Popiežius pabrėžia didelę kontempliatyviųjų vienuolijų reikšmę
 
 

(KAP) Popiežius Benediktas XVI pabrėžė nepamainomą kontempliatyviųjų vienuolynų ir klauzūrinių seserų reikšmę. Per lapkričio 19 d. Viešpaties angelo maldą Šventasis Tėvas sakė, kad nuo pasaulio atsiskyrusios maldos, tylos ir meditacijos vietos jokiu būdu nėra nereikalingos, jos palygintinos su oazėmis ir „žaliaisiais didmiesčių plaučiais“. Jos yra palaima ir pagalba visiems žmonėms, taip pat tiems, kurie ten nesilanko ar net apie jas nieko nežino. Broliai ir seserys tokiuose vienuolynuose karštligiškam ir triukšmingam pasauliui tylėdami liudija, kad Dievas yra vienintelė pagalba ir atrama, niekada nesvyruojanti, bet visada esanti tarsi „nepajudinama tikėjimo ir meilės uola“. Benediktas XVI paragino visus tikinčiuosius dvasiškai ir materialiai remti tokius vienuolynus ir iš pasaulio pasitraukusius, dažnai daug žadančių karjerų atsisakiusius ir maldos bei meditacijos gyvenimui už vienuolyno sienų atsidavusius vienuolius.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt