Benediktas XVI: Bažnyčia gina proto jėgą
Vyskupų Sinodo tėvai tęsia darbą generalinės kongregacijose
Vyskupo Rimanto Norvilos pasisakymas Vyskupų Sinodo asamblėjoje
Vyskupų sinodo asamblėjų istorija (2)
Nacionalinių delegatų universitetinei sielovadai susitikimas Bukarešte
Popiežiaus Benedikto XVI ir Vyskupų Sinodo tėvų veikla šeštadienį
Vyskupų Sinodo generalinės kongregacijos ketvirtadienį ir penktadienį
Vyskupų Sinodo generalinės kongregacijos pirmadienį po pietų ir antradienio rytą
Vyskupų sinodo asamblėjų istorija
Pirmadienį Vatikane prasidėjo Vyskupų Sinodo posėdžiai
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį: Sinodo pradžia ir italų televizijos akcija „Biblija dieną ir naktį“.
Popiežius atidarė Vyskupų Sinodo asamblėją
Dievo Žodžiui skirto Vyskupų Sinodo susirinkimo pristatymas Vatikano spaudos salėje
Opus Dei – 80 metų
Popiežius priėmė naujų vyskupų susitikimo dalyvius
Tarptautinis Benediktinų konfederacijos kongresas. Šventojo Tėvo audiencija
Kelios reakcijos į Romoje rengiamą konferenciją apie evoliuciją
Sekmadienį popiežius Lurde aukojo Mišias Marijos apsireiškimų 150-ųjų metinių proga
Popiežius Bernardinų kolegijoje: Europos kultūros šaknys
Popiežius Benediktas XVI atvyko į Prancūziją
Keletas atgarsių Prancūzijoje apie popiežiaus vizitą
Popiežius Benedikto XVI vizitas Sardinijoje
Popiežius pasmerkė išpuolius prieš krikščionis Indijoje
Pasaulio Banko ataskaita: vargšų sumažėjo, tačiau skurdas tebegrasina
Jubiliejinė paroda Romos šv. Pauliaus bazilikoje
Popiežius paskyrė savo atstovą Šiluvos jubiliejuje
Popiežiaus dar kartą prašo padėti Gruzijai
Tbilisyje dirbantis misionierius apie padėtį Gruzijoje
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmė. Popiežiaus Benedikto XVI homilija
Marijos Ėmimo į Dangų iškilmės kilmė ir istorija
Popiežiaus bendroji audiencija: šventųjų Editos Stein ir Maksimilijono Kolbe liudijimas
Kazio Lozoraičio mirties metinės
Ortodoksų lyderiai kviečia spręsti Osetijos konfliktą taikiai
Sportas – Dievo dovana
Pauliaus VI mirties trisdešimtosios metinės
Katalikų sielovada XXIX Olimpinėse žaidynėse
Anglijos Bažnyčios primas paragino skelbti moratoriumą homoseksualų šventinimui vyskupais
Šeštadienį buvo švenčiami Porciunkulės atlaidai
Pauliaus metai Šri Lankoje: pal. Juozapo Vazo šventumo pavyzdys
Kunigų kongregacijos prefekto kardinolo Hummeso laiškas kunigams
Kardinolo Kasperio pasisakymas Lambetho konferencijoje: katalikų ir anglikonų dialogas stringa
Baigėsi popiežiaus Benedikto XVI vizitas Australijoje
Pasaulinių Jaunimo Dienų šv. Mišios: Popiežius Benediktas XVI pranešė, kad kita PJD įvyks 2011 metais Madride, Ispanijoje
Popiežiaus Benedikto XVI kalba jaunimui maldos vigilijoje
Popiežiaus Mišios Sidnėjaus katedroje. Benediktas XVI griežtai pasmerkė kunigų ir vienuolių seksualinius nusikaltimus
Penktadienį po pietų popiežius dalyvavo Kryžiaus kelio pradžioje, pavakare susitiko su jaunimo socialinės reabilitacijos bendruomene
Pirmoji popiežiaus Benedikto XVI kalba jaunimui Sidnėjuje
Sidnėjuje prasideda Pasaulio jaunimo dienos
Pasaulio jaunimo dienų dalyviai galės pelnyti visuotinius atlaidus
Paskelbtos Šventojo Sosto ir Vatikano 2007 metų finansinės ataskaitos
Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos komentaras Anglijos Bažnyčios sinodui nusprendus moteris šventinti vyskupais
Popiežiškoji migrantų ir keliaujančiųjų taryba paskelbė sielovadinį laišką, skirtą „Jūros sekmadieniui“
Petrinių apeigos Vatikane
Popiežiaus Benedikto XVI ir Konstantinopolio patriarcho Baltramiejaus homilijos apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmei
Romos Bažnyčioje prasidėjo Pauliaus metų šventimas
Popiežius Benediktas XVI priėmė patriarchą Baltramiejų I
Popiežius pasveikino Tanzanijoje vykstančios Katalikų Biblijos federacijos asamblėjos dalyvius
Popiežiaus liturginių apeigų biuro ir Krikščionių vienybės tarybos pranešimai apie Pauliaus metų pradžios ir apaštalų Petro ir Pauliaus liturginės šventės apeigas Romoje
Religijų santarvę ugdantis Fondas „Pave the Way“ rengia simpoziumą apie Pijaus XII santykius su žydais
Pristatytas laiškas Pasaulinės turizmo dienos proga: turizmas ir klimato kaita
Arkivyskupas Tadas Kondrusevičius apie kardinolo Bertone vizitą Baltarusijoje
Tarptautinio eucharistinio kongreso atgarsiai
Popiežiaus užuojauta Filipinams
Katalikiškų radijo stočių kongresas Romoje
Mišios už Viduržemio jūroje nuskendusius pabėgėlius
Sekmadienį Kvebeke prasideda 49 Tarptautinis eucharistinis kongresas
Vatikane baigėsi XIV musulmonų ir katalikų koordinacinės grupės susitikimas
Caritas Internationalis pareiškimas dėl Zimbabvės
JAV prezidento vizitas Vatikane
Patvirtintas Neokatechumenų judėjimo statutas
Paskirtas naujas nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas Europos Taryboje. Šventojo Sosto atstovai tarptautinėse organizacijose
Mekoje vyksta pasaulio musulmonų konferencija apie tarpreliginį dialogą
Popiežiškoji tarpreliginio dialogo taryba parengs sielovadinių gairių dokumentą
Vienuolės prieš prekybą žmonėmis
Maldų ir veiksmų už taiką Artimuosiuose Rytuose savaitė
Romoje prasidėjo FAO konferencija dėl maisto saugumo pasaulyje. Popiežiaus laiškas konferencijos dalyviams
49-sis tarptautinis eucharistinis kongresas bus rodomas per internetą
Pašvęstojo gyvenimo institutų kongregacija: „Autoriteto tarnystė ir paklusnumas“
Ukrainoje palaimintąja paskelbta Dievo tarnaitė sesuo Morta Wiecka
Gegužės 24-oji - maldų už Kiniją diena
Bioetika: nauji kamieninių ląstelių tyrimai, daug abejonių dėl embriologijos įstatymo Didžiojoje Britanijoje
Katalikiškų universitetų komunikacijos fakultetų kongresas. Popiežiaus audiencija
Devintinės – Kristaus Kūno ir Kraujo šventė
Popiežiaus Jono XXIII išrinkimo penkiasdešimtmečiui skirta paroda apie Vatikano II susirinkimą
Pasirengimo XXIII Pasaulio Jaunimo Dienai Sidnėjuje vigilija Milane
Daugiau kaip šimtas vyskupų dalyvauja seminare apie bažnytinius judėjimus
Gegužės 15-17 d. netoli Romos vyks seminaras vyskupams apie bažnytinius judėjimus
Popiežius aukojo Sekminių iškilmės Mišias
Benediktas XVI: „Humanae Vitae“ mokymas nelengvas, tačiau galiojantis
Skelbiami šv. Pauliaus jubiliejinių metų visuotiniai atlaidai
Bendrosios audiencijos katechezėje popiežius Benediktas XVI priminė apie pasiruošimą artėjančioms Sekminėms
Popiežiaus solidarumas Mianmarui
Benediktas XVI susitiko su Popiežiškosios socialinių mokslų akademijos nariais
Šeštinės ir Juozapo Darbininko šventė Vatikane
Bendrosios audiencijoje dalyviams popiežius kalbėjo apie savo kelionę į Jungtines Valstijas
Benedikto XVI gimimo diena ir išrinkimo popiežiumi metinės
Benediktas XVI: apaštalas šv. Paulius yra pavyzdys misionieriams ir visiems krikščionims
Maldos už pašaukimus diena (iš Vatikano radijo)
Šv. Tėvo sveikinimas-pavedimas Dievo gailestingumo kongreso dalyviams
Tarptautinio eucharistinio kongreso simbolis, Naujosios Sandoros skrynia, pajudėjo link Kvebeko (iš Vatikano radijo)
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt