Vandalizmo aktas Izraelyje. Šventosios Žemės katalikų vyskupų komunikatas
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį: Sergėkimės apsimestinio religingumo
Netikėtas posūkis Rimshos Masih byloje dėl piktžodžiavimo Pakistane
Popiežiaus intencija rugsėjo mėnesiui: „Kad politikai būtų dori ir sąžiningi, kad mylėtų tiesą“
Kardinolo Carlo Maria Martini laidotuvės. Popiežiaus laiškas.
Nuolatinio Šventojo Sosto stebėtojo pasisakymas JTO dėl ginklų kontrolės
Federico Lombardi SJ: Kard. Martini pavyzdys naujajam evangelizavimui
Fokoliarų suvažiavimas Budapešte
Mirė kard. Carlo Maria Martini SJ
Kardinolas Schoenborn apie Ratzingerio studentų susitikimą
Bendroji trečiadienio audiencija. Jonas Krikštytojas
Paskelbta Šventojo Sosto veiklos 2011 m. ataskaita
Baigėsi Baltarusijos katalikų žiniasklaidos suvažiavimas
Kardinolas Barbarin. Taip pasaulietiškai respublikai, ne laicizmui
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį. Veidmainystė – velnio žymė
Benediktas XVI parėmė šv. Augustino bazilikos restauravimą Alžyre
Popiežius pasveikino Tarptautinį Katalikų akcijos forumą
Londone bus švenčiami „parolimpiniai sekmadieniai“
Ukrainos unitai tikisi geresnių santykių su Maskvos patriarchatu
Basieji karmelitai švenčia 450 metų jubiliejų
Bendroji trečiadienio audiencija. Marija Karalienė
Popiežiaus kelionė į Libaną įvyks kaip planuojama
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį. „Jėzus - į istorijos dirvą bertas kviečio grūdas, naujos žmonijos pradžia“
Popiežius pasveikino Lenkijoje viešėjusį Maskvos patriarchą
Popiežius paskyrė naują nuncijų Izraelyje
Kapucinai renkasi į Generalinę kapitulą
Mirė Etiopų Ortodoksų Bažnyčios patriarchas Paulius. Popiežiaus užuojauta
Maskvos patriarchas Kirilas atvyko į Lenkiją
Patriarcho Baltramiejaus taikos žinia
Popiežiaus kalba Marijos ėmimo į dangų iškilmės vidudienį. „Kontempliuojame garbę, į kurią esame pašaukti“
Šventasis Tėvas aukojo Žolinės iškilmės Mišias Kastelgandolfo parapijos bažnyčioje
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį. Jėzus – duona iš dangaus
Benediktas XVI: Mano mintyse nuo stichinių nelaimių nukentėję žmonės Irake, Filipinuose ir Kinijoje
Šventojo Sosto dokumentų vagys bus teisiami
Dievo tarnas Jonas Paulius I: „Aš tik paprasta ir vargana dulkė“
Šventojo Tėvo atstovas dalyvaus Lvovo vyskupijos jubiliejuje
Nuolatinė diakonystė yra tikras pašaukimas
Hirosimos ir Nagasakio metinės
Trečiadienio bendrosios audiencijos katechezė apie šv. Dominyko maldą
Editos Stein mirties 70 metų minėjimas Auschwitzo lageryje
Vatikano observatorijos vadovas apie zondo „Curiosity“ misiją
Rytų Bažnyčių vadovai sveikina kelionei į Libaną besiruošiantį Popiežių
Romoje ir Kastelgandolfe paminėtos Dievo tarno popiežiaus Pauliaus VI mirties metinės
Popiežius Jonas XXIII: nelengva bus įgyvendinti visa, ką nuspręs Vatikano II Susirinkimas
Moterys Vatikano II Susirinkime
Tarptautinė karių piligrimystė į Čenstakavos šventovę
Malda už Prancūziją
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį. „Ką mums veikti, kad darytume Dievo darbus?“
Bavarų vakaronė su popiežiumi Kastelgandofe
Pasaulyje mažėja įvykdytų mirties bausmių skaičius
Popiežiaus Pauliaus VI mirties metinės
Sveikinimai musulmonams Ramadano pasninko pabaigos proga
Popiežiaus sveikinimas tarpreliginiam susitikimui Japonijoje
Popiežius baigė rašyti savo knygos apie Jėzų trečiąją dalį
Tikėjimo metų kalendorius
Tikėjimo metų ikona – Kristus Pantokratas
Popiežiaus bendroji audiencija. Šv. Alfonsas Marija de Liguori – maldos mokytojas
Asyžius. Porciunkulės atlaidai ir šv. Klaros jubiliejus
Paulius VI - Afrikos popiežius
Afrika. 10 metų po „Maputo protokolo“
Trečiadienį vėl vyks Popiežiaus bendroji audiencija
Šv. Ignacas Lojola. Minėjimai Romoje, Bostone ir Mauricijuje
Prahoje bus tiriamos pranciškonų kankinių relikvijos
JTO: Alepe gilėja humanitarinė tragedija
Pasaulinė Jaunimo Diena Rio 2013: kvietimas nedelsiant registruotis
Amerikoje geriausio bažnytinio portalo rinkimai
Benediktas XVI: Kreipimaisi vidudienio maldos proga
Vidudienio malda. Gilus Dievo alkis
Bendras katalikų ir ortodoksų dokumentas ragins lenkus ir rusus susitaikyti
Sirų kunigas: Kai niekas kitas negelbsti, malda tesustabdo ginklus ir smurtą
Vyskupas Marcus Buchel. Krikščionis ir pinigai
Popiežius priėmė komisiją, tiriančią informacijos nutekėjimą
Olimpinės žaidynės ir Bažnyčia
Arkivyskupas Miulleris. „Katalikiškas tikėjimas atitinka aukščiausius intelektualinius reikalavimus“
Misūrio valstijos (JAV) piliečiai referendume spręs dėl naujų religijos laisvės garantijų
Šveicarijos katalikų Caritas paskelbė rinkliavą Sirijos pabėgėlių naudai
Lenkijoje vyks pirmasis tarptautinis kongresas apie Naująjį evangelizavimą
Kardinolų kolegijoje - 120 elektorių
Kuboje žuvo žymus disidentas Oswaldo Payá Sardiñas. Popiežiaus užuojauta
Libano ganytojas: Popiežiaus žinia bus skirta visam Artimųjų rytų regionui
Ekumeninis pareiškimas dėl Prekybos ginklais sutarties
Kardinolas Timothy Dolan: katalikai neturėtų jaustis prislėgti sekuliarizmo, o turėtų veikti ir pasirengti iššūkiui
Skyrimai Vatikane ir Glasgow soste
Vidudienio malda: „Esame sukurti dėl amžinojo gyvenimo“. Sveikinimai Londono olimpiadai
Popiežiaus Benedikto potvarkiai Prancūzijoje, Lenkijoje ir Italijoje
Maronitų arkivyskupo Samir Nassar laiškas iš Damasko
Peru universitetui atimta teisė vadintis „Popiežiškuoju“ ir „Katalikiškuoju“. Šventojo Sosto komunikatas
Europos vyskupų konferencijos tarybos pareiškimas dėl Sirijos
Šventojo Sosto Spaudos salė: Šv. Pijaus X Brolijos Generalinės kapitulos deklaracija skirta vidaus reikalams
Šventosios Žemės katalikų vyskupų reakcija į Naujojo Testamento sudraskymą
Jeruzalės katalikų vyskupas pasmerkė teroristinę ataką Bulgarijoje prieš izraeliečius turistus
Krikščionių diskriminacijos atvejai Didžiojoje Britanijoje
Rugpjūčio mėnesį Lenkijoje lankysis Maskvos ir visos Rusijos patriarchas Kirilas
Popiežius Benediktas XVI pasveikino afroamerikiečių sielovadininkus
Paskelbta Moneyval ataskaita apie Šventojo Sosto situaciją
Paskelbta oficiali Pasaulio Jaunimo Dienos (PJD) Rio de Ženeire 2013 malda
Liepos 28 d. Mišios Londono olimpiados atletams katalikams
Londono olimpiados inauguracijos dieną skambins bažnyčių varpai
Manifestacija Vietname už religijos laisvę
Publikuoti simpoziumo apie lytinį nepilnamečių išnaudojimą aktai
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt