Popiežius ragino šalinti neteisingumą ir kovoti su badu
 
 

(KAP) Lapkričio 12 d. per Viešpaties angelo maldą popiežius Benediktas XVI ragino kovoti su bado skandalu pasaulyje keičiant globalinės plėtros modelį ir šalinant neteisingas struktūras. Popiežius priminė, kad pasaulyje stokoja maisto daugiau kaip 800 milijonų žmonių, o daugelis jų miršta badu, pirmiausia vaikai. Šventasis Tėvas pabrėžė, jog reikia kovoti ne tik su skandalingu badu, bet taip pat su aplinkos teršimu, tausojant energijos išteklius. Pasak popiežiaus, kiekvienas žmogus ir kiekviena šeima saikinga ir protinga gyvensena bei gėrybių vartosena gali prisidėti mažindami badą pasaulyje.

Benediktas XVI sakė, Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos FAO metinis pranešimas, taip pat bažnytinių plėtros organizacijų ir misionierių pateikiama informacija patvirtina, kad dramatiškas badas nemažėja, priešingai, padėtis net blogėja. Pasak Šventojo Tėvo, šalintinos pasaulio ekonomikos sistemos struktūrinės priežastys, kai didžioji planetos išteklių dalis priklauso gyventojų mažumai. Būtina keisti visą globalinės plėtros modelį – to reikia ne tik kovojant su badu, bet atsižvelgiant į neatidėliotinus aplinkosaugos ir energetikos reikalavimus.

Popiežius primygtinai ragino tikinčiuosius sąmoningai elgtis su žemės ištekliais dėkojant Dievui Kūrėjui. Oras ir vanduo yra vertingi elementai, sudarantys gyvybės prielaidas planetoje. Pasak popiežiaus, šie ištekliai yra dovana visiems žmonėms. Jie reikalauja atsakingos ir solidarios elgsenos, kad niekam netrūktų būtiniausių dalykų gyvenimui.

Lapkričio 11 d. nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas prie Jungtinių Tautų arkivyskupas Celestino Migliore kalbėjo komisijos, svarstančios Skurdo šalinimo dekados įgyvendinimą, posėdyje. Savo kalboje arkivyskupas C. Migliore priminė, kad šeštadalis žmonijos badauja ir dėl bado kas penkias sekundes pasaulyje miršta po vaiką. Vatikano atstovas taip pat pabrėžė, kad kiekvienas žmogus turi teisę naudotis geriamuoju vandeniu, tačiau vargingi žmonės stokoja galimybių įgyvendinti šį poreikį.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt