Šventojo Sosto diplomatas. Vaiko teisės neatsiejamos nuo šeimos gynimo
Popiežius Pranciškus: Nėra kalėjimo kameros, kurioje nebūtų Kristaus (+video)
Popiežiaus Pranciškaus trečiadienio katechezė. „Tikėjimu, meile ir tobula vienybe su Kristumi Dievo Gimdytoja yra Bažnyčios provaizdis“
Popiežiškosios Cor Unum tarybos komunikatas apie pagalbą Sirijos krizės metu
Centrinės Afrikos respublikoje vaikams kariams dar sunkiau sugrįžti namo
COMECE: abortas nėra Europos Sąjungos kompetencijoje
Prieš 35 metus pirmoji Jono Pauliaus II žinia Lietuvai
Popiežius priėmė Pasaulinės liuteronų federacijos atstovus (+video)
Popiežius Pranciškus: Godumas susargdina žmogaus širdį
Misijų sekmadienis: drąsiai skelbti Evangeliją visose gyvenimo sferose
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį. „Visada melstis ir nepaliauti“ (+video)
Anglų kalbos liturgijoje tarptautinės komisijos penkiasdešimtosios metinės (+video)
Vatikano televizijos centrui 30 metų. Popiežiaus sveikinimai
Popiežius Pranciškus apie apaštalo saulėlydį (+video)
Arkivyskupas Celli apie Pasaulinės komunikacijos dienos temą
Popiežius Pranciškus: Tikėjimas – ne ideologija (+video)
Popiežius priėmė Palestinos prezidentą (+video)
Katalikų ir žydų atstovai pakvietė gerbti sąžinės ir religijos laisvę
Filipinų Bažnyčios dėmesys nukentėjusiems nuo žemės drebėjimo
Popiežiaus bendroji audiencija. Tikiu apaštalinę Bažnyčią (+video)
Pietų Kolumbijoje kovotojai nepageidauja kunigų
Popiežiaus žinia JT Maisto ir Žemės Ūkio organizacijai: badas nėra „normalus“
Romos žydų deportacijos 70 metinės. Popiežiaus laiškas
Popiežius padėkojo tarnystę užbaigusiam kardinolui T. Bertone (+video)
Vyskupų sinodas – vyskupų kolegialumo įrankis
Europos Rytų apeigų katalikų vyskupai: Kristaus meilės ir tiesos žinia skirta nūdienos vyrams ir moterims
Pranciškus apie naująjį evangelizavimą: liudyti, susitikti, žvelgti į esmę (+video)
Tikėjimo metų Marijos diena. Popiežiaus Mišios ir Pasiaukojimo Marijai malda
Popiežius Pranciškus: Būkime budrūs, nesileiskime į derybas su velniu (+video)
Popiežiaus Pranciškaus Marijos dienų katechezė. Marijos tikėjimas
Popiežius Pranciškus. Du kraštutinumai: moters vaidmens susiaurinimas iki motinystės ir emancipacija iš moteriškumo
Popiežius priėmė Romos žydų bendruomenės atstovus: Krikščionis, dėl savo žydiškų šaknų, negali būti antisemitas (+video)
Popiežius priėmė Europos parlamento pirmininką Martiną Schulzą
Taragonoje palaimintaisiais paskelbti 522 tikėjimo kankiniai. Popiežiaus Pranciškaus žinia
Šį savaitgalį Romoje bus švenčiamos Marijos dienos
Bendroji audiencija. Popiežiaus Pranciškaus katechezė: Bažnyčiai – tai ne elitinė grupė, bet visų namai (+video)
Popiežius Pranciškus: Malda tebūna drąsi
Mišios už nelaimės prie Lampedūzos aukas
Kardinolų patarėjų taryba, Kurijos reforma ir Bažnyčios valdymas
Naujasis Popiežiaus valstybės sekretorius: noriu būti užkrėstas popiežiaus dvasingumu
Bendroji audiencija. Popiežiaus Pranciškaus katechezė: Bažnyčiai – tai ne elitinė grupė, bet visų namai (+video)
Popiežius šaukia Vyskupų Sinodą šeimos klausimais
Popiežius priėmė Lesoto karalių, JAV vyskupų konferencijos vadovus ir Apaštališkuosius nuncijus Baltijos šalyse ir Ugandoje (+video)
Popiežius Pranciškus: Nuoširdi malda priartina prie Dievo
Sekmadienio vidudienio malda. Prašykime visi Viešpaties – „sustiprink mūsų tikėjimą“ (+video)
Popiežius Pranciškus: Būkime klusnūs Dievo Žodžiui (+video)
Popiežiaus pokalbis su jaunuoliais. „Ponia, nebelyginkite jam marškinių!“
Kard. Audrio Juozo Bačkio vyskupystės 25 metai. Popiežiaus Pranciškaus sveikinimas
Romoje lankėsi Tikėjimo ir šviesos bendruomenės grupė iš Lietuvos
Popiežius susitiko su Asyžiaus vyskupijos bendruomene: klausyti Žodžio, eiti kartu, nešti Kristų į žmonių gyvenimo pakraščius
Popiežius Asyžiuje: šv. Pranciškau, išmelsk taikos malonę! (+video)
Popiežiaus susitikimai su kardinolais patarėjais. Reikia laukti naujos Romos Kurijos konstitucijos
Popiežius susitikime su vargšais: pasaulio dvasia žudo!
Popiežius Pranciškus sutiko vaikus su negalia (+video)
Popiežius Pranciškus: Bažnyčia gyvena išganymo atminimu (+video)
Romoje atidaryta paroda „Žemaitijos medinės bažnyčios“
Popiežius Pranciškus apie Jono XXIII „Pacem in Terris“
Popiežius Pranciškus. Kaip Bažnyčia gali būti šventa, jei mes esame nusidėjėliai?
Prasideda COMECE konferencijų ciklas „Europa, politika ir tai, kas už jos“
Arkivysk. Ignatius Ayau Kaigama: „Boko Haram“ fanatikai smurtauja ir prieš krikščionis, ir prieš musulmonus
„Ne“ – terorizmui, „taip“ – vilčiai ir dialogui. Romoje baigėsi pasaulio religijų atstovų susitikimas už taiką, inicijuotas Šv. Egidijaus bendruomenės
Popiežiaus interviu italų dienraščiui: Vyskupai, kunigai turi tarnauti Dievo tautai
Reakcijos ir komentarai pranešus Jono XXIII ir Jono Pauliaus II kanonizacijos datą
Kardinolai patarėjai koncelebravo Mišias su Popiežiumi
Paskelbta Religijos darbų instituto 2012 metų ataskaita
2014 m. balandžio 27 d. Jonas XXIII ir Jonas Paulius II bus skelbiami šventaisiais
Dvi naujos knygos apie popiežių Pranciškų
Popiežius kreipėsi į tarptautinio susitikimo už taiką dalyvius: „Taika yra visų atsakomybė“ (+video)
Popiežius įkūrė kardinolų patarėjų tarybą
Popiežius Pranciškus: Bažnyčioje ramybė ir džiaugsmas (+video)
Popiežius Pranciškus: Jėzus nebėga nuo kryžiaus (+video)
Spalį su popiežiumi posėdžiaus aštuonių kardinolų grupė
Pokalbis su katechetų piligrimystės dalyviais
Popiežius Pranciškus: Katechetas saugo Dievo atminimą savo gyvenime ir jį žadina kitų žmonių širdyse (+video)
Popiežius susitiko su katechetais: Turėkite drąsos tiesti naujus evangelizavimo kelius (+video)
Katechetų geroji kova vardan tikėjimo (+video)
Arkivyskupas Zimowski. Gydant ligas pelnas neturi nusverti vertybių
Šventojo Sosto stebėtojas Jungtinėse Tautose. Senyvo amžiaus žmonių vertingumas ir orumas
Naują „Pagonių kiemo“ sezoną pradėjo žurnalistų susitikimas Romoje
Vaikų darbas lieka pasauline problema. Tarptautinės darbo organizacijos atskaita
Bendroji audiencija. Popiežiaus Pranciškaus katechezė: Tikiu vieną Bažnyčią (+video)
Vysk. T. Dabre apie tragediją Pakistane: „Tarptautinė bendruomenė negali tylėti augančio krikščionių persekiojimo akivaizdoje“
Milano edikto 1700 metų sukakties minėjimai
Apaštalinis nuncijus Irake pasakoja apie savo kasdienybę: šarvuotas automobilis ir pingpongas su nunciatūros sekretoriumi
Popiežius Pranciškus. Migrantai ir pabėgėliai: link geresnio pasaulio
Krikščionių aukų skaičius Pakistane padidėjo iki 81, popiežiaus Pranciškaus pasisakymas
Vysk. K. Kėvalo įspūdžiai iš vyskupų kursų Romoje
Šventojo Tėvo Pranciškaus įsipareigojimai: kelionė į Asyžių ir konsistorija dėl popiežių kanonizacijos
Popiežius aukojo Mišias Bonaria Marijos šventovėje. Motina, mums reikia tavo žvilgsnio! (+video)
Popiežiaus potvarkiai
Popiežius Pranciškus: Perkeičiantis Jėzaus žvilgsnis (+video)
Popiežius susitiko su Sardinijos akademine bendruomene ir su jaunimu
Pranciškus Sardinijoje. Susitikimas su kaliniais ir vargšais: Dievo akivaizdoje visi esame lygūs
Popiežius davė interviu jėzuitų spaudai
Popiežius kvietė į solidarią kovą prieš pinigų diktatą (+video)
Pasibaigė Romoje vykę kursai naujiems vyskupams. Kalbamės su vyks. Lionginu Virbalu SJ
Popiežius susitiko su neseniai konsekruotais vyskupais: Būkite su savo žmonėmis! (+video)
Popiežius priėmė Lietuvos Premjerą (+video)
Pokalbis su Lietuvos Premjeru
Popiežius Pranciškus parašė laišką al Azharo didžiajam imamui
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt