Popiežius Benediktas XVI užbaigė pirmąją knygos apie Jėzų dalį
 
 (KAP) Popiežius Benediktas XVI užbaigė pirmąją savo knygos apie Jėzų dalį „Jėzus iš Nazareto – nuo krikšto Jordano upėje iki atsimainymo“. Apie tai lakpričio 21 d. pranešta Vatikane. Knygą italų kalba turėtų išleisti „Rizzoli“ leidykla, vokiečių k. – „Herder“ leidykla.

Užbėgdamas už akių galimiems debatams apie magisternį knygos rangą, popiežius iš anksto „Herder“ leidyklos paskelbtoje pratarmėje pareiškia, kad jo knyga apie Jėzų nesąs magisterinis aktas. Tai veikiau jo asmeninės „Dievo veido“ paieškos išraiška. Todėl niekam nedraudžiama šioms popiežiaus mintims prieštarauti.

„Kadangi nežinau, kiek dar laiko ir jėgų man bus dovanota, nutariau kaip pirmą knygos dalį paskelbti pirmuosius dešimt skyrių, prasidedančius krikštu Jordano upėje ir pasibaigiančius Petro išpažinimu ir atsimainymu“, – rašo popiežius. Pasak popiežiaus, jis mėginąs evangelijų Jėzų pavaizduoti kaip realų Jėzų, „istorinį Jėzų“ tikrąja šio žodžio prasme. Knyga nėra nukreipta prieš šiuolaikinę egzegezę, joje atsispindi didelis dėkingumas jai už daug ką, ką ji padovanojo ir tebedovanoja. „Tiesiog mėginau, peržengdamas vien istorinio-kritinio aiškinimo ribas, pritaikyti naujas metodines įžvalgas, leidžiančias mums tikrai teologiškai aiškinti Bibliją ir, žinoma, pasitelkti tikėjimą, tačiau jokiu būdu neatmetančias rimto istorinio traktavimo“.

Kokio nors popiežiaus jo popiežiškosios tarnybos laikotarpiu parašytos asmeninės, ne magisterinio pobūdžio knygos labai retas reiškinys. Benedikto XVI pirmtakas Jonas Paulius II buvo pirmasis popiežius mūsų laikais, paskelbęs du autobiografinius kūrinius, interviu knygą ir eilėraščių tomą. Tačiau savo tarnybos laikotarpiu jis nesukūrė mokslinių-teologinių kūrinių.


„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt