Velyknakčio Mišios Vatikane: budėti, išeiti, įžengti
Kryžiaus kelias prie Koliziejaus
Didysis penktadienis. Kristaus agonija tęsiasi iki pasaulio pabaigos
Paskutinės vakarienės Mišios kalėjime
Pranciškus Krizmos Mišiose: geras nuovargis ir blogas nuovargis
Krikščionių žudynės Kenijoje. Kunigo suėmimas Sirijoje
Prieš 10 metų mirė Jonas Paulius II
Pranciškaus katechezė: Vardan gerų Velykų būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus
Libane įsteigta nuolatinė krikščionių ir musulmonų konferencija
Paskutinė vakarienė
Kardinolas Filoni tęsia kelionę Irake
Krokuva ruošiasi Pasaulio jaunimo dienoms
Šv. Teresės jubiliejus Aviloje
Nuosaikiųjų musulmonų atsakas religiniam ekstremizmui
Pranciškaus kvietimas Bažnyčios jaunimui: skleiskite Tėvo jautrumą
Popiežius Pranciškus: Dievo ir mūsų stilius – nuolankumas
Popiežiui Pranciškui rūpi Irako ir Nigerijos šeimos
Popiežiaus laiškas karmelitams: Su šv. Terese Aviliete žvelgti į pasaulį Kristaus akimis
R. Cantalamessa: Rytų ir Vakarų mokymas apie išganymą
Pranciškus: Džiaugsmas ne šaltoje doktrinoje, o tikėjime ir viltyje sutikti Jėzų.
Pranciškus visų paprašė specialios maldos už Sinodą šeimai
Tragedija Prancūzijoje: popiežiaus, prancūzų, vokiečių ir ispanų vyskupų užuojauta
Popiežius Pranciškus: mažiau verkšlenimo
Arkivyskupas Auza. Ne visos vaisingumo technologijos atitinka žmogaus orumą
Kovo 24 d. minima Misionierių kankinių diena
Pranciškaus ryto Mišios: teisingumas nėra atskirtas nuo gailestingumo
Popiežius padovanojo kišeninę Evangeliją sekmadienio Vidudienio Maldos dalyviams
Popiežius: Neapoliečiai, neleiskite, kad iš jūsų pavogtų viltį
Bus kanonizuoti šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresėlės tėvai
Pranciškus Neapolyje. Malda prie Pompėjos Mergelės ir apsilankymas periferijoje
Pranciškus susitikime su jaunimu: pjaunama tai, kas sėjama
T. Cantalamessa Gavėnios pamokslas: Filioque
Pranciškus: per ligonius priartėjame prie kenčiančio Kristaus
Popiežius Pranciškus: Mirties bausmė – žiauri ir nežmoniška
Popiežius Pranciškus pasveikino savo pirmtaką
Popiežius Pranciškus rugsėjo 25 dieną kalbės JTO generalinėje asamblėjoje
Teroro aktas Tunise. Popiežiaus telegrama
Šventojo Sosto diplomatas: moterys nepakankamai įvertinamos
Popiežius: Būkime gailestingi, neužtrenkime Bažnyčios durų
Po atakų prieš krikščionių bažnyčias Pakistane – pyktis ir susirėmimai
Indija: protestai ir reikalavimai po senos vienuolės išprievartavimo
Pranciškus: Tikėti - tai leisti, kad Dievas mane atnaujintų
Popiežius meldėsi už nužudytus Pakistano krikščionis
Popiežius priėmė Taizé bendruomenės priorą
Kard. Parolin vizitas Baltarusijoje: „Dievas palaiko Abelio pusę“
Popiežius Pranciškus skelbia Šventuosius Gailestingumo metus
Pranciškus: nebuvau stiprių kandidatų į popiežius sąraše
Apie neeilinį jubiliejų – Šventuosius Gailestingumo metus
Popiežius susitiko su italais mokytojais
Popiežius: remdamiesi Kristumi eikite link pasaulio periferijų
Kas svarbiausia antraisiais Pranciškaus pontifikato metais?
T. R. Cantalamessa OFM cap. Trejybės slėpinys Rytuose ir Vakaruose
Pranciškus: kad tau būtų atleista, pats atleisk
Popiežius palaimino šv. Jėzaus Teresės Avilietės lazdą
Pranciškus: senelių žodžiuose jauniems yra kažkas ypatingo ir jie tai žino
Popiežius Pranciškus: Dievo stilius – tyla ir nuolankumas
Popiežius priėmė Belgijos karalių ir karalienę
Vatikane dirba vis daugiau moterų
Popiežius susitiko su Comunione e Liberazione judėjimo nariais
Popiežius: Neokatechumenų judėjimas - Apvaizdos dovana
Sąžinės prieštaravimas: vardan žmonijos gėrio
Popiežius pasveikino visas moteris
Popiežius Pranciškus: Apleisti senus tėvus – mirtina nuodėmė
Gavėnios laikotarpiu – pakaltinkime save ir gėdykimės. Būkime gailestingi
Pranciškus: Atsiverskime nuoširdžiai, be veidmainystės
Šventasis Tėvas priėmė UNESCO delegaciją ir kurdų lyderį
Popiežius priėmė Šiaurės Afrikos regiono vyskupus
Popiežius Pranciškus: Jėzaus kelias visuomet mus veda į laimę
Gavėnios laikotarpiu – pakaltinkime save ir gėdykimės. Būkime gailestingi.
Tėvo Cantalamessa meditacija – apie Evangelijos džiaugsmą
Pažvelgus iš arčiau į šv. Grigalių Narekietį, būsimą Bažnyčios Mokytoją
Naujos normos susituokusiems rytų apeigų katalikų kunigams
Baigėsi popiežiaus Gavėnios rekolekcijos
Popiežius: Eime kartu su Kristumi per Gavėnios dykumą
Ispanijos vyskupai pasirengė šv. Teresės Avilietės jubiliejui
Mirė Ukrainos autokefalinės ortodoksų Bažnyčios metropolitas
„Žinia kunigams apie sielovadą karo sąlygomis“
Kardinolas Koch analizuoja šeimos krizę
Popiežius meldžiasi už Sirijos krikščionis
Grigalius Narekietis bus paskelbtas Visuotinės Bažnyčios Mokytoju
Arkivyskupas Ševčiukas: ukrainiečiai nėra prieš rusų tautą
Popiežius: niekada nesinaudok Dievu, kad pridengtum neteisybę
Prasidėjo popiežiaus Gavėnios rekolekcijos
Popiežius priėmė Vokietijos kanclerę
Korano interpretavimo revoliucija prieš ekstremizmą
Nužudytieji koptai skelbiami šventaisiais
Paryžiaus basųjų karmelitų Gavėnia su šv. Terese: nebijoti, bet trokšti!
Popiežius Pranciškus: Negana išorinių religingumo ženklų
Popiežius priėmė Ukrainos vyskupus: būkite gynėjais
Lietuva Bažnyčios nepaprastųjų reikalų kongregacijos archyvo dokumentuose (1919-1938)
Popiežius susitiko su Romos vyskupijos kunigais
Popiežius: Kasdien turime rinktis tarp Dievo ir „kitų dievų“
Pelenų trečiadienio Mišios: Neverkia tik veidmainiai
Popiežius: „Jei suyra brolybė, kyla konfliktai, neapykanta“
Popiežius Pranciškus meldėsi už Libijoje nužudytus koptus krikščionis
Popiežius jaunimui: Turėkite drąsos eiti prieš srovę!
Romos Kurijos reforma aptarta konsistorijoje
Pranciškus: Kankinių kraujas liudija Kristų
Pranciškus: Dievas nugali blogį gailestingumu
Popiežius kardinolams: Tarnaukite Jėzui kiekviename atstumtame žmoguje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt