Popiežius reikalauja teisinio statuso Bažnyčiai Turkijoje
 
 

(KAP) Popiežius Benediktas XVI pareikalavo teisinio statuso Katalikų Bažnyčiai Turkijoje. Sausio 19 d. priimdamas naują Turkijos pasiuntinį prie Šventojo Sosto, popiežius ragino pradėti oficialų dialogą tarp šios šalies Vyskupų konferencijos ir valdžios organų dėl esamų problemų išsprendimo bei gerų santykių plėtojimo. Kartu jis išreiškė didelę „popiežiaus ir katalikų tikinčiųjų pagarbą musulmonams“ ir dar kartą padėkojo už draugišką priėmimą Turkijoje.

Dabartinių įtampų pasaulyje akivaizdoje įvairių religijų tikintieji, pasak Benedikto XVI, turėtų bendrai ginti taiką ir drauge atmesti smurtą, praeityje perdėm dažnai dangstytą religija. Be to, religijos turėtų skatinti gerbti žmogų kaip Dievo kūrinį bei pagrindines vertybes, lemiančias žmogaus ir visuomenės gyvenimą.

Kalbėdamas apie Turkijos santykius su Europa, Benediktas XVI pabrėžė, jog Šventasis Sostas suvokia ypatingą šios šalies kaip tilto tarp žemynų ir kaip kultūrų bei religijų jungiamosios grandies geografinę ir istorinę padėtį. Ekonominę globalizaciją, pasak popiežiaus, turi lydėti viso pasaulio bendros pastangos visiems žmonėms, visoms šeimoms ir tautoms laiduoti tinkamą ateitį. Popiežius taip pat teigiamai įvertino Ankaros pastangas iš naujo išjudinti Artimųjų Rytų taikos derybas ir prisidėti prie Libano atstatymo bei dialogo šioje šalyje.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt