Popiežiaus bendroji audiencija. „Dvasinis vidutiniškumas kenkia Bažnyčiai“ (+video)
Pranciškus priėmė Popiežiškosios ligonių sielovados tarybos narius: „niekas nėra vienas“ (+video)
Įsteigta Popiežiškoji nepilnamečių apsaugos komisija
Popiežiaus Pranciškaus homilija: krikščioniškas nuolankumas – sakyti tiesą (+video)
Popiežius sekmadienio vidudienį: Ir mes prašykime Jėzų gyvojo vandens (+video)
Apaštališkasis nuncijus arkiv. Pedro Lopez Quintana: Didžiąją savaitę švęsiu jau Lietuvoje
„24 valandos Viešpačiui“: iniciatyva, kviečianti švęsti Susitaikymo sakramentą
Popiežius mafijozams: Atsiverskite, nes kitaip jūsų laukia pragaras (+video)
Raniero Cantalamessa OFM Cap. Gavėnios pamokslas: Bažnyčios dvasinė vienybė yra platesnė už išorinę
Pagalba Bažnyčiai Ukrainoje
Popiežiaus Pranciškaus homilija: jei norime klausti Dievo Žodžio, reikia nuolankumo ir maldos
Popiežius Pranciškus: kas nepasitiki Dievu netenka visko (+video)
Šventojo Tėvo Pranciškaus audiencijos (+video)
Kardinolas Marx apie situaciją Ukrainoje. COMECE pareiškimas dėl Europarlamento rinkimų
Sukako Pranciškaus Petro tarnybos pradžios pirmosios metinės
Pranciškaus trečiadienio katechezė tėčiams: rūpinkitės, kad vaikai augtų išmintimi, amžiumi ir malone
Popiežius Pranciškus: Šventasis Sostas darys visa ką gali taikai Rytų Europoje užtikrinti
Pristatytas Šventojo Sosto dalyvavimas Turino knygų mugėje
Popiežiaus Pranciškaus homilija: tikras krikščionis rūpinasi kitu žmogumi (+video)
Popiežiaus Pranciškaus homilija: Gailestingumas kuria taiką (+video)
Liuksemburge – konferencija „Kokios yra šeimos teisės?“
Romoje – „Kryžiaus kelias už nukryžiuotas moteris“
Pirmadienį Popiežius susitiko su Ukrainos rytų apeigų katalikų vadovu, Rytų Timoro vyskupais ir Argentinos prezidente
„Klausykime Jėzaus, kasdien skaitykime Evangeliją!“ Ragino Popiežius sekmadienio vidudienį šv. Petro aikštėje ir po pietų lankydamasis Romos priemiesčių parapijoje
Kodėl pal. Jonas XXIII vadinamas geruoju popiežiumi?
Popiežius paskyrė būsimos Vyskupų Sinodo asamblėjos vadovus
Kun. Viktoras Bilotas. Katalikų Bažnyčia Sibire: niekas „nemaišo“, bet nelabai ir padeda
Pirmasis t. R. Cantalamessa gavėnios pamokslas Vatikane – apie naujas pasninko formas
Sirų katalikų hierarchai visiems dėkojo už pagalbą ir meldė taikos
„Broliai ir seserys, labas vakaras“. Popiežiaus Pranciškaus išrinkimo pirmosios metinės (+video)
Jau eina į pabaigą Popiežiaus ir jo bendradarbių rekolekcijos
Išrinktas naujas Lenkijos Vyskupų konferencijos pirmininkas
Per Velykas keli tūkstančiai žmonių Prancūzijoje priims krikštą
Kardinolas Reinhard Marx išrinktas naujuoju vokiečių episkopato pirmininku
Kardinolas Sean O’Malley. „Gentinė“ sielovada turi tapti individualia
„Civiltà cattolica“: septyni popiežiaus Pranciškaus pontifikato bruožai
A. Spadaro SJ apie popiežių Pranciškų: Jis nori, kad Bažnyčia būtų misionieriška
Keli pirmųjų Pranciškaus pontifikato metų skaičiai
Prasidėjo Popiežiaus ir jo bendradarbių rekolekcijos (+video)
Kovo 8 Vatikane: vienuolikos moterų balsai
Didysis ortodoksų Bažnyčios Sinodas bus sušauktas 2016 metais
F. Lombardi SJ: Pranciškaus dėka labiau suvokiame, kad esame keliaujanti Dievo tauta
Popiežius emeritas pasveikino Tanzanijoje vykstančio seminaro „Iš kur tu?“ dalyvius
Popiežius lankysis Korėjoje
Popiežius Pranciškus: nediskutuokite su velniu! (+video)
Popiežius Pranciškus paskyrė Ekonomikos tarybos narius ir vadovus
Kardinolas Kasper. Be moterų Bažnyčia yra suluošintas kūnas. Jos turi dalyvauti sprendimų priėmime
Popiežiaus žinia konferencijai apie vienuolijų ir bendruomenių turtą
Popiežius: „Tikintieji pasauliečiai yra evangelizacijos šaukliai ir žmogaus raidos puoselėtojai“
Popiežius priėmė Pasaulinės Bažnyčių tarybos delegaciją
Popiežiaus Pranciškaus homilija: Krikščionybė – tai ne taisyklių laikymasis, bet priklausymas Dievo tautai (+video)
Popiežiaus Pranciškaus homilija: yra tik vienas krikščioniškas kelias
Popiežius Pranciškus susitiko su Romos vyskupijos kunigais (+video)
Bendroji audiencija: Gavėnia - proga pakeisti kryptį
Gavėnios stotis Romos Aventino bazilikose
Popiežius Pranciškus: man nepatinka „pranciškomanija“ ir idealizavimas
Popiežius Ispanijos vyskupams: vadovaukite bendruomenėms pavyzdžiu, artumu ir mokymu (+video)
Popiežius susitiko su rekolekcijų namų Italijoje vadovais (+video)
Arkivyskupas Ševčiukas ragina suprasti ir palaikyti ukrainiečius
Pal. Jonas Paulius II: Šv. Kazimiero dorybėms skirti pagrindinę vietą kasdieniame gyvenime
Kardinolas Peter Turkson. Bažnyčia ir žmogaus teisės
Popiežiaus Pranciškaus homilija: Pasaulis persekioja krikščionis, nes nepakenčia Kristaus dieviškumo (+video)
Pelenų trečiadieniu prasideda Gavėnia
Sekmadienio vidudienio malda. Popiežiaus kreipimasis dėl Ukrainos ir kvietimas krikščioniškai brolybei
Jonas Bosko: misija su jaunimu ir jaunimui
Popiežius susitiko su Lotynų Amerikos komisija
Popiežiaus Pranciškaus homilija: padėkime tiems, kieno santuoka nenusisekė (+video)
Popiežius susitiko su vyskupais – fokoliarų bičiuliais (+video)
Popiežiaus Pranciškaus homilija: krikščioniško gyvenimo esmė - nuoseklus liudijimas (+video)
Popiežius Vyskupų kongregacijai: ieškodami kandidatų į vyskupus, atidžiai žvalgykitės po plačius Bažnyčios laukus (+video)
Benediktas XVI: „Nėra net mažiausios abejonės, jog petrinės tarnystės atsisakymas buvo teisėtas“
Marcello Semeraro: popiežius siekia didesnio kolegialumo
Bendroji trečiadienio audiencija. Ligonio patepimas nėra blogas ženklas!
Pranciškaus laiškas šeimoms: melskitės už Vyskupų sinodą
Popiežiaus Pranciškaus homilija: Melskimės už taiką pasaulyje ir mūsų namuose (+video)
Vyskupų sinodo sekretorius Baldisseri: Kenčia ypač tie, kurie jaučiasi Bažnyčios atstumti
Popiežius įkūrė naujas struktūras, kurios tvarkys Šventojo Sosto finansinius reikalus
Kard. Audrys Bačkis: Bažnyčia praturtės, jei tikintieji išreikš savo nuomonę
Popiežius Pranciškus kardinolams: Venkime dvaro laikysenos ir papročių (+video)
Pranciškus: melskitės už mus, kad būtume gerieji tarnai, o ne ponai! (+video)
Pirmoji popiežiaus Pranciškaus kardinolų skyrimo konsistorija (+video)
Šventojo Tėvo ir Kardinolų konsistorijos solidarumas Ukrainos kardinolams
Popiežius Pranciškus: „teologavimas atsiklaupus“
Kardinolo W. Kasper pranešimas apie šeimas: ištikimybė Viešpaties Žodžiui ir gailestingumas
Šventojo Sosto spaudos salės direktorius paskelbė konsistorijos pareiškimą
Neeilinė konsistorija šeimos klausimams. Popiežius Pranciškus: Palydėkime šeimas sunkumuose
Pranciškaus homilija: Tikėjimas yra susitikimas su Jėzumi Kristumi, su Dievu (+video)
Popiežius Pranciškus: pažinti Jėzų per kasdienį susitikimą su Juo (+video)
Baigėsi Kardinolų tarybos posėdžiai
Popiežiškosios gyvybės akademijos 20-osios metinės. Popiežiaus sveikinimas
Trečiadienio bendroji audiencija. Nebijokite išpažinties (+video)
Kunigų kongregacijos prefektas: kunigystė nėra statusas, kuris atskiria nuo žmonių
Vidudienio malda. Nežudykite žodžiais ir pykčiu!
Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas Romoje
Popiežius Pranciškus susitiko su šv. Valentino dieną švenčiančiais sužadėtiniais (+pokalbis su sužadėtinių pora iš Lietuvos, + video)
Popiežiaus bendroji audiencija. „Jei nejaučiame, kad mums reikia Dievo gailestingumo – tai geriau neikime į Mišias!“ (+video)
Daugiau kaip 20 tūkst. sužadėtinių dalyvaus susitikime su Popiežiumi vasario 14 d.
Metai nuo Benedikto XVI atsistatydinimo. Popiežius emeritas jaučiasi gerai
Popiežiaus Pranciškaus homilija: Mišios yra Dievo laikas (+video)
F. Lombardi SJ: JTO, Šventasis Sostas, Vaiko teisių komitetas. Keletas patikslinimų.
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 »»
 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt