Laiduoti migrantams ir jų šeimoms apsaugą
 
 

(KAP, VIS) Popiežius Benediktas XVI reikalavo didesnės paramos bei apsaugos migrantams bei jų šeimoms. Sausio 14 d., sekmadienį, Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos proga popiežius priminė žmogaus mobilumo reiškinio didumą bei įvairovę, nurodydamas, jog, JT statistiniais duomenimis, ekonominių migrantų yra beveik 200 mln., pabėgėlių – 9 mln., tarptautinių studentų – 2 mln. Prie jų, pasak popiežiaus, dar reikėtų priskaičiuoti perkeltuosius asmenis šalių viduje bei nereguliariuosius migrantus.

Atkreipdamas dėmesį, jog kiekvienas iš migrantų vienaip ar kitaip yra šeima, Benediktas XVI ragino laiduoti migrantams bei jų šeimoms „ypatingą įstatyminę, teisinę bei administracinę pagalbą“, jų naudai plėtoti „paslaugų, priėmimo centrų, socialinių bei pastoracinių struktūrų tinklą“. Popiežius reiškė viltį, kad netrukus bus pasiekta „darnaus migracinių srautų bei apskritai žmogaus mobilumo reguliavimo“, atnešiančio naudos visai žmonijos šeimai. Benediktas XVI taip pat pabrėžė, jog „tik gerbiant visų migrantų žmogiškąjį kilnumą, viena vertus, bei patiems migrantams pripažįstant juos priimančių šalių vertybes, kita vertus, bus įmanoma įtraukti atvykusias šeimas į tos šalies socialines, ekonomines ir politines sistemas“.

Popiežius taip pat siūlė nelaikyti migracijos „vien problema“. Migracijoje, pasak jo, slypi dideli žmonijos pažangos ištekliai. Ypač tai pasakytina apie migrantų šeimą, jei kaip tokia ji yra gerbiama. Ji neturi „nukentėti nuo neatitaisomų perskyrimų“, bet privalo „išlikti susivienijusi arba vėl susivienyti bei atlikti savo kaip gyvybės lopšio ir pirminės naujo žmogaus priėmimo bei auklėjimo vietos misiją“.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt