Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį. „Su džiaugsmu priimkime Jėzų į savo gyvenimus“ (+video)
Romoje paminėtos kardinolo A. J. Bačkio vyskupystės 25-osios metinės
Popiežiaus homilija Mišiose už mirusius vyskupus ir kardinolus: visos jų dienos yra Dievo rankose
„Tikėjimas persekiojimo metu. Laiškas iš Irako Vakarų krikščionims“
Popiežius aukojo Mišias Romos Campo Verano kapinėse (+video)
Šeštadienį popiežius susitiko su seminaro apie prekybą žmonėmis dalyviais
Popiežius Pranciškus: "Mes dabar esame Dievo vaikai, bet dar nepasirodė, kas būsime" (+video)
Popiežius Pranciškus aukojo Mišias prie palaimintojo Jono Pauliaus II kapo (+video)
Maisto trūkumas – ne vien techninė problema, tai žmogiškumo problema
Kuveite atidaryta nauja Apaštališkoji nunciatūra
„Visi turime abejonių tikėjimo kelyje“. Popiežiaus katechezė apie Šventųjų bendravimą (+video)
Popiežius aukos Visų Šventųjų Mišias
Europos jėzuitų provincijų vyresniųjų pareiškimai dėl situacijos Sirijoje ir pabėgėlių bei migrantų
Šaukiama Ekumeninės Bažnyčių tarybos asamblėja
Egipte žadama pašalinti kliūtis bažnyčių statybai
Popiežius Pranciškus apie krikščioniškąją viltį (+video)
Popiežius priėmė Japonijos ambasadorių, Pasaulio banko prezidentą ir Nobelio Taikos premijos laureatę Aung San Suu Kyi
Popiežiškoji tarpreliginio dialogo taryba sveikina hinduistus Divali šventės proga
Popiežius priėmė Vatikano televizijos centro darbuotojus (+video)
Popiežius Pranciškus: Jėzus už mus meldžiasi (+video)
Popiežius Pranciškus: Brangios šeimos, melskitės, saugokite tikėjimą, džiaukitės! (+video)
Popiežiaus susitikime su šeimomis šeštadienio vakarą ir Mišiose sekmadienio rytą dalyvavo ir piligrimai iš Lietuvos
Šeima, gyvenk tikėjimo džiaugsmu! Popiežiaus susitikimas su šeimomis (+video)
Pranciškus įteikė "Ratzingerio premijas" dviems teologams (+video)
Arkivyskupas Chullikatt JTO kalbėjo apie situaciją Artimuosiuose Rytuose ir apie nusiginklavimą
Arkivyskupas Paglia: be moterų dalyvavimo neįmanoma nauja šeimos kultūra
Popiežius Pranciškus: be baimės eikime išpažinties
Vargdienių seserys mini 95 metų steigimo sukaktį: Tik Dievas yra mūsų gyvenimo ir tikėjimo centre, ir tik jo norime ieškoti
Popiežius konsekravo du vyskupus
Popiežius priėmė Simono Wiesenthalio centro delegaciją (+video)
Popiežius Pranciškus: rimtai žiūrėkime į Kristų
Popiežiškosios šeimos tarybos plenarinė asamblėja Romoje
Šventojo Sosto diplomatas. Vaiko teisės neatsiejamos nuo šeimos gynimo
Popiežius Pranciškus: Nėra kalėjimo kameros, kurioje nebūtų Kristaus (+video)
Popiežiaus Pranciškaus trečiadienio katechezė. „Tikėjimu, meile ir tobula vienybe su Kristumi Dievo Gimdytoja yra Bažnyčios provaizdis“
Popiežiškosios Cor Unum tarybos komunikatas apie pagalbą Sirijos krizės metu
Centrinės Afrikos respublikoje vaikams kariams dar sunkiau sugrįžti namo
COMECE: abortas nėra Europos Sąjungos kompetencijoje
Prieš 35 metus pirmoji Jono Pauliaus II žinia Lietuvai
Popiežius priėmė Pasaulinės liuteronų federacijos atstovus (+video)
Popiežius Pranciškus: Godumas susargdina žmogaus širdį
Misijų sekmadienis: drąsiai skelbti Evangeliją visose gyvenimo sferose
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį. „Visada melstis ir nepaliauti“ (+video)
Anglų kalbos liturgijoje tarptautinės komisijos penkiasdešimtosios metinės (+video)
Vatikano televizijos centrui 30 metų. Popiežiaus sveikinimai
Popiežius Pranciškus apie apaštalo saulėlydį (+video)
Arkivyskupas Celli apie Pasaulinės komunikacijos dienos temą
Popiežius Pranciškus: Tikėjimas – ne ideologija (+video)
Popiežius priėmė Palestinos prezidentą (+video)
Katalikų ir žydų atstovai pakvietė gerbti sąžinės ir religijos laisvę
Filipinų Bažnyčios dėmesys nukentėjusiems nuo žemės drebėjimo
Popiežiaus bendroji audiencija. Tikiu apaštalinę Bažnyčią (+video)
Pietų Kolumbijoje kovotojai nepageidauja kunigų
Popiežiaus žinia JT Maisto ir Žemės Ūkio organizacijai: badas nėra „normalus“
Romos žydų deportacijos 70 metinės. Popiežiaus laiškas
Popiežius padėkojo tarnystę užbaigusiam kardinolui T. Bertone (+video)
Vyskupų sinodas – vyskupų kolegialumo įrankis
Europos Rytų apeigų katalikų vyskupai: Kristaus meilės ir tiesos žinia skirta nūdienos vyrams ir moterims
Pranciškus apie naująjį evangelizavimą: liudyti, susitikti, žvelgti į esmę (+video)
Tikėjimo metų Marijos diena. Popiežiaus Mišios ir Pasiaukojimo Marijai malda
Popiežius Pranciškus: Būkime budrūs, nesileiskime į derybas su velniu (+video)
Popiežiaus Pranciškaus Marijos dienų katechezė. Marijos tikėjimas
Popiežius Pranciškus. Du kraštutinumai: moters vaidmens susiaurinimas iki motinystės ir emancipacija iš moteriškumo
Popiežius priėmė Romos žydų bendruomenės atstovus: Krikščionis, dėl savo žydiškų šaknų, negali būti antisemitas (+video)
Popiežius priėmė Europos parlamento pirmininką Martiną Schulzą
Taragonoje palaimintaisiais paskelbti 522 tikėjimo kankiniai. Popiežiaus Pranciškaus žinia
Šį savaitgalį Romoje bus švenčiamos Marijos dienos
Bendroji audiencija. Popiežiaus Pranciškaus katechezė: Bažnyčiai – tai ne elitinė grupė, bet visų namai (+video)
Popiežius Pranciškus: Malda tebūna drąsi
Mišios už nelaimės prie Lampedūzos aukas
Kardinolų patarėjų taryba, Kurijos reforma ir Bažnyčios valdymas
Naujasis Popiežiaus valstybės sekretorius: noriu būti užkrėstas popiežiaus dvasingumu
Bendroji audiencija. Popiežiaus Pranciškaus katechezė: Bažnyčiai – tai ne elitinė grupė, bet visų namai (+video)
Popiežius šaukia Vyskupų Sinodą šeimos klausimais
Popiežius priėmė Lesoto karalių, JAV vyskupų konferencijos vadovus ir Apaštališkuosius nuncijus Baltijos šalyse ir Ugandoje (+video)
Popiežius Pranciškus: Nuoširdi malda priartina prie Dievo
Sekmadienio vidudienio malda. Prašykime visi Viešpaties – „sustiprink mūsų tikėjimą“ (+video)
Popiežius Pranciškus: Būkime klusnūs Dievo Žodžiui (+video)
Popiežiaus pokalbis su jaunuoliais. „Ponia, nebelyginkite jam marškinių!“
Kard. Audrio Juozo Bačkio vyskupystės 25 metai. Popiežiaus Pranciškaus sveikinimas
Romoje lankėsi Tikėjimo ir šviesos bendruomenės grupė iš Lietuvos
Popiežius susitiko su Asyžiaus vyskupijos bendruomene: klausyti Žodžio, eiti kartu, nešti Kristų į žmonių gyvenimo pakraščius
Popiežius Asyžiuje: šv. Pranciškau, išmelsk taikos malonę! (+video)
Popiežiaus susitikimai su kardinolais patarėjais. Reikia laukti naujos Romos Kurijos konstitucijos
Popiežius susitikime su vargšais: pasaulio dvasia žudo!
Popiežius Pranciškus sutiko vaikus su negalia (+video)
Popiežius Pranciškus: Bažnyčia gyvena išganymo atminimu (+video)
Romoje atidaryta paroda „Žemaitijos medinės bažnyčios“
Popiežius Pranciškus apie Jono XXIII „Pacem in Terris“
Popiežius Pranciškus. Kaip Bažnyčia gali būti šventa, jei mes esame nusidėjėliai?
Prasideda COMECE konferencijų ciklas „Europa, politika ir tai, kas už jos“
Arkivysk. Ignatius Ayau Kaigama: „Boko Haram“ fanatikai smurtauja ir prieš krikščionis, ir prieš musulmonus
„Ne“ – terorizmui, „taip“ – vilčiai ir dialogui. Romoje baigėsi pasaulio religijų atstovų susitikimas už taiką, inicijuotas Šv. Egidijaus bendruomenės
Popiežiaus interviu italų dienraščiui: Vyskupai, kunigai turi tarnauti Dievo tautai
Reakcijos ir komentarai pranešus Jono XXIII ir Jono Pauliaus II kanonizacijos datą
Kardinolai patarėjai koncelebravo Mišias su Popiežiumi
Paskelbta Religijos darbų instituto 2012 metų ataskaita
2014 m. balandžio 27 d. Jonas XXIII ir Jonas Paulius II bus skelbiami šventaisiais
Dvi naujos knygos apie popiežių Pranciškų
Popiežius kreipėsi į tarptautinio susitikimo už taiką dalyvius: „Taika yra visų atsakomybė“ (+video)
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 »»
 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt