Dar kartą patvirtinta kunigų celibato pareiga
 
 

(KAP) Lotyniškųjų apeigų Katalikų Bažnyčia ir toliau laikysis kunigų celibato. Toks buvo lapkričio 16 d. surengto ir tris valandas trukusio Vatikano dikasterijų vadovų pasitarimo, kuriam vadovavo popiežius Benediktas XVI, rezultatas. Susitikime taip pat gvildentos atleidimo nuo celibato sąlygos ir kunigų grįžimo tarnybon galimybės. Dingstį pasitarimui davė prieš kelias savaites dėl neteisėto vyskupų įšventinimo ekskomunikuoto ir laicizuotų kunigų sąjūdžiui vadovauti pradėjusio arkivyskupo Emmanuelio Milingo situacija. Po susitikimo paskelbtame pareiškime Milingo vardas neminimas, tačiau jo „byla“ Vatikanui atrodo jau užbaigta.
Vatikano duomenimis, nuo Vatikano II Susirinkimo laicizuota apie 40 tūkst. kunigų, iš kurių per praėjusius 20 metų į tarnybą sugrįžo maždaug 9 tūkst. Sprendimai dėl leidimo sugrįžti priiminėjami kiekvienu atveju atskirai. Sąlyga yra tai, kad atitinkamas dvasininkas „šiuo metu būtų situacijoje, neprieštaraujančioje Bažnyčios sąlygoms“, kitaip tariant, gyventų laikydamasis celibato, pavyzdžiui, jo žmonai mirus ar jam nuo jos atsiskyrus. Tai taip pat reiškia, kad vaikai būtų pilnamečiai, aprūpinti ir neprieštarautų tokiam tėvo žingsniui. Be to, pageidaujantysis sugrįžti turi „būti gyvenęs ir dabar gyventi taikoje su Bažnyčia“. Už leidimus sugrįžti tarnybon iki 1988 m. buvo atsakinga Tikėjimo mokymo kongregacija, vėliau Dievo kulto kongregacija, o šiandien – Dvasininkų kongregacija.

Vatikano dikasterijų vadovų susitikimas pabrėžė kunigiškojo celibato branginimą katalikų tradicijoje ir kartu intensyvesnio „žmogiškojo ir krikščioniškojo tiek seminaristų, tiek jau įšventintų kunigų ugdymo“ būtinybę.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt