Bus iškilmingai paminėtos Aparesidos konferencijos metinės
Popiežiaus audiencija ekspozicijų ir parodų rengėjams
Popiežiaus bendroji audiencija. Tikrai laisvas – kas turi vargdienio dvasią
Patriarchas Baltramiejus. Religijos vaidmuo nėra antraeilis
COMECE minės įsikūrimo 40-ąsias metines
Deklaracijos apie žmogiškąją brolybę minėjimas Abu Dabyje
Popiežius: pasaulio nelygybės problemos yra išsprendžiamos
Popiežiaus sveikinimas minėjimo Abu Dabyje dalyviams
Popiežiaus homilija. Dievas verkia, kai nuo jo nusigręžiame
Vatikano diplomatijos vadovas lankėsi Estijoje
Šv. Jonas Paulius Didysis. Pranciškus apie pirmtaką
Abu Dabio deklaracijos principai yra visuotiniai
Iš Vatikano į Kiniją pasiųsti keli šimtai tūkstančių apsauginių kaukių
Popiežius sekmadienio vidudienį: pašvęstieji – Bažnyčios turtas
Popiežius šventė Eucharistiją kartu su vienuoliais
Kardinolas Braz de Aviz apie moterų vienuolijas
Pranciškus: tegu gydymas nevirsta sistema
Bažnyčios ir Jaunimo asociacijos bendradarbiavimas Ukrainoje
Saleziečių bendruomenės Vatikane vadovas. Naujas nuotykis
Popiežius: seneliai – ne tik pagalbininkai, bet tikri ugdytojai ir liudytojai
Popiežius priėmė Europos tarpbažnytinių organizacijų vadovus
Popiežius: civilizuota visuomenė gina kiekvieno žmogaus gyvybę
JAV plane dėl Izraelio ir Palestinos trūksta „dviejų valstybių“
Tarpreliginis susitikimas Ženevoje: stipresni už pesimizmo pagundą
Kardinolas P. Barbarin išteisintas apeliaciniame teisme
Trečiadienio katechezė: Palaiminimai – krikščionių tapatybės kortelė
Popiežiaus homilija: jei mes krikščionys, nebūkime nuobodūs ir apkartę
Ilgaamžiškumo lobis. Kongresas apie senolių vaidmenį Bažnyčioje
Popiežius: Dievo Žodis mus veda į gilumą
Pranciškaus, Benedikto XVI ir Jono Pauliaus II malda Aušvice
Popiežius savo sekretoriumi paskyrė gatvės sielovadininką
Popiežius patvirtino Kardinolų kolegijos vadovų išrinkimą
Europos vyskupų pareiškimas Aušvico išvadavimo sukakties proga
Popiežius: mūsų gyvenime visada tebūna vietos Dievo žodžiui
Popiežius padovanojo po Šventojo Rašto knygą sekmadienio Mišių dalyviams
2020 sausio 26 „Viešpaties Angelas“
Popiežius priėmė Irako prezidentą
Popiežius prašo rodyti krikščioniškos šeimos grožį
Popiežius: žiūrėkime į kitus plačiu Dievo žvilgsniu
Mokiniai iš Emauso Dievo Žodžio sekmadienio logotipe
Kardinolas Kochas: reikia daugiau kalbėti apie tai, ką turime bendra su žydais
Dievo Žodžio sekmadienis. Popiežių ir Bažnyčios mokymas. (3)
Religiniai lyderiai Davoso forume
Popiežius paskyrė naują Filadelfijos arkivyskupą
Popiežiaus meditacijos apie Evangeliją pagal Joną
Trečiadienio katechezė. Svetingumo ekumenizmas
Prasideda nauji mėnulio metai. Popiežiaus sveikinimas
Popiežius Baryje užbaigs Viduržemio jūros šalių vyskupų susitikimą
Arkivyskupas Kirilas Vasilis, SJ paskirtas Košicės (Slovakija) vyskupijos valdytoju
Popiežius: nuolankiai saugokime malonę būti krikščionimis
Kard. Kurt Koch. Kankinių ekumenizmas
Pranciškaus sveikinimas Davoso forumui
Popiežius: paklusnumas Dievo Žodžiui išlaisvina
Popiežius: atsiminkime, kad netaptume abejingi
2020 sausio 19 „Viešpaties Angelas“
Popiežių aplankė Suomijos ekumeninė delegacija
Dievo Žodžio sekmadienis. Popiežių ir Bažnyčios mokymas. (2)
Dievo Žodžio sekmadienio ekumeninė reikšmė
Popiežius: „Jei panorėsi“ – paprasta ir galinga malda
Dievo Žodžio sekmadienis. Popiežių ir Bažnyčios mokymas (1)
Giesmių giesmė – katalikų ir žydų dialogo dienos tema
Popiežiaus katechezė apie Apaštalų darbus: šv. Paulius Romoje
Popiežius: kiek žalos daro blogas pavyzdys!
Paskirta pasekretorė, atsakinga už Vatikano daugiašalę diplomatiją
Nauji radiniai Etiopijoje
Artėja Chiaros Lubich gimimo 100-osios metinės
Knyga apie celibatą. Vyskupo Gänsweino patikslinimas
Naujasis Stambulo armėnų patriarchas pradėjo tarnystę
Benedikto XVI ir kardinolo Sarah knyga apie celibatą
Daugiau pašaukimų be celibato? „Mūsų patirtis to nepatvirtina“
Popiežius: krikšto dėka ir mes esame Dievo mylimi vaikai
Popiežius paskyrė naują nuncijų Prancūzijoje
Popiežiaus homilija: jei krikščionis nemyli brolio, jis melagis
Popiežius: kūdikio verksmas bažnyčioje geriau už pamokslą
Žmogaus teisės ir asmens apibrėžimas
Pranciškonai mini pirmųjų kankinių 800 m. sukaktį
Maltos Ordinas: už nugaros palikome sunkius metus
Popiežius: Naujieji metai kviečia džiaugtis ir gyventi viltimi
Pranciškus: taika vyraus mūsų širdyse, jei mylėsime vieni kitus
Gaisrai Australijoje: speciali malda šv. Mišiose
Trečiadienio katechezė. Išbandymuose glauskimės prie Kristaus
Malda už Australiją ir krikšto data
Popiežius liūdi dėl žuvusiųjų lėktuvo katastrofoje Irane
Katalikų Kalėdos Ukrainoje
Popiežiaus homilija: prašykime malonės suprasti, kas dedasi širdyje
Popiežius: garbindami Dievą išmokstame, ko neturėtume garbinti
Popiežiaus kalendorius. Sausis ir vasaris
Popiežius: liudykime Kristaus meilę ten, kur esame
Popiežius pasveikino Rytų Bažnyčių brolius ir seseris su Kalėdomis
Popiežiaus kvietimas vaikams: maldos ir dalijimosi gestais siekite šventumo
Popiežius sekmadienio vidudienį: negesinkime dialogo žiburio
Paskelbta popiežiaus žinia Pasaulinės ligonių dienos proga
Popiežius: tikėkime, kad ir kiti trokšta taikos, kaip mes
Popiežiaus maldos intencija sausio mėnesiui
Popiežius Pranciškus dalyvavo kardinolo Grecho laidotuvėse
Popiežius dėkojo už praėjusius metus: Dievas keičia viską
Atverkime širdis Dievo gerumui, kad 2020 būtų taikos metai
Popiežius: smurtas prieš moteris – Dievo išniekinimas
Šventoji Šeima. Dievas kasdienybėje
Erbilio katalikų universitetas žvelgia į ateitį
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt