Naujaisiais metais popiežius ragino kurti taiką ir gerbti žmogaus teises
 
 

(KAP, KAI) Sausio 1 d. Pasaulinės taikos dienos proga Šv. Petro bazilikoje popiežius kreipėsi į pasaulio bendriją, ragindamas puoselėti taiką ir gerbti žmogaus teises. Katalikų Bažnyčia jau 40 metų sausio 1 d. švenčia ne tik Marijos Dievo Gimdytojos iškilmę, bet ir Pasaulinę taikos dieną. Popiežius ragino „Dievo vardu formuoti pasaulį, kuriame būtų gerbiamos pamatinės žmogaus teisės“. Žvelgdamas į daugelį konfliktų židinių bei terorizmo apraiškas, Šventasis Tėvas sakė, jog dabar labiau negu bet kada būtina bendrai įsipareigoti taikos labui. Benediktas XVI reikalavo dėti daugiau pastangų siekiant patvarios ir teisingos taikos Artimuosiuose Rytuose. Pasak Šventojo Tėvo, taika tarp izraeliečių ir palestiniečių gali būti patvari tik tuomet, jei bus grindžiama pagarba kiekvieno asmens orumui. „Esu tvirtai įsitikinęs, kad gerbiant žmogaus asmenį ugdoma taika, o įtvirtinant taiką sudaromos prielaidos plėtotis pilnutiniam humanizmui“, – pabrėžė popiežius. Pasak jo, ypač krikščionims tenka užduotis nepailstamai įsipareigoti ir darbuotis taikos labui bei ginti žmogaus teises.

Viešpaties angelo maldos metu popiežius dar kartą pabrėžė teisę į religijos laisvę. Pasak jo, teisė laisvai išpažinti savo tikėjimą priklauso prie pamatinių žmogaus teisių. Žmogaus orumo ir žmogaus teisių puoselėjimas yra taikos ugdymo pagrindas.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt