Pristatytas popiežiaus Pranciškaus apaštališkasis paraginimas „Evangelii gaudium“
Popiežius Pranciškus: prašykime Viešpaties drąsos malonės (+video)
Tikėjimo metų užbaigimo Mišios. Kristus – kūrinijos, Dievo tautos ir istorijos centras (+video)
Romoje paminėtos šv. Juozapato Kuncevičiaus, kankinio už Bažnyčios vienybę, relikvijų perkėlimo 50-osios metinės
Sekmadienį Šv. Petro aikštėje išstatytos pagerbimui šv. Petro relikvijos
Šv. Petro bazilikoje katechumenatą pradėjo 500 asmenų. Pranciškaus homilija: klausytis, susitikti, eiti su Mokytoju
Anglikonų Bažnyčia Anglijoje balsavo už moterų vyskupystę
COMECE pareiškimas dėl Europos Sąjungos mokslo programos ir embrioninių žmogaus ląstelių tyrimų
Popiežius Pranciškus: Atraskime adoracijos prasmę
Popiežius aplankė seserų kamaldulių vienuolyną
Popiežiškosios keliautojų ir migrantų sielovados tarybos laiškas lapkričio 21 d. minimos tarptautinės žvejų dienos proga
Visuotinė vaiko diena; Strasbūre įteikta Sacharovo premija
Kardinolas O’Malley apie Romos kurijos reformą, apie Bažnyčios JAV aktualijas
Popiežius Pranciškus: Mes niekada nesutiksime galvoti apie Artimųjų Rytų ateitį be krikščionių (+video)
Popiežius Pranciškus: Einu išpažinties kas penkiolika dienų (+video)
Popiežius Pranciškus: rūpinkimės mūsų senoliais (+video)
Rytų Bažnyčių kongregacijos asamblėjoje – dėmesys Artimųjų Rytų krikščionių ateičiai
Vatikane vyks tarptautinė konferencija apie neurodegeneracinėmis ligomis sergančių žmonių globą
Tikėjimo metų pabaiga: 7000 Šventosios Žemės tikinčiųjų Nazarete atnaujino tikėjimą
Pristatyti baigiamieji Tikėjimo metų renginiai
Popiežius Pranciškus: „ne“ pasaulio dvasiai, „taip“ Dievui
Sekmadienio vidudienį Popiežius ragino melstis už persekiojamus krikščionis (+video)
Šv. Petro aikštėje išdalintas „Misericordinas“, „dvasiniai vaistai“
Popiežius konsekravo vyskupu Vatikano gubernatūros sekretorių (+video)
Vyskupų piligriminis susitikimas Gvadalupėje. Popiežiaus žinia: „Tikėjimo lobis nėra asmeninė dovana“
Kardinolas Peter Erdo. Santuoka nėra lengva; visada egzistavo skirtumas tarp santuokos sampratos ir praktikos
Šv. Petro ir šv. Pauliaus bazilikų pašventinimo metinės
Popiežius Pranciškus paskatino daugybę žmonių pasitikėti Atgailos sakramentu
2014 m. bus minima Jėzuitų atkūrimo 200 metų sukaktis
Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisijos rudens sesija. Ką Bažnyčios gali sakyti ir daryti pokriziniu laikotarpiu?
Popiežius Pranciškus: gyvenkime su Išmintimi (+video)
Arkivyskupas Joseph Kurtz – naujas JAV Vyskupų konferencijos pirmininkas
William Levada. Tikro popiežiaus ženklas – nebijojimas būti savimi
Kroatijoje inicijuojamas referendumas dėl konstitucinės pataisos apie santuoką, kaip vyro ir moters sąjungą
Pranciškaus katechezė apie Krikštą: atgaivinimas ir šviesa (+ video)
Popiežius Pranciškus: melskimės už gyvybę Sirijoje ir Filipinuose (+ video)
Popiežius priėmė metropolitą Hilarioną
Popiežius Pranciškus: Mūsų kelionė yra Dievo rankose (+video)
Religijų dialogas Bažnyčios mokyme
Arkivyskupas Welby: Jokia auka nėra per didelė paklusti Kristaus vienybės kvietimui
Dievas atleidžia tiems kas gailisi, ne tiems, kurie apsimeta krikščionimis (+video)
Kardinolo A. Scola vizitas Maskvoje: „Atgauta laisvė tikėti jus įpareigoja liudyti“
Popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį: Esame piligrimai iš mirties į amžiną gyvenimą
Po vidudienio maldos: Malda už Filipinus ir Šoa atminimas
Popiežius priėmė ligonius globojančią savanorių organizaciją (+video)
Popiežius Pranciškus: Dievas džiaugiasi kiekvienu išgelbėtu nusidėjėliu (+video)
Būsimųjų Pasaulio jaunimo dienų temos
Ar Jonas Paulius II gali būti paskelbtas Bažnyčios mokytoju? George‘o Weigelio paskaita Krokuvoje
Honkongo kardinolui įteikta Kanados žmogaus teisių premija
Katalikų Bažnyčia Airijoje dalyvaus debatuose dėl tos pačios lyties santuokų
Bendroji audiencija. Mus vienija sakramentų, charizmų ir meilės bendrystė
Popiežius paprašė melstis už sergančią mergaitę (+video)
Popiežius pasveikino Popiežiškosios mokslų akademijos seminaro dalyvius
Popiežius pasveikino Vengrijos čigonus
Arkivyskupas Zenari minosvaidžiui pataikius į apaštalinę nunciatūrą: pastaraisiais mėnesiais nerimas tik didėja
Popiežius Pranciškus: Bažnyčia – tai puota, į kurią visi esame pakviesti (+video)
Chaldėjų patriarchas: Vakarai nesupranta Artimųjų Rytų krikščionių sunkumų
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį. „Su džiaugsmu priimkime Jėzų į savo gyvenimus“ (+video)
Romoje paminėtos kardinolo A. J. Bačkio vyskupystės 25-osios metinės
Popiežiaus homilija Mišiose už mirusius vyskupus ir kardinolus: visos jų dienos yra Dievo rankose
„Tikėjimas persekiojimo metu. Laiškas iš Irako Vakarų krikščionims“
Popiežius aukojo Mišias Romos Campo Verano kapinėse (+video)
Šeštadienį popiežius susitiko su seminaro apie prekybą žmonėmis dalyviais
Popiežius Pranciškus: "Mes dabar esame Dievo vaikai, bet dar nepasirodė, kas būsime" (+video)
Popiežius Pranciškus aukojo Mišias prie palaimintojo Jono Pauliaus II kapo (+video)
Maisto trūkumas – ne vien techninė problema, tai žmogiškumo problema
Kuveite atidaryta nauja Apaštališkoji nunciatūra
„Visi turime abejonių tikėjimo kelyje“. Popiežiaus katechezė apie Šventųjų bendravimą (+video)
Popiežius aukos Visų Šventųjų Mišias
Europos jėzuitų provincijų vyresniųjų pareiškimai dėl situacijos Sirijoje ir pabėgėlių bei migrantų
Šaukiama Ekumeninės Bažnyčių tarybos asamblėja
Egipte žadama pašalinti kliūtis bažnyčių statybai
Popiežius Pranciškus apie krikščioniškąją viltį (+video)
Popiežius priėmė Japonijos ambasadorių, Pasaulio banko prezidentą ir Nobelio Taikos premijos laureatę Aung San Suu Kyi
Popiežiškoji tarpreliginio dialogo taryba sveikina hinduistus Divali šventės proga
Popiežius priėmė Vatikano televizijos centro darbuotojus (+video)
Popiežius Pranciškus: Jėzus už mus meldžiasi (+video)
Popiežius Pranciškus: Brangios šeimos, melskitės, saugokite tikėjimą, džiaukitės! (+video)
Popiežiaus susitikime su šeimomis šeštadienio vakarą ir Mišiose sekmadienio rytą dalyvavo ir piligrimai iš Lietuvos
Šeima, gyvenk tikėjimo džiaugsmu! Popiežiaus susitikimas su šeimomis (+video)
Pranciškus įteikė "Ratzingerio premijas" dviems teologams (+video)
Arkivyskupas Chullikatt JTO kalbėjo apie situaciją Artimuosiuose Rytuose ir apie nusiginklavimą
Arkivyskupas Paglia: be moterų dalyvavimo neįmanoma nauja šeimos kultūra
Popiežius Pranciškus: be baimės eikime išpažinties
Vargdienių seserys mini 95 metų steigimo sukaktį: Tik Dievas yra mūsų gyvenimo ir tikėjimo centre, ir tik jo norime ieškoti
Popiežius konsekravo du vyskupus
Popiežius priėmė Simono Wiesenthalio centro delegaciją (+video)
Popiežius Pranciškus: rimtai žiūrėkime į Kristų
Popiežiškosios šeimos tarybos plenarinė asamblėja Romoje
Šventojo Sosto diplomatas. Vaiko teisės neatsiejamos nuo šeimos gynimo
Popiežius Pranciškus: Nėra kalėjimo kameros, kurioje nebūtų Kristaus (+video)
Popiežiaus Pranciškaus trečiadienio katechezė. „Tikėjimu, meile ir tobula vienybe su Kristumi Dievo Gimdytoja yra Bažnyčios provaizdis“
Popiežiškosios Cor Unum tarybos komunikatas apie pagalbą Sirijos krizės metu
Centrinės Afrikos respublikoje vaikams kariams dar sunkiau sugrįžti namo
COMECE: abortas nėra Europos Sąjungos kompetencijoje
Prieš 35 metus pirmoji Jono Pauliaus II žinia Lietuvai
Popiežius priėmė Pasaulinės liuteronų federacijos atstovus (+video)
Popiežius Pranciškus: Godumas susargdina žmogaus širdį
Misijų sekmadienis: drąsiai skelbti Evangeliją visose gyvenimo sferose
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį. „Visada melstis ir nepaliauti“ (+video)
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 »»
 
 
   

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt