Gyvybės diena Ispanijoje: Visuomet prasminga gyventi
Jono Pauliaus II stebuklas
Vokietijos ir Kroatijos, taip pat Italijos šiaurės rytų vyskupai pristatė būsimų popiežiaus kelionių programas
Europos žmogaus teisių teismas paskelbė sprendimą "Lautsi prieš Italiją" byloje. Kryžius mokykloje nepažeidžia tėvų ir mokinių teisių
Kardinolas Kurt Koch baigė vizitą Maskvoje
Pristatytas „Pagonių kiemas“, kovo 24 ir 25 d. rengiamas Paryžiuje
Gavėnios dvasinės pratybos Vatikane: Būti Kristaus meilėje, kuri pranoksta bet kokį žinojimą. Šventųjų ir Jono Pauliaus II mokymas apie Dievą
Japonija susitelkusi kovoja su nelaimėmis
Suvienytai Italijai 150 metų. Popiežiaus laiškas Prezidentui
Malaizija. Vyriausybė atidavė biblijas malajų kalba
Popiežiaus Benedikto rekolekcijos ir šv. Teresės iš Lizjė piligrimystė
Maronitai išsirinko naują patriarchą
Pietų Korėjos katalikai suskubo padėti nukentėjusiesiems Japonijoje
Libija. Gaddafi pajėgos stumia sukilėlius
Popiežiaus Gavėnios rekolekcijos
Beatifikacijos byla atskleidė Jono Pauliaus II artimą ryšį su Jėzumi Kristumi
Popiežiaus Benedikto XVI užuojauta Japonijai
Pristatyta popiežiaus knygos „Jėzus iš Nazareto“ antroji dalis – „Nuo įžengimo į Jeruzalę iki Prisikėlimo“
Šventasis Tėvas susitiko su Romos vyskupijos kunigais. „Visada turime be kompromisų ryžtingai stoti tiesos ir meilės pusėn“
Įvairiais renginiais minimos Chiaros Lubich mirties trečiosios metinės
Popiežius aukojo Pelenų trečiadienio Mišias Romos Šv. Sabinos bazilikoje. „Gavėnia neturi būti pilka ir liūdna“.
Popiežiaus bendroji audiencija Pelenų trečiadienį. „Mokykimės santūriau gyventi“.
Nauji susidūrimai Kaire tarp koptų ir musulmonų pareikalavo aukų
Gavėnios žinia kunigams: būti nusidėjėlių globėjais
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį. Malda už Pakistaną ir Libiją.
Paskelbtas naujajam evangelizavimui skirtos Vyskupų Sinodo asamblėjos „Lineamenta“
Antroji Filipinų vyskupų grupė baigė vizitą Ad limina
Popiežiaus užuojautos telegrama po Pakistano mažumų ministro Bhatti nužudymo, kitos reakcijos, Bhatti krikščioniškas liudijimas
Bendroji trečiadienio audiencija. Šv. Pranciškus Salezas, Bažnyčios daktaras
Pakistano vyriausybės nario nužudymas sukrėtė krikščionišką pasaulį
Nužudytas Pakistano mažumų ministras Shahbaz Bhatti
Šventojo Tėvo maldos intencijos kovo mėnesiui
Naujas įstatymas apibrėžia Vatikano pilietybę, teisę gyventi ir būti valstybės teritorijoje
Virkštelių kraujo bankai pagal altruistinį principą
Pasaulio Jaunimo diena Madride padės iš naujo asmeniškai susitikti su Jėzumi
Ispanijos katalikai ir anglikonai susitarė dėl abipusiško Krikšto sakramento pripažinimo
Šventasis Tėvas susitiko su Popiežiškąja visuomenės komunikavimo taryba. „Reikia ieškoti naujų simbolių ir metaforų, kurios padėtų įtikinamai prabilti į šiuolaikinį žmogų“
Europos Parlamento pirmininko vizitas Vatikane
Popiežiaus kalba prieš sekmadienio vidudienio maldą: Krikščionis visada pasitiki Dievo Apvaizda
Benediktas XVI susitiko su Popiežiškosios gyvybės akademijos nariais
Nunciatūra Tripolyje: visi misionieriai lieka šalia kenčiančiųjų Libijoje
Pasaulio Jaunimo diena Madride padės iš naujo asmeniškai susitikti su Jėzumi
Samir Khalil Samir. Arabų pasaulio pavasaris
Benediktas XVI susitiko su Popiežiškosios gyvybės akademijos nariais
Popiežius priėmė Libano katalikų maronitų bendruomenės vadovą
Popiežius priėmė Libano prezidentą
Popiežius lankysis Fosse Ardeatine mauzoliejuje Romoje
Nauji ganytojai Vokietijos, Brazilijos ir Meksikos vyskupijose
Beliko du mėnesiai iki Garbingojo Jono Pauliaus II beatifikacijos
„Ne baimė, bet draugiškumas“
Egipto ir Brazilijos krikščionys gedi kraupiai nužudytų kunigų
„Pasaulis prašo Gaddafi sustoti“
Jonas Paulius II: kardinoliška garbė, kuria paženklintas Vilniaus arkivyskupas Bačkis, tenka visai Lietuvos Bažnyčiai
Popiežiaus bendroji audiencija. Bažnyčios mokytojai: Robertas Belarminas
Paskelbta Šventojo Tėvo žinia šių metų Gavėniai
Auga viso pasaulio katalikų skaičius
Naujas apaštalinis nuncijus Rusijos Federacijoje
Kryžiaus ir apskritimo simbolika bažnyčių architektūroje
Jono Pauliaus II beatifikacijos iškilmių programa
Rusijos prezidentas aplankė Popiežių
Jonas Pauliaus II kalba lietuviams
Popiežiaus bendroji audiencija. Bažnyčios mokytojai: šv. Kryžiaus Jonas
Popiežius parengė 2011 metų Gavėnios žinią
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį. „Meilė yra įstatymo pilnatvė“
Prancūzijos nacionalinėje asamblėjoje balsuojama už bioetikos įstatymo projektą
Kairo misionieriai: revoliucija prasideda dabar
Popiežius susitiko su „Comunione e Liberazione“ judėjimo kunigais
Antroji Benedikto XVI knyga apie „Jėzų iš Nazareto“ knygynuose pasirodys kovo mėnesį
Jono Pauliaus II beatifikacijos diena - Dievo Gailestingumo sekmadienis ir Marijos mėnesio pradžia
Vatikano radijui 80 metų
Naujas interneto puslapis būsimam palaimintajam Jonui Pauliui II
Paskelbta popiežiaus žinia šių metų Pašaukimų dienai. „Skatinti pašaukimus vietinėje Bažnyčioje“
Šeštadienį Bolonijos universitete inauguruota Popiežiškosios kultūros tarybos iniciatyva „Pagonių kiemas“
Didėja kunigų skaičius pasaulyje
Popiežius rengia naują dokumentą apie liturgiją
Išrinktas naujas marijonų kongregacijos vadovas
Baigėsi Bažnyčios Amerikoje vyskupų susitikimas
Ukrainos graikų apeigų katalikų Bažnyčios Sinodas rinks naują vadovą
Trečiadienio bendroji audiencija. Šventasis Petras Kanizijus
Popiežius paskyrė naująjį Tikėjimo gynėją
Kova su mažamečių seksualiniu išnaudojimu. Naujos priemonės Skandinavijos katalikams
Popiežius priėmė Katalikiškojo ugdymo kongregacijos narius. „Dievo pašalinimas iš pažinimo akiračio pažeidžia patį pažinimą“
Prasideda nauja katalikų - anglikonų dialogo fazė
Sekmadienio vidudienį popiežius priminė artėjančią Pasaulinę ligonių dieną. „Sergantis žmogus – tai ne tik ligos pažeistas kūnas, bet asmuo“.
Popiežius susitiko su Emanuelio bendruomenės nariais
Popiežius konsekravo penkis vyskupus
Vokietijos vyskupų konferencija padėkojo teologams už memorandumą
Kazachstano Bažnyčios naujienos
Popiežius vadovavo Kristaus paaukojimo šventės ir Dievui gyvenimą pašventusiųjų dienos mišparams
Popiežiaus bendroji audiencija. Bažnyčios mokytojai: Teresė Avilietė
Benediktas XVI: Palaiminimai yra gyvenimo programa, atverianti Dangaus karalystę
Siūlymas Europoje įsteigti krikščionių kankinių atminimo dieną
Popiežius Benediktas XVI: Popiežiškoji Etiopų kolegija yra vilties ženklas savo kraštų Bažnyčioms
Katalikų ir Rytų ortodoksų teologinė komisija pradeda darbą
Romoje pradedami susitikimai skirti popiežiaus kalboms
Katalikų ganytojų ir teologų kolokviumas su Tikėjimo kongregacijos vadovais
Popiežiaus bendroji audiencija. Didžiosios krikščionės: Joana Arkietė
Mirė Meksikos indėnų gynėjas vyskupas Samuel Ruiz Garcia
Pakistano vyskupai paskelbė Taikos dieną. Romoje trečiadienį vyko demonstracija už Asios Bibi išlaisvinimą
Popiežiaus vadovautais Mišparais užbaigta Maldų už krikščionių vienybę savaitė
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt