Į Lietuvą atvyksta naujas apaštališkasis nuncijus
Popiežius: Europos ateičiai reikia kūrybingos ištikimybės tradicijoms
Viešpaties angelas. Kodėl Jėzus su mumis leidžiasi į audrą?
Kard. K. Krajewskis nugabens popiežiaus dovanotą automobilį į Ukrainą
Popiežius labdaringai Romos draugijai: jūsų statybos aikštelė – artimo meilė
Kardinolas P. Parolinas lanko Maltos ordino centrus Libane
Rytų Bažnyčias remiančių organizacijų susitikimas Romoje
Popiežius: „Ne“ kompromisams žmogaus gyvybės klausimais!
Popiežius dar kartą atkreipė dėmesį į DI metamą iššūkį žmonijos ateičiai
Vysk. R. Norvila: remiame Europos plėtrą
CCEE perkėlė savo sekretoriatą iš Šveicarijos į Romą
Arkivyskupui C. M. Viganò keliama byla dėl schizmos
Kunigas iš Zambijos: „Bažnyčia – viešbutis šventiesiems, ligoninė nusidėjėliams"
Popiežius kalbėjosi su JAV, Azijos ir Okeanijos studentais
Surogatinės motinystės praktikos šešėliai
Dekretai beatifikacijos bylose: pripažinta albanų kunigų kankinystė
Lvivo arkivyskupas: europiečiai, nelikite abejingi Ukrainos tragedijai
Popiežius priėmė Pasaulinės liuteronų federacijos delegaciją
Popiežius: mokslas ir tikėjimas eina skirtingais keliais, bet tarp jų nėra prieštaravimo
Popiežiaus katechezė. Psalmės – Šventosios Dvasios simfonija
Kard. K. Kochas: tikimės teigiamo atsako į dokumentą „Romos vyskupas“
Europos Taryba pagerbė Kolpingo draugiją
Popiežius prašo melstis už migrantus ir už taiką pasaulyje
Baigėsi popiežiaus ir Kardinolų tarybos posėdis
Ukrainos jaunimo susitikimas: nešvaistyti maisto, padėti stokojantiesiems
Premjeras N. Modi kviečia popiežių į Indiją
Portugalijos vienuolijos kompensuos žalą už seksualinius išnaudojimus
Armėnų ir anglikonų atstovai apie dokumentą „Romos vyskupas“
Pranciškonas teologas: popiežius iškėlė etinę dirbtinio intelekto viziją
Kard. P. Parolinas: dialogas – vienintelė priemonė, galinti užtikrinti teisingą taiką
Vatikano Finansų priežiūros institucijos ataskaita
Vienuolystės Vakaruose steigėjo gimtinėje – naujas benediktinų vienuolynas
Madride vyksta Europos vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) renginys
Trečiasis šiais metais popiežiaus ir Kardinolų tarybos posėdis
Italijos ir Ukrainos „Caritas“ šimtams vaikų suteiks atostogų džiaugsmą
Popiežius sekmadienio vidudienį: Jėzus mus moko kantriai laukti
Popiežius verslininkams: jaunas žmogus dirbdamas mokosi darbo
Tarp taikos konferencijos Šveicarijoje dalyvių – patriarchas Baltramiejus ir kard. P. Parolinas
Popiežius pakartojo prašymą melstis už kenčiančiuosius dėl karų
Katalikų Bažnyčia Estijoje švęs 100 metų jubiliejų
Lenkų palaimintasis – komunistų partizanų nužudytas kunigas
Popiežius Pranciškus – G7 vadovų susitikimo svečias
Popiežiaus audiencija komikams iš viso pasaulio
Baigėsi dar vienas pasirengimo Sinodui etapas
„Romos vyskupas“. Ekumeninio dialogo apie popiežiaus tarnystę apžvalga
Popiežius ragina skelbti olimpines paliaubas
Paskelbta popiežiaus žinia Pasaulinei vargstančiųjų dienai
Popiežius: nuolankumas – durys į visas dorybes
Popiežius priminė šv. Antano Paduviečio šventę, meldė už taiką
„Vagonų broliai“ Neapolyje: pranciškoniškas radikalizmas
Popiežius priėmė Aramą I, Kilikijos katolikosą
Popiežius: kunigai turi rinktis tarp pranašiškos ir klerikalinės Bažnyčios
Trečiadienio katechezė: kiekvienos dienos Dievo žodžiuose yra vienas, skirtas būtent man
Atgarsiai po jaunimo susitikimo Vatikane
Mosulo krikščionių bendruomenės agonija
Popiežius Pranciškus dalyvaus G7 susitikime
COMECE: išrinktieji į Europos Parlamentą tetarnauja visiems piliečiams
Į JT sąrašą įtraukta 18 naujų „karštųjų bado taškų“
„Caritas“ solidarumo prekybos centras Šiaurės Italijoje
Popiežius ant Kapitolijaus kalvos: Roma – visuotinis miestas
„Caritas“ solidarumo prekybos centras Šiaurės Italijoje
Popiežius: būkime laisvi, kaip Jėzus buvo laisvas
Kroatai katalikai minėjo šv. Juozapo, krašto globėjo, šventę
Turkijoje – Bažnyčios paaukojimas Švenčiausiai Jėzaus Širdžiai
Popiežius: niekam nevalia sukliudyti humanitarinės paramos Gazos gyventojams
Pasaulyje mirties bausmių skaičius drastiškai išaugo
Kardinolui M. Ouellet PSS – 80 metų
Popiežius choristams: balsu ir visu gyvenimu šlovinti Dievą
Popiežius vadovavo maldos susitikimui už Izraelio ir Palestinos taiką
Popiežius prašė Bažnyčios diplomatų būti gailestingais ganytojais
Šeši nauji ambasadoriai pradėjo misiją Vatikane
Kardinolui M. Ouellet PSS – 80 metų
P. Gallagheris: krikščionys – pirmosios religijos laisvės pažeidimų aukos
Romoje rengiamas Sinodo apie sinodiškumą sesijos darbotvarkės projektas
Dar viena „Maldos mokyklos“ pamoka Romos paribių parapijoje
Popiežius: vienišumas – kunigo nelaimė
Šventojo Sosto diplomatijos vadovas: neutralumas nereiškia abejingumo
Popiežiaus audiencija vienuolėms: visų pirma – ištikimybė artimo meilei
Vysk. Darius Trijonis paskirtas Šiaulių vyskupu koadjutoriumi
Popiežius minėjimų Normandijoje dalyviams: meldžiamės už žuvusius, smerkiame karą
Milijonai tikinčiųjų Ugandoje pagerbė šventuosius kankinius
Popiežius rengia dokumentą apie Švenčiausiąją Jėzaus Širdį
Popiežius priėmė Kroatijos futbolo rinktinę
Popiežiaus katechezė: Šventoji Dvasia – jėga ir laisvė
Popiežius pakartojo prašymą padėti įsiskolinusioms valstybėms
Charkivo vyskupas: tikėjimas padeda atsispirti skausmui ir bejėgiškumui
Popiežius: Dievo Motina tesuteikia visai žmonijai taikos dovaną
Mirė minios sužeistas nepagrįstai kaltintas Pakistano krikščionis
Freiburgo arkivyskupas: kaip niekad reikia argumentų kalbos
Liepos 1 d. vyks konsistorija dėl naujų šventųjų
Damasko kankinių kanonizacijos byloje – speciali „kraujo ekumenizmo“ išlyga
Kard. M. Czerny: migrantai – ne tik problemos, bet pirmiausia žmonės
Popiežius: kad pinigai tarnautų, o ne valdytų, būtina etika
Pristatyta popiežiaus žinia Pasaulinei migrantų ir pabėgėlių dienai
Pranciškus: Eucharistija moko dėkoti už visas Dievo dovanas
Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmės Angelo malda: tapkime dovana
Pranciškus: tarpreliginis dialogas – būtina taikos pasaulyje sąlyga ir religijų pareiga
Popiežius: kad pinigai tarnautų, o ne valdytų, būtina etika
Popiežiaus malda už Sudaną, Ukrainą ir kitas vietas
Popiežiaus pratarmė knygai „Lozoriau, išeik!“
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt