Sviatoslavo Velykų žinia: agresorius neįstengs nugalėti Ukrainos
Baltramiejaus Velykų žinia: „Prisikėlimas niekad nebuvo toks svarbus“
Arkivyskupo Rolando Makricko konsekravimo iškilmė
Popiežius italų aviakompanijai: jei Dievas duos, ir toliau skraidysime kartu
Popiežiaus pokalbis su jaunimu. Atsakymai į nepatogius klausimus
Popiežius priėmė katalikų draugiją iš Toledo
Popiežius oblatams: kaip Jėzus, būkite kiekvieno žmogaus brolia
Nikaragva: iš šalies siunčiami vienuoliai, konfiskuotas trapisčių vienuolynas
Vatikanas įsteigė Observatoriją Marijos apsireiškimams tirti
Popiežius vienuolėms: ką Viešpats mums sako šiandien, ne vakar?
Popiežius paragino ligoninėse liudyti Dievo artumą ligoniams
Šventojo Sosto diplomatas apie „Pacem in Terris“ aktualumą šiandien
2023 m. Pasaulinės senelių ir senolių dienos tema
Trečiadienio katechezė: uolumas yra tarsi skelbimo apavas
Vysk. O. Jazloveckis. Prisikėlusio Jėzaus žaizdose – Ukrainos kančios
Vatikano baudžiamosios teisės ir teisingumo sistemos pakeitimai
Velykų laikotarpis Azijoje ir Okeanijoje
Pasirengimai popiežiaus vizitui Vengrijoje
Pradedamos trijų Bažnyčios Korėjoje vadovų beatifikacijos bylos
Ukraina: natūrali aplinka padeda gydyti priklausomybes
Popiežius Velykų pirmadienį: sutinkame Jėzų, kai jį liudijame
Velykų iškilmės Jeruzalėje prie tuščio kapo
Sankt Peterburge policija neleido uždegti Velykų ugnies
Prieš 60 metų buvo paskelbta enciklika „Pacem in terris“
Velykų „Urbi et orbi“
Velyknakčio homilija. Prisimink tą akimirką, kuri viską pakeitė
Kryžiaus kelias 2023. Taikos balsai kariaujančiame pasaulyje
„Skelbiame mirtį ir išpažįstame prisikėlimą“, kad būtume apsaugoti nuo nihilizmo
Ukraina antrą kartą Velykas švęs karo sąlygomis
Karolio Didžiojo premija Ukrainos prezidentui ir tautai
Popiežius: tikra taika negali remtis baime
Balandžio 7-oji prieš 10 metų: Pranciškaus ingresas į Romos katedrą
Paskutinės vakarienės Mišios nepilnamečių kalėjime
Didysis ketvirtadienis Romoje. Krizmos Mišios su popiežiumi
Jeruzalė – visų tautų maldos namai
„Našlės skatikas“: Bangladešo vargšų gavėnios aukos labdarai
Popiežiaus katechezė: kur mes matome pabaigą, Dievas kuria naują pradžią
Pareiškimas dėl vyskupo perkėlimo Kinijoje
Vatikano diplomatas JTO: eutanazija yra atskirties forma
Didžiąją savaitę atsimename karo nusikaltimų aukas
Vengrijos ambasadorius: mūsų šalis nebijo parodyti tikėjimo viešoje erdvėje
Ikonų paroda Vatikane apie Kristų, Ukrainą, mirtį ir pergalę
Didžioji savaitė Jeruzalėje – ten, kur vyko liturgijoje minimi įvykiai
Popiežiškajai akademijai pradėjo vadovauti dominikonė iš Anglijos
Burkina Fase per klaidą žuvo Afrikos misionierių narys
Nuncijus Ukrainoje: pernai popiežius rengėsi keliauti į Mariupolį
Lietuvą ir Ukrainą jungiančio šv. Juozapato metų renginys Lvive
Popiežius: kartų ryšys užtikrina socialinį saugumą
Popiežius priėmė Bosnijos ir Hercegovinos premjerę
Popiežiaus potvarkis dėl iš vienuolijų pašalintų asmenų apeliacijų
Verbų sekmadienis Jeruzalėje
Rusijos katalikai paminėjo kankinio mirties 100-ąsias metines
Popiežius sekmadienio vidudienį: geros kelionės Velykų link!
Verbų sekmadienio Mišios. Matykime Kristų kiekviename apleistame žmoguje
Popiežius Pranciškus paliko ligoninę
Šventasis Sostas ir Vietnamas. Vis arčiau diplomatinių santykių užmezgimo
Paskutinės vakarienės Mišias popiežius aukos nepilnamečių kalėjime
Popiežius: turime kovoti su naujomis kolonializmo formomis
Popiežius aplankė ligoninėje gydomus vaikus
Šeštadienį popiežius galės būti išleistas iš ligoninės
Gavėnios pamokslas Vatikane. Svarbiau, kas vienija, o ne, kas skiria
Popiežius dėkoja už linkėjimus ir maldas. Jo sveikata gerėja
16 konspektų apie krikščionybės žydiškumą
Ukrainos religiniai lyderiai kritikuoja partnerysčių projektą
Popiežiaus maldos intencija balandžio mėnesiui
Čiabuvių teises pamynusi „Atradimo doktrina“ nėra katalikiška
ICMC vadovas: Ukrainoje daug vilties ženklų
Baltarusijoje įkurta graikų apeigų katalikų apaštališkoji administracija
Popiežius Pranciškus ligoninėje
Humanitariniai koridoriai – saugus būdas gelbėti žmonių gyvybes
Migrantai: Albanijos vyskupas, būdamas 16 metų, nelegalų laivu atplaukė į Italiją
H. Zollneris SJ pasitraukė iš Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos
Popiežiaus katechezė. Mūsų išganytojas yra Jėzus, o ne Jėzaus idėja
Už ekumenizmą atsakingas Romos kurijos kardinolas lankosi Slovakijoje
Kirgizijos katalikai valstybės saugumo tarnybų akiratyje
Karas ir ekumenizmas. Neturi būti valstybinių religijų
Jeruzalė prieš Velykas
Popiežiaus parama nukentėjusiems nuo žemės drebėjimo Turkijoje
Ukraina. Vyksta kova ne tik dėl gyvybių, bet ir dėl sielų
Buvęs Maskvos rabinas: Rusijoje padažnėjo antisemitizmo apraiškų
Popiežius apie dirbtinio intelekto plėtrą: algoritmas neturi pašalinti atjautos
Popiežius: atnaujinome paaukojimą Nekalčiausiajai M. Marijos Širdžiai
Ukrainoje paminėtos paaukojimo M. Marijos Širdžiai metinės
Popiežius: tieskime naujus kelius, kurių reikia Bažnyčios kelionei
Mirė kardinolas K.-J. Rauberis
Popiežius: Jėzus prikelia gyvenimui, kad būtume laisvi
Pirmoji Pranciškaus katechezė: Jėzus turi ne namus, o mus
Persekiojamas kas septintas krikščionis pasaulyje
Ukraina: grįžta Taikos karavanas į Odesą, Mykolajivą, Chersoną
Popiežius: tikinčiųjų bendrystė yra galingiausias būdas skelbti Evangeliją
Atnaujintos seksualinio išnaudojimo atvejų tyrimo normos
Atsiteisimo procesija Jeruzalėje: visiems reikia atleidimo
Liturgija – ne Dievo didybės baimė, bet nuostaba dėl jo nusižeminimo
Katalikų sveikinimai musulmonams, pradėjusiems ramadaną
Kovo 24 d. Italijoje – misionierių kankinių diena
Popiežius priėmė Lenkijoje žuvusių angliakasių šeimas
Popiežius: namai sergančių vaikų tėvams yra tarsi angelų šypsena
JT konferencija kreipia dėmesį į globalią vandens krizę
Popiežius: svajokime apie Europą, tarnaujančią taikai
Popiežius: teisė į vandenį – teisė į gyvybę, ateitį ir viltį
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 »»
 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt