Popiežius Pranciškus: Negalima eksperimentuoti su vaikais
Raniero Cantalamessa. Grigalius Didysis ir Šventojo Rašto protingumas
Popiežiaus Pranciškaus homilija: velnias yra, nebūkime naivūs (+video)
Popiežiaus Pranciškaus homilija apie suvienodinto mąstymo pavojų (+video)
Konferencija apie prekybą žmonėmis Vatikane. Popiežiaus audiencija (+video)
Šventasis Tėvas paprašė melstis už Sirijos taiką: Gana karo! Gana naikinimo! (+video)
Vietname paleistas seniausias politinis kalinys: grandinė buvo mano Rožinis, kurio prižiūrėtojai negalėjo atimti
Pranciškaus katechezė apie Šventosios Dvasios dovanas: išmintis
Velykinių pamaldų tvarka. Paskutinės vakarienės Mišias Popiežius aukos ligoninėje.
Šventasis Tėvas paragino katalikų ganytojus pagilinti sinodiškumo išraiškas
Popiežius paragino brazilų jaunimą sekti naujojo šventojo Juozapo de Ančieta pavyzdžiu (+video)
Popiežius Tanzanijos vyskupams: būkite misionieriai, rūpinkitės vargšais ir šeimomis (+video)
Popiežiaus apsilankymas Romos Šv. Grigaliaus Didžiojo parapijoje: „Mūsų silpnumas yra geriausia vieta susitikti Viešpatį“ (+video)
Popiežiaus Pranciškaus homilija: Nėra krikščionybės be Kryžiaus (+video)
Popiežius priėmė sprendimą dėl IOR
Prancūzijos vyskupų suvažiavimas Lurde. Ką nori pasakyti Šventoji Dvasia?
Bažnyčios Ukrainoje, tarp kurių ir ortodoksų, pasisakė prieš šalies padalijimą ir separatizmą
Popiežius sekmadienio vidudienį: kelkimės iš nuodėmių kapo (+video)
Vidurio ir Rytų Europos vyskupai dalyvavo krizių valdymo kursuose. Pokalbis su vysk. L. Virbalu.
Popiežiaus pokalbis su Flandrijos jaunimu. „Jei žmogus stengiasi būti sąžiningas, jis suranda Dievą“
Pagonių kiemas Vašingtone: „Tikėjimas, kultūra ir bendrasis gėris“
Raniero Cantalamessa Ofm Cap. Leonas Didysis ir tikėjimas į Jėzų Kristų, tikrą Dievą ir tikrą žmogų
Popiežiaus Pranciškaus homilija: neįmanoma uždaryti Šventosios Dvasios į narvą (+video)
Popiežius į šventųjų sąrašą įrašė tris Amerikos palaimintuosius
Popiežiaus Pranciškaus homilija: Melskimės kaip Mozė (+video)
Popiežius Pranciškus priėmė karalienę Elžbietą
Popiežiaus bendroji audiencija. Katechezė apie santuokos sakramentą (+video)
Popiežiaus Pranciškaus homilija: „ne“ krikščionybei be entuziazmo
Popiežius susitiko su Kurijos vadovais
Kardinolas Sandri apie Joną Paulių II: Tikėjome, kad jis yra šventasis. Dabar tai mums autoritetingai patvirtina Bažnyčia.
Katalikų Bažnyčia JAV paskelbė ataskaitą apie lytinius išnaudojimus 2013 metais: septyni skundai pripažinti tikėtinais
Spaudos konferencijoje pristatyta Jono Pauliaus II ir Jono XXIII kanonizacija: visi yra kviečiami, daug informacijos socialiniuose tinkluose
Popiežiaus Pranciškaus homilija: sekti Jėzumi, nesileisti į egzistencinį turizmą (+video)
Sekmadienio vidudienio malda. Kartais esame kaip išgydytas aklasis, kartais kaip fariziejai (+ video)
Pranciškus susitiko su aklaisiais ir kurčnebyliais
Popiežius Pranciškus: Džiaukimės gavę Dievo Tėvo atleidimą ir atradę pilnutinę draugystę su Juo (+video)
Popiežius Pranciškus Šv. Petro bazilikoje pradėjo „24 valandas Viešpačiui“
III gavėnios pamokslas: Ambraziejus ir tikėjimas į Eucharistiją
Strasbūras: Sofijos soboras Trabzone neturi tapti mečete
Popiežius priėmė JAV Prezidentą (+video)
Popiežiaus Pranciškaus homilija: Laisvė su Dievu tai ne aklas taisyklių laikymasis (+video)
Paskelbta Popiežiaus kelionės į Šventąją Žemę programa
Kardinolas Sandri apie Pranciškaus kelionę į Šventąją Žemę: galbūt sulauksime malonaus siurprizo
Popiežiaus bendroji audiencija. „Dvasinis vidutiniškumas kenkia Bažnyčiai“ (+video)
Pranciškus priėmė Popiežiškosios ligonių sielovados tarybos narius: „niekas nėra vienas“ (+video)
Įsteigta Popiežiškoji nepilnamečių apsaugos komisija
Popiežiaus Pranciškaus homilija: krikščioniškas nuolankumas – sakyti tiesą (+video)
Popiežius sekmadienio vidudienį: Ir mes prašykime Jėzų gyvojo vandens (+video)
Apaštališkasis nuncijus arkiv. Pedro Lopez Quintana: Didžiąją savaitę švęsiu jau Lietuvoje
„24 valandos Viešpačiui“: iniciatyva, kviečianti švęsti Susitaikymo sakramentą
Popiežius mafijozams: Atsiverskite, nes kitaip jūsų laukia pragaras (+video)
Raniero Cantalamessa OFM Cap. Gavėnios pamokslas: Bažnyčios dvasinė vienybė yra platesnė už išorinę
Pagalba Bažnyčiai Ukrainoje
Popiežiaus Pranciškaus homilija: jei norime klausti Dievo Žodžio, reikia nuolankumo ir maldos
Popiežius Pranciškus: kas nepasitiki Dievu netenka visko (+video)
Šventojo Tėvo Pranciškaus audiencijos (+video)
Kardinolas Marx apie situaciją Ukrainoje. COMECE pareiškimas dėl Europarlamento rinkimų
Sukako Pranciškaus Petro tarnybos pradžios pirmosios metinės
Pranciškaus trečiadienio katechezė tėčiams: rūpinkitės, kad vaikai augtų išmintimi, amžiumi ir malone
Popiežius Pranciškus: Šventasis Sostas darys visa ką gali taikai Rytų Europoje užtikrinti
Pristatytas Šventojo Sosto dalyvavimas Turino knygų mugėje
Popiežiaus Pranciškaus homilija: tikras krikščionis rūpinasi kitu žmogumi (+video)
Popiežiaus Pranciškaus homilija: Gailestingumas kuria taiką (+video)
Liuksemburge – konferencija „Kokios yra šeimos teisės?“
Romoje – „Kryžiaus kelias už nukryžiuotas moteris“
Pirmadienį Popiežius susitiko su Ukrainos rytų apeigų katalikų vadovu, Rytų Timoro vyskupais ir Argentinos prezidente
„Klausykime Jėzaus, kasdien skaitykime Evangeliją!“ Ragino Popiežius sekmadienio vidudienį šv. Petro aikštėje ir po pietų lankydamasis Romos priemiesčių parapijoje
Kodėl pal. Jonas XXIII vadinamas geruoju popiežiumi?
Popiežius paskyrė būsimos Vyskupų Sinodo asamblėjos vadovus
Kun. Viktoras Bilotas. Katalikų Bažnyčia Sibire: niekas „nemaišo“, bet nelabai ir padeda
Pirmasis t. R. Cantalamessa gavėnios pamokslas Vatikane – apie naujas pasninko formas
Sirų katalikų hierarchai visiems dėkojo už pagalbą ir meldė taikos
„Broliai ir seserys, labas vakaras“. Popiežiaus Pranciškaus išrinkimo pirmosios metinės (+video)
Jau eina į pabaigą Popiežiaus ir jo bendradarbių rekolekcijos
Išrinktas naujas Lenkijos Vyskupų konferencijos pirmininkas
Per Velykas keli tūkstančiai žmonių Prancūzijoje priims krikštą
Kardinolas Reinhard Marx išrinktas naujuoju vokiečių episkopato pirmininku
Kardinolas Sean O’Malley. „Gentinė“ sielovada turi tapti individualia
„Civiltà cattolica“: septyni popiežiaus Pranciškaus pontifikato bruožai
A. Spadaro SJ apie popiežių Pranciškų: Jis nori, kad Bažnyčia būtų misionieriška
Keli pirmųjų Pranciškaus pontifikato metų skaičiai
Prasidėjo Popiežiaus ir jo bendradarbių rekolekcijos (+video)
Kovo 8 Vatikane: vienuolikos moterų balsai
Didysis ortodoksų Bažnyčios Sinodas bus sušauktas 2016 metais
F. Lombardi SJ: Pranciškaus dėka labiau suvokiame, kad esame keliaujanti Dievo tauta
Popiežius emeritas pasveikino Tanzanijoje vykstančio seminaro „Iš kur tu?“ dalyvius
Popiežius lankysis Korėjoje
Popiežius Pranciškus: nediskutuokite su velniu! (+video)
Popiežius Pranciškus paskyrė Ekonomikos tarybos narius ir vadovus
Kardinolas Kasper. Be moterų Bažnyčia yra suluošintas kūnas. Jos turi dalyvauti sprendimų priėmime
Popiežiaus žinia konferencijai apie vienuolijų ir bendruomenių turtą
Popiežius: „Tikintieji pasauliečiai yra evangelizacijos šaukliai ir žmogaus raidos puoselėtojai“
Popiežius priėmė Pasaulinės Bažnyčių tarybos delegaciją
Popiežiaus Pranciškaus homilija: Krikščionybė – tai ne taisyklių laikymasis, bet priklausymas Dievo tautai (+video)
Popiežiaus Pranciškaus homilija: yra tik vienas krikščioniškas kelias
Popiežius Pranciškus susitiko su Romos vyskupijos kunigais (+video)
Bendroji audiencija: Gavėnia - proga pakeisti kryptį
Gavėnios stotis Romos Aventino bazilikose
Popiežius Pranciškus: man nepatinka „pranciškomanija“ ir idealizavimas
Popiežius Ispanijos vyskupams: vadovaukite bendruomenėms pavyzdžiu, artumu ir mokymu (+video)
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 »»
 
 
   

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt