Benediktas XVI: Kristus yra šviesa, Bažnyčia ją tik atspindi
 
 

(KAI) Sausio 6 d. Viešpaties Apsireiškimo iškilmės homilijoje popiežius Benediktas XVI ragino krikščionis nebijoti Kristaus ir jo šviesos. Jis citavo savo pirmtako Jono Pauliaus II enciklikos Redemptoris missio mintį, jog Bažnyčios misija tik prasideda. Benediktas XVI ragino apmąstyti visuotinio tautų žygio pas Kristų dabartinę fazę: ar pastebima šio žygio pažanga, ar priešingai – regresas. Popiežius taip pat kvietė apmąstyti slėpiningas išminčių figūras, turint omenyje dabartinį globalizacijos epochos pasaulį. Atsakymą į šiuos klausimus Benediktas XVI susiejo su Vatikano II Susirinkimu, pabrėždamas, jog jame išreikštas „naujo Kristaus apsireiškimo pasauliui“ troškimas.

Atsakydamas į savo iškeltą klausimą, kas yra šiandienos išminčiai, Benediktas XVI priminė Vatikano II Susirinkimo 1965 m. paskelbtus žodžius valdantiesiems ir mokslo pasaulio atstovams. Pasak popiežiaus, tos dvi žmonių kategorijos kažkuria prasme gali atstovauti Evangelijoje aprašomiems išminčiams. Prie tų dviejų jis pasiūlė pridurti trečią žmonių kategoriją, kuriai buvo skirta Vatikano II Susirinkimo deklaracija Nostra aetate, – nekrikščioniškųjų religijų vadovus.

Pasak Benedikto XVI, Vatikano II Susirinkimo žodžiai neprarado savo aktualumo. Pavyzdžiui, Susirinkimo kreipimesi į valdančiuosius primenama, kad Dievas yra didysis taikos ir ramybės žemėje Viešpats. Kalbėdamas apie kitų religijų vadovus Benediktas XVI ragino atskleisti jiems Kristaus šviesą. „Jei istorijos tėkmėje krikščionys, būdami riboti ir nuodėmingi, kartais galėdavo išduoti Kristų savo elgesiu, tai tik dar labiau pabrėžia, kad šviesa yra Kristus, o Bažnyčia atspindi tą šviesą tik tuomet, kai yra vienybėje su Juo“, – sakė popiežius.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt