Sekmadienio vidudienį Pranciškus kalbėjo apie prieš savaitę Rio de Žaneire pasibaigusias Pasaulio jaunimo dienas
Atsistatydino du Slovėnijos arkivyskupai
Popiežiaus Pranciškaus sveikinimas Ramadano pasninką užbaigiantiems musulmonus
PJD Brazilijoje skaičiai. Išdalinta pusantro milijono jaunimo katekizmų
Trečiadienį, minint šv. Ignacą Lojolą, Pranciškus apsilankė „Jėzaus“ bažnyčioje
Popiežiaus pokalbis su žurnalistais: t. F. Lombardi SJ komentaras
Popiežiaus spaudos konferencija lėktuve
Popiežiaus interviu Brazilijos radijui ir televizijai
Baigėsi pirmoji popiežiaus Pranciškaus kelionė
Popiežius Lotynų Amerikos vyskupams: Bažnyčioje reikia švelnumo revoliucijos (+video)
Popiežius padėkojo PJD savanoriams
Iš Rio į Krokuvą!
Popiežius aukojo Pasaulio jaunimo dienų uždarymo Mišias: „Eikite – nebijodami – tarnauti“
Brangus jaunime, esate tikri „Kristaus atletai“! Žaiskite jo komandoje!
Popiežius Pranciškus jaunimo maldos budėjime: „Statykime Bažnyčią, kurioje tilptų visa žmonija“ (+video)
Brazilija: Šeštoji Pranciškaus Apaštališkosios kelionės diena (+video)
Popiežius Pranciškus dalyvavo PJD Kryžiaus kelyje. „Ko mus moko Kristaus kryžius?“ (+video)
Penktadienį Popiežius klausė išpažinčių, susitiko su kaliniais, su Rio de Žaneiro katalikais kalbėjo vidudienio maldą; pasveikino PJD organizatorius ir sponsorius, pietavo su jaunimu.
Visi keliai veda į Kopakabaną!
Šventasis Tėvas jaunimui: kelkite triukšmą, taip pat sugrįžę į savo vyskupijas!
Popiežius Pranciškus jaunimui: Įsileiskite Kristų!
Šventajam Tėvui įteikti Rio de Žaneiro miesto raktai. Popiežius pašventino oficialias XXXI Olimpinių ir Parolimpinių žaidynių vėliavas.
Popiežius susitiko su favelos gyventojais: Paprasti žmonės gali pamokyti pasaulį solidarumo
Pranciškus jaunimui: Pasitikėkite Kristumi, klausykitės jo, sekite jo pėdsakais. Jis yra mūsų viltis!
Šventasis Tėvas Rio de Žaneiro šv. Pranciškaus ligoninėje: "Ištieskime ranką patekusiems į sunkumus, puolusiems į priklausomybių tamsą" (+video)
Šventojo Tėvo artumas Ispanijoje traukinio katastrofoje žuvusiųjų artimiesiems
Popiežius Aparesidos Marijos šventovėje. „Darykite, ką tik jis jums lieps“ (Jn 2,5) (+video)
Rio de Žaneire prasidėjo Pasaulio jaunimo dienos (+video)
Šventasis Tėvas Pranciškus brazilams: „Kristaus ramybė tebūna su Jumis!“ (+video)
Du kardinolai brazilai apie Pasaulinę jaunimo dieną ir popiežių Pranciškų
Rio de Žaneire vykstant PJD galimos demonstracijos
T. Lombardi apie pirmąją popiežiaus Pranciškaus dieną Brazilijoje
Kokia Brazilijos Bažnyčia laukia atvykstančio popiežiaus?
Katalikiškoje spaudoje neturi būti skirstymo į „konservatorius“ ar „liberalus“: tai politinių frakcijų, o ne Bažnyčios bendruomenės kategorijos
Popiežius Pranciškus pasveikino kartu su juo keliavusius žurnalistus
Prasidėjo pirmoji Pranciškaus tarptautinė apaštališkoji kelionė. Šventasis Tėvas Brazilijoje jaunimą ragins būti vilties liudytojais ir taikos kūrėjais.
Lietuvės savanorės įspūdžiai iš Rio de Žaneiro
Sekmadienio vidudienio malda. „Koks yra mano kelias?“ (+video)
Prieš išvykdamas į Braziliją Pranciškus aplankė popiežių emeritą Benediktą XVI, “tvytas” PJD dalyviams
Didžiojoje Marijos bazilikoje Popiežius meldėsi už PJD (+video)
Paskirtas Liepojos vyskupas; paskirtas popiežiaus pasiuntinys Milano Edikto minėjimuose Niše
Popiežius Pranciškus įkūrė dar vieną komisiją
Kard. Kasperio interviu italų spaudai: Kas yra Pranciškus? .
Popiežius Pranciškus ir Aparesidos Dievo Motinos šventovė
Popiežius paragino Airijos ir Didžiosios Britanijos katalikus ginti gyvybę
Vatikanas bus 2014 m. Turino knygų mugės garbės svečias
Popiežius pietavo su Vatikano observatorijos jėzuitais
Iki popiežiaus kelionės į Rio de Žaneirą – jau tik kelios dienos
Sekmadienio vidudienio malda. Gailestingumas svarbiau už aukas (+video)
Popiežius Pranciškus aplankė Kastelgandolfą (+video)
Popiežius meldžia susitaikinimo malonės lenkams ir ukrainiečiams
Kodėl Popiežius negyvena rūmuose? (iš Pranciškaus pokalbio su vaikais birželio 7 d.)
Kard. S. Rylko: Pasaulio jaunimo dienos bus evangelinės sėjos metas
Šventojo Tėvo pasiuntinys pavedė Baltarusiją Dievo Motinos globai ir perdavė Pranciškaus Apaštališkąjį palaiminimą
Vatikano baudžiamosios teisės papildymai. Popiežiaus Pranciškaus motu proprio
Šventojo Tėvo užuojauta Lac-Mégantic miesteliui (Kanada)
Šventasis Tėvas: Kristaus sekimas yra įpareigojantis, tačiau malonus
Argentinos žydai siūlo suteikti popiežiui Pranciškui Nobelio Taikos premiją
Atlaidai Pasaulio jaunimo dienų proga
Pranciškaus vizitas Lampedūzoje (+video)
Tikėjimo metai: Seminaristų ir būsimų vienuolių diena (+video)
Popiežius pasveikino seminaristus ir vienuolijų naujokus, Tikėjimo metų proga atvykusius į Romą (+video)
Popiežius Pranciškus: Nebijokite atnaujinančio Šventosios Dvasios veikimo, nebijokite struktūrų atnaujinimo (+video)
Pirmoji popiežiaus Pranciškaus enciklika „Lumen fidei“ – „Tikėjimo šviesa“
Vatikano soduose atidengta arkangelo šv. Mykolo statula
Jonas XXIII ir Jonas Paulius II bus skelbiami šventaisiais
Pranciškus: Esame Dievo vaikai Jėzaus malonės dėka ir niekas negali to iš mūsų atimti (+video)
Popiežius trečiadienio rytą: Prisilieskime prie Viešpaties žaizdų (+video)
Popiežius Pranciškus: krikščionis turi būti drąsus (+video)
Skaidrumas ir permainos Religinių darbų institute (Ior)
Romos vargšai vakarieniavo Vatikano soduose
Ambasadorė prie Šventojo Sosto I. Vaišvilaitė: „Dialogas visų pirma reikalingas Lietuvos viduje“
Pranciškus: Melskimės drąsiai, primygtinai reikalaudami (+video)
Vasaros laikotarpiu nevyks Šventojo Tėvo bendrosios audiencijos
Sekmadienio vidudienio malda (+video)
„Lumen fidei“ – pirmoji Pranciškaus enciklika
Petro įpėdinio tarnystė: sutvirtinti tikėjime, meilėje ir vienybėje (+video)
Arkivyskupas Gintaras Grušas. Esame Šventojo Tėvo bendradarbiai
Pranciškaus kalba šv. apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmės vidudienį: Dievas visas yra meilė, visas – malonė! (+video)
Popiežiaus Pranciškaus laiškas Lietuvos jaunimui
Šv. Petro ir Pauliaus iškilmės Mišios Šv. Petro bazilikoje. Šventasis Tėvas uždėjo palijus naujiems metropolitams. Palijus įteiktas Vilniaus arkivyskupui Gintarui Grušui
Pranciškus: Ne „krikščionims be Kristaus“! (+video)
Pranciškus: Evangelijos principai tegalioja taip pat finansinio ir ekonominio pobūdžio veikloje
Ekumeninio Konstantinopolio patriarchato delegacija atvyko į Romą
Tikėjimo metai. Popiežiaus Pranciškaus katechezė: Bažnyčioje niekas nėra nereikalingas; Bažnyčioje visi lygūs; Bažnyčią sudaro gyvieji akmenys; Visi esame Bažnyčia ir kartu Ją statome! (+video)
Popiežius Pranciškus: Tėvystės džiaugsmas (+video)
Popiežius Pranciškus: Esame krikščionys neatsitiktinai (+video)
Europos Sąjungos užsienio reikalų taryba patvirtino gaires dėl religijos laisvės
Sirijoje nužudytas katalikų vienuolis
Sekmadienio vidudienio malda. Šiandien yra daugiau kankinių, nei pirmaisiais Bažnyčios amžiais (+ video)
„Vaikų traukinys“ atvyko į Vatikaną
Popiežius Pranciškus: Atsakymas Kristui turi kilti iš širdies
Popiežius priėmė Tarptautinio žydo komiteto tarpreliginėms konsultacijoms narius (+ video)
Popiežiaus susitikimas su nuncijais. Ganytojai, arti žmonių
Popiežiaus Pranciškaus ryto Mišios. Turime rūpintis, kad širdis išliktų nerami (+ video)
Popiežiaus Pranciškaus samprotavimai apie Viešpaties maldos raktažodžius “Tėve” ir “mūsų” (+video)
Popiežius Pranciškus: Veidmainystė yra nuodėmė prieš Šventąją Dvasią (+video)
Popiežius Pranciškus paprašė paremti Bažnyčią Sirijoje ir prisiminti jos kančias maldoje
Mišių Eucharistinėse maldose bus minimas Dievo Gimdytojos Mergelės Marijos sužadėtinis šv. Juozapas
Bendroji audiencija. Bažnyčia – Kristaus Kūnas
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt