Vatikano radijas skelbs žinias lotynų kalba
Arkivysk. Paglia apie savanorišką olandės paauglės mirtį
Mirė kard. Elio Sgreccia, buvęs Gyvybės akademijos vadovas
5000 km pėsčiomis, su Dievo pagalba
Teisėjų susitikimas Vatikane
Taizè bendruomenės prioro laiškas dėl išnaudojimų
Popiežius prašo „minutės už taiką“
Jonas Paulius II – Europos išsilaisvinimo šauklys
Popiežius paskyrė naują Popiežiškosios teologijos akademijos pirmininką
Popiežiaus interviu pakeliui iš Rumunijos
Chaldėjų patriarchas kviečia taikoje gyventi „žmogiškąją brolybę“
Kazachstane įkurta Apaštališkoji administratūra graikų apeigų katalikams
Baigėsi Pranciškaus apaštališkoji kelionė Rumunijoje
Beatifikacijos Mišios Rumunijoje: „laisvė ir gailestingumas“
Pranciškus rumunų katalikams: eikime, susitikime, džiūgaukime
Popiežius ragino Rumunijos gyventojus eiti susitaikymo keliais
Popiežius Rumunijoje: „Eikime kartu, ortodoksai ir katalikai!“
Popiežius Rumunijoje: visuomenės gyvenimui reikia sielos ir širdies
Popiežius Rumunijoje: susitikimas su jaunuoliais ir šeimomis
Sekmadienį minima Pasaulinė visuomenės komunikavimo priemonių diena
Vatikano Šv. Onos parapijai – 90 metų
Sinodiškumas Romos kurijos reformoje
Jeruzalės Bažnyčios susitarė tęsti Kristaus kapo bazilikos remontą
Popiežiaus bendroji audiencija. Nauja katechezė apie Apaštalų darbus
Popiežius apie smurtavimą prieš moteris, migraciją, išnaudojimą
Popiežiaus žinia Rumunijos gyventojams
„Eikime kartu“. Kard. Parolin komentuoja kelionę į Rumuniją
Bukarešto katalikų vyskupai apie priartėjusį popiežiaus vizitą
Toliau pelnu laikome tai, kas grasina mūsų išgyvenimui
Popiežiaus homilija. Nuodėmė sendina sielą
Kodėl kai kurie katalikai balsavo už populistus?
Žinia Migrantų ir pabėgėlių dienai: kalbama ne vien apie juos
Popiežius: Caritas – ne paslaugos ir verslas, bet Kristaus liudijimas
Popiežius priėmė Amazonijos genties vadą
Popiežius sekmadienio vidudienį. Šventoji Dvasia veda ir moko Bažnyčią
Abortas neturi būti kūdikio patologijos „prevencija“
Popiežiaus audiencija Italijoje nuo šimtmečių gyvenantiems albanams
Popiežius: sportuojantys vaikai turi teisę netapti čempionais
Nuncijus informavo popiežių apie padėtį Ukrainoje
Popiežius paskyrė tarpreliginio dialogo tarybos pirmininką
Popiežius: nuolankumas, drąsa, bendrystė
Popiežius priėmė devynių kraštų ambasadorius
Pasaulio ir kinų katalikų vienybės diena
Trečiadienio audiencija. „Aba, Tėve!“
Popiežiaus Pranciškaus užuojauta dėl vyskupo Baltakio mirties
Maldų už Kiniją diena
Šventosios Žemės katalikų vyskupai kviečia kurti naują taikos viziją
Popiežius pasveikino Nobelio taikos premijos laureatą
CAR barbariškai nužudyta vienuolė misionierė
Anglikonai: pasaulinė bendruomenė, ateities iššūkiai
Popiežius: šypsena – ramybės širdyje ženklas
Popiežius: kunigai – artimiausi vyskupų bendradarbiai ir broliai
Popiežius misionieriams: ne prozelitizmas, bet liudijimas
Filipinų vyskupų vizitas Ad limina
Popiežius: naujasis įsakymas – mylėti kaip Jėzus
Popiežiaus audiencija italams katalikams medikams
Popiežiaus audiencija Maisto bankų federacijai
Popiežius žurnalistams: neužmirškite „užmirštų karų“
Popiežius artimas išnaudojimo aukoms Lenkijoje
Meilė šeimoje – pašaukimas ir kelias į šventumą
Popiežiaus audiencija krikščioniškųjų mokyklų ugdytojams
Prancūzijoje atsisveikinta su Jeanu Vanier
Popiežius: siekimas kurti dialogą niekuomet nėra klaida
Bendroji audiencija. „Gelbėk mus nuo pikto“
XXI amžiaus „Nojaus laivai“, robotika ir dirbtinis intelektas
Kovoje su seksualiniu išnaudojimu nėra grįžimo atgal
Popiežiaus vizitas Rumunijoje: ar sušils katalikų ir ortodoksų santykiai?
Po dviejų savaičių popiežius keliaus į Rumuniją
Kardinolo Parolino interviu apie santykius su Kinija
Popiežius: Fatimos Marija visus mus teveda šventumo keliu
Mirė katalikų patriarchas Nasrallah Boutros Sfeir
Popiežiaus sprendimas: galima rengti piligrimystes į Medžiugorję
Burkina Fase islamistai nužudė kunigą ir kelis katalikus
Misionieriaus kankinystės liudijimas
Vidudienio malda. Ganytojas kviečia, avys atsiliepia
Popiežius vadovavo kunigystės šventimų apeigoms
Pasaulio musulmonai pradėjo Ramadano mėnesį
Popiežius: didžioji sporto pamoka
Popiežius siūlo paktą pasaulio ekonomikai atgaivinti
Naujos normos prieš išnaudotojus ir tuos, kurie juos slepia
Kardinolo Ouellet komentaras apie normas prieš išnaudojimus
Popiežiaus ir čigonų bendruomenės maldos susitikimas Vatikane
Pakistane persekiotos Asia Bibi pergalė
Popiežiaus audiencija biblistams
Vietoj gedulo padėka tikėjimo milžinui Jeanui Vanier
Bendroji audiencija. Kelionė į Bulgariją ir Šiaurės Makedoniją
Popiežiaus spaudos konferencija lėktuve. Patriarchai – Dievo žmonės
Mirė Žanas Vanjė, Arkos bei Tikėjimo ir Šviesos bendruomenių įkūrėjas
Popiežius susitiko su Šiaurės Makedonijos kunigais ir pašvęstaisiais
Popiežius jaunimui: būkite Viešpaties rankos vargstantiems
Popiežius šventė Eucharistiją su Šiaurės Makedonijos katalikais
Popiežius Šiaurės Makedonijoje. Susitikimas prezidentūroje
Popiežius prašo Motinos Teresės pavyzdžiu išgirsti vargstančiųjų šauksmą
Popiežius su Bulgarijos krikščionimis, musulmonais ir žydais meldėsi už taiką
Popiežius Bulgarijoje. Kad būtume Dievo ženklas ir palaiminimas kitam
Bulgarijos vaikų Pirmoji Komunija
Popiežius Bulgarijoje. Apsilankymas pabėgėlių centre
Rygoje įšventintas naujas Latvijos vyskupas, palaimintojo Teofiliaus šventumo garso skleidėjas
Popiežius Bulgarijos katalikams: Viešpats myli, stebina, kviečia
Sekmadienio vidudienio malda Sofijoje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt