Jonui Pauliui II skirtą parodą
Pareiškimas dėl lefebristų kunigų šventimų
Popiežius sekmadienio vidudienį: Meilės įstatymas - geriausias vaistas, gydantis žmonijos žaizdas
Popiežius maldininkams iš Pietų Italijos: Vyskupijos sinodas padeda pajusti, kad este Dievo tauta
„Kirche in Not“ 2010 veiklos ataskaita
Ketvirtadienio rytą buvo įteiktos „Ratzingerio premijos“. Kas yra teologija?
Nauji skyrimai Baltarusijoje ir Anglijoje
Šventojo Tėvo audiencija naujiems arkivyskupams
Prel. Georg Ratzinger: kunigystė - tai pats gražiausias uždavinys, būti Dievo pasiuntiniu ir skelbti jo meilę žmonėms
Popiežius aukojo šv. Petro ir Pauliaus iškilmės Mišias: „Ne tarnai, bet draugai“ – šitie žodžiai yra kunigo gyvenimo programa
Šv. Petras ir Paulius – pagrindiniai Romos Bažnyčios globėjai
Jau užsiregistravo 440 tūkstančių piligrimų į PJD Madride
Išrinktas naujas Latvijos Vyskupų konferencijos pirmininkas
Benediktas XVI priėmė Ekumeninę delegaciją
Benediktas XVI: Eucharistija - priešnuodis individualizmo kultūrai
Paskirtas Armėnų katalikų ganytojas Rytų Europoje
Benediktas XVI: Norėdami padėti kitiems melstis patys turime būti atgręžtomis į Dievą širdimis
Birželio 29 d. startuoja naujas Vatikano naujienų portalas - „news.va“
Maskvos patriarchatas kovos su „kristianofobija“
JAV vyskupai: Homoseksualios santuokos - „tragiška valdžios pretenzija, pakirsianti tiek santuoką, tiek šeimą“
Popiežius vadovavo Devintinių iškilmei. „Pasaulį perkeisti įmanoma tik vadovaujantis kviečio grūdo logika“.
„Žmogaus embrionų tyrimai – viltis neturi būti maitinama melu“
Trys Vokietijoje nacių nužudyti kunigai paskelbti palaimintaisiais
186 000 adoracijos valandų už kunigus ir Šventąjį Tėvą
Izraelio ambasadorius: Šventas Sostas išgelbėjo daug žydų
Romoje pristatyta konferencija apie atsaką į lytinius išnaudojimus
Medjugorje tyrimas tebevyksta
Popiežiaus bendroji audiencija. „Psalmėse Dievo Žodis tampa maldos žodžiu“
Paroda Vatikane popiežiaus kunigystės jubiliejui
Bavarijoje minimos Benedikto XVI kunigystės 60-osios metinės
Baltarusijoje lankosi Šventojo Tėvo atstovas
Konferencija Briuselyje apie sekmadienio – poilsio svarbą visuomenės gerovei
Visi atsakingi už bažnytinės muzikos kokybę
Sankt Peterburge Gedulo ir vilties diena buvo paminėta ekumeninėmis pamaldomis
Sekmadienio vakarą popiežius susitiko su San Marino – Montefeltro vyskupijos jaunimu
Benediktas XVI San Marino valdžiai: perduokite paveldą, kurį patys gavote
Šventojo Tėvo vizitas San Marine: sekmadienio ryto Mišios
Palaimintojo Jono Pauliaus II apsilankymo Ukrainoje dešimtosios metinės
Pakistanas. Suimtas įtariamasis ministro Bhatti nužudymo byloje
Pristatyti „Ratzingerio premijos“ laureatai. Kam šiandien reikia teologijos?
Popiežiaus mokiniai ir Naujoji evangelizacija
Bendroji trečiadienio audiencija. Tikrasis Dievo garbinimas
Vyskupų skyrimai Ukrainoje bei Graikų Melkitų Bažnyčioje
Misionieriškasis vaikų kongresas Čenstakave: „Nebijokite būti šventaisiais“
Popiežius atidarė Romos vyskupijos suvažiavimą
Sekminės: suprasti vienas kitą nepaisant mūsų skirtingumo
Popiežius priėmė piligrimus čigonus iš visos Europos. „Jūs esate mylima keliaujančios Dievo Tautos dalis“
Chaldėjų arkivyskupas apie naują chaldėjų eparchiją Kanadoje
Popiežius diplomatus rengiančios akademijos studentams: Šventojo Sosto diplomatas pirmiausia yra kunigas
Pietiniame pusrutulyje - Maldų už krikščionių vienybę savaitė
Šventasis Sostas remia naują Vaiko teisių konvencijos protokolą
Popiežius naujiems ambasadoriams: Technika turi padėti žmogui vykdyti Dievo jam skirtą pašaukimą
Arkivyskupas Tomasi pasisakė Tarptautinės darbo organizacijos sesijoje
Maskvos patriarchatas. Religinė diskriminacija įveikiama dialogu
Bendroji audiencija. Popiežius kalbėjo apie savo kelionę į Kroatiją
Tuniso arkivyskupas: „Nesuprantamas europiečių nesvetingumas“
Ispanas vysk. Jonas de Palafox paskelbtas Bažnyčios palaimintuoju
Šiais metais popiežius dar keliaus į San Mariną, Ispaniją, Vokietiją ir Beniną
Baigėsi popiežiaus apaštališkoji kelionė. Benediktas XVI sugrįžo iš Kroatijos
Paskirtas naujas nuncijus Vengrijoje
Benediktas XVI: Bažnyčios Kroatijoje vaidmuo - būti visuomenės sąžine
Popiežiaus kelionė į Kroatiją - Mišios Zagrebe sekmadienio rytą. „Brangios šeimos, būkite drąsios!“
Benediktas XVI kroatų jaunuoliams: Jėzus atsakys į jūsų gilųjį klausimą
Prasidėjo popiežiaus Benedikto XVI apaštališkoji kelionė Kroatijoje
Lūkesčiai prasidedant Popiežiaus kelionei į Kroatiją
CCEE susitikimo apie islamą komunikatas
André Dupleix. Viešpaties žengimas į Dangų
CCEE susitikime kalbama apie dialogą su islamu Europoje, COMECE vadovai dalyvavo ES lyderių ir religijų atstovų susitikime
Popiežiaus bendroji audiencija: Nekurkime „dievo“ pagal savo schemas
Adoracijos už pašaukimus Popiežiaus kunigystės jubiliejaus proga
Popiežiškajam bažnytinės muzikos institutui – 100 metų. Benedikto XVI laiškas šia proga
Popiežiaus kalba Naujojo evangelizavimo tarybos sesijos dalyviams
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį
Maltos gyventojų dauguma pasisakė už skyrybas
Romoje Grigaliaus universitete pristatyti konferencijos „Biologinė evoliucija – faktai ir teorijos“ aktai. Kardinolo Ravasi pastabos
Paskirtas naujas nuncijus Šveicarijoje ir Lichtenšteine
Pasibaigė dar vienas katalikų-anglikonų dialogo susitikimas
Koncertas Vatikane – Vengrijos valstybės dovana Šventajam Tėvui
Popiežius Caritas internationalis generalinei asamblėjai: „Jūs nesate socialinė agentūra, bet dalyvaujate Bažnyčios misijoje“
Bendroji trečiadienio audiencija. Maldos grumtynės
Senegale „Jono Pauliaus II premija už teisingumą ir taiką“ atiteko musulmonų istorikei ir vienuoliui, vadovaujančiam Jaunų krikščionių darbininkų sąjungai
Popiežiui paraginus, antradienį buvo meldžiamasi už persekiojamus Kinijos katalikus
Benediktas XVI priėmė Bulgarijos ir Makedonijos delegacijas
Popiežiaus sekmadienio Vidudienio susitikime priminė, jog įsipareigojimas skelbti Jėzų Kristų yra pats svarbiausias Bažnyčios uždavinys
Šv. Tėvas pasveikino Tarptautinio ekumeninės taikos suvažiavimo Jamaikoje dalyvius
Popiežius kalbėjosi su astronautais dirbančiais Tarptautinėje kosminėje stotyje: „Jūs esate mūsų atstovai, toliausiai į priekį išsiveržęs žmonijos kyšulys“
Turkijoje atidaryta sena chaldėjų bažnyčia
Katalikų universitetas – humaniškumo mokykla
Išleistos visos pal. Jono Pauliaus II enciklikos
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 »»
 
 
   

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt