Šventasis Sostas trokšta „konstruktyvaus dialogo“ su Kinija
 
 

(KAP) Katalikų Bažnyčia turėtų įvairiais lygmenimis normalizuoti savo santykius su Kinija ir plėtoti pagarbų ir konstruktyvų dialogą su vyriausybiniais organais. Tai konstatuojama sausio 19–20 d. Vatikane vykusios Kinijai skirtos konferencijos baigiamajame pareiškime. Konferencijoje, kuriai vadovavo Šventojo Sosto valstybės sekretorius kardinolas Tarcisio Bertone, taip pat dalyvavo Taivanio, Honkongo ir Makao vyskupai. Dialogo būdu siektina įveikti praeities nesusipratimus ir laiduoti taikų bei konstruktyvų Bažnyčios gyvenimą kinų tautos gerovės labui.

Pareiškime taip pat pabrėžiama, jog apie pasitarimus informuotas popiežius Benediktas XVI nutarė laišku kreiptis į katalikus Kinijoje. Konferencija, pasak pareiškimo autorių, išnagrinėjo aktualiausias problemas, reikalaujančias atitinkamų sprendimų Bažnyčios ir religijos laisvės principų atžvilgiu. Dalyviai aikštėn iškėlė bekompromisiškai popiežiui ištikimų vyskupų, kunigų ir tikinčiųjų liudijimą, neretai ir didelių kančių kaina. Pareiškime džiaugiamasi, jog šiandien bendrystėje su popiežiumi yra beveik visi vyskupai bei kunigai. Netikėtas esąs nemenkas katalikų pagausėjimas Kinijoje.

Kinija ir Šventasis Sostas diplomatinių santykių nepalaiko. Santykius sunkina Pekino noras turėti lemiamą balsą sprendžiant visus Bažnyčios klausimus. Dalis katalikų pripažįsta 1957 m. įsteigtos, režimui ištikimos „Patriotinės kinų katalikų sąjungos“ veiklą, kiti šią organizaciją griežtai atmeta ir pabrėžia savo besąlygišką ištikimybę Šventajam Sostui. Tačiau kasdieniame gyvenime skirtumai tarp abiejų kiniškų katalikybių beregint nyksta.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt