Kardinolas G. Ravasi. Žmonių brolybė remiasi tiek paveldu, tiek inovacijomis
Šventasis Sostas Dubajaus EXPO: konkretūs veiksmai skelbia brolybę
Popiežius aukojo Grabnyčių Mišias: grąžinti Viešpatį į centrą
Popiežius. Dievas myli ir laimina pasaulį
Popiežius ir Armėnų Katalikų Bažnyčios patriarchas paliudijo vienybę
Popiežius. Dievas myli ir laimina pasaulį
Trečiadienio katechezė. Šv. Juozapas yra mūsų draugas
Popiežius pakvietė paminėti antrąją Tarptautinę žmonių brolybės dieną
Pranciškus pasveikino žiemos olimpinių ir parolimpinių žaidynių dalyvius
Metai nuo perversmo Mianmare. Popiežiaus kreipimasis
Popiežiaus maldos intencija vasario mėnesiui
Popiežiškosios akademijos mini katakombų tyrinėtoją G. B. de Rossi
Popiežiaus audiencija Italijos mokesčių inspekcijai
Popiežius priėmė mons. Rolandą Makricką
Rygos arkivyskupas: jei ES bus vieninga, bus išsaugota taika
Mianmaras eina pratęstu Kryžiaus keliu
Viešpats prašo jį atrasti ir priimti kasdienybės tikrovėje
„Orumo suvienyti“. 69-oji Pasaulinė sergančiųjų raupsų liga diena
Popiežius: padėkime žmonėms atpažinti melą apie vakcinas
Paskelbtas Šventojo Sosto 2022 m. biudžetas
Asyžius. Malda už taiką Kazachstane
Popiežius susitiko su Holokaustą išgyvenusia rašytoja
Malda už taiką Ukrainoje: keletas atgarsių
Sinodalumas, pastoracinis palydėjimas ir išklausymo kultūra bažnytiniame tribunole
A. Tornielli. Miuncheno ataskaita ir Ratzingerio kova su seksualiniu išnaudojimu
„Pranciškaus kaimas“ – žmogiškos bendrystės, ekologijos patirtis
Popiežiaus katechezė. Juozapo sapnai
Europos Sąjungos šalių vyskupai meldžiasi už taiką Ukrainoje
Apie ką kalba naujoji katecheto tarnystė?
Popiežius priminė Holokausto aukų atminimo dieną
Popiežiaus malda už taiką Ukrainoje
Popiežius: „Suteik, Viešpatie, drąsos eiti kitu keliu“
Čadas. Pasitarimas Romoje dėl taikos proceso
Malda Romoje už katastrofos izoliuotą Tongą
Nuncijus Ukrainoje: meldžiamės su popiežiumi ir geros valios žmonėmis
Paskelbta žinia 56 Pasaulinei socialinės komunikacijos diena
Ukrainos ir Lenkijos ganytojai: karo barbarybė nieko neišsprendžia
Popiežius: liudyti artumą atskirtyje gyvenančiam jaunimui
Ukrainos krizė: Pranciškus paskelbė maldos už taiką dieną – sausio 26 d.
„Viešpaties angelas“. Kad mūsų skelbimas nenuskurdintų Dievo žodžio
Popiežiaus padrąsinimas kenčiantiems La Palmos gyventojams
Dievo Žodžio sekmadienį popiežius suteikė lektoriaus ir katecheto tarnystes
Popiežius: nesitenkinkime drungnu ir lėkštu tikėjimu
Europos vyskupų kreipimasis dėl padėties Ukrainoje
Europos himno jubiliejus – padrąsinimas Ukrainai
Apklausa apie ekumeninį dialogą pandemijos sąlygomis
Šv. Ireniejus – Bažnyčios mokytojas
Popiežiaus audiencija Italijos statybininkams
Nebus bendrų Romos kurijos gavėnios rekolekcijų
Miunchene paskelbta ataskaita apie nepilnamečių lytinį išnaudojimą
Popiežius pirmąkart suteiks moterims lektorės ir akolitės tarnystes
Rengiamasi šv. Ireniejų paskelbti Bažnyčios mokytoju
Popiežius: Dievo negąsdina nuodėmės; jį gąsdina širdžių uždarumas
Popiežius prašo melstis už kenčiančius Tongos žmones
COMECE pasveikino Europos Parlamento pirmininkę
Vysk. B. Farrell: krikščionių vienybė - brolybės pagrindas
Popiežiaus parama Filipinams ir migrantams, įstrigusiems tarp Lenkijos ir Baltarusijos
Kvietimas įgyvendinti ekumeninį matmenį sinodiniame procese
Maldos už gyvybę novena JAV
Dvyniai pranciškonai pirmą kartą arabiškai įgiedojo šv. Pranciškų
Ekumeninė savaitė Romoje
Kun. Tomaš Halik. Ateities krikščionybės forma bus kitokia
Estų pastorė A. Burghardt: tarnauti tuo, ką gavome
Popiežius priėmė suomių ekumeninę delegaciją
Šventosios Žemės kustodijos žurnalui – 100 metų
Popiežiaus audiencija Bosnijos ir Hercegovinos vadovui
Armėnų patriarchas: atsiskyrėme vienas nuo kito, o visi kartu – nuo Išganytojo
Popiežius sekmadienio vidudienį: atsiminkime Dievo ženklus mūsų gyvenime
Popiežius prašo melstis už krikščionių vienybę
Popiežius teatinams: reformą reikia pradėti nuo savęs
Verslas pasaulyje po pandemijos privalo tapti gėrio jėga
Popiežius priėmė Kaukazo musulmonų vadovą
2025 šventųjų metų tema – „Vilties piligrimai“
Popiežius: „Pasigendu laisvės išeiti į gatvę“
Vatikano diplomatas: ESBO yra svarbi taikos architektūros dalis
Austrija. Kuriama nauja šv. Martyno tradicija
Past. O. Pedroso Mateus. Malda už krikščionių vienybę kyla iš prieštaravimo
Arkivysk. S. Ševčukas: susitikti ir kalbėtis visada geriau, negu kariauti
Popiežius: šv. Juozapas – tėvas, kuris nekliudo
Artėja Krikščionių vienybės savaitė
Pranciškus: esam pašaukti būti veikliais apaštalais šiandien
Popiežius aukos Mišias su vyskupais iš Viduržemio jūros regiono
COVID-19. Popiežiaus padėka Bažnyčiai Korėjoje
Popiežius Pranciškus ir muzika
Trečiadienio katechezė. Šv. Juozapas Darbininkas
Artėjant PJD 2023 Lisabonoje
Sinodas: Romos vyskupijai suteiktas misionieriškas siuntimas
Krokuvos teologijos fakultetui – 625 metai. Popiežiaus sveikinimas
Popiežiaus užuojauta dėl Europos Parlamento pirmininko mirties
Pakistane inauguruota nauja bažnyčia kalėjime
Žvilgsnis į kardinolų kolegiją
Popiežius diplomatams: reikia įveikti nepasitikėjimo krizę
Kazachstano vyskupo padėka popiežiui Pranciškui
Malda mums atveria dangų
Popiežiaus malda už Kazachstaną
Tėvų pareiga – ugdyti vaikų krikščionišką tapatybę
Popiežius susitiko su piligrimus Vatikane priimančios draugijos nariais
Popiežius: visi esame Viešpaties pranašai, liudytojai, misionieriai
Krikščionys verslininkai, kaip ganytojai, turi pažinti savo avis
Katalikiška humanitarinė agentūra: kai kurios krizės 2022 m. pagilės
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt