Popiežius: Persekiojimai yra Bažnyčios „kasdieninė duona“
Reliatyvizmas trukdo protui pažvelgti į religijas ir atmesti nepriimtinus aspektus
Vatikano diplomatas: „sudėtingesni“ ginklai užtikrins saugumą ir taiką?
Konferencija JTO būstinėje apie prekybą žmonėmis. Popiežiaus laiškas
Filipinai: vyskupų patarimai pagal 10 įsakymų artėjant rinkimams
Taika nėra pasirinkimas būti šeimininku ar vergu
Vėl posėdžiauja kardinolai popiežiaus patarėjai
Pranciškus: Dievo Žodžiui uždaros širdys neleidžia Dievo tautai eiti pirmyn
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį. Prašymas paleisti pagrobtuosius
Jubiliejinė audiencija. Popiežiaus priminė išmaldos svarbą
Popiežius lankysis Kaukaze
T. R. Cantalamessa. Dievo sumanymas apie santuoką ir Bažnyčios savikritika
Popiežius: Krikščioniškas kelias ne karjeristams
Paskelbtas apaštališkasis paraginimas apie meilės džiaugsmą šeimoje „Amoris laetitia“
Kalnų Karabache lankysis Armėnų Bažnyčios vadovai
Patvirtinta popiežiaus kelionė į Graikijos salą
Popiežius metodistams: Tarnaudami vargšams ugdome krikščionių vienybę
Tarptautinė premija dvasingiausiam kulto pastatui
Popiežius: Bažnyčiai reikia liudytojų, kasdieninio gyvenimo šventųjų
Kijeve rengiama tarptautinė ekumeninė konferencija apie Černobylio tragediją
Popiežius: Visi esame nusidėjėliai; visos nuodėmės gali būti atleistos
Popiežius vyks į Graikijos pabėgėlių stovyklą
Popiežius pristato maldos intenciją balandžio mėnesiui
Pranciškus: Krikščionys tegyvena Dievo dovanojamoje darnoje
Popiežius „Instagram“ tinkle ir naujas interneto vardas katalikiškiems portalams
Pranciškus: Krikščionys tebūna tariantys „Tebūnie!“
Vidudienio malda: europinė rinkliava ukrainiečiams, pasaulis be minų
Būti gyvais Gailestingumo Evangelijos rašytojais
Gailestingumo sekmadienio išvakarėse: meilė mums neleidžia jaustis ramiai
Dievo Gailestingumo Maldos vigilija su Pranciškumi
Šv. Jono Pauliaus II – Karolio Wojtyłos mirties metinės
Kun. M. Marszałekas: Mes, vilniečiai, dalijamės tuo, ką esame gavę
Mirė kard. Cottier, šv. Jono Pauliaus II teologas
JAV prezidento velykiniai maldos pusryčiai: „esame Velykų žmonės“
Italijoje įsteigta šv. Jono Paulius II premija žurnalistams
Romoje vyksta Gailestingumo kongresas. Kardinolo Schoenborno konferencija
Kardinolas A. J. Bačkis: kuo plačiau paskleisti Gailestingumo žinią
Popiežius: Kiekvienam parpuolusiam Dievas padeda atsikelti
Ekumeninė malda už teroro aukas Briuselio katedroje
JAV mirė Motina Andželika
Prasideda Kristaus kapo rekonstrukcija
Velykų iškilmės Jeruzalėje, prie tuščio kapo
Popiežius griežtai pasmerkė išpuolį prieš krikščionis Pakistane
Popiežius Velykų pirmadienį: Dėkingi medituojame Prisikėlimo slėpinį
Popiežiaus Pranciškaus velykinė žinia Urbi et orbi
Popiežiaus Velyknakčio homilija. Po Prisikėlimo problemos nebėra gyvenimo centre
Didysis Šeštadienis, laukimo diena
Didysis penktadienis. "Susitaikinkite su Dievu!"
Paskutinės vakarienės Mišios su migrantais. Skirtingos religijos, skirtingos kultūros, bet to paties Tėvo vaikai
Popiežiaus gailestingumo gestas migrantų centre Romoje
Krizmos Mišių homilija: mokėti nusilenkti, mokėti atsitiesti
Tikėjimo kankiniai - Gailestingumo moterys ir vyrai
Trečiadienio katechezė: Velykų Tridienis ir Gailestingumo jubiliejus
Popiežius meldžiasi už žuvusiuosius Briuselyje
Trys popiežiaus žodžiai neokatechumenams: vienybė, šlovė, pasaulis
Pasaulio Jaunimo Dienos trisdešimtasis gimtadienis
Kardinolas Parolin Sofijoje: ortodoksai ir katalikai esame vieno statinio plytos
Katechumenų pašaukimas - atsimainyti į Kristų, pasaulio Šviesą
Apie popiežiaus Pranciškaus rytinių Mišių homilijas
Didįjį Ketvirtadienį popiežius nuplaus kojas migrantams
Popiežius Instagram tinkle
Penktas Gavėnios pamokslas. Apie ekumenizmą
Patriarcho Baltramiejus enciklika: ortodoksija yra sinodiškumo Bažnyčia
Popiežius aukojo Verbų sekmadienio Mišias. Prasidėjo Didžioji savaitė
Popiežiaus raginimas savanoriams XXXI PJD proga: drąsiai ženkite į priekį!
Popiežius konsekravo du vyskupus
Popiežius žada aplankyti Armėniją
Trys popiežiaus žodžiai neokatechumenams: vienybė, šlovė, pasaulis
Popiežiaus ir Maskvos Patriarcho susitikimas
Popiežius susitiko su „Harvardo pasaulinio JT modelio“ studentais
Pranciškus: Viltis – tyli, nuolanki, bet galinga
Popiežiaus bendroji audiencija. Dievas guodžia tremtinius
Popiežius per Gailestingumo metus paskelbs penkis šventuosius
Popiežius Pranciškus: Kryžius – Dievo nusižeminimo ženklas
Austrijos teologai: nežmoniška politika pabėgėlių atžvilgiu nepriimtina
COMECE: paliatyvinė slauga turi būti užtikrinta kiekvienoje ES valstybėje
Popiežiaus vidudienio malda: mūsų varganumas prieš Dievo gailestingumą
Pranciškus: Pasitikėkime Dievu. Jis eina su mumis
Popiežius vasarą keliaus į Krokuvą ir Čenstakavą
Popiežiaus Pranciškaus išrinkimo trečiosios metinės
Popiežius apie santuokos bylas: tikintieji turi greitai gauti atsakymą
Jubiliejinė audiencija: Būti gailestingiems reiškia sekti Jėzų tarnystės keliu
Treji metai su Pranciškumi: popiežiaus atstovo spaudai pasakojimas
Popiežiaus Gavėnios rekolekcijos. „Kiek turite... ?“
Popiežiaus Gavėnios rekolekcijos. Paprasti Evangelijos klausimai
Aukos Mišioms - pagalba kunigams
Pranciškaus pontifikato trečiųjų metinių proga – vakarienė benamiams
R. Cantalamessa III Gavėnios pamokslas: apie evangelizavimą
Popiežiaus žinia Ukrainos graikų katalikams minint Lvovo pseudo-sinodo metines
Šventojo Sosto diplomatas: įsiskolinimas lemiamas ir neatsakingo skolinimo
Tezė prioras audiencijoje pas Popiežių Pranciškų
Popiežiaus užuojauta žuvusių katedros statytojų artimiesiems
Prasidėjo popiežiaus Gavėnios rekolekcijos
Išleistas 2016 m. Popiežiškasis žinynas ir naujas Bažnyčios statistikos metraštis
Popiežius sekmadienio vidudienį: Tėvas visada mūsų laukia
Popiežiaus telegrama po teroro akto Jemene ir keturių vienuolių žūties
Nuodėmklausiai - Dievo gailestingumo įrankiai
Pranciškus: Nepražiūrėkime praeinančio Viešpaties
Popiežius Pranciškus: teisė būtina, bet tik dorybė garantuos gėrio pasirinkimą
Ataka Jemene. Tarp žuvusiųjų keturios Motinos Teresės seserys
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt