„Neužmirštamas dvasinis ir pastoracinis patyrimas“
 
 

Per gruodžio 3 d. Viešpaties angelo maldą popiežius Benediktas XVI išreiškė džiaugsmą dėl „taikios ir vaisingos“ savo kelionės. Kartu popiežius padėkojo Turkijos valdžios įstaigoms bei mielai turkų tautai už priėmimą, atitikusį tradicinę svetingumo dvasią. Jis atkreipė dėmesį į nedidelę Turkijos katalikų bendruomenę, dažnai turinčią gyventi sunkiomis sąlygomis. Tai, jo žodžiais, „nedidelė kaimenė“, entuziastingai gyvenanti savo tikėjimu ir viltimi.

Kreipdamasis į keliasdešimt tūkstančių tikinčiųjų Šv. Petro aikštėje Benediktas XVI taip pat priminė, jog advento laikotarpis yra „iškilus vilties metas“. Jis skirtas pasirengti Kristaus gimimui ir esąs maldos bei aktyvios artimo meilės laikas. Dievas ateina pas žmones, kad panaikintų skirtumus ir sutaikintų žmones tarpusavyje ir su savimi pačiais. Dievas, anot popiežiaus, visiems geros valios žmonėms – „pavieniams asmenims, šeimoms ir tautoms“ – norįs „padovanoti brolystę, santarvę ir taiką“.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt