Popiežiaus katechezė apie apaštalą Paulių: Pauliaus žemiškosios kelionės pabaiga, dvasinis palikimas ir skirtingas interpretavimas
Vatikano Valstybės sekretoriato nota, paaiškinanti keturių šv. Pijaus X brolijos vyskupų padėtį
Popiežiaus kreipimasis dėl padėties Šri Lankoje
Popiežiaus žinia šių metų Gavėniai: pasninkas yra dvasinis ginklas kovai su vergavimu sau patiems
Vasario 2-ąją buvo minima Dievui pašvęsto gyvenimo diena
Rusijos katalikų vyskupai baigė vizitą Ad limina
Popiežiaus bendroji audiencija: Šv. Pauliaus laiškai Timotiejui ir Titui
Popiežius apie savo sprendimą atšaukti ekskomuniką keturiems vyskupams ir apie Bažnyčios poziciją dėl žydų tautos holokausto
Popiežius pasveikino patriarchą Kirilą
Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos komunikatas po patriarcho Kirilo išrinkimo
Dekreto, atšaukusio lefebristų vyskupų ekskomuniką, atgarsiai
Šventojo Sosto iniciatyva internete ir popiežiaus žinia Visuomenės komunikavimo priemonių dienos proga
Paskelbta popiežiaus žinia šiemetinei žiniasklaidos dienai. Video naujienos iš Vatikano Youtube tinkle.
Apaštalo Pauliaus atsivertimas: kaip pavyzdys kiekvienam ir tikrojo ekumenizmo modelis
Eisena „Už gyvybę“ Vašingtone
Popiežiaus parama nugabenta į Gazos ruožą
Atšaukta Šv. Pijaus X brolijos (lefebristų) vyskupų ekskomunika
56-oji Pasaulinė raupsuotųjų diena: ligoniai ir jų herojai
Bendroji audiencija: apie šiuo metu švenčiamą maldų už krikščionių vienybę savaitę
Ekumeniniai mišparai Šv. Pauliaus bazilikoje
Ekumeninis dialogas tarp vilties ir nuovargio
Renovabis konferencija Miunchene
Baigėsi Meksike vykęs Pasaulinis šeimų susitikimas; kitas vyks 2012 m. Milane
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį: šv. Paulius – migrantas; malda už taiką Gazos ruože; maldos savaitė už krikščionių vienybę.
„Stabdykite smurtą! Stabdykite žudynes! Pradėkite kurti taiką!
Prasidėjo Irano vyskupų vizitas Ad limina
Trečiadienio bendrosios audiencijos katechezė: Pauliaus laiškai kolosiečiams ir efeziečiams
Popiežius pasveikino VI Pasaulinio šeimų susitikimo dalyvius
Romoje vyksta kasmetiniai nuodėmklausių kursai
Arkivyskupas Zurbrigenas užbaigė diplomatinę misiją Baltijos šalyse
Sekmadienį popiežius pakrikštijo 13 kūdikių
Meksikos sostinėje prasideda pasaulinis šeimų susitikimas
Popiežius susitiko su Neokatechumenų judėjimo nariais
Pasaulinio šeimų susitikimo proga popiežius suteikė galimybę pelnyti visuotinius atlaidus
Diplomatinio korpuso susitikime su popiežiumi dalyvavo ir Lietuvos ambasadorius Vytautas Ališauskas (+audio)
Vatikane pristatyta trečiadienį Meksike prasidedančio Pasaulio šeimų susitikimo programa
Popiežiaus bendroji audiencija. Pauliaus mokymas apie tikrąjį Dievo garbinimą
Ketvirtadienį įvyko naujametinis popiežiaus susitikimas su prie Šventojo Sosto akredituotu diplomatiniu korpusu
Indijos Aukščiausiasis teismas įsakė ginti persekiojamus krikščionis
Rusijos Ortodoksų Bažnyčia švenčia šv. Kalėdas
Viešpaties Apsireiškimas. Popiežiaus homilijos santrauka
Šventojo Tėvo kvietimas atstatyti taiką Gazos ruože
Briuselyje prasidėjo XXI Taizé jaunimo susitikimas
Popiežiaus kalba antrosios Kalėdų dienos vidudienį: kankinio Stepono liudijimas nulėmė Pauliaus atsivertimą
Popiežiaus kalėdinė kalba „Urbi et Orbi“
Popiežiaus Benedikto XVI Kalėdų nakties šv. Mišių homilija
Popiežiaus ceremonmeistris apie Kalėdų liturgiją
Artėja naujametinis Taizé jaunimo susitikimas Briuselyje
IV Advento sekmadienio vidudienio malda Šv. Petro aikštėje
„Persekiojimų ir krikščioniško gyvenimo kronikos“
Sekmadieninio poilsio svarba
Ekumeninės Kalėdos kaip žingsnis į pilnutinę ir regimą krikščionių vienybę
Popiežiaus katechezė bendrosios audiencijos dalyviams: prasidėjo Kalėdų novena
Trečiojo Advento sekmadienio džiaugsmo pagrindas
Baigėsi katalikų-ortodoksų forumas
Maskvos ir visos Rusijos patriarchas bus renkamas 2009 metų sausio pabaigoje
Antradienį palaidotas Maskvos ir visos Rusijos patriarchas Aleksijus II
Romoje vyko konferencija „Moterys ir žmogaus teisės“
Pristatytas dokumentas „Dignitas Personae. Keletas bioetikos klausimų“
Benediktas XVI susitiko su Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos nariais
Paskirtas naujas Kulto ir Sakramentų kongregacijos prefektas
Užbaigti Marijos apsireiškimų Lurde 150-tieji jubiliejiniai metai
Pirmadienį, švenčiant Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmę, bus užbaigti Lurdo jubiliejiniai metai
Šv. Sosto delegacija dalyvausianti Maskvos patriarcho laidotuvėse
Popiežiaus, Valstybės sekretoriaus ir Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos užuojauta, mirus Maskvos patriarchui Aleksijui II
Popiežius susitiko su Tarptautinės teologijos komisijos nariais
Vatikane vyksta Tarptautinės teologijos komisijos sesija
„Taikos malda už Betliejų“
Šv. Tėvą aplankė Armėnų Apaštališkosios Bažnyčios Kilikijos katolikosas Aramas I
Popiežius Benediktas XVI paminėjo „Holodomoro“ 75 metines
Kristaus Karaliaus iškilmė. Šv. Tėvo kalba
Popiežiaus liturginių apeigų kalendorius
Popiežius susitiko su Vienuolių kongregacijos plenarinės sesijos dalyviais
Bendroji popiežiaus audiencija. Pauliaus mokymas apie nuteisinimą tikėjimu
Kipre baigėsi Šv. Egidijaus bendruomenės surengtas tarpreliginis susitikimas
Abibendrinti Pasauliečių tarybos plenarinės sesijos darbai
Romoje vyksta Vienuolių kongregacijos plenarinė sesija
Šventojo Tėvo audiencija Pasauliečių tarybos plenarinės sesijos dalyviams
Popiežius susitiko su medicinos sielovados konferencijos dalyviais
Nauji Popiežiškosios mokslų akademijos nariai: astrofizikas ir kognityviosios psichologijos profesorius
Vatikane vyksta Popiežiškosios pasauliečių tarybos plenarinė sesija
Pristatyta gruodžio 10 d. Vatikane vyksiančio Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos paskelbimo šešiasdešimtųjų metinių minėjimo programa
Trečiadienio audiencija: Eschatologija dabar
Artėja VI šeimų susitikimas Meksikoje
Naujasis Lietuvos ambasadorius įteikė popiežiui skiriamuosius raštus
Popiežius priėmė katalikų-musulmonų forumo dalyvius
Vėlinės Vatikane. Popiežius kvietė evangelizuoti prietarais apgaubtą mirties tikrovę, kad ją būtų galima suprasti prisikėlusio Kristaus ir amžinosios Dievo meilės šviesoje
Visų Šventųjų iškilmė Vatikane
Popiežius susitiko su Popiežiškosios mokslų akademijos nariais
Popiežiškoji gyvybės akademija rengia kongresą apie donorystę
Pristatytas dokumentas apie psichologijos naudojimą kandidatų į kunigus atrankoje ir formavime
Popiežiškoji Lietuvių šv. Kazimiero kolegija Romoje šventė garbingą 60 metų jubiliejų
Pristatytas raportas apie religijos laisvę pasaulyje
Popiežius pasveikino Lietuvių Šv. Kazimiero kolegiją
Vyskupų Sinodo asamblėja baigė darbą
Popiežiškoji Lietuvių Šv. Kazimiero kolegija Romoje švenčia 60-metį
Vyskupų Sinodo tėvai pradėjo rengti baigiamuosius pasiūlymus
Vyskupų sinodo asamblėjų istorija (4)
Vyskupų sinodo asamblėjų istorija (3)
30 metų nuo popiežiaus Jono Pauliaus II išrinkimo
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt