Kunigų kongregacija paragino vyskupus su popiežiumi švęsti Kunigų metus
Popiežiaus bendroji audiencija. Katechezės apie šv. Teodorą Studitą santrauka.
Popiežiaus Benedikto XVI magisteriumas apie Šventąją Dvasią
Kristaus Dangun Žengimo iškilmė. Popiežiaus homilija Cassino mieste
Bažnyčia mini Tarptautinę žiniasklaidos dieną
Apaštališkasis nuncijus Lietuvoje įteikė kredencialus
Šventojo Tėvo kreipimasis artėjant Pasaulinei žiniasklaidos dienai
Skelbiami Kunigų metų atlaidai
Sekmadienio vidudienio maldos susitikimas Vatikane su popiežiumi Benediktu XVI
Jeruzalės lotynų patriarcho ir Šventosios Žemės kustodo įspūdžiai iš popiežiaus piligrimystės
Popiežių Benediktą XVI piligrimystėje į Šv. Žemę lydėjusio mūsų radijo Generalinio direktoriaus atsiliepimai
Grįždamas į Romą lėktuve popiežius dalijosi savo piligrimystės įspūdžiais su žurnalistais
Baigėsi popiežiaus piligrimystė Šventojo Žemėje. Atsisveikinimas Tel Avivo oro uoste.
Popiežiaus apsilankymas Jeruzalės Šventojo Kapo bazilikoje
Benedikto XVI kalba Galilėjos religinių bendruomenių atstovams
Popiežius aukojo Mišias Betliejaus Prakartėlės aikštėje ir aplankė Gimimo baziliką
Šventasis Tėvas pabėgėlių stovykloje
Mišios Juozapato slėnyje: Šventojoje Žemėje visiems turi būti vietos!
Malda Vakarienbutyje ir apsilankymas Lotynų katalikų katedroje
Šventojo Tėvo piligrimystė Šventojoje Žemėje: sekmadienio Mišios Amane
Popiežius aplankė Jėzaus krikšto Jordano upėje vietą
Šventasis Tėvas Huseino Bin Talalo mečetėje
Paskirtas popiežiaus Benedikto XVI legatas į Lietuvos tūkstantmečio iškilmes
Prasideda popiežiaus kelionė į Šventąją Žemę
Popiežiaus bendroji audiencija. Katechezės apie Joną Damaskietį santrauka
Gailestingojo Jėzaus paveikslas keliauja po Baltarusijos parapijas
Nuo antradienio Meksikoje vėl pradėta aukoti viešas Mišias
Kardinolas Carlo Maria Martini apie šventąjį Jeruzalės miestą ir apie jau priartėjusią popiežiaus kelionę į Šventąją Žemę
Gerojo Ganytojo sekmadienis. Popiežius įšventino 19 kunigų
Baigėsi Taizé jaunimo susitikimas Vilniuje
Su popiežiumi susitiko naujasis apaštališkasis nuncijus Lietuvoje
Bendroji trečiadienio audiencija. Šv. Germanas, Konstantinopolio patriarchas
„L‘Osservatore Romano“: „Pirmasis Taizé kartas Lietuvoje. Jaunimas ir Europa be sienų“
Kirkuko arkivyskupas: „ne“ krikščionių getui Irake
Benedikto XVI audiencija Popiežiškosios Biblijos komisijos plenarinės asamblėjos dalyviams
Bendroji audiencija. Popiežiaus katechezė apie Ambraziejų Autpertą
Afrikoje lankosi Jėzaus draugijos vyresnysis t. Adolfo Nicolas
Audiencijoje Šventasis Tėvas priėmė pranciškonų šeimos narius
JTO konferencija dėl kovos prieš rasizmą pateko į kontroversijų sūkurį. Šventojo Tėvo paraginimas
Popiežius vadovavo Atvelykio vidudienio maldai Kastelgandolfo rezidencijoje
Popiežiaus gimimo diena
Pranciškonų ordinui – 800 metų. Tarptautinė palapinių kapitula Asyžiuje
Velykų pirmadienio vidudienio malda
Velykų Urbi et Orbi
Ankstyva Velyknakčio liturgija Jeruzalėje
Prancūzijoje ir Italijoje per Velykų vigiliją pakrikštyti tūkstančiai žmonių
Didžiojo Penktadienio Kryžiaus Kelio prie Koliziejaus meditacijose klausimai apie blogį ir kančią
Didysis Ketvirtadienis. Iš ryto popiežius aukojo Krizmos, pavakare – Paskutinės vakarienės Mišias
Popiežius Benediktas XVI paragino tikinčiuosius giliai susikaupus švęsti Velykų tridienį
Popiežius meldžiasi už žemės drebėjimo centrinėje Italijoje aukas
Popiežius išlydėjo Ispanijos jaunimą į piligrimystę su Jaunimo dienų kryžiumi
Popiežius meldžiasi už žemės drebėjimo centrinėje Italijoje aukas: žuvo mažiausiai 100 žmonių
Popiežius Benediktas XVI aukojo Verbų sekmadienio Mišias. Drauge buvo švenčiama ir Pasaulio jaunimo diena.
Maskvoje mirė Natalija Trauberg
Jono Pauliaus II mirties ketvirtosios metinės. Ketvirtadienį po pietų popiežius Benediktas XVI aukojo Mišias už savo pirmtaką
Šventasis Sostas ištirs Kristaus Legionierių veiklą
Paskelbta popiežiaus žinia maldų už pašaukimus dienos proga
Popiežiaus Benedikto XVI vadovausimų Verbų sekmadienio ir Didžiosios savaitės iškilmių programa
Popiežius susitiko su alternatyvią civilinę tarnybą atliekančiu jaunimu
Vatikane sušauktas specialios komisijos Bažnyčios Kinijoje klausimais posėdis
Paskirtas Apaštališkasis nuncijus Latvijoje
Vokietė sesuo Mary Prema Pierick išrinkta naująja Meilės misionierių kongregacijos vyresniąja
Popiežiaus kelionė į Afriką ir AIDS
Popiežiaus kelionė išryškino du požiūrius į Afriką ir jos problemas
Skrisdamas iš Afrikos, popiežius lėktuve vėl kalbėjosi su žurnalistais
Popiežiaus susitikimas su moterų teises ginančiomis organizacijomis
Šventasis Tėvas Angolos jaunimui: „Jūs esate Dievo žemėn mesta sėkla“
Popiežiaus Benedikto XVI pasisakymas apie AIDS/ŽIV tragediją
Popiežiaus Benedikto XVI susitikimas su Kamerūno prezidentu ir kalba krašto vyskupams
Atšaukta Austrijos vyskupo nominacija
Naujas katalikų interneto portalas
Paskelbtas žinynas Annuario Pontificio 2009
Popiežius paskelbė ypatingus Kunigų metus
Popiežiaus laiškas katalikų vyskupams dėl ekskomunikos atšaukimo keturiems arkivyskupo Lefebvre‘o įšventintiems vyskupams. Taika Bažnyčioje ir meilės kriterijus
Popiežius priėmė Izraelio Vyriausiojo rabinato atstovus
Biblija – labiausiai verčiama knyga
Popiežiaus bendroji audiencija. Vokiečių apaštalas šv. Bonifacijus
Popiežius paragino melstis už Šiaurės Airiją
JAV vyskupai nepritaria sprendimui finansuoti žmogaus embrionų kamieninių ląstelių tyrimus
Dievas yra mūsų viltis. Popiežiaus žinia šiemetinės Pasaulinės jaunimo dienos proga
Kinijoje iš kalėjimo paleistas vyskupas Leon Yao Liang
Debatai dėl abortų JAV. Gydytojai rizikuoja prarasti sąžinės laisvės teisę
Šv. Kazimieras ir Dievo tarnas Jonas Paulius II
Šv. Kazimiero šventė Romoje
Sekmadienio vidudienį popiežius vadovavo Viešpaties Angelo maldai. Vakare Vatikane prasidėjo Gavėnios rekolekcijos.
Grigaliaus universitete prasideda tarptautinė konferencija apie evoliuciją
Popiežius Benediktas XVI vadovavo Pelenų trečiadienio procesijai
Romoje vyksta trečiasis Europos lietuvių kunigų sielovados suvažiavimas
Trečiadienį prasideda Gavėnia
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį: „Melskitės už mane, Petro Įpėdinį“.
Benediktas XVI Popiežiškosios gyvybės akademijos nariams: „Diskriminacija dėl genetinių priežasčių yra nusikaltimas žmoniškumui“.
Šv. Beda – teologas, istorikas, krikščioniškos Europos kūrėjas
Brolis Robas: „Turiu labai gerų prisiminimų apie Lietuvos jaunimo dienas“
Atleidimo sakramentu išgydomi širdies raupsai
Patriarcho Kirilo laiškas, atsakant į popiežiaus Benedikto XVI sveikinimus
Vatikano Miesto valstybės 80 metinių iškilmės
Trečiadienio bendrosios audiencijos katechezė: Jono Klimako „dvasinės kopėčios“
Lurdo Dievo Motinos šventė ir septynioliktoji Pasaulinė ligonių diena
Italijoje mirė Eluana Englaro. Bažnyčia kviečia apmąstymui
Vatikano Valstybės sekretoriaus kalba prie Šv. Sosto paskirtiems ES šalių ambasadoriams
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt