Irakas. Nauji „Islamo valstybės“ puolimai ir naujas krikščionių bėgimas
Vokietijoje padaugėjo išstojančiųjų iš Bažnyčios. Tai raginiams pabusti, sako kard. Marxas
Popiežiaus bendroji audiencija. Naujoji sandora ir nauja tauta (+video)
Pauliaus VI, Susirinkimo popiežiaus mirties metinės
Šv. Petro aikštėje laukiama per 50 000 ministrantų iš Vokietijos
Popiežiai ir I Pasaulinio karo pradžia
Caritas ragina reaguoti į ebolos epidemiją, tarp aukų – gydytojai krikščionys
Popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį: Trys žinios – atjauta, dalijimasis, Eucharistija (+video)
Popiežiaus kelionės į Šri Lanką logotipe – senovinis persų krikščionių kryžius
Porciunkulės atlaiduose meldžiamasi už taiką Šventojoje Žemėje
Vasarą Taizé lanko tūkstančiai jaunų žmonių
Ignaco Lojolos šventės proga Pranciškus aplankė Jėzuitų generalinės kurijos namus. "Neramiojo" šv. Petro Faberio šventė
Šventojo Tėvo kelionės į Albaniją programa
JAV ataskaita apie religijos laisvę pasaulyje
Šventasis Sostas ir karai Artimuosiuose Rytuose. Arkiv. Mamberti interviu Vatikano radijui
Bažnyčios Prancūzijoje delegacija Irake: padėti krikščionims išlikti savo šalyje
Katalikų parapijos klebonas apie padėtį Gazoje
Trečiadienį paminėta pirmoji JTO diena prieš prekybą žmonėmis
Krikščionybės grožis – vienybė įvairovėje. Popiežiaus kalba sekmininkų bažnyčioje Kazertoje (+video)
Popiežius Pranciškus Kazertos kunigams: Jei kunigas apkartęs, vadinasi, jo dvasingumui kažko trūksta
Metai nuo jėzuito t. Paolo Dall‘Oglio pagrobimo Sirijoje
Mirė kardinolas Francesco Marchisano
Popiežius vėl paragino melstis už Artimuosius Rytus, Iraką ir Ukrainą (+video)
Popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį: Teateinie Dievo meilės, teisingumo ir taikos karalystė
Popiežius Pranciškus Kazertoje: Drąsiai sakykite „ne“ blogiui, smurtui, visoms korupcijos ir nelegalumo formoms (+video)
Šv. Onos liturginis minėjimas. Vatikano parapijos šventė
Jeruzalės lotynų patriarchas prašo padėti Šventosios Žemės krikščionims
Sudane krikščionims nepalankus sprendimas
Popiežius priėmė nuo mirties išgelbėtą sudanietę krikščionę
Dievo tarnas Jonas Paulius I – šventumo kelyje
Patriarchas Sabbah: Gazoje vyksta bergždžios žudynės
Popiežius Pranciškus užjaučia Irake prievarta iš namų varomus krikščionis
Popiežiaus namų pamokslininkui 80 metų
Popiežius Pranciškus: Melskimės už Irako krikščionis, už taiką Šventojoje Žemėje ir Ukrainoje (+video)
Popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį: Sekime Dievo kantrybe (+video)
Popiežius žinia pasikėsinimo prieš Argentinos žydų bendruomenę dvidešimtųjų metinių proga
Šventasis Tėvas meldžiasi už žuvusius lėktuvo keleivius
Popiežius kalbėjosi su Izraelio ir Palestinos prezidentais; parašė laišką Gazos klebonui
Mosulo krikščionių tragedija. Vyskupų reakcijos
Vatikano radijas apie a.a. mons. Alfonsą Svarinską
Jungtinės Karalystės religiniai lyderiai pasisakė prieš eutanazijos įteisinimą
Ukrainoje vėl pagrobtas katalikų kunigas; kitas buvęs pagrobtas kunigas laisvas
Popiežius Pranciškus: Būtina keisti laikyseną migrantų atžvilgiu
Sekmadienio vidudienio malda. Kokia dirva esame? (+ video)
Popiežiaus paprašė toliau karštai melstis už Šventosios Žemės taiką (+video)
Popiežius Pranciškus: kurti į žmogaus labui atgręžtą ekonomiką
Anglijos Bažnyčia balsavo už moteris vyskupes
Apie krikščionis Vidurio Rytuose ir musulmonus Europoje
Ukrainos Bažnyčių ir religinių organizacijų taryba dar kartą vieningai pasisakė prieš šalies skaldymą
Popiežius susitiko su garsiu italų žurnalistu. Dialogas su netikinčiais stimuliuoja
Popiežius ligoniams: priimkime savo trapumą, stiprybės semkimės iš Dievo (+video)
Sekmadienio vidudienio malda. Kokia dirva esame? (+ video)
Popiežiškosios migrantų ir keliaujančiųjų sielovados tarybos žinia Pasaulinei Turizmo dienai „Turizmas ir bendruomenių plėtra“
Egzorcizmai ir išlaisvinimas. Kun. Amorth patarimai
Kardinolas Pell apie Šventojo Sosto ekonomines reformas – „norime būti nuobodžiai pavyzdingi“
Taizé ruošiasi sukakčių paminėjimui 2015-aisiais
Popiežius susitiko su Neokatechumenų kelio įkūrėju. Neokatechumenai, siekiantys atnaujinti Bažnyčią ir grąžinti jai pirminę dvasią
Išleistas naujas Ekonomikos reikalų sekretoriato biuletenis
Paskelbti septyni Šventųjų skelbimo kongregacijos dekretai
Paskelbtos naujos ekonominės ir administracinės reformos Vatikane
Tarp tradicijos ir naujovių: arkivysk. Celli pristatė popiežiui komunikacijos strategijos naujieną
Paskirtas popiežiškasis asistentas Kristaus legionieriams – jėzuitas G. Ghirlanda SJ
Šventojo Tėvo Pranciškaus audiencijos
Pranciškus: vaikai buvo paaukoti geidulio stabui; nuolankiai prašau atleidimo
T. Lombardi apie Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos susitikimą
Sekmadienio vidudienio malda. „Kiek blogio suteikia žmonių abejingumas stokojantiems!“(+video)
Popiežius Molizėje. Susitikimas su kaliniais; Celestino metų paskelbimas
Popiežius Molizėje. Susitikimas su jaunimu: „Nesitenkinkite mažais tikslais!“
Popiežius Molizėje. Homilija – per tarnavimą išsilaisviname ir patiriame džiaugsmą (+ video)
Popiežius Molizėje: „Didesnė problema ne alkis, o orumas“(+video)
Šventojo Tėvo Pranciškaus ir Kardinolų Tarybos veikla
Paskirta Popiežiškojo „Antonianum“ universiteto rektorė
Popiežiaus laiškas Olandijos jaunimui: metu jums iššūkį!
Minos prieš asmenį, „niekšiškas ginklas“
Tęsiasi Kardinolų Patarėjų Tarybos posėdžiai
Patriarcho Baltramiejaus padėka popiežiui Pranciškui
Romos vyskupas: Be Marijos esame našlaičiai
Paskirti Popiežiškosios kultūros tarybos konsultantai
Vatikane posėdžiauja Kardinolų Taryba
Tarptautinė teologijos komisija paskelbė dokumentą apie „Tikėjimo jausmą“
Aštuntasis „sakramentas“ Skandinavijoje – bendruomeninė kava
Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmė Romoje: Popiežiaus Pranciškaus homilija „Sek paskui mane“(+video)
Popiežius užtarė Irako gyventojus naujo pavojaus akivaizdoje: „Smurtas atneša daugiau smurto; dialogas yra vienintelis kelias į taiką.“ (+video)
Pranciškus Konstantinopolio patriarcho delegacijai: Ekumenizmo kelyje drąsiai ir su pasitikėjimu atsiverti Šventosios Dvasios veikimui (+video)
Pristatytas Vyskupų Sinodo šeimai darbinis dokumentas „Instrumentum Laboris“
Popiežius Pranciškus: Priartėkime prie Jėzaus, sekime Juo, žavėkimės tuo, ką Jėzus mums sako. (+video)
Popiežius Pranciškus: Taikos medžio augimas tikrojo Sodininko, Dievo, rankose (+video)
Pranciškus. Jei „krikščionis“ yra mūsų vardas, tai pavardė – „aš priklausau Bažnyčiai“ (+ video)
Vidudienio malda. Kristaus Kūnas; kreipimasis prieš kankinimus (+ video)
Pranciškus: Jono Krikštytojo pašaukimas ir širdies tamsa (+video)
Popiežius Pranciškus: „Kas teisia kitus yra veidmainis, besitaikantis į Dievo vietą“(+video)
Popiežiaus Pranciškaus homilija. Tikrieji lobiai (+video)
Romos vyskupo Pranciškaus pastoracinis vizitas Cassano vyskupijoje (Pietų Italija)
Popiežius aukojo Devintinių Mišias. Kokia duona mes maitinamės? (+video)
Popiežius Pranciškus: „Narkotikai tai blogis, o blogiui negalima nusileisti, nei leistis į kompromisus“ (+video)
Popiežius: Persekiojimai dėl tikėjimo nepriimtini (+video)
Popiežius priėmė Maltos Ordino Didįjį Magistrą
Devintinių iškilmei 750 metų. Jubiliejiniai renginiai Boslenoje ir Orviete.
Kardinolas Alencherry: priešnuodis fundamentalizmui Indijoje yra pasaulietinė santvarka
Pranciškus Korėjos vyskupui: širdyje pajutau, kad turiu atvykti
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 »»
 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt