Popiežius Siksto koplyčioje pakrikštijo trylika kūdikių
 
 

(KAP, KAI) Sausio 7 d. Jėzaus krikšto šventės proga Benediktas XVI Siksto koplyčioje pakrikštijo trylika kūdikių. Krikštyta po toje istorinėje koplyčioje švęstų Mišių. Homilijoje Benediktas XVI ragino rūpintis ne tik augančių vaikų sveikata, bet ir ugdyti jų tikėjimą ir meilę Dievui. Pasak popiežiaus, šeimai, kaip „gyvybės ir meilės lopšiui“, čia tenka lemiamas vaidmuo. Kiekvienas naujagimis moko, jog gyvybė yra Dievo dovana, saugotina kiekvienu momentu.

Kreipdamasis į tėvus popiežius akino ne tik mokyti vaikus tikėjimo dalykų, bet taip pat pateikti konkrečių krikščioniškojo gyvenimo pavyzdžių. „Mokykite juos melstis ir jaustis aktyviais konkrečios Dievo šeimos – bažnytinės bendruomenės nariais“, – sakė jis. Pasak popiežiaus, asmeniniu pavyzdžiu tėvai lemiamai prisideda prie žmogiškosios ir dvasinės vaikų brandos. Šventasis Tėvas siūlė tėvams studijuoti Katalikų Bažnyčios katekizmą. Pasak jo, Katekizme yra visi esminiai Bažnyčios mokymo elementai ir jis padeda tėvams gilinti tikėjimo žinias. Popiežius primygtinai ragino visus privačiai ir bendruomeniškai melstis.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt